Kerja berpasukan

26,133 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
26,133
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
480
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kerja berpasukan

 1. 1. Kerja berpasukanMengapa kerja berpasukan begitu penting? Bagaimana anda mengenai carameningkatkan? Dengan baik, beberapa aktiviti kerja berpasukan yang berkesan dan latihanboleh membantu anda dengan itu. Tetapi yang paling penting, ia adalah penting untuksemua ahli pasukan untuk memahami betapa pentingnya menjadi bersama dan bekerjasebagai satu pasukan . Menterjemahkan usaha kolektif ke dalam kerja berpasukan yangcemerlang, dan itulah yang membawa anda kepada kejayaan. Mengetahui lebih lanjutmengenai perkara ini dalam artikel-artikel ini pada kerja berpasukan yang berkesanPrinsip Kerja Berpasukan BerkesanKerja berpasukan adalah salah satu daripada sifat-sifat yang paling penting untuk kejayaanmana-mana organisasi. Ia telah dilihat bahawa dalam ketiadaan kerja berpasukan, pasukangagal untuk melakukan yang terbaik kebolehan mereka. Dalam artikel ini, kita akan lihatpada prinsip-prinsip kerja berpasukan yang berkesan.Kerja berpasukan adalah faktor penting yang menentukan kejayaan mana-manaentiti. Begitu banyak yang telah ditulis mengenai kerja berpasukan bahawa kadang-kadangindividu tahu teori kerja berpasukan tetapi gagal untuk mengamalkannya. Jika anda telahdikaitkan dengan tugas calon merekrut untuk organisasi anda, anda akan melihat pemohonmendaftar kebolehan untuk bekerja dalam satu pasukan atau kerja berpasukan sebagaisalah satu daripada sifat-sifat mereka dalam resume mereka. Tetapi, hakikat bahawa kerjaberpasukan sebagai kualiti telah digunakan begitu languidly lebih tahun bahawa dalamsesetengah kes, ia telah terhenti menjadi apa yang ia berdiri dan telah menjadi agakklise. Jadi, ia adalah penting untuk diingati bagi semua orang bahawa suara ketuk-ketukteori kerja berpasukan akan melakukan perkara tidak baik melainkan jika dan sehingga iadimasukkan ke dalam amalan.Kami akan memberikan anda sebagai buku asas prinsip-prinsip yang meletakkan asas untuk membina sebuah pasukan yang kuat dengan harapanbahawa anda akan cuba untuk menerapkan prinsip-prinsip ini untuk mencapai hasil yangdiingini.Prinsip Semangat Kerja BerpasukanSalah satu prinsip pertama kerja berpasukan yang berkesan adalah bahawa manakala satupasukan dibentuk, perlu ada kejelasan kepada apa yang pasukan mahu mencapai. Iaadalah penting bahawa anda melihat pasukan itu sebagai satu entiti dan mempunyaimatlamat yang jelas dinyatakan dalam tempat. Dalam ketiadaan objektif, ahli-ahli pasukanmungkin tidak dapat memahami tanggungjawab mereka, yang boleh menyebabkankekaburan.Ahli-ahli pasukan hendaklah bersedia untuk belajar daripada satu sama lain. Mungkin adabeberapa ahli yang mungkin cemerlang dengan proses tersebut, manakala sesetengahmungkin memerlukan sedikit masa dan bimbingan, jadi ia adalah penting bahawa terdapatkesediaan untuk mengajar dan belajar idea-idea baru. Ahli pasukan tidak perlu teragak-agakuntuk meminta bantuan daripada anggota kanan pasukan dan anggota kanan, dalam harusmenghidupkan melangkah ke hadapan untuk membantu ahli-ahli baru.Perlu ada komunikasi dua hala di kalangan ahli pasukan tentang peranan yang merekaditugaskan, supaya ada kefahaman dan penghargaan terhadap usaha yang dimasukkan kedalam oleh semua orang. Ini adalah sangat penting kerana ia telah melihat bahawa banyakkali apabila perkara yang tidak berfungsi seperti yang dirancang, ahli yang terlibat dalampermainan menyalahkan.Jika ahli mengetahui tentang cabaran yang terlibat dalam
 2. 2. menjalankan tugas, mereka lebih cenderung untuk menghargai satu sama lain kerana usahamereka.Walaupun beberapa kawalan ke atas satu pasukan adalah perlu, ia adalah penting bahawapasukan itu diberikan jumlah yang tertentu fleksibiliti dalam menjalankan tugasmereka. Terlalu banyak gangguan boleh menjejaskan kecekapan pasukan dan melemahkansemangat ahli-ahli.Salah satu prinsip yang paling penting kerja berpasukan yang berkesan adalah komunikasiyang berkesan. Berkomunikasi secara berkesan bermakna maklumat yang dikongsi dikalangan semua anggota pasukan supaya khabar angin-mongers disimpan di teluk. Yangmelibatkan semua ahli pasukan anda dalam perbincangan mengenai strategi perniagaanyang berkesan membantu dalam membuat ahli-ahli pasukan merasakan sesuatu yangsangat berguna organisasi. Komunikasi yang berkesan juga memerlukan untukmembincangkan perkara-perkara penting secara terbuka supaya semua orang padahalaman yang sama.Perlu ada satu inisiatif untuk memberi ganjaran dan mengiktiraf pasukan dan ahli-ahlinyayang telah menunjukkan prestasi teladan dan membantu pasukan dalam mencapaisasaran. Ini akan menggalakkan orang lain untuk mengikut jejak dan bertindak sebagairangsangan kepada orang-orang yang benar-benar percaya kepada nilai-nilai kerjaberpasukan dan semangat pasukan.Lepas tetapi tidak sedikitpun, perlu ada persaingan yang sihat di kalangan ahli pasukanuntuk mengatasi prestasi antara satu sama lain. Dalam ketiadaan persaingan, tugas bolehterhenti menjadi menarik dan kebosanan boleh merayap, yang sekali lagi boleh menjejaskansatu pasukan. Jadi, ia adalah penting bahawa ahli pasukan telah disediakan denganpeluang yang mencukupi untuk berkembang dalam kehidupan profesional mereka.Ini adalah sebahagian daripada prinsip-prinsip kerja berpasukan yang berkesan. Tiadaperaturan keras dan cepat jauh prinsip kerja berpasukan yang berkesan adalah berkenaan,tetapi kenyataan yang disebutkan pasti dapat membuktikan untuk menjadi berkesan apabiladiamalkan dengan ikhlas. Kami tinggalkan anda dengan quote ini dari Henry Ford - salahsatu legenda industri automobil, "Jika semua orang bergerak ke hadapan bersama-sama,maka kejayaan menjaga dengan sendirinya."Kelebihan dan Kekurangan Bekerja di GroupTerdapat banyak kelebihan dan keburukan bekerja dalam kumpulan, seperti yangdisenaraikan di bawah. Ia adalah sangat penting untuk mengetahui tentang kebaikan dankeburukan kerja kumpulan, untuk mencari penyelesaian dengan berkesan bagi halangandalam kerja kumpulan! Baca untuk tahu sesetengah lebih lanjut mengenai perkara yangsama ..emember projek-projek yang kami terpaksa menjawab di sekolah?Bagaimana kita bertanyarakan-rakan kami untuk datang membantu kami? Atau bagaimana kita membuat semuaorang pasti di rumah yang diluluskan apa yang kami lakukan? Tidak projek-projek yang telahdilakukan dengan bantuan kawan-kawan berubah menjadi yang lebih baik, sentiasa? Ya,akan ada kali apabila kita akan berasa marah kerana cadangan kami kelihatan bodoh dihadapan orang lain. Kemudian, terdapat juga akan menjadi kali apabila kita fikir kita lebihbaik melakukan ini semata-mata. Kita semua mempunyai pengalaman kanak-kanak yangsama, dan mengingat situasi ini akan memberi anda idea yang serba sedikit tentang semuakebaikan dan keburukan bekerja dalam kumpulan. Manfaat dan keburukan keputusankumpulan dalam cara yang diperdebatkan. Dalam artikel ini, kita akan mendapat sedikithampir kepada debat ini. Walaupun terdapat beberapa aspek yang buruk dalam ideakumpulan kerja, terdapat lebih daripada yang baik untuk melihat. Lebih lanjut mengenai
 3. 3. bekerjasama dalam kumpulan dan pasukan, di hadapan.Kelebihan dan Kekurangan Kerja BerpasukanKelebihan:Kelebihan yang pertama dan yang paling penting kerja kumpulan adalah bahawa iameningkatkan jumlah produktiviti. Anda boleh menggunakan yang terbaik setiap ahlikumpulan dan dengan itu mempunyai output yang berkualiti. Kemahiran yang terbaik setiapahli kumpulan itu akan digunakan secara maksimum, dan dengan itu tidak ada kompromikepada produktiviti apabila anda bekerja sebagai satu kumpulan. Kelebihan ini pasti akandatang pertama dalam senarai kebaikan dan keburukan bekerja dalam kumpulan.Ahli dengan lebih anda mempunyai dalam satu kumpulan, lebih banyak sumber yang andaada pada akhir hari. Ini bermakna anda boleh memenuhi lebih banyak berakhir dengansumber-sumber ini.Cara lain untuk melihat ia sebagai bilangan orang yang merekabertambah-tambah, pengetahuan pasukan juga meningkat. Semua orang ini membawapengalaman yang sangat mereka sendiri yang menambah kepada kumpulan itu. Inibermakna, pada akhir hari ini, kumpulan itu mempunyai pengetahuan yang lebih banyak,lebih banyak pengalaman dan lebih banyak sumber. Aset syarikat itu hanya meningkatdengan cara ini.Apabila anda memberikan projek tertentu kepada sekumpulan siap, anda juga memberikanmereka tarikh akhir. Apabila terdapat lebih ramai orang yang bekerja dalam satu kumpulan,anda secara semulajadi berhasrat untuk mempercayai kumpulan yang lebih kerana merekamempunyai tenaga kerja. Jika beberapa ahli yang tidak hadir atau tidak datang bekerja,yang lain masih boleh menyiapkan projek itu. Kumpulan terikat untuk tanah dengan lebihbanyak projek kerana mereka boleh membangunkan lebih pelan dan lebih banyak pilihanuntuk satu masalah tertentu. Pada akhirnya, anda lebih banyak keuntungan jika andabekerja dalam satu kumpulan.Apabila anda bekerja sendiri, anda secara automatik cenderung kepada seseorang atausesuatu. Anda adalah manusia dan ini akan berlaku dari pengurus terbaik. Walaubagaimanapun, apabila anda bekerja dalam kumpulan, anda mengurangkan berat sebelahyang ketara. Semasa bekerja dalam satu kumpulan, anda perlu untuk memberitahu semuaorang mengapa anda mengambil keputusan tertentu. Sebaik sahaja anda memberitahuseluruh kumpulan tentang keputusan anda, walaupun mereka mempunyai bersetuju supayaanda boleh jalankannya. Dengan cara ini, anda cenderung untuk berfikir dalam cara yanglebih profesional, yang bekerja lebih baik untuk anda!Kelemahan:Salah satu kelemahan yang besar bekerja dalam satu pasukan adalah bahawa tidak adakebebasan melakukan seperti yang anda mahu. Berapa banyak yang pernah andamembuktikan titik anda dan rasional memohon keputusan anda, ia tidak akan dipersetujuijika ahli-ahli lain dalam kumpulan yang tidak bersetuju di atasnya.Setiap tindakan andamemerlukan kelulusan daripada orang lain dalam kumpulan. Ini menjadi sedikit memakanmasa yang lama.Satu lagi masalah ialah bahawa bekerja dalam satu kumpulan yang terikatuntuk memberikan membawa kepada groupism, yang mungkin menambah negatif dalamsuasana bekerja dan menjejaskan kualiti kerja, bukan kuantiti.Satu lagi sebutan penting dalam semua kebaikan dan keburukan bekerja dalam kumpulanadalah faktor masa kita perlu untuk menilai semua ahli kumpulan. Kebanyakan organisasimelihat pada keluaran keseluruhan dan tidak melihat ke dalam butiran jika karya itu telahdibentangkan sebagai mereka mahu. Walau bagaimanapun, pada masa itu, mereka tidak
 4. 4. sedar bahawa sesetengah pekerja telah hampir tidak dimasukkan ke dalam sebarang usahadan ada yang melakukan kerja yang maksimum.Terdapat banyak laluan keluar semasabekerja dalam satu kumpulan. Menghakimi yang produktiviti setiap pekerja tidak hanyamengambil masa tetapi kadang-kadang, mustahil jika terdapat sebarang rekod.Apabila anda bekerja dalam satu kumpulan dan mencapai lebih daripada produktiviti yangdiperlukan, anda terikat untuk mendapatkan beberapa ganjaran. Kadang-kadang, ganjaranini adalah sama untuk sementara semua pada masa-masa, mereka tidak. Katakan terdapathanya promosi disediakan, yang akan mendapat? Ia adalah amat sukar untuk mengukurkerja yang dilakukan oleh setiap pekerja dalam perbandingan kepada orang lain. Inibermakna bahawa kemungkinan kredit yang tidak sama rata tidak boleh dinafikan. Kenaikanakan berbeza untuk setiap orang dalam kumpulan itu dan ini mungkin menambahketaksamaan. Jika A telah melakukan 10 perkara dan B telah dilakukan 100, B akan diberiganjaran dalam keadaan biasa.Sangat sedikit akan mengambil usaha dan semak yangsebenarnya telah diberi lebih banyak pendapatan.Semasa bekerja dalam satu kumpulan, ramai orang membangunkan sikap yang berdayasaing atau pendekatan terhadap tugas mereka. Mereka sentiasa cuba untuk bekerja lebihdaripada yang lain. Apa yang mereka sebenarnya perlu memberi tumpuan kepada kerjalebih baik daripada yang lain. Sikap seperti ini mengurangkan kualiti dalam produktivitikeseluruhan dan objektif bekerja sebagai satu pasukan hilang. Jika anda bekerja dalambidang kreatif, sikap ini akan mengurangkan kreativiti untuk sebahagian besar. Hilangtumpuan adalah mudah apabila semua anda bimbang tentang memenangiperlumbaan. Bukan bersaing dengan ahli-ahli kumpulan yang lain, rakyat perlu bersaingdengan diri mereka sendiri untuk memberikan output yang lebih baik sebagai individu, danakhirnya sebagai satu pasukan.Ini adalah semua kelebihan dan kekurangan bekerja dalam kumpulan, yang bukan sahajapenting dari perspektif pengetahuan tetapi juga kerana anda perlu mencari penyelesaiankepada semua keburukan. Faedah bekerja dalam kumpulan sudah tentu berat lebihdaripada kelemahan kerja kumpulan. Anda perlu memberi tumpuan lebih banyak kelebihankerja berkumpulan untuk mendapatkan maksimum, output berkualiti, cekap. Oleh itu,bekerja bersama-sama dalam kumpulan dan pasukan adalah lebih bermanfaat untuksyarikat atau untuk projek di sekolah walaupun.Teruskan melakukan perkara yang sama!Pasukan Strategi KomunikasiBekerja sebagai satu pasukan untuk berjaya mencapai matlamat dan objektif, memerlukanstrategi komunikasi pasukan yang berkesan. Artikel ini akan memberi anda beberapawawasan yang sangat mudah dan bermakna kepada bagaimana anda boleh meningkatkanprestasi pasukan dan output oleh komunikasi yang berkesan. Baca ..Apakah satu pasukan tanpa koordinasi ... dan bagaimana ahli pasukan boleh menyelarastanpa ketua pasukan? Seorang pemimpin pasukan adalah orang yang mengetuai pasukanpada masa yang sama memberikan sokongan setiap pasukan dan setiap ahli berhak untukmenjadi pemimpin dalam diri mereka sendiri. Dia bukan sahaja memiliki kemahirankepimpinan yang baik dan bimbingan, tetapi juga merupakan komunikator yang baik.Dalamperkataan James Humes, "seni komunikasi bahasa kepimpinan." Jika pasukan mempunyaiseorang pemimpin yang berkesan yang dapat berkomunikasi dengan matlamat dan objektifpasukan, penyegerakan dengan matlamat dan objektif ahli-ahli individu melalui berkesandua hala, maka ada apa-apa yang boleh menghalang pasukan dari berjaya. Jadi, apakahstrategi yang berkesan untuk memupuk komunikasi pasukan yang baik?Bahagianseterusnya membincangkan semua ini dan banyak lagi ...
 5. 5. Mengapa Adakah Pasukan Memerlukan Strategi Komunikasi Berkesan?Anda akan tahu jawapan kepada soalan ini jika anda telah menjadi sebahagian daripadasatu pasukan di mana terdapat tiada strategi komunikasi yang berkesan! Saya adalahsebahagian daripada pasukan itu, dan biarlah saya memberitahu anda apa yang ia adalahuntuk berada dalam pasukan itu. Ketua pasukan adalah sibuk menjaga "perkara-perkarapenting" lain. Kami diberitahu apa yang diharapkan daripada kami, tetapi saya tidak ingatsesiapa yang datang ke Kami ahli pasukan dan bertanya apa yang kita harapkan daripadamereka. Hampir tidak ada apa-apa "pengiktirafan" untuk usaha anda, tetapi jika anda tidakmemenuhi sasaran anda, akan menjadi "perbincangan ketara" untuk membuat anda merasabahawa ia adalah kerana "anda" bahawa pasukan itu tidak boleh menang!!!Ia adalah sangat penting untuk memahami bahawa apabila anda bekerja dalam satupasukan, sebagai ketua pasukan, terdapat orang lain yang mengambil anda sebagai mentormereka. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa"kekurangan komunikasi yang berkesan" anda tidak seharusnya menjadi punca sasarantidak dipenuhi dan penyiapan matlamat lambat. Daripada contoh saya berikan anda dalamperenggan yang terdahulu, adakah anda berfikir bahawa satu pasukan seperti itu pernahterbukti menjadi satu yang gembira dan produktif? Sudah tentu TIDAK! Yang adalahmengapa kita perlu strategi komunikasi pasukan yang berkesan untuk channelize semuausaha individu dalam satu pasukan ke arah kecekapan dan produktiviti pasukankeseluruhan. Ini akan membantu dalam cara berikut.☞ Membolehkan kejelasan dari segi apa yang diharapkan☞ Motivasi perbincangan akan meningkatkan semangat pasukan, yang akhirnya akanmembawa kepada prestasi yang lebih baik.☞ Elakkan penangguhan yang tidak perlu dan huru-hara dalam pasukan kerana salahfaham, dan membolehkan disiapkan tepat pada masanya tugas.☞ Komunikasi yang berkesan termasuk mendengar secara efektif.Ini akan membolehkantepat pada masanya menangani isu-isu yang timbul dalam pasukan, yang bolehmenghalang konflik lanjut dan kelewatan dalam pasukan.☞ Penghargaan, motivasi, dan pengiktirafan adalah sesuatu yang anda mesti lakukan,untuk memastikan anggota pasukan bersemangat tentang kerja mereka. Ini hanya bolehdilakukan oleh komunikasi.Strategi Komunikasi Pasukan berkesanJadi, apakah strategi yang berkesan yang anda boleh menerima pakai dalam pasukan andauntuk mencapai matlamat yang ditetapkan anda? Apabila bekerja sebagai satu pasukan,ingat bahawa anda sedang berurusan dengan individu yang berbeza dengan gaya yangberbeza bekerja dan memahami. Apa yang mungkin kelihatan hak untuk satu ahli pasukanmungkin kelihatan tidak sesuai untuk ahli pasukan yang lain. Satu lagi perkara yang diambilperhatian adalah, bahawa, untuk bekerja bersama-sama sebagai pasukan ia adalahpenting untuk menepati tarikh akhir dan bekerja dengan fokus yang lengkap danpenyelarasan, kerana setiap tugas yang berkaitan dengan pencapaian matlamatkeseluruhan. Komunikasi mula berkuat permainan apabila setiap anggota perlu disampaikantugas mereka, sudut hubungan mereka, dan tarikh akhir untuk menyelesaikan tugas masing-
 6. 6. masing, supaya mereka boleh bersatu untuk berfungsi dengan lengkap pasukan.Banyakmasa, kekurangan komunikasi, atau sebaliknya andaian bahawa perkara yang telahdisampaikan dan diterima di dalam cara yang betul apabila mereka sebenarnya tidak, bolehmembuat banyak huru-hara dan kelewatan yang tidak perlu dalam pasukan.Untuk ini,melaksanakan strategi komunikasi pasukan tertentu adalah kemestian. Ini akandibincangkan seperti di bawah.Gunakan Saluran Dipercayai Komunikasi"Masalah terbesar dalam komunikasi adalah ilusi bahawa ia telah berlaku." ~ GeorgeBernard ShawKomunikasi adalah satu proses cara 2. Hanya lulus maklumat itu tidak cukup, anda perlumemastikan bahawa maklumat yang anda telah lulus juga difahami dengan cara yang samaseperti yang anda hendak. Minda manusia boleh melihat perkara yang sama dalam carayang berbeza. Jadi, mengekalkan bahasa yang mudah, tanpa meninggalkan ruang untuksalah tafsiran dan menggunakan saluran yang sesuai untuk menyampaikan maklumat danmenerima maklum balas yang berkaitan. Satu contoh yang sama akan ini. Untukberkomunikasi perubahan dalam strategi atau tarikh-tarikh akhir, anda boleh menghantarnotis kepada fail rangkaian dalaman yang mudah diakses oleh semua orang dalam pasukananda. Anda juga boleh mengadakan mesyuarat yang sama untuk memastikan bahawasemua orang sedar perubahan dan telah memahami perubahan yang perlu dibawa masukke dalam strategi pasukan kerja. Adalah penting untuk memegang muka-muka mesyuaratdengan ahli-ahli pasukan sekurang-kurangnya dua kali seminggu untuk memastikan bahawasegala-galanya perlu telah disampaikan dan difahami.Pasukan A mempunyai Tidak I, It Mempunyai Hanya Kami"Kejayaan sesebuah organisasi adalah hasil usaha gabungan setiap individu." ~~ VincentLombardiYa, ia adalah gabungan usaha individu bagi setiap dan tiap-tiap anggota pasukan yangmenyumbang kepada kejayaan keseluruhan pasukan. Oleh itu, ia sentiasa penting untukberkomunikasi dalam segi kita dan bukan I. Ini adalah kerana cara anda berkomunikasijuga mempengaruhi minda ahli-ahli pasukan. Menangani kebimbangan dan notis pentingsebagai pasukan dan bukan sebagai kumpulan individu adalah satu pendekatan yangharuslah sentiasa diikuti untuk mengingatkan ahli pasukan bahawa tiada siapa yangberbeza bernilai daripada yang lain, dan semua orang adalah sama sebahagian daripadakejayaan pasukan.Selamat Datang Maklum Balas dan Cadangan"Pasukan tidak pergi fizikal rata, mereka pergi mental basi." ~~ Vincent LombardiSetiap orang dalam pasukan merupakan baik di tempat kerja masing-masing dan ini adalahsebab mengapa mereka berada di sana, betul? Banyak kali,, kebosanan berikutanpemimpin dan melakukan apa yang diminta untuk dilakukan, mental stales percikan individuyang benar-benar boleh menyumbang kepada idea yang luar biasa, yang seterusnya bolehmenambah kepada kejayaan pasukan. Itulah sebabnya, strategi komunikasi satu lagipasukan yang berkesan akan memberikan setiap pasukan dan setiap ahli peluang untukmenyuarakan maklum balas dan cadangan mereka pada bila-bila masa. Untuk tujuan ini,borang maklum balas dan peti cadangan perlu diperkenalkan dan seseorang perlu dilantikuntuk menganalisis mereka secara berkala.
 7. 7. Semua orang Gets untuk Menyertai"Kekuatan terletak pada perbezaan, dan bukannya dalam persamaan." ~~ Stephen Covey... dan satu pasukan yang berjaya adalah seorang yang boleh memanfaatkan semuaperbezaan ini dan menyatukan mereka bersama-sama untuk mencapai tujuan yangsama. Untuk ini, penyertaan aktif dan sama setiap ahli pasukan adalah satukemestian. Hakikat bahawa setiap orang mempunyai persepsi yang berbeza, bolehmenimbulkan masalah pada masa-masa, tetapi ia juga boleh menjadi titik plus. Penyertaanjumlah boleh membawa kepada pengenalan pendekatan tertentu oleh satu pasukan ahliyang tidak dikenal pasti oleh orang lain. Bukan sahaja pendekatan ini membuka jalan untukkemajuan baru, ia juga membawa rasa kekitaan dan kepentingan di kalangan ahli pasukan,yang pasti akan membantu dalam perpaduan yang lebih baik, kerja pasukan penyelarasandan berkesan.Menghargai secara terbuka tetapi yang mengkritik AloneBerkomunikasi dengan ahli-ahli pasukan dari segi penghargaan atau kritikan juga perludilakukan dengan cara yang betul. Sentiasa ingat peraturan utama, menghargai secaraterbuka, tetapi mengkritik apabila bersendirian. Ingat, setiap individu mempunyai aspekkehidupan yang lain bahawa dia sedang berurusan dengan, yang boleh sengaja atau tidaksengaja, menjejaskan prestasi mereka di hadapan profesional. Oleh itu, apabila ia datangkepada penghargaan, memuji sumbangan ahli pasukan (juga mengakui sumbangan setiapahli pasukan) di tempat terbuka. Walaupun, apabila ia datang kepada kritikan, pastikanbahawa bukan yang menyalahkan keluar satu orang di tempat terbuka, mengadakanmesyuarat individu dan cuba untuk memahami punca. Menjadi pendengar yang baik danbantuan tawaran jika boleh. Kerana sumbangan tuduhan setiap anggota pasukan, pastikanbahawa mesyuarat yang kerap atau bersiar-siar formal diadakan supaya ahli-ahli pasukanadalah terbuka dan cukup selesa untuk berkongsi matlamat mereka, kedua-dua profesionaldan peribadi. Ini membantu dalam ikatan yang lebih kukuh dan pemahaman yang lebih baik,yang mana kedua-duanya adalah penting untuk membina pasukan yang lebih kukuh.Saya ingin mengingatkan anda semua sekali lagi, bahawa walaupun satu pasukan adalahsatu, ia terdiri daripada pelbagai individu berlainan dengan emosi, pemahaman yangberbeza, dan matlamat. Oleh itu, apabila anda berkomunikasi dalam pasukan anda,pastikan anda menyimpan maklumat sebagai mudah, sopan, dan titik yang mungkin. Semuaorang dalam pasukan mestilah jelas tanggungjawab dan tugas mereka, dengan itumematuhi apa yang diharapkan daripada mereka. Adalah menjadi tanggungjawab ketuapasukan channelize usaha setiap individu dan setiap ke arah pencapaian matlamat dankejayaan organisasi. Jadi, pastikan anda supaya memohon strategi komunikasi dan teknikuntuk memastikan komunikasi mudah, berkesan, dan efisien.Mempromosikan Kerja Berpasukan di Tempat KerjaMenggalakkan kerja berpasukan di tempat kerja adalah penting dan kepentingan yang samatidak boleh dipandang remeh. Dalam artikel berikut, kami akan membawa anda melalui carayang berbeza di mana kerja berpasukan boleh digalakkan.Mari kita mulakan dengan satu contoh mudah yang akan membantu anda memahamikepentingan kerja berpasukan yang berkesan di tempat kerja. Mari kita andaikan, ia adalahhari pertama anda di kolej baru anda dan anda tidak tahu sesiapa di sana. Ia semulajadiyang anda rasa sedikit hilang dan masih teraba-raba di sekeliling untuk mencari kedudukananda. Pasti anda membuat beberapa orang kawan tetapi anda tidak mengetahui dengansemua orang di sekeliling. Dan kemudian anda mempunyai projek ini kelas yang akan anda
 8. 8. bekerjasama dengan sekumpulan rakan-rakan sekelas yang anda tidak benar-benar tahubahawa baik. Tetapi sepanjang tempoh masa semasa anda akan bekerja pada projek danpeningkatan interaksi, anda akan mendapat lebih dekat. Hasilnya?Anda rasa seperti andaakhirnya tergolong dalam kumpulan dan anda tidak sabar-sabar untuk sampai ke kolej danbekerja.Itulah apa yang akan melakukan kerja berpasukan. Pada asas perkara, manusia adalahhaiwan sosial dan hidup subur dalam syarikat lain. Mana-mana di tempat kerja, jenispekerjaan yang menjangkakan bahawa anda berinteraksi dengan rakan sekerjaanda. Mengapa? Kerana projek dan tugasan menuntut. Itulah sebabnya kenapa ia menjadisangat penting bahawa anda bergaul baik dengan rakan sekerja anda itu bahawa kerja yangboleh dibawa melalui cekap dan berkesan. Dan dengan itu kamu benar-benar akan bekerjasebagai satu pasukan profesional, dengan tidak berat sebelah dan keutamaan peribadi yangmempengaruhi kualiti kerja anda.Dalam arahan itu, ia menjadi penting untuk belajar bagaimana untuk menggalakkan kerjaberpasukan di tempat kerja kerana kecekapan dan produktiviti pekerja secara langsungbergantung kepada ini.Bagaimana untuk Menggalakkan Kerja Berpasukan dalam Organisasi 1Salah satu prinsip asas untuk menggalakkan kerja berpasukan yang menjadi interaksi yangmeningkat di kalangan pekerja atau ahli pasukan. Ini membantu mereka dalampembelajaran untuk memahami satu sama lain dan berurusan dengan pelbagai aspekkelakuan mereka, kedua-dua negatif dan positif dalam konteks tugas organisasi. Berikutadalah beberapa cara di mana kerja berpasukan yang berkesan boleh dinaikkan pangkat ditempat kerja.Memahami Kerja BerpasukanPerlu ada kefahaman yang jelas tentang apa kerja berpasukan dan bahawa tidak adatempat untuk ME atau I dalam sesebuah organisasi. Sikap ini hanya akan menghalangidea pasukan. Kerja berpasukan menjadi lebih mudah untuk menggalakkan apabilaterdapat seorang pemimpin yang cekap di tempat untuk membimbing pasukan itu.Ahli-ahli pasukan adalah PentingIa adalah penting bahawa ahli pasukan berasa penting dalam organisasi. Mereka perludigalakkan untuk menyediakan input mereka dan apa-apa cadangan lain. Apabila ahlipasukan tahu bahawa mereka adalah satu bahagian penting dalam organisasi dan bahawasumbangan mereka dinilai, mereka akan lebih bersedia untuk bekerja.MesyuaratIa adalah sangat penting untuk mempunyai matlamat yang jelas di tempat dan pemahamanbagaimana untuk mencapai mereka cukup baik. Ini perlu dibincangkan dalammesyuarat. Kebanyakan syarikat menguruskan untuk mesyuarat bulanan atau dua bulansekali bagi pekerja-pekerja mereka di mana mereka menyediakan platform untukmembincangkan masalah mereka dan mencari jalan penyelesaian yang sama. Ini membawakepada pembersihan mana-mana konflik, masalah dan meminjamkan untuk pemahamanyang lebih baik matlamat dan bagaimana hendak ke sana.
 9. 9. Pasukan Aktiviti BangunanAktiviti membina semangat berpasukan adalah beberapa peranti yang paling lazimdigunakan untuk menggalakkan kerja berpasukan di tempat kerja. Mengapa begitu? Aktiviti-aktiviti ini bertujuan untuk menggalakkan bukan hanya kerja berpasukan, tetapi jugameningkatkan kemahiran yang diperlukan dalam syarikat seperti masalah penyelesaian,pemikiran analitikal dan pemikiran kritikal di kalangan orang lain. Oleh itu, terdapat beberapajenis aktiviti membina semangat berpasukan yang boleh dilaksanakan. Cara lain di mana iniboleh dicapai adalah untuk mengatur perjalanan am bagi pekerja seperti berkelah ataufilem. Ini membantu mereka berinteraksi di luar skop kerja dan mendapatkan rasa yang lebihperibadi ke seluruh perjanjian.Kerja berpasukan membolehkan lebih banyak lagi boleh dicapai dari segi matlamat dandalam meningkatkan kecekapan dan produktiviti anggota pasukan. Sekarang yang telah kitalihat cara di mana kerja berpasukan boleh digalakkan di tempat kerja, seseorang bolehmendapatkan pelaksanaan yang sama dan berusaha ke arah persekitaran tenaga kerjayang lebih baik.Bagaimana Meningkatkan Komunikasi PasukanKomunikasi pasukan yang baik adalah penting untuk membangunkan satu pasukan yangsetia dan cekap. Jika anda seorang pengurus atau ketua pasukan, anda akan mahu tahubagaimana untuk meningkatkan komunikasi pasukan, supaya anda mempunyai satupasukan yang cemerlang.f untuk mengkaji organisasi yang berjaya, terdapat satu thread yang berjalan melalui merekasemua. Sebahagian besar daripada mereka mempunyai pasukan individu seperti yangberfikiran.Pasukan ini telah menjadi berjaya kerana komunikasi kumpulan yangefektif. Apabila seseorang mampu untuk berkomunikasi dengan baik dengan ahli-ahlipasukan, mereka berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk membuat keputusan yangbetul.Pada masa yang sama, kekurangan komunikasi menyebabkan kehilangan maklumatkritikal, yang seterusnya boleh menjadi halangan dalam laluan untuk kejayaan anda. Olehitu, adalah penting untuk mengetahui bagaimana untuk memperbaiki komunikasi pasukanuntuk mencapai matlamat pasukan dan organisasi.Bagaimana untuk Meningkatkan Komunikasi di dalam Pasukan?Mempunyai baik antara pasukan komunikasi memastikan bahawa isu-isu yang merisaukannipped di putik, sebelum mereka mekar masalah sepenuhnya. Terdapat cara mudah untukmeningkatkan komunikasi dalam pasukan, yang akan meningkatkan produktiviti pasukandan juga membantu membangunkan hubungan antara ahli-ahli pasukan yang lebih baik.Media untuk Berkomunikasi: Seringkali terdapat pengurus, yang bertanya bagaimana untukmemperbaiki komunikasi berpasukan, tetapi tidak memberikan medium yang diperlukanuntuk berkomunikasi. Bergantung kepada gaya kerja organisasi, jenis kerja yang dilakukan,dan sebagainya, medium yang betul akan diputuskan. Mempunyai sistem mel dalaman,talian telefon dalaman, peranti media mudah alih, dan sebagainya adalah beberapa kaedahyang boleh diberikan kepada ahli-ahli pasukan.Memastikan bahawa Maklumat yang disampaikan Yah: Untuk membangunkan kemahirankomunikasi pasukan yang berkesan, adalah perlu bahawa maklumat penting disampaikan
 10. 10. kepada semua ahli pasukan. Untuk mengetahui jika kehendak disampaikan dengan baik,anda mungkin mahu bertanya soalan kepada ahli-ahli pasukan dan menghapuskankekaburan, jika ada.Pilih Mod Hak Komunikasi: Setiap pasukan mempunyai cara yang berbeza di manamaklumat akan disampaikan kepada mereka.Dalam sesetengah kes, komunikasi lisanadalah cara yang terbaik, manakala di kawasan lain, ia adalah bentuk komunikasibertulis.Maklumat yang paling penting atau kritikal untuk disampaikan dalam cara iaberfungsi terbaik untuk pasukan.Menjemput Maklum balas: Untuk meningkatkan komunikasi pasukan, adalah pentingbahawa maklum balas yang positif dan negatif adalah dipelawa daripada ahli pasukanmengenai isu-isu yang berbeza. Walau bagaimanapun, anda akan perlu untuk memastikanbahawa saluran yang betul untuk komunikasi terbuka kepada ahli-ahli pasukan. Saluranperlu yang diperuntukkan sedemikian, bahawa ahli-ahli pasukan mendapati ia mesrapengguna.Reply segera: Ia telah melihat bahawa jawapan segera kepada apa-apa bentuk komunikasimembantu dalam meningkatkan komunikasi pasukan. Pada masa yang sama jawapansopan adalah juga penting dalam komunikasi. Walaupun anda sibuk, memberitahu oranglain adalah penting, supaya tidak menimbulkan salah faham.Struktur Team: Cara pasukan distrukturkan juga akan pergi jauh dalam meningkatkankomunikasi pasukan. Ia adalah penting bahawa semua ahli diberi kepentingan serta peluanguntuk mengambil bahagian dalam perbincangan dan membuat keputusan. Penyertaan yanglebih kerap daripada tidak memberikan ahli pasukan, keyakinan yang amat diperlukan.Kesopanan dan Humor: Sopan tingkah laku antara ahli pasukan memudahkan pasukaninteraksi yang lebih baik. Ia dilihat bahawa tingkah laku sopan membantu dalam mendapatkerja yang dilakukan agak mudah berbanding menjadi berkeras. Tersenyum sebenarnyamembantu dalam hubungan ikatan. Berkongsi ketawa yang baik terhadap sesuatu jugamembantu dalam meningkatkan komunikasi pasukan.Ini adalah beberapa tips tentang bagaimana untuk meningkatkan komunikasipasukan. Berikut adalah tip khas untuk pengurus. Yang terbaik adalah TIDAK untukmemerintahkan ahli pasukan sepanjang masa. Mungkin ada sesetengah tugas, yang lebihrela dapat dilaksanakan dengan mudah, jika mereka disyorkan kepada ahli-ahlipasukan. Sebagai pengurus, anda juga akan mempunyai untuk mengambil diri anda untukmenyelesaikan masalah antara ahli pasukan yang berbeza, jika terdapat mana-mana,supaya komunikasi yang sihat di kalangan ahli pasukan digalakkan.Mengapa Kerja Berpasukan Penting di Tempat KerjaSebab paling penting mengapa kerja berpasukan penting di tempat kerja, adalah untukmencapai matlamat organisasi telah ditubuhkan. Mencapai matlamat, tidak boleh menjadiperbuatan hanya satu individu.Kerja berpasukan telah ditakrifkan dalam kamus Merriam Webster sebagai, kerja yangdilakukan oleh beberapa syarikat-syarikat bersekutu dengan masing-masing memainkan,tetapi semua terkenal yang berpangkat lebih rendah peribadi kepada kecekapankeseluruhan. Untuk meletakkan definisi dalam perkataan lebih mudah, ia boleh berkata
 11. 11. bahawa kerja berpasukan adalah satu set aktiviti yang dilakukan oleh ahli pasukan untukmemenuhi matlamat yang sama, yang diputuskan oleh organisasi. Kerjasama adalah perludalam semua lapisan masyarakat. Kita boleh bermula dari rumah. Di rumah jika ahli-ahlirumah yang tidak bekerjasama sebagai satu kumpulan yang padu, terdapat pelbagaitugasan di rumah, yang tidak pernah akan mendapat siap. Yang sama ialah kes, apabilaseseorang bekerja untuk sesebuah organisasi. Ini membawa kita kepada kepentingan kerjaberpasukan di tempat kerja. Hari-hari ini semakin banyak syarikat yang memberi penekanankepada usaha pasukan untuk menyiapkan matlamat.Kepentingan Kerja Berpasukan di Tempat KerjaMewujudkan satu pasukan di tempat kerja adalah sangat mudah.Satu hanya perlumeletakkan beberapa orang bersama-sama dan satu pasukan dibentuk. Walaubagaimanapun, kerja-kerja yang sebenar adalah untuk mewujudkan kerja berpasukan. Jikaahli-ahli pasukan tidak melaksanakan bersama-sama, kemudian mencapai sasaran akanhampir sebelah mustahil. Kerja berpasukan harus dipandang sebagai suatu bon, yangmembantu dalam menjaga ahli-ahli pasukan bersama-sama dengan mempromosikankekuatan, kebolehpercayaan dan sokongan. Jika seseorang untuk melihat lima peringkatpembangunan pasukan, seseorang boleh melihat kebolehpercayaan yang mempunyaiperanan penting untuk dimainkan. Apabila ahli-ahli pasukan mempercayai antara satu samalain, mencapai matlamat yang sama menjadi lebih mudah.Mencapai matlamat yang samaadalah matlamat yang paling penting, tetapi selain daripada itu terdapat sebab-sebab yangmembuat kerja berpasukan penting di tempat kerja.Mencapai Matlamat yang lebih cepat: Kerja berpasukan di tempat kerja membantu dalammencapai matlamat yang sama dalam masa yang singkat. Apabila ada masalah, jika semuaahli pasukan yang terlibat, mencari penyelesaian kepada masalah ini dilakukan dalamjumlah yang minimum masa. Dengan idea-idea yang diberikan, merangka pelan tindakandan memberikan orang ramai untuk tugas-tugas yang berbeza berlaku lebih cepat.Kreativiti: Apabila ada kerja berpasukan yang terlibat, seseorang dapat melihat bahawaterdapat skop yang lebih untuk kreativiti.Bagaimana untuk Mengurus PasukanMenguruskan sebuah pasukan yang berkesan adalah satu seni yang memerlukankesabaran dan budi bahasa yang halus. Artikel ini cuba untuk menjawab bagaimana untukmenguruskan sebuah pasukan, bagi memastikan kelancaran operasi dan mendapatkanproduktiviti yang lebih tinggi.Sebagai pengurus, tanggungjawab utama seseorang adalah untuk menguruskan sebuahpasukan. Satu pasukan yang diuruskan dengan baik telah terbukti menjadi lebih produktifdan inovatif dalam pendekatan kepada semua isu-isu perniagaan. Tetapi menguruskan satupasukan tidak semua yang mudah, ia memerlukan pandangan yang mendalam, pemikiranke masa depan, beberapa perancangan dan pasukan kepimpinan yang baik. Mungkin, yangmerupakan salah satu sebab mengapa banyak syarikat terus meningkatkan pengetahuandan kemahiran pengurus mereka melalui kapsul pengurusan pasukan atau sesi. Sebelummendapat dengan konsep menguruskan satu pasukan, marilah kita memahami apa satupasukan. Pasukan A adalah sekumpulan orang yang mempunyai kemahiran yang berbeza
 12. 12. yang datang bersama-sama sama ada untuk tempoh yang singkat atau jangka panjang,untuk bekerja dengan efektif pada tugasan yang diberikan, atau menjalankan tugas operasiharian. Sama ada seseorang itu menguruskan sebuah pasukan baru, atau menguruskansatu pasukan projek atau mana-mana pasukan lain, garis panduan untuk mengurus danmembina pasukan yang serupa; sebagai matlamat akhir operasi dan perkhidmatan yanglicin dan produktif akan dipenuhi.Pengurusan berkesan TeamPengurus adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa visi pelan yang ditanggungoleh pihak pengurusan kanan di atas kertas cekap dan berjaya dilaksanakan, dan menjadirealiti tanah.Terdapat hanya beberapa perbezaan dalam cara yang satu pasukan barudengan ahli-ahli baru diserapkan, menentang pasukan yang baru ditubuhkan denganpekerja yang sedia ada syarikat itu. Di sini pengurusan personel mula berkuatpermainan.Satu pasukan baru perlu diperkenalkan, manakala satu pasukan pekerja yangsedia ada hanya perlu untuk mendapatkan semula mengetahui (jika mereka bekerja dalamjabatan yang berbeza).Komunikasi adalah kunci untuk menyelesaikan semua isu, termasukkonflik. Sebagai ketua pasukan, anda perlu memahami matlamat dan harapan bahawapengurusan kanan daripada anda sebagai pengurus pasukan, manakala anda harus sedarsemua maklumat penting mengenai pasukan anda berhasrat untuk memimpin. Salah satumaklumat penting yang anda perlu mendidik pasukan anda adalah mengenai objektif,peranan, kuasa dan tanggungjawab, dan tarikh akhir.Pengurus pasukan perlu menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terlibatdalam memberikan tugas kepada ahli-ahli pasukan serta kesan keseluruhanprojek. Pastikan anda mewakilkan kerja berdasarkan tahap kemahiran, pengetahuan dankepentingan setiap ahli. Penyegerakan pembangunan dan usaha kumpulan akanmengambil masa, tetapi sebagai ketua pasukan anda perlu untuk memudahkan perubahanini pada kadar yang baik. Menjadi sangat jelas dengan arahan, bahasa kabur hanya akanmenimbulkan kekeliruan dan akan mewujudkan keharmonian dalam pasukan. Pastikanpasukan anda tahu bahawa dengan kuasa datang tanggungjawab dan akauntabiliti. Ini perludikendalikan halus. Ahli-ahli tidak akan mengambil risiko, walaupun dikira yang, jika merekamerasakan bahawa ketua pasukan mereka tidak akan menyokong mereka melaluikegagalan.Semasa menjadi sebahagian daripada satu pasukan, harus diingat bahawa kumpulan itujuga akan menonton untuk rawatan yang berat sebelah di pihak anda. Berat sebelah ke arahbeberapa adalah semulajadi, walau bagaimanapun, apa yang tidak dijangka sebagaipengurus pasukan adalah untuk bertindak ke atasnya secara konsisten dan secaramembuta tuli. Insiden diulangi tingkah laku yang berat sebelah boleh memberi kesan yangserius bukan sahaja kepada projek itu, tetapi juga akan menimbulkan keraguan terhadapkeupayaan untuk memimpin sebuah pasukan anda.Tegas di mana perlu, dan lembut dimana penting. Ia ialah satu garis halus, tetapi mengimbangi ia akan mencerminkan baikpada anda. Pastikan semua kertas kerja anda juga di tempat.Kerja berpasukan di Tempat KerjaAnda boleh bayangkan diri anda bekerja pada satu projek sahaja yang memegang jawatandan tiada satu pun di luar sana untuk menyokong dan membantu anda? Pasti tidak! Kitasemua suka untuk menjadi sebahagian daripada satu pasukan dan melakukan perkara-
 13. 13. perkara melalui semangat kerja berpasukan. Baca tahu kepentingan kerja berpasukan ditempat kerja ...Kerja berpasukan boleh ditakrifkan sebagai suatu aktiviti atau satu set antara-aktivitiberkaitan yang dilakukan oleh lebih daripada satu orang untuk memenuhi matlamat yangsama. Kerja berpasukan tidak dipatuhi hanya dalam dunia korporat hari ini, sebaliknya iaadalah salah satu perkara yang tertua yang diketahui oleh manusia.Manusia telah bekerjadalam pasukan dan kumpulan sejak hari primitif tamadun. Memburu dan mengembarabersama-sama dalam kumpulan adalah satu contoh apt kerja berpasukan semasa hari-hari. Ia hanya dalam masa kebelakangan ini, bahawa ia telah dibangunkan sebagai konsepdalam jargon pengurusan.T - Bersama-samaE - Semua orangA - MencapaiM-Saya pasti anda telah pasti mendengar atau membaca Borang di atas lanjutan PASUKANperkataan banyak kali. Bersama-sama Semua orang Mencapai Lebih sendiri menyampaikankepentingan kerja berpasukan di tempat kerja dan di tempat lain. Dalam konteks artikel ini,marilah kita melihat kepentingan kerja berpasukan di tempat kerja.Mengapa Kerja Berpasukan Penting di Tempat Kerja?Kepentingan bekerja dalam satu pasukan adalah banyak. Ia melibatkan usaha bersamabeberapa orang untuk mencapai matlamat yang sama. Oleh itu, setiap organisasi perlumemberi perhatian kepada kepentingan kerja berpasukan bagi pertumbuhan keseluruhansyarikat.Pembelajaran yang cepatAnda cenderung untuk mempelajari perkara pada kadar yang lebih cepat, jika anda bekerjasebagai satu pasukan. Pengalaman dan pengetahuan ahli pasukan yang lebih tuamembantu anda untuk memahami konsep-konsep baru dengan cepat. Pada masa yangsama ia membuktikan sebagai bonus tambahan untuk anda seperti yang anda mengelakdaripada melakukan kesilapan di tempat kerja.Pembahagian beban kerjaBekerja dalam satu pasukan mempunyai kelebihan beban kerja untuk diagihkan di kalangansemua ahli pasukan. Dengan kerja yang betul diagihkan, anda boleh menumpukanperhatian kepada aktiviti satu hingga ke masa yang anda memperolehi kepakaran dalamdan anda tidak merasa tertekan kerana kerja-kerja.Bangunan BonInteraksi berterusan dengan ahli pasukan, bekerja dengan mereka untuk hari tersebut,mempunyai makanan anda dengan mereka, berkongsi kegembiraan dan kesedihan andamembantu dalam membina sebuah ikatan yang kuat antara satu sama lain. Dengan cara ini,anda juga boleh membuat kawan-kawan sepanjang hayat.Persaingan Sihat
 14. 14. Cuba fikirkan situasi di mana orang bersaing dengan satu sama lain dan cuba untukmencapai kecemerlangan yang lebih baik daripada yang lain. Pada masa yang samamereka membantu dan menolong antara satu sama lain dalam kerja yang berkaitan sertakesukaran dan masalah peribadi. Bahawa tidak akan menjadi pemandangan yanghebat! Baik ini boleh didapati apabila anda bekerja sebagai satu pasukan, kerana semuaorang emosi terikat antara satu sama lain.Meneroka KreativitiSemasa bekerja di sebuah pasukan yang anda tidak akan bersendirian, anda akan sentiasamempunyai beberapa atau orang lain untuk mencadangkan kamu perkara-perkara yangbaik.Cadangan dan nasihat boleh membantu anda dalam menjana idea-idea baru danmembawa kreativiti anda.Kepuasan KerjaKerja berpasukan adalah salah satu daripada sebab-sebab yang paling penting bagikepuasan kerja pekerja. Ini adalah kerana bekerja dalam satu pasukan memperbaikiprestasi pekerja serta membuat kerja yang menyeronokkan. Ini juga yang kondusif untukmotivasi pekerja.Kelajuan meningkat KerjaDengan ramai orang yang mengendalikan projek tunggal dan melakukan kerja-kerja yangdiberikan dengan betul, kerja peningkatan kelajuan keseluruhan dan pasukan anda bolehmenyiapkan projek baik dalam jangka masa yang diberikan.Manfaat yang dinyatakan di atas kerja berpasukan adalah khusus pasukan. Tetapi kerjaberpasukan adalah lebih bermanfaat di peringkat organisasi. Kerja berpasukan yangberkesan di tempat kerja memberi manfaat kepada organisasi dengan meningkatkanproduktiviti yang adalah penting untuk mencapai sasaran dan memenuhi komitmen. Juga,kerja berpasukan memastikan penggunaan tenaga manusia yang maksimum. Ini adalahsebab syarikat-syarikat menggalakkan kerja berpasukan di tempat kerja.Bekerja sebagai satu pasukan boleh memberi manfaat kepada anda sebagai individu,sebagai satu pasukan dan sebagai sebuah organisasi. Bagi sesetengah orang, ia mungkinagak sukar untuk menyesuaikan diri dalam satu kumpulan pada mulanya, tetapi saya pasti,mereka secara beransur-ansur akan belajar untuk menyesuaikan diri dan bekerja sebagaisatu pasukan. Kerja berpasukan yang berkesan mendorong seseorang individu untukberkembang menjadi warganegara yang bertanggungjawab dan mencapai individu sertamatlamat organisasi.Dalam pasaran berdaya saing di peringkat global hari ini, kejayaan sebenar firma terletakpada prestasi pasukan. Pasukan yang membosankan, dan demotivated kekurangan dalamkoordinasi membawa kepada kejatuhan sesebuah organisasi manakala sebuah syarikatdengan carta pekerja yang dianjurkan keluar jalan untuk kejayaan. Dasar SDM syarikat itusentiasa diarahkan untuk kebaikan pekerja supaya prestasi mereka dapatdimaksimumkan.Jadi, pada masa yang akan datang, pasukan anda mempunyai tanahdengan projek, ingat moto: "Bersama Kita Can".
 15. 15. Konflik pasukan kepentingan merupakan bagian yang diharapkan mana-manaorganisasi. Pertembungan fikiran, idea, proses, prosedur atau bahkan sikap bolehmenggugat projek yang jika tidak ditangani dengan baik. Walau bagaimanapun, tidak semuakonflik buruk, apabila baik channelized, ia boleh menjadi sangat produktif. Manakalamenyelesaikan konflik, mengkaji sebab dan akibat dengan baik. Memikirkan cara terbaikuntuk menyelesaikannya, tanpa membunyikan berat sebelah. Tidak terlibat ke dalam semuakonflik, memberi masa kepada ahli-ahli untuk menyelesaikannya sendiri. Biar mereka tahusecara halus yang anda percayai kepintaran dan pengalaman mereka, dan mempunyaikeyakinan yang cukup bahawa mereka akan bekerja melalui pertentanganmereka. Menyemai atau memilih orang dengan nilai-nilai yang dikongsi lebih atau kurangbiasa akan memastikan hubungan kerja yang baik di kalangan pasukan.Terangkan denganjelas kod pasukan tingkah laku dan etika di tempat kerja kira-kira apa yang ada dan tidakboleh diterima. Isu-isu peribadi, salah laku seksual dan backbiting tidak patut digalakkan.Seorang pengurus pasukan mempunyai kuasa yang banyak yang memberi mereka banyakkuasa beliau / dia boleh menjalankan di samping memilih ahli pasukan, membuat keputusanyang melakukan apa, mod komunikasi untuk menubuhkan, membangun dan melaksanakanidea-idea dan motivasi rakyat. Seorang pengurus pasukan yang baik adalah seseorangyang tahu bagaimana untuk menguruskan sebuah pasukan yang cekap, dan mempunyaikeupayaan untuk melupakan kegagalan dan memastikan kejayaan kolektif bagi kumpulanitu.Bagaimana untuk Meningkatkan Kerja BerpasukanIa telah diperhatikan oleh organisasi dan institusi yang bekerja dalam pasukan memberikeputusan yang lebih baik daripada bekerja bersendirian. Walau bagaimanapun, ini hanyaboleh dilakukan jika pasukan yang baik dan mampu. Berikut adalah beberapa tips untukmeningkatkan semangat berpasukan yang akan membuktikan bermanfaat dalam mencapaimatlamat yang telah ditetapkan untuk pasukan."Kerjasama adalah keupayaan untuk bekerjasama ke arah wawasan yang sama.Keupayaan untuk mengarahkan pencapaian individu ke arah objektif organisasi.Ia adalahbahan api yang membolehkan rakyat biasa untuk mencapai keputusan yang luar biasa."-Andrew CarnegiePada zaman hari ini, pekerja dalam organisasi setiap dijangka untuk bekerja dalamkumpulan untuk menyiapkan pelbagai projek.Ahli pasukan perlu bekerjasama untukmencapai sasaran yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun, bekerja dalam satupasukan adalah lebih mudah berkata daripada dilakukan. Banyak faktor yang menyumbangkepada kerja yang lancar dan cekap satu pasukan. Jika pasukan tidak menunjukkan hasilyang diingini, satu untuk mencari jalan yang akan membantu dalam meningkatkan semangatberpasukan.Idea untuk Memperbaiki Kerja Berpasukan• Pra-perancangan Matlamat dan Objektif: Berbeza orang datang bersama-sama untukmembentuk satu pasukan, di mana mereka dijangka bekerjasama untuk mencapai objektiftertentu. Apabila satu pasukan dibentuk, ahli-ahli yang menjelaskan tentang matlamat danobjektif mereka dan tempoh masa di mana mereka mempunyai untuk mencapaimereka. Adalah menjadi tanggungjawab ahli untuk datang bersama dan merancang carayang akan memimpin mereka kepada sasaran mereka berjaya.• Melantik Ketua Pasukan: Satu pasukan yang diketuai oleh ketua pasukan yang tugasnya
 16. 16. adalah untuk menggalakkan dan memimpin ahli-ahli pasukan untuk melakukan kerja yangberkualiti dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Satu perkara yang seorang pemimpinperlu memahami bahawa, semua manusia mempunyai personaliti dan sikap yang berbezadan semasa bekerja dalam satu pasukan pendapat ini boleh bertembung dan mewujudkankonflik dalam pasukan. Adalah menjadi tanggungjawab ketua pasukan untuk menyelesaikanatau sekurang-kurangnya meminimumkan konflik sedemikian.• Memastikan Aliran Bebas Komunikasi: Bagi menjayakan satu pasukan, faktor yang palingpenting ialah komunikasi. Ketua pasukan adalah orang yang membuat keputusan, tetapi initidak bermakna bahawa dia tidak perlu mendengar orang lain. Seorang pemimpin pasukanyang baik adalah orang yang menggalakkan ahli-ahli untuk mengambil bahagian dalamperbincangan dan keluar dengan pendapat mereka dan kemudian bersama mencari jalanagar mereka dapat mengikuti untuk mencapai matlamat mereka.Mesyuarat tetap perludiadakan untuk mengkaji semula pembangunan projek dan merekodkan sumbangan setiapahli. Ini akan membantu dalam meningkatkan semangat ahli-ahli pasukan dan membuatmereka memahami perkembangan mereka di tempat kerja.• Mengekalkan Hubungan Cordial antara Ahli Pasukan: kerja berpasukan melibatkaninteraksi antara individu, ia akan memberi manfaat jika ahli-ahli mengenali satu samalain. Seperti yang katakan tadi, ia adalah sangat biasa bagi orang-orang mempunyai isudengan orang lain dalam pasukan. Setiap individu perlu memahami bahawa mereka adalahprofesional dan untuk mencapai kejayaan, mereka perlu untuk mengebumikan hatchetsperibadi mereka. Pekerja harus sedar bahawa sumbangan mereka adalah perlu untukkemajuan projek dan kejayaan yang dicapai adalah hasil usaha kolektif dan bukanindividu. Ia juga akan menjadi besar jika ahli-ahli pasukan sendiri yang mampu untukberinteraksi di luar tempat kerja untuk mengetahui satu sama lain. Ini akan dapat membantumeningkatkan semangat kekitaan di tempat kerja, sekali gus meningkatkan semangatberpasukan.• Mengelakkan Pertandingan Urus: Pertandingan adalah penting untuk pertumbuhanseseorang individu. Walau bagaimanapun, persaingan yang tidak sihat di kalangan ahli-ahlikumpulan boleh menghalang semangat berpasukan. Seseorang itu perlu memahamibahawa setiap orang mempunyai atau kekuatan dan kelemahan sendiri. Dan bukannyabersaing dengan satu sama lain, seseorang itu perlu belajar daripada orang lain danmeningkatkan prestasi seseorang.Faktor-faktor ini akan membantu dalam mewujudkan persekitaran yang mesra di tempatkerja, serta meningkatkan kualiti kerja. Jika pasukan tidak menunjukkan prestasi yang baik,seseorang itu perlu cuba untuk memahami punca dan cuba untuk membuat perubahanuntuk membawa penambahbaikan. Apabila ahli-ahli dalam satu pasukan bekerjasamadengan matlamat yang sama dalam minda, kejayaan pasti akan datang.Aktiviti kepimpinan dan Permainan Membina Kerja BerpasukanAktiviti kepimpinan dan permainan pembinaan pasukan pergi jauh dalam meningkatkanproduktiviti satu pasukan dan mencapai pertumbuhan keseluruhan. Baca untuk mencaribeberapa permainan yang menarik untuk membina semangat kerjasama.Ramai di antara kita agak bersemangat tentang perancangan aktiviti kepimpinan danpermainan pasukan tetapi kita sering mengabaikan hakikat bahawa menganjurkanpermainan team building memerlukan pemikiran dan usaha. Adalah penting untuk memilihaktiviti kepimpinan dan permainan yang sesuai untuk pasukan anda. Dan ia perlu melihatbahawa ahli pasukan selesa menyertai mereka.Ia adalah yang terbaik untuk bermula dengan mengenal pasti objektif anda sebagai orang
 17. 17. sumber manusia, pengurus pasukan atau penganjur acara. Tanya diri anda sama ada andabercadang untuk membina kualiti kepimpinan di kalangan ahli pasukan anda atau bertujuanuntuk mengenal pasti pemimpin-pemimpin yang tersembunyi dalam pasukan anda. Menilaiobjektif anda dan memilih aktiviti pasukan sewajarnya. Anda mungkin ingin pergi melaluiaktiviti kepimpinan yang berikut dan termasuk sebahagian daripada mereka dalam usahamembina pasukan anda yang seterusnya.Permainan untuk Mengenalpasti Kepimpinan dan Membina Kerja BerpasukanApabila ia datang untuk membina kepimpinan atau mengenal pasti pemimpin dalamkumpulan, anda perlu mempertimbangkan kemahiran bahawa seorang pemimpin harusmemiliki. Kemahiran termasuk masalah menyelesaikan, membuat keputusan, delegasi,amanah pembinaan dan komunikasi untuk menamakan beberapa.Kepimpinan mempunyaiperanan penting untuk dimainkan di dalam prestasi pasukan. Kerja berpasukan termasukkomunikasi, persefahaman dan penyelarasan di kalangan ahli pasukan bersama-samadengan saling mempercayai. Di sini kita memberikan anda aktiviti-aktiviti yang membantumembina beberapa kemahiran yang diperlukan untuk kepimpinan yang baik dan kerjaberpasukan. Kita ada,• Pemimpin Soal Selidik• Aktiviti Membina Kerja Berpasukan• Permainan Bangunan Amanah• Permainan Membina Kemahiran Penyelarasan• Komunikasi Permainan• SukanPemimpin Soal SelidikPermainan ini menyediakan peserta dengan peluang untuk menilai kualiti kepimpinanmereka dan membantu anda mengenal pasti pemimpin. Memberi setiap ahli pasukan satuset soalan, yang akan membantu mereka menganalisa diri mereka. Memberi merekasenario survival dan situasi hipotetikal dan meminta para peserta untukmenyelesaikannya. Sebaik sahaja mereka melengkapkan soal selidik mereka,membincangkan jawapan dengan pasukan lain. Bertukar-tukar jawapan akan membantu ahlipasukan dalam menganalisis cara antara satu sama lain masalah pengendalian.Memberiganjaran yang terbaik atau jawapan wittiest sebagai pengiktirafan kemahiran menyelesaikanmasalah mereka.Soalan-soalan seperti betapa pentingnya untuk memberi motivasi kepada satu pasukan?,Bagaimana untuk menggalakkan pemikiran kreatif dalam satu pasukan?, Apa tujuan utamaseorang pemimpin yang sepatutnya?, Apakah bahawa satu menyifatkan pemimpin tidakharus mempunyai ?, pengurus setiap pemimpin? boleh dimasukkan dalam soal selidikanda. Jawapan kepada soalan-soalan seperti ini bercakap banyak tentang kualitikepimpinan dan kemahiran berpasukan peserta mempunyai. Ia adalah idea yang baik untukmembincangkan jawapan atau membuat ucapan penutup atas pandangan yang berbezayang dinyatakan melalui jawapan. Bergantung kepada situasi, anda boleh memutuskansama ada untuk mengekalkan ketanpanamaan dengan jawapan atau tidak.Senario adalah cara terbaik untuk mengenal pasti pucuk pimpinan.Cara bertindak balaskepada keadaan memberitahu banyak perkara mengenai keperibadiannya. Dalam aktiviti ini,
 18. 18. anda boleh menggunakan pelbagai senario dan meminta peserta untuk mengatakanbagaimana mereka akan bertindak balas kepada mereka. Termasuk senario seperti, andaadalah mendahului pasukan dan anggota pasukan anda tidak bersedia untuk mengikutikeputusan anda, apakah yang akan anda lakukan? atau apa yang anda akan lakukandalam situasi di mana seorang ahli pasukan cuba menyalahkan prestasi rendah beliaubersama seorang pekerja? atau sesuatu seperti memandangkan bahawa anda mempunyaidua ahli pasukan yang berkaliber yang sama, yang anda akan memilih untuk promosi danbagaimana? atau memandangkan bahawa ahli pasukan yang sangat baik di tempat kerjatetapi satu-satunya perkara yang akan terhadapnya ketidakhadiran kerap, bagaimana andaakan berurusan dengan ini? Di sini juga, para peserta dengan jawapan yang terbaik bolehdiberi ganjaran dan diberi pilihan untuk membincangkan jawapan mereka dengan pasukanlain.Belakang untuk IndeksAktiviti untuk Membina Kerja BerpasukanKerja berpasukan bukan hanya datang bersama untuk membentuk satu pasukan; ia benar-benar tentang bekerja bersama-sama ke arah matlamat yang sama. Aktiviti-aktiviti inimembantu dalam membawa ahli-ahli pasukan bersama-sama untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, sekali gus memupuk semangat berpasukan mereka.Bagi kumpulan menyelesaikan masalah aktiviti, membahagikan pasukan ke dalamkumpulan 5 atau lebih, bergantung kepada saiz pasukan. Beri setiap kumpulan satu settugas yang akan siap dalam tempoh yang ditetapkan masa. Tugas-tugas boleh menjadi apa-apa daripada menyelesaikan jigsaw bersama-sama atau menyelesaikan soalan secarakolektif untuk menjalankan tugas-tugas fizikal dalam masa yang diberikan. Aktiviti-aktiviti inikumpulan akan memerlukan ahli-ahli pasukan untuk berkomunikasi antara satu sama laindan bekerja di penyelarasan. Memberikan mereka satu silang kata teka-teki besar untukmenyelesaikan atau grid perkataan unscrambled yang.Sebagai varian daripada aktiviti ini, anda boleh memperkenalkan projek kumpulan. Berisetiap kumpulan tema untuk menulis dan menggubal mengguraukan. Atau mengatur untukpertandingan membuat poster. Ia berfungsi dengan baik dengan kanak-kanak danremaja. Beri setiap kumpulan tema yang berasingan / subjek untuk poster dan bahan untukmembuat satu. Bergantung kepada kumpulan umur peserta, anda boleh mengubah aktivitiini. Anda boleh memberi setiap kumpulan idea sains projek dengan bahan yang diperlukanuntuk membentangkan atau idea eksperimen dengan radas yang diperlukan untukmenunjukkan. Kedua-duanya adalah Pilihan yang baik untuk anak-anak, muda dantua. Dalam semua aktiviti-aktiviti ini, ahli-ahli perlu bekerja sebagai satu pasukan untukmencapai satu matlamat yang sama.Apa yang ada dalam senarai tugas saya adalah satu pasukan permainan keseronokan yanglebih, di mana anda memberikan pasukan setiap satu set tugas yang akan siap dalamjumlah masa yang tertentu. Anda boleh mempunyai satu set aktiviti mana setiap ahlipasukan perlu mengambil sekurang-kurangnya satu tugas dalam set. Anda pasti untukmelihat mereka yang mempunyai kualiti kepimpinan yang cepat menganjurkan pasukanmasing-masing dan mewakilkan tugas. Anda boleh mempunyai tugas-tugas kecil sepertihalangan menyeberangi, mengimbangi, mengisi botol dengan air, bertulis atau az 1-10
 19. 19. dalam susunan terbalik, membina menara cawan plastik, mengelupas kentang, memerahlimau, minum soda, dan lain-lain Mempunyai ahli pasukan mengambillilitan dalammelakukan tugas-tugas ini di mana setiap ahli mengambil sesuatu yang dia bolehlakukan. Anda pasti untuk melihat kemahiran pasukan mereka di tempat kerja.Belakang untuk IndeksPermainan amanah BangunanAmanah merupakan komponen penting kepimpinan. Untuk menjadi pemimpin yangberkesan, adalah penting bagi seseorang untuk membina kepercayaan pengikut-pengikutnya. Anda boleh mengharapkan orang ramai untuk mengikuti anda hanya jika andaboleh membina kepercayaan dan persefahaman antara anda dan ahli kumpulananda. Permainan amanah bangunan boleh berkhidmat untuk tujuan ini.Walk buta adalah salah satu permainan itu. Untuk permainan ini, membahagikan kumpulankepada pasukan sekurang-kurangnya 5 atau 6. Minta setiap pasukan untuk melantikseorang pemimpin untuk pasukan mereka. Penutup mata semua ahli-ahli setiap pasukantetapi tidak pemimpin mereka. Berikan pemimpin setiap laluan yang dikesan. Sekarang,minta setiap pemimpin pasukan untuk mengarahkan ahli-ahli pasukan mereka ditutup matadi sepanjang jalan. Komunikasi yang berkesan, rasa tanggungjawab dan amanah adalahpenting dalam aktiviti pasukan ini.Kejatuhan amanah adalah satu lagi aktiviti trustbuilding di mana peserta dikehendaki untukberdiri di dalam bulatan. Anda mungkin memerlukan mereka untuk membuat bulatan yanglebih jika bilangan peserta di lebih. Seorang ahli meletus bulatan dan berdiri di tengah-tengahnya. Beliau kemudian membenarkan dirinya jatuh bebas dalam apa-apa arahan danmereka yang membentuk bulatan menangkap dia sebelum dia jatuh. Permainan boleh terussehingga semua ahli bulatan mendapat peluang untuk melakukan kejatuhan percuma!Bidang lombong aktiviti sebuah bangunan amanah popular. Untuk permainan ini,membahagikan kumpulan kepada pasangan. Salah satu setiap pasangan ditutup mata danbidang berselerak dengan objek seperti bola, blok, kon, cincin, dan lain-lain orang yang tidakditutup mata untuk membimbing rakan kongsi beliau ditutup mata untuk menyeberangipadang lombong tanpa memukul mana-mana lombong-lombong (objek) dibentangkan diatas padang. Panduan tersebut tidak boleh memasuki bidang tidak menyentuh rakan kongsibeliau ditutup mata. Arahan yang perlu berada dalam bentuk lisan. Pasangan yangmenguruskan perjalanan bidang saya dalam masa yang kurangnya dan dengan rakankongsi ditutup mata memukul bilangan lombong-kurangnya, diisytiharkan sebagaipemenang.Belakang untuk IndeksPermainan Membina Kemahiran PenyelarasanUntuk aktiviti ini, ahli-ahli kumpulan perlu menggunakan kemahiran koordinasi mereka danmengambil keputusan dengan cepat.Dalam aktiviti ini, anda akan melihat orang-orang yangmempunyai kualiti kepimpinan yang mengambil inisiatif dengan cepat membentuk kumpulanberdasarkan kriteria yang diberi.
 20. 20. Pasukan Let Up adalah salah satu permainan yang berfungsi sebagai exericse untukmembentuk pasukan dalam cara yang berbeza. Yang diletakkan di hadapan kriteria pesertaberbeza mengikut yang mereka perlu untuk membentuk pasukan. Sebagai contoh, susunanmenaik ketinggian mereka, susunan bulan kelahiran mereka, perintah nombor bertuahmereka, susunan huruf pertama nama mereka, dan sebagainya ini merupakan satu latihanurutan sendiri. Anda boleh mempunyai mereka pasukan bentuk berasaskan kriteria sepertiyang dilahirkan di borang bulan yang sama satu kumpulan, orang-orang yang namanyabermula dengan huruf yang sama bentuk kumpulan atau orang-orang dengan tanda zodiaksama bentuk kumpulan dan sebagainya. Anda juga boleh memberi nama-nama merekayang tidak mereka sendiri dan bermain permainan ini. Anda boleh memperkenalkan tugas-tugas seperti pembentukan cepat daripada dua buah bulatan menghadapi setiappembentukan pasangan lelaki-perempuan yang lain atau cepat atau membentuk persegiatau segi tiga dengan mengambil kedudukan yang betul. Aktiviti-aktiviti ini pasti mengujikomunikasi kumpulan dan kemahiran koordinasi sebagai ahli untuk mengatur diri merekadengan cara yang tertentu melalui komunikasi yang cepat.Kepelbagaian sedikit permainan di atas memberikan anda satu lagi aktiviti untuk membinakoordinasi; ia dipanggil Bersatu Pantas.Untuk permainan ini, para peserta diberikan nombor(1 hingga 100) dan kemudian diberi kriteria untuk membentuk pasukan. Setelah setiappeserta mendapat nombor, anda boleh meminta nombor ganjil untuk berdiri bersama-sama,nombor dibahagikan dengan 3 untuk datang bersama-sama atau gandaan 10 untukmembentuk satu kumpulan dan sebagainya. Suatu variasi ini adalah dengan memberikansetiap ahli surat abjad dan meminta kumpulan itu untuk membina perkataan. Keadaan inibertambah menarik apabila peserta perlu ingat yang surat mereka, perkataan yang merekasepatutnya untuk membentuk dan juga mengeja perkataan yang betul.Belakang untuk IndeksKomunikasi PermainanKemahiran komunikasi adalah penting bagi kedua-dua kepimpinan yang berkesan dan baikkerja berpasukan. Mereka yang terlibat dalam satu pasukan untuk mengetahui pandangan,kekuatan dan kelemahan masing-masing boleh bekerjasama. Untuk ini, mereka perlu untukberkomunikasi. Permainan komunikasi membentuk sebahagian daripada aktiviti kepimpinankerana pemimpin perlu memiliki kemahiran berkomunikasi mampu memimpin satu pasukanberkesan.Charades, walaupun ia kedengaran klise, adalah satu permainan komunikasi yang sangatbaik yang boleh digunakan dengan secara literal mana-mana kumpulan, menjadi kanak-kanak, orang muda atau dewasa. Anda boleh membawa perubahan kepada apa yangmimed dalam permainan. Sebagai contoh, anda boleh mempunyai watak-watak komik ataubuku atau nama filem anak-anak bagi sekumpulan kanak-kanak, anda boleh mempunyaisesuatu yang serupa untuk kumpulan orang dewasa juga. Tetapi sebagai permainanpasukan korporat, anda boleh memperkenalkan perkataan yang berkaitan denganorganisasi atau kerja. Anda juga boleh mempunyai nilai-nilai pasukan yang mimed; ia semuacara yang lebih menarik ini. Bayangkan perkara seperti kepimpinan, etika kerja ataupengurusan masa, yang dijelaskan melalui tindakan dan lain-lain yang dapatmeneka. Menarik, bukan?
 21. 21. Meneka siapa saya merupakan satu lagi permainan komunikasi yang baik. Bagi permainanini, seorang peserta memilih untuk menjadi orang lain (ia boleh menjadi satu jenama,personaliti yang terkenal atau seseorang semua peserta tahu). Anda boleh membiarkan diamemilih yang dia atau dia nama. Kemudian dia cuba untuk menerangkan yang dia melaluisalah satu daripada tindakan (dia tidak dibenarkan bercakap) atau petunjuk (mengehadkanbilangan petunjuk dan menyekat beliau mengenai apa yang boleh didedahkan dan apa yangtidak boleh). Atau anda juga boleh mempunyai ahli-ahli yang lain bertanya kepadanyasoalan mengenai siapa dia, di mana dia dibenarkan untuk menjawab hanya dengan ya atautidak.Saya tidak akan membeli ini adalah permainan komunikasi yang menguji bagaimanameyakinkan seseorang boleh berada dalam mempromosikan dirinya / produk. Bahagikankumpulan kepada kumpulan 6-8 orang (sedikit kurang atau lebih bergantung kepada saizpasukan). Beri setiap kumpulan produk untuk dijual atau mempunyai mereka datang denganidea produk sebuah novel.Sekarang setiap kumpulan untuk mengenal pasti kekuatan produkmereka dan cuba untuk menjual kepada kumpulan-kumpulan lain.Kumpulan-kumpulan lainmenolak untuk tawaran itu sehingga mereka mendapati sesuatu yang benar-benarmeyakinkan tentang produk yang dipasarkan. Permainan ini menjalankan kemahirankomunikasi kumpulan dan juga membina semangat kerjasama berpasukan.Belakang untuk IndeksSukanPermainan luar dan aktiviti sukan semua masa kegemaran sebagai aktiviti-aktiviti yangmembina kepimpinan dan kerja berpasukan.Sukan adalah satu kemestian untuk acaraseperti lawatan pasukan atau berkelah syarikat. Permainan luar seperti bola baling, bolatampar, bola sepak, kriket dan beberapa orang lain membantu menjaga semangat pasukanhidup dan juga terbukti menjadi aktiviti kepimpinan yang cemerlang. Cara ahli-ahli pasukanmengatur diri mereka sendiri dan bersaing dengan lawan-lawan mereka, bercakap banyakmengenai kerja berpasukan dan kepimpinan mereka. Ia tidak kira-kira yang menang ataukalah, ia adalah mengenai bagaimana setiap pasukan memainkan! Untuk mengatur aktivitisukan, anda akan perlu untuk melihat jika tempat yang membolehkan dan sama ada sukanitu boleh dimainkan di dalam ruang dan masa boleh didapati. Sukan yang anda pilih jugaakan bergantung kepada bilangan orang dalam kumpulan. Tetapi tidak bimbang jika ia lebihdaripada apa yang diperlukan untuk sukan ini.Anda boleh membahagikan para penontonkepada dua pasukan dan mempunyai mereka menjerit dan bersorak untuk pasukan merekasendiri. Ini adalah cara yang baik untuk membina semangat kerjasama dalam kumpulan.Belakang untuk IndeksIngat, permainan pasukan boleh menjadi satu pembaziran masa yang semata-mata jikatidak dirancang dengan baik. Dan anda tidak mampu untuk berkompromi dengan produktivitipekerja dalam nama aktiviti pembinaan pasukan dan kepimpinan. Walau bagaimanapun,jika dirancang dengan teliti, permainan bangunan pasukan boleh berfungsi sebagai suatucara yang berkesan untuk menjadikan ahli-ahli pasukan rasa bersama dan menjaga merekaakan! Aktiviti kepimpinan boleh berfungsi sebagai alat yang terbaik untuk mengenal pastipemimpin dalam satu pasukan dan permainan untuk membina kerja berpasukan, cara yangpaling berkesan untuk menyebarkan vibe yang positif.Ciri-ciri Pasukan Baik
 22. 22. Bagaimana untuk menentukan pasukan yang baik? Yang merupakan pelbagai jenis ciri-ciripasukan yang baik? Di sini, kita akan lihat beberapa ciri-ciri utama yang diperlukan untukmembina sebuah pasukan yang bagus.Satu pasukan yang baik membuat perbezaan itu kepada mana-mana syarikat. Bangunanpasukan pada masa-masa boleh menjadi satu tugas yang mudah tetapi ia boleh dicapaidengan kemahiran kepimpinan yang baik. Menetapkan matlamat dan mempunyai pasukanuntuk memahami semua tanggungjawab mereka membantu untuk membina sebuahpasukan yang bagus. Aktiviti membina semangat berpasukan membantu pasukan mencapailebih banyak dan ia juga membantu pasukan untuk bon yang lebih baik. Jadi, apakah ciri-ciripasukan yang baik? Yang pelbagai kualiti seseorang itu perlu melihat dalam ahli pasukanyang baik?Di sini, kita akan mengambil melihat cepat kepada semua ciri-ciri khusus yangdiperlukan untuk pasukan yang baik.Ciri-ciri Pasukan Baik:Pengagihan yang teratur tugas:Satu pasukan yang baik tahu kira-kira semua pengagihan tugas untuk mencapai satu prosesyang diperkemas yang sama.Persekitaran yang baik adalah didapati apabila semua ahlipasukan menyedari tanggungjawab mereka dan melakukan yg diperlukan dalam masa yangditetapkan. Satu pasukan yang diuruskan dengan baik tahu sasaran atau apa yangdiharapkan daripada mereka. Mereka sentiasa berada satu langkah di hadapan dalampencapaian mereka yang sama.Komunikasi yang jelas:Satu pasukan yang baik akan sentiasa mempunyai komunikasi yang jelas di kalangan ahlipasukan. Bagi satu pasukan untuk berfungsi dengan baik, tugas perlu diterangkan denganjelas. Alam sekitar harus terbuka dan seharusnya bebas cukup untuk masalah yang perludiselesaikan. Komunikasi yang baik antara ahli pasukan hanya akan memudahkan proseskerja dan membawa keputusan yang lebih baik untuk syarikat itu.Tahap integriti yang tinggi:Pasukan tidak boleh menjadi lengkap tanpa ahli pasukan yang memaparkan tahap integritiyang tinggi bagi syarikat. Mana-mana syarikat yang sentiasa lebih suka untuk melabur masadan wang untuk orang-orang yang jujur dan boleh dipercayai dalam jangka masapanjang. Kumpulan yang cemerlang adalah hanya boleh dilakukan apabila semua ahlipasukan yang boleh dipercayai untuk tugas tertentu. Ahli-ahli pasukan akan sentiasamenyedari tanggungjawab mereka dan akan mendekati orang yang berkenaan dengansegera sekiranya berlaku sebarang masalah yang dihadapi oleh mana-mana individu.Fokus yang betul dan visi yang jelas:Apabila ahli pasukan sedar tugas mereka dan memenuhi yang sama dalam perjalananmasa, ia hanya akan mengurangkan masa dan usaha yang dibelanjakan dalammenerangkan yang sama.Untuk memastikan syarikat mempunyai pasukan yang baik,semua ahli pasukan perlu mempunyai visi yang jelas yang membantu untuk meningkatkanprofil syarikat.Kemahiran yang memuji antara satu sama lain:Apabila seseorang menggambarkan tentang ciri-ciri yang diperlukan untuk pasukan yangbaik, kemahiran anggota pasukan itu juga perlu diambil kira. Ahli pasukan dalam kes ini
 23. 23. harus mempunyai kemahiran khusus yang membantu pujian dengan kemahiran masing-masing. Oleh itu, pengurus pasukan yang baik boleh bekerja pada kemahiran ini danmembantu untuk mengimbangi pasukan. Satu pasukan yang seimbang akan menghasilkankeputusan yang lebih baik.Keghairahan untuk kerja:Pasukan yang mempunyai ahli yang ghairah tentang kerja mereka membantu syarikat untukmaju dengan mudah. Kesungguhan untuk mencapai kecemerlangan hanya membantu untukmeningkatkan prestasi. Satu pasukan yang bermotivasi hanya akan mendapat hasil yangpositif. Satu pendekatan yang optimistik akan menyimpan keseluruhan pasukan gembira!Ini adalah sebahagian daripada ciri-ciri yang sangat penting bagi pasukan yang baik. Jikaanda mempunyai satu pasukan dengan semua sifat-sifat yang disenaraikan di atas, andapasti boleh yakin organisasi anda akan mencapai yang lebih tinggi dari segi kejayaan.Kerja berpasukan PetikanBerkesan kerja berpasukan membawa kejayaan kepada seluruh pasukan dan organisasijuga. Berikut adalah lihat beberapa petikan kerja berpasukan terbaik untuk mendorongpasukan anda ke tahap tertinggi.Kita semua tahu kepentingan kerja berpasukan dan bagaimana sebuah syarikat yang benar-benar boleh mencapai keputusan yang hebat berdasarkan kepada kerja berpasukan yangberkesan. Kerja berkumpulan yang baik meningkatkan kadar prestasi keseluruhan tetapi iniboleh didapati hanya jika saham keseluruhan pasukan satu visi dan memberi tumpuankepada kita bukannya saya!- Unknown- Unknown
 24. 24. Kerja berpasukan yang berkesan mewujudkan satu set ciri-ciri yang membuat iaboleh untuk melihat perpaduan dalam kumpulan sendiri. Apabila satu pasukan yangcekap dapat bekerja, struktur yang telah dimasukkan ke dalam membantu kumpulanmendapatkan keputusan yang produktif. Bagi mewujudkan satu pasukan yangproduktif, anda perlu mampu untuk mengenal pasti ciri-ciri kerja berpasukan yangberkesan.
 25. 25. Komitmen bersatu Ke SasaranSebuah pasukan diwujudkan untuk melengkapkan matlamat yang diberikan. Satupasukan yang berkesan komited untuk melengkapkan matlamatnya denganmenggunakan sumber-sumber pasukan. Ia tidak bermakna bahawa sebagai individurakyat yang membentuk bahagian pasukan titik yang sama pandangan atau semuadalam perjanjian pada apa yang terbaik bagi kumpulan itu.Ini bermakna bahawaapabila pasukan dibentangkan dengan matlamat, mereka boleh datang bersama-sama dan bekerja sebagai satu unit yang unggul untuk menyelesaikan tugasantersebut.PenyertaanDalam perintah bagi satu pasukan untuk bertindak sebagai semua pasukan mestimengambil bahagian dalam mewujudkan penyelesaian. Pasukan A tidak mempunyaiahli tambahan. Setiap ahli pasukan adalah penting untuk kejayaan pasukan, danapabila kumpulan diberikan tugas, setiap ahli tahu apa tugas mereka danmenyatakan untuk dimasukkan ke dalam bahagian yang saksama daripada usaha.Komunikasi TerbukaPasukan boleh berkomunikasi dengan berkesan dan terdapat perasaan komunikasiterbuka di antara semua ahli kumpulan. Isu-isu dalam satu pasukan yangdikendalikan oleh komunikasi muka ke muka. Ahli pasukan tidak bercakap dibelakang antara satu sama lain kerana terdapat berkenaan dibangunkan di kalanganahli pasukan yang memerlukan komunikasi secara langsung dan terbuka mengenaisemua isu.Membuat keputusanPasukan A mempunyai hierarki dan terbina dalam membuat keputusan sistem yangmembantu ia bertindak balas dengan cepat dan berkesan kepada semuakeadaan. Ahli-ahli kumpulan yang dihormati untuk pelbagai bidang kepakaranmasing-masing, dan pemimpin kumpulan itu telah membangunkan keupayaan untukmendapatkan pendapat ahli-ahli kumpulan untuk merumuskan tindak balaskumpulan. Ini terpakai kepada keputusan yang dibuat dalam kumpulan yang terdiridaripada menyelesaikan konflik dalaman kepada potensi perubahan dalamkepimpinan kumpulan.Penggunaan cekap IdeaSumbangsaran adalah satu cara bahawa kumpulan-kumpulan datang denganpenyelesaian terhadap sesuatu masalah. Satu pasukan yang berkesan mampuuntuk mengumpul maklumat daripada setiap ahli dan merumuskan maklumattersebut ke dalam jawapan. Pasukan menjadi mahir menolak idea-idea yang tidakakan bekerja, dan termasuk idea-idea yang berkesan ke dalam apa yang akanmenjadi penyelesaian pasukan untuk sesuatu isu.New! Click theMengapa individualisme yang berdaya saing perlu digantikan oleh kerja berpasukanOleh J. Allyn BradfordDalam todayís pemimpin projek tempat kerja perlu untuk menyelesaikan masalah yang rumit
 26. 26. dan mengambil idea daripada peringkat awal melalui satu siri proses yang kompleks kepadasiap yang berjaya. Ini jenis kerja tidak boleh dilakukan secara bersendirian. Terdapat terlalubanyak permintaan, keperluan tugas dan sumber pelbagai maklumat yang diperlukan untukmelakukannya tanpa sokongan orang lain.Insiden berikut menunjukkan batasan individualisme kompetitif dan bagaimana ia bolehdigantikan dengan kerja berpasukan:Jeannie adalah sangat berkesan, agresif, Naib Presiden kompetitif.Tetapi pasukan projekberada dalam keadaan kucar-kacir.Walaupun dia mempunyai MBA daripada sebuahuniversiti berprestij di Pantai Timur, dia tidak tahu apa-apa tentang kerjaberpasukan. Sikapnya adalah bahawa dia adalah bos dan lain-lain dijangka lain untukmematuhi. Mereka didnít.Satu pagi Isnin, dia telah dipanggil ke pejabat CEOís. "Dapatkan mereka untuk bekerjasamaatau youíre yang dipecat!" ialah apa yang Jeannie mendengar. Apabila mendengar ini,Jeannie adalah cukup terang untuk mencari jalan untuk kembali menyesuaikan diri danpasukannya. Keputusan memeranjatkan.Beliau dan pasukannya belajar bagaimana untuk mendengar dengan empati, membina ideabersama-sama dan menyokong antara satu sama lain dalam mencapai matlamatindividu. Dia membuat ijazah 180 berpaling dari arahan lama, dan model kawalan yanginteraktif, sokongan dan kerjasama. Hasilnya, pasukan beliau menjadi nombor satu dalamsyarikat.Walaupun ia mempunyai pengakhiran yang gembira, ini akaun ringkas pengalaman sebenarmenunjukkan bagaimana model ketinggalan kepimpinan boleh merenggangkan sumberyang terbaik yang kita ada: orang-orang yang bekerjasama dengan kami."Dalam masa kita pada masa sekarang, kita mesti mula meraikan keusahawanan kolektif",kata Robert Reich, ekonomi, dalam satu artikel yang menerangkan bagaimana pasukan,bukan individu, adalah wira. Untuk membuat kerja sistem korporat kami, beliau berkata, kitaperlu "usaha di mana keseluruhan usaha itu adalah lebih besar daripada jumlah sumbanganindividu.Kita perlu menghormati pasukan kami lebih, pemimpin yang agresif dan geniusmaverick kurang." (Reich 77-78)Menurut Reich, "mitos individualisme" datang ke dalam budaya kita melalui cerita-ceritapopular Horatio Alger dalam abad yang lalu.Dick bergerigis, hero cerita-cerita ini, meningkatdari stesen hina dalam hidup dengan berkat usaha individu untuk mendapatkan pekerjaanyang dihormati dan janji kehidupan yang lebih baik.Individu wira menjadi ideal budaya kita.
 27. 27. Budaya korporat yang dominan masih menggalakkan tradisi individualisme wira di manaboss mendapat kredit untuk apa yang orang lain telah lakukan. Tumpuan yang kuat kitaterhadap pencapaian individu dalam budaya kita mengabaikan orang lain dan bagaimanakita memerlukan mereka untuk mencapai matlamat kita. Tidak hairanlah begitu ramai orangmerasa tertekan di tempat kerja hari ini! Mereka, sebagai Reich menunjukkan, terlalumembebankan oleh berat mitos budaya usang.Dalam buku berwawasan mengenai organisasi kontemporari Margaret Wheatleymengatakan bahawa: "Rindu telah diterap bukan sahaja sains kami, tetapi budaya seluruhDi Amerika, kita telah menaikkan individualisme kepada ungkapan yang tertinggi, setiapdaripada kita melindungi sempadan kami, menegaskan hak kita, mewujudkan satubudaya. yang ëleaves individu yang digantung di gemilang, tetapi isolation.í menakutkan"(Wheatley 30)Kita semua telah dipelajari di rumah di sekolah dan di tempat kerja untuk bersaing sebagaiindividu untuk perhatian anugerah dan hadiah-hadiah. Tetapi realitinya adalah bahawa, lebihsering daripada tidak, ia adalah melalui kerja berpasukan bahawa kita akan mendapatperkara yang dilakukan.Walaupun mitos individualisme mengisytiharkan bahawa kunci kepada "American Dream"yang besar adalah boleh didapati melalui pertandingan individu, ia adalah benar-benar tidakbegitu.Untuk menjadi seorang individu tunggal tanpa sokongan, dikelilingi oleh musuh,dalam budaya korporat adalah lebih seperti Nightmare Amerika.Bekerja bersama-samaKemahiran pasukan agak berbeza dari orang-orang individu yang bersaing. Merekamelibatkan kerjasama, sokongan bersama dan akauntabiliti kepada pasukan. Kemahiran inidiperlukan di dalam keluarga bagi ahli-ahli untuk menyokong dan menggalakkan satu samalain. Mereka juga diperlukan di sekolah untuk pelajar belajar bersama-sama. Dan merekadiperlukan di tempat kerja dalam projek-projek yang menguruskan, membuat keputusanberdasarkan maklumat dan menyelesaikan masalah yang rumit.Kemahiran ini boleh mengembangkan sumber yang terhad, membangunkan idea-idea barudan membina hubungan yang berdaya maju Seorang individu sahaja tetapi persepsi yangterhad pelbagai kemungkinan dalam situasi. Sebuah pasukan mengetuk ke dalam pelbagaipersepsi dan meluaskan skop pilihan, maklumat dan idea. Apabila kepala pelbagai datangbersama-sama dalam kerja berpasukan - yang bermaksud mendengar, membangunkanidea dan bangunan pada setiap wawasan otherís - bukan sahaja lebih banyak idea yangdijana tetapi juga penerimaan bersama dan amanah membina di kalangan peserta melalui
 28. 28. interaksi.Kualiti dan keberkesanan strategi individu juga banyak dipertingkatkan apabila ahli pasukanmembina mempersoalkan setiap proses pemikiran othersí. Pasukan boleh membantumenjelaskan faktor-faktor yang tersembunyi, seperti sifat rintangan atau tahap amanahdalam situasi tertentu. Interaksi yang berasal dari bekerja dan berfikir bersama-sama dalamsatu pasukan juga membantu individu mengelakkan membuat andaian yang tidakberasaskan realiti. Ahli pasukan melakukan ini dengan bertanya soalan-soalan seperti:"Apakah data yang mencukupi?" "Adakah ia tepat?" atau "Apakah sumber?"Sebagai contoh, Pendidikan Pelanggan jabatan saya bekerja dengan dalam perbadananMidwestern diandaikan agak semulajadi bahawa pengajaran mereka sehingga tarikh. Ituadalah sehingga seorang ahli pasukan pendidikan mereka yang berlaku kepada mengupingbeberapa pelanggan yang mempersoalkan sama ada mereka telah mendapat maklumatyang tepat tentang bagaimana untuk menjalankan mahal, peralatan baru yang mereka barusahaja membeli. Pada titik ini soalan, seperti yang ditunjukkan di atas, telahdibangkitkan. Apabila mereka diperiksa ia keluar, mereka terkejut apabila mendapatibahawa arahan mereka tidak keluar daripada tarikh.Sehubungan itu, dengan bantuan pihak pengurusan atasan, mereka telah menubuhkan satupasukan antara jabatan untuk memastikan mereka semasa dalam persembahan merekamengenai produk syarikat yang terdiri daripada wakil-wakil dari kejuruteraan, pemasarandan pengeluaran. Jika mana-mana bahan-bahan pendidikan mereka adalah tidak tepat atautarikh, ia akan muncul di mesyuarat ini, bukan dalam pembentangan kepada pelanggan.LearningSudah tentu tidak semua pasukan yang dianjurkan. Juga tidak semua ahli kumpulanmemahami makna sebenar kerja berpasukan. Satu pasukan yang kurang dianjurkanmungkin berfungsi lebih teruk daripada koleksi individu bersaing.Pasukan perlu mempelajari kemahiran tertentu sebagai satu pasukan berfungsi denganberkesan. Peter Senge dicipta pembelajaran frasa "pasukan" untuk menunjukkanbagaimana pasukan melalui langkah-langkah dalam proses pembelajaran bersama-sama,bukan sahaja sebagai individu. Ini bermakna mereka sanggup menguji dan belajar darikeputusan mereka dengan wawasan perkongsian, mencerminkan ke atas pencapaian danbenar-benar mendengar antara satu sama lain.Menurut AJ Chopra, seorang pakar dalam proses pasukan yang inovatif, "Jika andamenggunakan ketua peopleís dalam cara yang baik, theyíll membenarkan anda meminjamhati mereka." Anda boleh melakukan ini, Chopra berkata, dengan benar-benar mendengar
 29. 29. apa yang ada nilai dalam apa yang mereka katakan."Idea-idea baru jarang datang ke fikiranyang dibentuk sepenuhnya, jadi mereka terdedah kepada menyerang.Menyuarakan idea-idea seperti ini adalah risiko yang memperkecil-kecilkan atau berfikir tidak praktikal atauwalaupun tidak bertanggungjawab. Jika orang merasakan bahawa mereka boleh mengambilrisiko tersebut dengan anda dalam cara yang tidak sahaja selamat tetapi produktif,kemudian bekerja dengan anda menjadi satu pengalaman yang positif. " (Chopra 10-12)Pasukan belajar untuk berfungsi dengan berkesan apabila mereka menyediakan panduanyang amat diperlukan dan sokongan kepada ahli-ahli individu. Pasukan boleh mengisi jurangyang ditinggalkan oleh pengecilan pengurus pertengahan. Sebagai pasukan mengisi jurangini, mereka memberikan individu tempat untuk tergolong dalam sistem organisasi.Bagaimana Pasukan Isikan Jurang iniMenurut buku itu, lagi Maha Bijaksana Pasukan "pasukan sebenar autonomimembangunkan ia memiliki tujuan yang sama, matlamat prestasi, pendekatan kerja dankaedah untuk akauntabiliti bersama" Dalam erti kata lain, mereka mengatur diri mereka. Iniberdiri di Berbeza dengan "pasukan pseudo" yang memanggil diri mereka pasukan tetapibenar-benar hanya bersaing individu. "(Katzenbach dan Smith 61-64)Ahli-ahli pasukan boleh membantu satu sama lain dengan membangunkan sistem untukmenyokong matlamat masing-masing. Selepas menetapkan matlamat prestasi pasukanmereka pasukan sendiri menganjurkan boleh menetapkan kemudian bekerjasama dalammencapai matlamat masing-masing. Jika ahli pasukan benar-benar belajar bagaimana untukmembangunkan dan melatih antara satu sama lain, kecekapan mereka akan bertambahbaik dan begitu juga semangat mereka dan prestasi mereka juga.Pasukan sebenar menyediakan individu sokongan perlu untuk menguruskan cara merekamelalui masalah dan isu-isu kompleks yang dihadapi mereka. Ia adalah lebih mudah untukmendapatkan pengiktirafan dan bantuan daripada ahli-ahli pasukan anda daripada cubauntuk mendapatkan perhatian bos yang terlalu sibuk untuk memberi anda masa.Menjadi "ahli" pasukan adalah penting untuk orang baru, dalam sebuah organisasi yangterlalu. Pekerja baru dengan penuh minat sensitif kepada isyarat yang menunjukkanbagaimana mereka akan dianggap oleh orang lain. Mereka dengan berhati-hatimenyaksikan bagaimana orang lain bertindak balas terhadap apa yang mereka kata danbuat kerana mereka tahu bahawa cara mereka dapat dirawat sebahagian besarnya akanmenentukan kejayaan mereka dalam organisasiSatu pasukan berfungsi dengan baik berinteraksi secara langsung dengan ahli-ahli dalam
 30. 30. set intermeshed hubungan yang berdasarkan amanah yang sentiasa memberikan sokongandan bimbingan kepada individu yang terlibat. Apabila ini berlaku, prestasi individu dalampasukan melebihi mana-mana satu daripada mereka boleh melakukannya bersendirian.ProfesionalPeranan orang di tempat kerja hari ini telah beralih dari satu pasif di mana mereka mengikutiperintah, kepada salah seorang yang aktif di mana mereka mengambil risikomaklumat. Mereka yang dahulunya dikenali sebagai "Pekerja" dalam sistem birokrasi lama,telah menjadi "Profesional" di tempat kerja todayís kompleks. Yang menyeru untukkegunaan inisiatif oleh orang-orang yang arif mengenai hal yang boleh membuat keputusanbijak. (Hammer 1-15)Profesional ini perlu pasukan untuk menguruskan proses rumit, kepada rangkaian denganpelbagai sumber dan melakukan penyelesaian masalah yang kreatif. Pasukan menyediakancara, serta amalan dan bimbingan yang diperlukan untuk mencapai kecekapan dalammelakukan perkara-perkara ini, seperti yang dicatatkan sebelumnya.Pasukan tidak menggantikan struktur organisasi tradisional.Sebaliknya mereka bekerja didalamnya untuk menawarkan individu satu proses yang lebih dinamik dan aliran tenagakreatif di seluruh organisasi.Sebagai contoh, kakitangan pentadbiran syarikat yang bersaiz pertengahan saya bekerjadengan Kos Timur mencipta satu proses baru yang inovatif dalam sistem organisasi mereka:penyelesaian masalah kumpulan sokongan. Pentadbir ini adalah orang yang bekerjasebagai setiausaha dan penyambut tetamu. Mereka tidak pernah sebelum bertemu sebagaisatu pasukan. Tetapi, di tengah-tengah program latihan, mereka menggunakan sedikitimaginasi kreatif untuk mewujudkan suatu entiti baru. Kini mereka bermesyuarat sekaliseminggu dengan penyelia mereka untuk membantu satu sama lain menyelesaikan masalahyang mereka miliki dengan bos acuh tak acuh, pelanggan marah dan pembekal yang tidakboleh dipercayai. Mereka tune denda masalah mereka kemahiran menyelesaikan keranamereka bekerja bersama-sama mengenai isu-isu sebenar mereka sendiri.SynergySeperti yang dinyatakan di atas, sinergi boleh membiak sumber teamís jauh melampauibatasan penyumbang individu. Ia berlaku apabila ahli pasukan bekerjasama untuk berkongsiidea, mengiktiraf nilai sumbangan setiap ahli dan bersama kerajinan idea-idea menjadipilihan yang berdaya maju.
 31. 31. Dalam buku baru-baru ini mengenai biologi dan sistem sosial, Kevin Kelly menunjukkanbagaimana lebah madu tunggal boleh berbuat apa-apa dengan sendirinya. Tetapi dalamsarang ia menjadi sebahagian daripada operasi yang sangat produktif menghasilkanmadu. Terdapat berlaku dalam proses ini, Kelly berkata, "fikiran sarang" yang terdiridaripada lebah banyak individu yang bekerja bersama-sama secara kolektif. (Kelly 11).Synergy menggandakan sumber ahli pasukan melalui interaksi pelbagai penyumbang yangmelihat masalah dari pelbagai perspektif. Apabila ini berlaku otak kolektif, atau apa yangKelly akan memanggil "minda sarang", pasukan mengambil kehidupan diperkaya danmembesar sendiri yang menarik kepada semua yang terlibat dan boleh menghasilkankeputusan yang sangat inovatif."Pasukan kami adalah seperti blueberry lempeng" ahli pasukan yang kreatif di Pantai Baratpernah memberitahu saya semasa sesi latihan. Beliau berkata demikian bagaimanakepimpinan beroperasi dalam pasukannya. "Itis flat", katanya. "Weíre semua sama. Tetapiada blueberry. Mereka adalah orang-orang yang mendapat tindakan yang akan." Mengambilinisiatif dalam menentukan matlamat, dan membuat komitmen untuk membawa keputusanmembina meletakkan seseorang dalam peranan kepimpinan, seperti orang-orang"blueberry".Peter Block, seorang perunding organisasi yang terkemuka, menerangkan seperti inikepimpinan dari segi komitmen kepada wawasan peribadi: "intipati kemahiran politikmembina sokongan", katanya. "Ini berlaku melalui dialog dan dialog yang memaksa kitaboleh telah adalah tentang visi kami. Kepimpinan adalah menjaga lain yang tertumpukepada wawasan dan ini bermakna kita perlu untuk mendapatkan selesa bercakapmengenainya." (Blok 121)Model Baru KepimpinanSatu model yang dicipta dan digalakkan oleh Synectics, Inc, sebuah firma perundinganCambridge, berfungsi dengan berkesan untuk jenis Blok kepimpinan menerangkan.Model Synectics sebenarnya memerlukan kepimpinan dua untuk membuat proses kerjamereka: seorang memudahkan proses, lain komited untuk mencapai wawasan ataumatlamat. Ahli-ahli pasukan bekerjasama untuk menjana idea-idea untuk membantu satudengan matlamat mewujudkan strategi pencapaian yang berdaya maju untuk melaksanakanatau penglihatan.
 32. 32. Dalam model ini, individu bersedia menetapkan matlamat yang sejajar dengan pasukan danobjektif organisasi. Walaupun kebanyakan idea-idea baru yang tidak lengkap dan mudahdimusnahkan, seperti yang dinyatakan sebelum ini, memudahkan mahir boleh menguruskanproses untuk mewujudkan persekitaran yang membolehkan kreativiti untuk berkembang.Proses ini berfungsi jika fasilitator berputar dari satu mesyuarat.Cara bahawa tenaga segardatang dengan pemimpin setiap proses baru. Sudah tentu ia boleh menjadi cukup satucabaran bagi sesetengah ahli pasukan untuk memudahkan proses untuk kali pertama, tetapidengan bantuan daripada pasukan mereka mudah memperoleh kemahiran yang diperlukan,seperti dalam contoh sebelum ini pasukan kakitangan pentadbiran.Sekumpulan jurutera di Jabatan Kerja Raya saya bekerja di sebuah bandar kecil di TimurMassachusetts dicontohkan bagaimana proses ini boleh bekerja dengan cara merekamemeluk. Mereka semua kesatuan, dengan sikap tradisional kumpulan itu. Tiada seorangpun daripada mereka yang pernah diadakan mesyuarat sebelum. Tetapi apabila merekabelajar bagaimana untuk bekerja proses ini, produktiviti mereka melonjak kerana merekasedar mereka boleh menyelesaikan masalah mereka oleh diri mereka lebih baik daripadapengurusan boleh lakukan untuk mereka.KesimpulanDengan sokongan pengurusan, dan dengan bekerja secara berkumpulan, pasukan yangefektif mudah boleh membantu individu menyesuaikan diri dengan situasi baru,menyelesaikan masalah yang rumit, darab sumber-sumber mereka dan membuatperubahan yang membina di tempat kerja. Individu yang paling berkesan apabila merekatidak bekerja secara bersendirian, tetapi dengan orang lain pada satu pasukan.J. Allyn Bradford adalah seorang perunding, pengkhususan dalam Keberkesanan Pasukan,yang telah bekerja dengan lebih daripada 25 syarikat utama di Amerika Syarikat dan luarnegara. © Allyn BradfordSumber:Blok, P.: Pengurus Berkuasa, Jossey-Bass, 1990Chopra, AJ: yang Urusan Side Orang Inovasi, Kumarian Press, 1999Tukul, M.: Re-Engineering Corporation, Harper Perniagaan, 1993Katzenbach dan Smith: Kebijaksanaan Pasukan, Harper Perniagaan, 1993
 33. 33. Kelley, K: Daripada Kawalan, Biologi Baru Mesin, Sistem Sosial dan Ekonomi Dunia,Addison-Wesley, l994Reich, R. Harvard Tinjauan Perniagaan, Keusahawanan semula, Pasukan sebagai Hero,Mei-Jun 1987Nolan, V: Innovatorís Buku, Penyelesaian Masalah, Komunikasi dan Kerja Berpasukan,Penguin Books, 1989Wheatley, M.: Kepimpinan dan Sains Baru, Berrett-Wiranto, 1994

×