Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
14.11.2008

Kai
Hal-unen
‐
www.hal-unen.info
 1

Oppimisympäristön
määritelmiä

•  "
[A
learning
environment
is]
a
place
w...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oppimisympäristön määrittelyä

286 views

Published on

Published in: Education, Travel, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Oppimisympäristön määrittelyä

  1. 1. 14.11.2008
 Kai
Hal-unen
‐
www.hal-unen.info
 1
 Oppimisympäristön
määritelmiä
 •  "
[A
learning
environment
is]
a
place
where
learners
 may
work
together
and
support
each
other
as
they
use
 a
variety
of
tools
and
informaHon
sources
in
their
 guided
pursuit
of
learning
goals
and
problem‐solving
 acHviHes".
 •  


Wilsonin
(1996)
näkemys
korostaa
paikkaa
(fyysinen,
 virtuaalinen),
jossa
oppijat
voivat
työskennellä
yhdessä
 (kommunikaaHo,
yhteisö)
ja
tukea
(oppimisen
 tukirakenteet)
toisiaan
kun
he
käy-ävät
erilaisia
 työkaluja
(fyysiset
ja
kogniHiviset
työkalut)
sekä
 informaaHoresursseja
(arHkkelit,
kirjat,
verkko,
kirjasto,
 havainnot)
ohjatussa
oppimistavoi-eiden
mukaisessa
 työskentelyssä
ja
ongelmanratkaisussa
 14.11.2008
 Kai
Hal-unen
‐
www.hal-unen.info
 •  Perkinsin
(1991)
hahmotelma,
jossa
 oppimisympäristö
koostuu
1)
informaaHolähteistä
 (esim.
ope-aja,
oppimateriaali,
kirjat,
verkko),
2)
 symbolien
käsi-elyn
työkaluista
(esim.
kynä
ja
 paperi,
Hetokone,
videokamera)
3)
 rakennussarjoista
(ConstrucHon
kits
–
esim.
 laboratoriovälineet,
mallintaminen,
legot),
4)
 havaintoympäristöstä
(phenomenaria),
jossa
on
 mahdollista
havainnoida
opiskeltavaa
asiaa
(esim.
 simulaaHo,
akvaario,
terraario,
 havinnoinHvierailut)
ja
5)
oppimistehtävän
 ohjaus,
joka
koostuu
niin
ope-ajan,
 kanssaoppijoiden
tuesta
kuin
oppimistehtävistä
ja
 oppimateriaalista.
 14.11.2008
 Kai
Hal-unen
‐
www.hal-unen.info


×