Mika Saloheimo, syyskuu 2012
  Hankinnan perustana on asiantuntemusta vaativa sivuston  rakenteen, toimintojen ja ulkoasun suunnittelu ja toteuttam...
Hahmota web-sivustoViikot 1 ja 2            keskeisenä osana                   markkinointi...
Konseptointi                               Suunnittelu                   ...
  Jääskeläinen J (2010): Verkkopalvelun ostajan  opas. Talentum.
Domain-nimi            Web-hosting              Julkaisujärjestelmä• Yritys.fi          ...
  Ideointipalaverien järjestäminen sivuston  ylläpitäjien kanssa    Mikä nykyisessä sivustossa on vikana?    M...
  Sivuston tarkoitus ja tavoitteet   Positiivisen mielikuvan ja kiinnostuksen herättäminen: ulkoasu ja houkutteleva s...
  Sivuston ylläpito    Useiden kieliversioiden tuki    Sivuston rakenteen muokkaus    Sisällöntuotannon help...
  Mobiilinäkyvyys   Responsive design   Erityisesti suunniteltu mobiilisaitti    Ulkoasu ja valikoitu sisältö ...
  Uutiskirje   Tilauslomake sivustolla, järjestelmä toisella palvelimella  Rekisteriseloste   Koskien uutiskirje...
Tarkoitus ja tavoitteet perustana
  Tämä tehdään verkkosivusto-uudistuksen  alkuvaiheessa yleensä valitun toimittajan  vetämänä  Pohjautuu kuitenkin...
Ennen matkaa        Matkan aikana       Matkan jälkeenUudet asiakkaat  Inspiraatio         Inspira...
Sivuston rakennetta voi hahmottaa jo ideointivaiheessa. Muistaasiakkaan näkökulma! Ei liikaa tasoja!           ...
Historia           Myös sivujen suuripiirteistä                                ...
Mieti verkkosivustoa                myyntisuppilon kannalta.        Hakukoneet,        lin...
  CMS = content management system  Open Source = järjestelmä itsessään ilmainen,  palvelut maksavat  Suosittuja Op...
  Mitä voit oppia muilta saman alan yrityksiltä?  Entä kilpailijoiltasi?    Sivuston rakenne    Sivuston sisäl...
  Nykyisen sivuston rakenne (jos sellainen on)   Sivujen sisältö ja sivujen määrä  Nykyinen julkaisujärjestelmä  ...
Esimerkki nykyisen sivuston rakenteen kartoittamisesta. Vanhoissasivustoissa on yleensä kertynyt paljon karsimisen varaa.
  Etsi potentiaalisia tarjoajia pitkälle listalle    Olemassa olevat kontaktit    Muiden yritysten kokemukset  ...
  Järjestä neuvottelutilaisuus kunkin potentiaalisen tarjoajan kanssa    Anna etukäteen tietoa sivuston tavoitteista...
Vaiheet                           Kustannukset  Konseptointi ja suunnittelu         ...
  Liiketoiminnallinen tavoite    Positiinen mielikuva, kiinnostuksen herättäminen    Ohjata ostamaan yrityksen p...
  Verkkosivuston konseptin, rakenteen ja ulkoasun suunnittelu    Sivuston ja domainin ylläpito    Suunnittelutyö...
  Tarkenna ideointivaiheen listaa neuvottelujen  perusteella   Lisää tarvittaessa uusia ominaisuuksia   Tarkenna...
  Tavoitteet  Mitä ollaan ostamassa: hankinnan kohde  Vaadittavat ominaisuudet  Mahdolliset aikatauluvaatimukset ...
  Tarjoajan kuvaus uudistuksesta ja projektisuunnitelma  Kuvaus julkaisujärjestelmän ominaisuuksista    Demo-tunnu...
  Lasketaan kustannukset esim. 1-3 vuoden ajalta yhteen  ja vertaillaan näiden perusteella  Huomioidaan kertaluontei...
Esimerkki hinnoittelumallista. Kaikki ilmoittavat hinnat saman pohjan avulla.Todennäköisesti vaaditaan vielä tulkintaa ja ...
  Laatu   Perehdy projektisuunnitelmaan    Mitä aiotaan tehdä ja miten tehdään    Kuvauksen perusteellisuus j...
  Hinta   Vertailuhinnat – paljonko vuositasolla muutaman seuraavan vuoden   aikana   Matala kertakustannus ja ...
  Laadun ja kustannusten kannalta sopivin ratkaisu  Optiot voidaan vielä jättää avoimeksi  Ilmoitetaan päätöksestä ...
  Jos tehdään sivustouudistuksia julkisena hankintana, niin  hankintaprosessi on paljon tarkempi    Hankinnan arvo...
  Vaatii aikataulutusta ja resursointia myös ostajan puolelta   Varaa henkilöille aikaa   Varaudu myös lisähankint...
  http://kajakebusiness.wordpress.com  http://twitter.com/msalohei  etunimi.sukunimi@kajak.fi
Matkailuyrityksen verkkosivuston hankinta
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Matkailuyrityksen verkkosivuston hankinta

1,787 views

Published on

Verkkosivusto on keskeinen markkinoinnin kanava matkailuyritykselle. Miten verkkosivuston hankinta etenee ja mitä siinä tulee ottaa huomioon.

 • Be the first to comment

Matkailuyrityksen verkkosivuston hankinta

 1. 1. Mika Saloheimo, syyskuu 2012
 2. 2.  Hankinnan perustana on asiantuntemusta vaativa sivuston rakenteen, toimintojen ja ulkoasun suunnittelu ja toteuttaminen  Ostajan panostettava omaan osallistumiseensa tässä vaiheessa  Tehtyjä valintoja ei voi muuttaa radikaalisti ilman aikataulun venymistä ja kustannusten nousua Hankinnan jälkeen prosessi jatkuu ylläpitoon liittyvinä toimintoina  Sivuston hosting palvelimella  Julkaisujärjestelmän versiopäivitykset Ostajan oltava jollain tavalla perillä suunnittelun eri vaiheista ennen hankintaa
 3. 3. Hahmota web-sivustoViikot 1 ja 2 keskeisenä osana markkinointiasi Viikko 3 Arvioi kohderyhmääsi Tutki oman toimialasi web-sivustoja Malli hyvin yksinkertaisesta verkkosivuston kehitys- Hahmota sivustosi Valitse mitä medioita projektista, joka toimii Viikko 4 rakenne sisällön perusteella käytät sisällön esittämiseen (teksti, laajuudeltaan pienissä kuvat, video, audio) sivustoissa. Pyydä tarjoukset Laajemmissa sivustoissa Viikko 5 Kirjoita yhteenveto tarpeistasi (”briiffi”) kolmelta palveluntarjoajalta myös kehitysprojekti on monivaiheisempi.Viikot 6, 7 Valitse palvelun tarjoaja ja kirjoita Palvelun tarjoaja rakentaa sivuston ja 8 sisältö valmiiksi Optimoidaan sivusto Viimeistellään sisältö hakukoneille ja (kuvat, videot) ja Viikko 9 asennetaan kävijäseuranta opetellaan julkaisujärjestemän Tourism eKit 2011 käyttö
 4. 4. Konseptointi Suunnittelu Loppu- Yleisö Segmentit Tarpeet Tilanteet Palaute käyttäjät Liiketoiminta Tarkoitus Tarpeet: olennaiset ja Sisältörakenne Ulkoasu Konsepti Kokemus Sisältö MuotoYmpäristö Internet-trendit Visio: tahtotila toteutettavissa olevat (puuhierarkiat) Selaimessa toimiva Toimialan trendit Konkreettiset Sisältöelementit Käyttöliittymä Palaute ylläpitäjältä ja (rautalankamallit) Verkko- Kilpailijat ja kumppanit tavoitteet Toiminnallisuus käyttäjiltä Hakutoiminnot sivusto Prosessit Markkinapositio Tietosisältö Kuvitus: graafinen Segmentit yleisön segmenteittäin Tilanteet: käyttötarinat ohjeisto, kuvapankki Yleisö: potentiaaliset käyttäjät pohjalta Resurssit Hallinta: sisällön- Mittarit: tavoitteiden tuotanto, Lähteet: entiset sisällöt, ylläpitoliittymät, järjestelmät, kumppanit seuranta web- analytiikan avulla käyttö-oikeudet, metadata Sisällön- Lähteet Mittarit Resurssit Hallinta Kuvitus tuotanto Luotain-menetelmä, Toivola 2009
 5. 5.  Jääskeläinen J (2010): Verkkopalvelun ostajan opas. Talentum.
 6. 6. Domain-nimi Web-hosting Julkaisujärjestelmä• Yritys.fi • Dataliikenteen määrä • Sivupohjat• Yritys.ru • Palvelinjärjestelmä • Sivuston rakenne• Yritys.com • Varmuuskopioinnit • Sisällön päivittäminen käyttäjien • Asiakaspalvelu toimesta • Järjestelmän päivitykset Sisällöntuotanto ja päivitys Analytiikka • Tekstit, kuvat, videot • Seurataan verkkosivuston • Oma työ ja ostettu kävijöitä • Sisällön hakukoneoptimointi • Skriptipohjainen seuranta, mm. Google Analytics, Snoobi
 7. 7.  Ideointipalaverien järjestäminen sivuston ylläpitäjien kanssa  Mikä nykyisessä sivustossa on vikana?  Mitä uutta haluaisimme sivustolle?  Millaista palautetta asiakkailta on tullut?  Mitkä ovat tärkeitä sivuston toimintoja ja ominaisuuksia?
 8. 8.  Sivuston tarkoitus ja tavoitteet  Positiivisen mielikuvan ja kiinnostuksen herättäminen: ulkoasu ja houkutteleva sekä asiantunteva sisältö  Myyvyys: ohjaa nykyistä enemmän ostamaan  Asiakaspalvelu: tarpeellisen tiedon parempi löydettävyys asiakasryhmäkohtaisesti  Tiedon määrän vähentäminen ja rajaaminen  Tekstipohjaisuudesta enemmän visuaaliseen suuntaan Sisällöntuotanto  Validia, W3C-standardin mukaista koodia  Kattava toimivuus eri selaimilla (IE, Firefox, Chrome, Safari, Opera)  Sisällön luokittelu eri kohderyhmiä varten (esim. tietyt sisällöt, valikot, yms. vain matkailijaryhmälle x suunnatuissa sivuissa)  Valikoidun sisällön julkaiseminen RSS-syötteenä (uutiset, ajankohtaiset)  Sisällön tuominen RSS-syötteenä  Sisällön jakaminen valikoituihin sosiaalisen median palveluihin  Facebook-sivun integrointi: social plugins
 9. 9.  Sivuston ylläpito  Useiden kieliversioiden tuki  Sivuston rakenteen muokkaus  Sisällöntuotannon helppous, editorin ominaisuudet  Kampanjasivujen/laskeutumissivujen luominen verkkomainonnan tukena  Navigoinnin, valikkojen, sivupohjien muokkaaminen sivu- tai sivukategoriakohtaisesti  Tiedostojen liittäminen (esim. pdf)  Median upottaminen sisältöön (esim. Youtube-videot)  Sivustonlaajuinen web-analytiikka  Ohjeistus kattavasti julkaisujärjestelmän eri toimintoihin (ei pelkkään editoriin) Hakukoneoptimointi  Sivukohtaisten otsikko- ja metatietojen syöttö  Sisällön muotoilu (otsikot, listat, yms.)  Kuvien tekstikuvausten määrittäminen
 10. 10.  Mobiilinäkyvyys  Responsive design  Erityisesti suunniteltu mobiilisaitti  Ulkoasu ja valikoitu sisältö  Mobiiliselaimen tunnistus ja ohjaus mobiilisisältöön Kalenteri  Tapahtumien katselu (Tooltip) ja lisätietojen klikkaus Online-varausjärjestelmä  Varauslomake sivulla, itse järjestelmä toisella palvelimella  Varausjärjestelmä-sivun brändäys (logo, värit, valokuvat)
 11. 11.  Uutiskirje  Tilauslomake sivustolla, järjestelmä toisella palvelimella Rekisteriseloste  Koskien uutiskirjettä ja online-varausjärjestelmää Web-analytiikan kehittäminen  Konversiota mittaavat seikat: uutiskirjeen tilaukset, online-varaukset, yms.  Tavoitteiden asettaminen järjestelmään  Myyntisuppilon asettaminen järjestelmään Muut toiminnot  Sisäinen hakukone  Kuvakaruselli etusivulla  Asiakaspalautteen kerääminen (lomake tms.)
 12. 12. Tarkoitus ja tavoitteet perustana
 13. 13.  Tämä tehdään verkkosivusto-uudistuksen alkuvaiheessa yleensä valitun toimittajan vetämänä Pohjautuu kuitenkin asiakkaan näkemyksiin, ellei toimittajalla ole vahvaa matkailualan kokemusta Näitä asioita on hyvä pohtia jo hankinnan alkuvaiheessa, ainakin keskeisiltä osin
 14. 14. Ennen matkaa Matkan aikana Matkan jälkeenUudet asiakkaat Inspiraatio Inspiraatio Inspiraatio Matkailijoiden Hakukoneoptimointi ”Mitä tänään tapahtuu” Sosiaalisen median seuranta ja suhdetta Kuvat, videot ”Mitä tänään tehdään” asiakkaiden tuottaman sisällön Mielikuvia luovat tekstit nostaminen esille verkkosivus- Suositukset, palaute Informaatio toon voi Mobiilikäyttö Informaatio hahmotella Informaatio Facebook-tiedottaminen esimerkiksi tällä Sijainti Aukioloajat Toiminta Tuotekuvaukset Hinnat Uutiskirjeen tilaaminen tavalla. Hinnat FB-tykkääminen Tarjoukset Toiminta Palautteenanto Huom! On Yhteydenotot puhelimella Suosittelu Toiminta Walk-in tunnistettava Sivujen lukeminen myös keskeiset Uutiskirjeen tilaaminen asiakasryhmät Tykkääminen ja niiden sisällä Yhteydenotot Mökkivaraukset uudet ja Hissiliput nykyiset Skibussi-liput asiakkaatNykyiset Inspiraatio Inspiraatio Inspiraatioasiakkaat Muistojen herättäminen ”Mitä tänään tapahtuu” Sosiaalisen median seuranta ja ”Mitä tänään tehdään” asiakkaiden tuottaman sisällön Informaatio nostaminen esille Uutuudet Informaatio Tarjoukset Mobiilikäyttö Informaatio Facebook-tiedottaminen Toiminta Aukioloajat Toiminta Mökkivaraukset Hinnat Palautteenanto Hissiliput Suosittelu Skibussi-liput Toiminta Yhteydenotot puhelimella Walk-in
 15. 15. Sivuston rakennetta voi hahmottaa jo ideointivaiheessa. Muistaasiakkaan näkökulma! Ei liikaa tasoja! Tuotesivu Oikopolut (yhteys- Teema Tuotesivu tiedot yms. Kategoria Tuotesivu Teema Yritys.fi Kategoria Teema Kategoria Tuotesivu Kampanja- kohtaiset Tuotesivu laskeutumis -sivut Tuotesivu
 16. 16. Historia Myös sivujen suuripiirteistä mediasisältöä voi pohtia Tietoa yrityksestä Omistajat ideointivaiheessa. Talous Huomioi myös se, että asiakkaat eivät saavu sivuille Tekstikuvaus aina etusivun kautta, vaan Mustikkatuotteet esimerkiksi hakukoneen Tuotetiedot Valokuva kautta jollekin teema/kategoria/tuotesivulle. PuolukkatuotteetAloitussivu Kotimaassa Toimitusehdot Ulkomaille Tiedustelu Asiakaspalvelu Reklamaatio Sähköposti Yhteystiedot Puhelin Pikaviestin
 17. 17. Mieti verkkosivustoa myyntisuppilon kannalta. Hakukoneet, linkit, suora liikenne Mikä on uuden asiakkaanKävijät polku sivustolla? Mitä sisältöä hän lukee? Mitä toimenpiteitä tekee? Potentiaaliset asiakkaat Missä järjestyksessä? Tämä auttaa hahmottamaan myös verkkosivuston tehokkuuden mittareita kävijäseurannan kannalta. Asiakkaat
 18. 18.  CMS = content management system Open Source = järjestelmä itsessään ilmainen, palvelut maksavat Suosittuja Open Source -järjestelmiä  Joomla  Wordpress  Drupal  Liferay  Alfresco Tutustu esim. Vierityspalkki-blogin artikkeleihin
 19. 19.  Mitä voit oppia muilta saman alan yrityksiltä? Entä kilpailijoiltasi?  Sivuston rakenne  Sivuston sisältö – edesauttaako konversiota?  Käyttäjien polut sivustoilla  Eri toimintojen toteutustavat
 20. 20.  Nykyisen sivuston rakenne (jos sellainen on)  Sivujen sisältö ja sivujen määrä Nykyinen julkaisujärjestelmä Nykyinen hosting-palvelu Käytössä olevat domain-osoitteet Nykyinen analytiikka-työkalu, esim. Google Analytics Käytössä olevat muut palvelut  Uutiskirje  Varausjärjestelmät: omat ja kolmannen osapuolen  Upotettavat panoraamakuvat, tms.  Sosiaalisen median palvelut Tärkeät linkittyvät sivustot
 21. 21. Esimerkki nykyisen sivuston rakenteen kartoittamisesta. Vanhoissasivustoissa on yleensä kertynyt paljon karsimisen varaa.
 22. 22.  Etsi potentiaalisia tarjoajia pitkälle listalle  Olemassa olevat kontaktit  Muiden yritysten kokemukset  Kuka on tehnyt paljon oman alasi sivustoja  Tutustu tarjoajan palveluihin  Tutustu tarjoajan referensseihin  Mitä tietoa yrityksestä löytyy netistä muuten Tee lyhyt lista tarjoajista, jotka otat neuvotteluun  Esimerkiksi referenssien perusteella  3-5 tarjoajaa
 23. 23.  Järjestä neuvottelutilaisuus kunkin potentiaalisen tarjoajan kanssa  Anna etukäteen tietoa sivuston tavoitteista, kohderyhmistä, halutusta rakenteesta ja toiminnallisuuksista  Pyydä mielipiteitä ja näkemyksiä sivustosta tarjoajalta  Keskustelkaa projektin läpivientiin liittyvistä vaiheista ja aikatauluista  Keskustelkaa kustannustasosta  Pyydä demo-tunnukset julkaisujärjestelmään Osa tarjoajista lähestyy asiaa teknologia- tai järjestelmävetoisesti, osa painottaa viestintää  Kumpaa olet ostamassa? Neuvotteluihin osallistuva henkilö monesti on myös projektipäällikkönä, mikäli lähdetään toteuttamaan  Miten kommunikointi sujuu? Arvioi neuvottelujen jälkeen kutakin tarjoajaa: jääkö tässä vaiheessa joku pois?  Liian kallis  Ei ymmärrä asiakkaan tarvetta  Huonosti valmistautunut  Muut epäilyttävät seikat
 24. 24. Vaiheet Kustannukset Konseptointi ja suunnittelu  Kertaluonteiset kustannukset  Tavoitteet  Räätälöidyt ominaisuudet  ”Rautalankamalli”  Lisämaksulliset toiminnot Sivuston toteutus julkaisujärjestelmään  Rakenne  Kuukausimaksut  Sivupohjat  Kustannukset per 1-2 vuotta Sivuston testaus Sisällöntuotanto  Tekstit, kuvat, linkitykset Sivuston julkaisu Ylläpito  Palvelin+domain Projektin etenemisvaiheet kannattaa käydä  CMS-käyttömaksu Tukipalvelut neuvotteluissa läpi, samoin kustannusten  Takuu muodostuminen  Perehdytys  Helpdesk  Päivitykset  Ohjedokumentaatio Projektissa on hyvin hankalaa ”peruuttaa”, Yhteistyö tilaajan ja palveluntarjoajan kanssa? jos suunnitteluvaiheessa on jokin asia Hyväksymismenettelyt? hyväksytty
 25. 25.  Liiketoiminnallinen tavoite  Positiinen mielikuva, kiinnostuksen herättäminen  Ohjata ostamaan yrityksen palveluja – aktiivista myyntiä  Kerätä liidejä ja yhteydenottoja  Liikevaihdon lisääminen Nykyinen sivu ja sen keskeiset uudistamistarpeet Tällä hetkellä käytössä olevat teknologiat ja järjestelmät  Domain-osoite  Julkaisujärjestelmä  Analytiikka  Linkittyvät järjestelmät, kuten verkkokauppa, uutiskirje tms. Kieliversioiden määrä Sivuston keskeiset käyttäjäryhmät Sivuston ylläpitäjien määrä ja roolit Sivuston rakenteeseen ja toimintoihin liittyvät ajatukset  Rautalankatasolla Sivuston teknologiaan liittyvät ajatukset
 26. 26.  Verkkosivuston konseptin, rakenteen ja ulkoasun suunnittelu  Sivuston ja domainin ylläpito  Suunnittelutyötä  Riittävä levytila  Tavoitteet ja asiakasryhmät  Riittävä dataliikennekapasiteetti  Vedoskierrosten lukumäärä  Tarvittavat tietokanta- ja sovellusalustaratkaisut Julkaisujärjestelmä ja sivuston tekninen toteutus  Tukipalvelut ja takuu  Koodaustyötä  Varmuuskopioinnit ja tietoturva  Sivupohjien ja rakenteen toteutus  Järjestelmäoäivitykset  Halutut toiminnot  Helpdesk ja sen tavoitettavuus  Takuu 3-6 kk (julkaisun jälkeen havaittavien virheiden Perehdytys sivuston ylläpitäjille korjaaminen)  Käyttökoulutus, yleensä 1 pv  Lisätöiden tuntihinnoittelu  Tuki- ja ohjemateriaalit  Kehittämiskonsultointi, esim. 6-12 kk julkaisusta Sisällöntuotanto sivustolle  Optiot ja lisätyöt  Kirjoitus- ja taittotyötä  Tekstien muokkaus  Voidaan tehdä itse tai ostaa palveluna  Kuvien hankinnat kuvapankeista  Sisällön hakukoneoptimointi Sivuston julkaisuun liittyvät toimenpiteet  Mobiilisivusto  Toimivuuden testaus  Verkkokauppa  Siirtymä vanhasta sivustosta uuteen  Uutiskirjejärjestelmä  Hakukonenäkyvyyden hallinta  Kävijäseurannan käyttöönotto
 27. 27.  Tarkenna ideointivaiheen listaa neuvottelujen perusteella  Lisää tarvittaessa uusia ominaisuuksia  Tarkenna haluttujen toimintojen kuvauksia  Pohdi, mitkä toiminnoista ovat optioita  Voidaan tarvittaessa jättää toteuttamatta  Poista ei-välttämättömät ominaisuudet  Ei toteuteta tässä vaiheessa  Voidaan ehkä toteuttaa myöhemminkin, jonkun muun toimesta
 28. 28.  Tavoitteet Mitä ollaan ostamassa: hankinnan kohde Vaadittavat ominaisuudet Mahdolliset aikatauluvaatimukset Tarjouksen sisältöä koskevat vaatimukset  Tarjouksen runko ja tarvittavat tiedot kaikilla samat Hintojen ilmoittamista koskevat vaatimukset  Hinnat ilmoitetaan vertailukelpoisesti
 29. 29.  Tarjoajan kuvaus uudistuksesta ja projektisuunnitelma Kuvaus julkaisujärjestelmän ominaisuuksista  Demo-tunnukset Kuvaus hosting-palvelusta Kuvaus tukipalveluista Referenssit  Kokemus vastaavista toimeksiannoista  Referenssien kuvaukset ja kontaktitiedot  Pyydä tuoreita referenssejä (max 3 vuotta vanhoja) Palveluntarjoajan osaamisen ja resurssien kuvaaminen  Liikevaihto, henkilöstön määrä, toimipisteet, toiminnan historia  Verovelkatodistus, todistus eläkevakuutusmaksujen maksamisesta  Nimetty projektivastaava ja muut henkilöt ja näiden CV:t  Mahdolliset alihankkijat Projektin hinnoittelu  Valmis pohja kaikille tarjoajille
 30. 30.  Lasketaan kustannukset esim. 1-3 vuoden ajalta yhteen ja vertaillaan näiden perusteella Huomioidaan kertaluonteiset suunnittelutyöt, säännölliset ylläpitokustannukset ja ennakoidut lisätyöt Jotkut työt ovat kappalehintaisia, joten täytyy vertailuvaiheessa pohtia tarvittavia kappalemääriä  Esim. montako erilaista sivupohjaa tarvitaan?  Paljonko kustannus on kaiken kaikkiaan Vertailuhinta näyttää myös sen kustannustason, johon ostajan täytyy varautua
 31. 31. Esimerkki hinnoittelumallista. Kaikki ilmoittavat hinnat saman pohjan avulla.Todennäköisesti vaaditaan vielä tulkintaa ja lisätarkennuksia, että saadaan hinnatvertailukelpoisiksi.
 32. 32.  Laatu  Perehdy projektisuunnitelmaan  Mitä aiotaan tehdä ja miten tehdään  Kuvauksen perusteellisuus ja järkevyys  Tässä vaiheessa kukaan ei vielä suunnittele sivustoa kovin pitkälle…  Aiemmat toteutukset  Tutki toteutusta ja niiden vastaavuutta omaan sivustoosi  Haastattele referenssien kontaktihenkilöitä  Tutustu julkaisujärjestelmään ja koekäytä sitä  Onko vaadittavia toimintoja  Miltä käytön sujuvuus tuntuu ylläpitäjän kannalta  Perehdy tarjoajan henkilöstön osaamiseen ja riittävyyteen
 33. 33.  Hinta  Vertailuhinnat – paljonko vuositasolla muutaman seuraavan vuoden aikana  Matala kertakustannus ja korkeat ylläpitokustannukset  Korkea kertakustannus ja matalat ylläpitokustannukset Ehdot  Tarkista, mitä ehdot tarkoittavat  Ovatko kohtuullisia ostajan kannalta?  Monesti viitataan YSE-ehtoihin Lisäselvitykset  Hintojen ilmoittamiseen liittyvät lisätiedot  Julkaisujärjestelmän toimintoihin liittyvät kysymykset
 34. 34.  Laadun ja kustannusten kannalta sopivin ratkaisu Optiot voidaan vielä jättää avoimeksi Ilmoitetaan päätöksestä Sovitaan jatkotoimista
 35. 35.  Jos tehdään sivustouudistuksia julkisena hankintana, niin hankintaprosessi on paljon tarkempi  Hankinnan arvosta riippuen erilaista sääntelyä  Tarjous lähetettävä riittävälle määrälle tarjoajia  Tarjoajien tasapuolinen kohtelu varmistettava  Kestää pidempään  Tilaajavastuu, ei osteta verovelkaisilta  Tarkat valintakriteerit  Pisteytys ja perustelut  Mahdollisuus oikaisuvaatimukseen Matkailualalla monesti tehdään näitä julkisrahoitteisten projektien yhteydessä
 36. 36.  Vaatii aikataulutusta ja resursointia myös ostajan puolelta  Varaa henkilöille aikaa  Varaudu myös lisähankintoihin Projekti kestää tyypillisesti 3kk – 12kk  Aikataulun venyttämistä ei kannata turhaan tehdä Viestintä ja keskusteluyhteys toimittajan kanssa  Nimetyt yhteyshenkilöt kummaltakin puolelta Tarjouksen kattavuus – mitkä ovat maksullisia lisätöitä Tarkka harkinta projektin eri vaiheiden hyväksynnässä  Jälkikäteiset muutostyöt hintavia Jos teet sisällöntuotantoa omana työnä, varaa tähän riittävästi resursseja Entinen sivusto vaatii edelleen päivitystyötä uuden rakentuessa Kehitystyö jatkuu myös sivun julkaisemisen jälkeen  Asiakaspalaute ja kävijäseuranta
 37. 37.  http://kajakebusiness.wordpress.com http://twitter.com/msalohei etunimi.sukunimi@kajak.fi

×