Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

T.S.kuhn

852 views

Published on

Paradigmast T.S.Kuhni taedusfilosoofia kontekstis

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

T.S.kuhn

 1. 1. Thomas Kuhni teaduskäsitlus kaido vestberg TTÜ filosoofiaseminar 2008 Kasutatud kirjandus: A. Chalmers. Mis asi on see, mida nimetatakse teaduseks? Thomas. S. Kuhn. Teadusrevolutsioonide struktuur kaido vestberg PARADIGMA
 2. 2. Thomas Samuel Kuhn (1922–1996)...oli teadusfilosoof ja teadusajaloolane. Tema raamat„Teadusrevolutsioonide struktuur“ on andnud põhjusträäkida Kuhni-eelsest ja Kuhni-järgsestteadusfilosoofiast. Kuhni loodud terminid „paradigma“ ja„paradigmavahetus“ leiavad tänapäeval laialdastkasutamist ka väljaspool teadust. Kuhn rõhutab, etmaailm ei ole teaduses vahetult antud niisugusena, naguta tegelikult on, vaid nii, nagu teda paradigmasse onsuudetud haarata, s.t. niisugusena, nagu ta onparadigma vahendusel. Ta väidab, et erinevatesparadigmades tõepoolest nähakse erinevaid asju jamaailm on erinevatesse paradigmadesse erinevalthaaratud. kaido vestberg PARADIGMA
 3. 3. Teaduse edenemineEelteadus – Normaalteadus – Kriis –Revolutsioon – Uus normaalteadus – UuskriisA.Chalmers lk 134 kaido vestberg PARADIGMA
 4. 4. ParadigmaParadigma on see, mis mõnesuguseteadlskonna liikmetele on ühine, jaümberpöördult, mõnesugune teadlsakondkoosneb inimestest, kellel on ühineparadigma.T.S.Kuhn, lk. 217 kaido vestberg PARADIGMA
 5. 5. ParadigmaKuid nii normaalteadus kui kateadusrevolutsioonid onkogukonnapõhised tegevusalad....Paradigma ei valitse eeskätt mitteuurimisainet, vaid pigem uurijaterühmaT.S.Kuhn, lk. 221 kaido vestberg PARADIGMA
 6. 6. Intuitiivne kogukondSelle seisukoha järgi koosneb teadlaskond mingiteadusliku eriala viljelejatest. Mõnevõrraerinevalt enamikul teistel aladel tegutsejatest onnad läbi teinud samalaadse haridustee jatööleasumise protseduuri; selles protsessis onnad lugenud sedasama erialalst kirjandust jaammutanud sellest palju ühesuguseidõppetunde.T.S. Kuhn lk. 218 kaido vestberg PARADIGMA
 7. 7. ParadigmaKüpset teadust valitseb ühene paradigma. Üheneparadigma esitab valitsevale teadusele õiguspärase tööstandardid. Ta koordineerib ja juhib normaalteaduserühmi antud paradigma raames “mõistatustelahendamisel”. Normaalteaduse traditsiooni toetadasuutva paradigma olemasolu on karakteristik, mis eristabteadust ebateadusest – Kuhni järgi. Nii Newtonimehaanika, laineoptika kui klassikaline elektomagnetismmoodustasid ja küllap moodustavad veel paradigmasidja kvalifitesseruvad teadusena. Kaasaegsestsotsioloogiast on paradigma enamasti puudu. Mistõttu taei suuda teadusena kvalifitseeruda.A. Chalmers, lk. 135 kaido vestberg PARADIGMA
 8. 8. ParadigmaDistsiplinaarmaatriksi elemendid:• “sümbolüldistused”• “metafüüsilised paradigmad”• Väärtused• “musternäited” kaido vestberg PARADIGMA
 9. 9. Teaduse sotsiaalne aspektTeaduslik teadmine on nagu keelgitõeliselt rühma ühisomand, või see poleüldse mittemiski. Et seda mõista, peametundma neid erilisi jooni, misiseloomustavad rühmi, kes teadust loovadja kasutavad.T.S.Kuhn lk. 257 kaido vestberg PARADIGMA
 10. 10. Üleminek paradigmaeelsest perioodist paradigmajärgsesse perioodi.Enne kui see aset leiab, võistleb mitukoolkonda domineerimise pärast antudalal. Hiljem, mõne esileküündivateadussaavutuse järel kahanebkoolkondade arv oluliselt, tavaliseltüheni, ja algab teaduse tõhusamviljelemine.T.S. Kuhn lk.220 kaido vestberg PARADIGMA

×