โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ปลาย

11,474 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,474
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
262
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงสร้างคณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.ปลาย

  1. 1. 71 โครงสร้างรายวิชา ค31101 คณิตศาสตร์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ตัวชี้วัดชั้นปี ค 4.1 ค 4.2 ค 6.1 ค 4.1 ค 4.2 ค 6.1 ค 4.1 ค 4.2 ค 6.1 ม.4-6/1 1. เซต ม.4-6/1 ม.4-6/4 ม.4-6/2 2. การให้เหตุผล ม.4-6/2 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3 ม.4-6/1, ม.4-6/2 ม.4-6/1, ม.4-6/2 การทดสอบกลางภาค ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/3, ม.4-6/4 ค 1.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2 ค 1.2 ม.4-6/1 3. จานวนจริง ค 1.3 ม.4-6/2 ค 1.4 ม.4-6/1 ค 4.2 ม.4-6/3 ค 6.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม.4-6/4 การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 20 16 10 14 1 20 25 20 3 1 60 10 20 100 80 20 100
  2. 2. 72 โครงสร้างรายวิชา ค31102 คณิตศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ 1. เลขยกกาลังที่มีเลขชี้ กาลังเป็นจานวนตรรกยะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ตัวชี้วัดชั้นปี ค 1.1 ค 1.2 ค 1.3 ค 4.1 ค 4.2 ค 1.1 ค 1.2 ค 1.3 ค 4.1 ค 4.2 ค 2.1 ค 2.2 ม.4-6/3 ม.4-6/1 ม.4-6/1 2. ความสัมพันธ์และ ม.4-6/1, ม.4-6/3 ฟังก์ชัน ม.4-6/4 การทดสอบกลางภาค ม.4-6/3 ม.4-6/1 ม.4-6/1 ม.4-6/1, ม.4-6/3 ม.4-6/4 3. อัตราส่วนตรีโกณมิติ ม.4-6/1 ม.4-6/1 การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 10 10 23 20 80 1 20 22 20 3 1 60 10 20 100 20 100
  3. 3. 73 โครงสร้างรายวิชา ค32101 คณิตศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ตัวชี้วัดชั้นปี ค 4.1 ม.4-6/4, ม.4-6/5 ค 4.2 ม.4-6/6 ค 4.1 ม.4-6/4, ม.4-6/5 การทดสอบกลางภาค ค 4.2 ม.4-6/6 ค 5.2 ม.4-6/2 2. ความน่าจะเป็น ค 5.3 ม.4-6/2 การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน 1. ลาดับและอนุกรม เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 30 35 1 20 25 25 3 1 60 20 100 80 20 100
  4. 4. 74 โครงสร้างรายวิชา ค32102 คณิตศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เวลา 60 ชั่วโมง จานวน 1.5 หน่วยกิต ตัวชี้วัดชั้นปี ค 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม4-6/3 1. สถิติเบื้องต้น ค 5.2 ม.4-6/1 ค 5.3 ม.4-6/1 ค 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม4-6/3 การทดสอบกลางภาค ค 5.2 ม.4-6/1 ค 5.3 ม.4-6/1 ค 5.1 ม.4-6/1, ม.4-6/2, ม4-6/3 1. สถิติเบื้องต้น (ต่อ) ค 5.2 ม.4-6/1 ค 5.3 ม.4-6/1 การประเมินผลรวบยอด ทุกตัวชี้วัด การทดสอบปลายภาค ทุกตัวชี้วัด รวมทั้งสิ้นตลอดภาคเรียน เวลา สัดส่วนคะแนน (ชั่วโมง) % รวม (%) 30 30 1 20 25 30 3 1 60 20 100 80 20 100

×