Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hardware i Software

316 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hardware i Software

 1. 1. HARDWARE I SOFTWARE Template for Microsoft PowerPoint
 2. 2. HARDWARE <ul><li>El hardware es el substrat físic en el qual existeix el programari. </li></ul><ul><li>El Hardware abasta totes les peces físiques d’un ordinador ( Disc dur,targeta memoria etc.) </li></ul><ul><li>Sobre el hardware és que corre el software que es refereix a tots els programes i dades emmagatzamades en l’ordinador. </li></ul>
 3. 3. Tipos de Hardware <ul><li>- El disc dur: és un dispositiu d'emmagatzemament no volàtil. S'hi guarden grans quantitats de dades digitals en la superfície magnetitzada dels diversos discs ( platter ) que conté, els quals giren a gran velocitat. Forma part del maquinari de la majoria dels ordinadors actuals. Dins els diferents tipus de memòries és classificat com a memòria secundària. </li></ul>
 4. 4. Tipos de hardware 2 <ul><li>Pantalla TFT: </li></ul>
 5. 5. Software - El software e s un terme general emprat per descriure el conjunt dels programes informàtics procediments i documentació que fan alguna tasca en un ordinador.
 6. 6. Periferics de Entrada i Sortida <ul><li>Els perifèrics d'entrada són aquells dispositius que han estat construïts per enviar informació cap a l'ordinador (obviant les senyals de control), com ara imatges, moviments, etc. </li></ul><ul><li>Exemples: Ratolí,Teclat etc. </li></ul>Periferics de entrada
 7. 7. Enter your title here <ul><li>This is a dummy text. Please ignore the following content as it is dummy text. </li></ul><ul><li>This is definitely some dummy text. </li></ul><ul><li>The text here is meaningless as it is used to fill this slide. </li></ul><ul><li>Replace this dummy text with our own text. </li></ul>Enter your subtitle here
 8. 8. Enter your title here <ul><li>This is a dummy text. Please ignore the following content as it is dummy text. </li></ul><ul><li>This is definitely some dummy text. </li></ul><ul><li>The text here is meaningless as it is used to fill this slide. </li></ul><ul><li>Replace this dummy text with our own text. </li></ul><ul><li>This is a dummy text. Please ignore the following content as it is dummy text. </li></ul><ul><li>This is definitely some dummy text. </li></ul><ul><li>The text here is meaningless as it is used to fill this slide. </li></ul><ul><li>Replace this dummy text with our own text. </li></ul>Enter your subtitle here
 9. 9. Enter your title here <ul><li>This is a dummy text. Please ignore the following content as it is dummy text. </li></ul><ul><li>This is definitely some dummy text. </li></ul><ul><li>The text here is meaningless as it is used to fill this slide. </li></ul><ul><li>Replace this dummy text with our own text. </li></ul>Enter your subtitle here
 10. 10. Enter your title here <ul><li>This is a dummy text. Please ignore the following content as it is dummy text. </li></ul><ul><li>This is definitely some dummy text. </li></ul><ul><li>The text here is meaningless as it is used to fill this slide. </li></ul><ul><li>Replace this dummy text with our own text. </li></ul>Enter your subtitle here
 11. 11. Software and Tools for Microsoft PowerPoint. The website with innovative solutions. Save time and money by automating your presentations. www.presentationpoint. com <ul><li>With the use of this free template you accept the </li></ul><ul><li>following use and license conditions. </li></ul><ul><li>Not for commercial use. </li></ul><ul><li>The template can be used freely by private persons. The commercial employment of the free templates is not permitted. Any further trade with contents as well as making the diagram/template/animations available in changed or unchanged form for downloading on other web sites or multiplying & the selling on data media of any kind are forbidden. </li></ul><ul><li>In no event shall PresentationPoint be liable for any indirect, special or consequential damages arising out of or in connection with the use of the template. </li></ul><ul><li>In case of questions for commercial usage please get in contact with us. </li></ul><ul><li>E-Mail: info@presentationpoint.com </li></ul>Conditions

×