Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MI-Lead
Liidrioskuste arendamine
TM

 Koolituse eesmärgiks on tutvustada ühte
võimalikku meetodit ja praktilist abivahend...
Sisukord



















Organisatsiooni ja inimeste juhtimine
Mercuri tõekspidamised juhtimise kohta...
Mercuri tõekspidamisi juhtimisest
Inimestele meeldib töö, sisukas töö
Juhtimine on teadlik suhtlemine töötajatega, mille p...
Muudatused ärikeskkonnas – mõjud
juhtimisele
Globaliseerumine
Muutused
majanduses
Ühinemised ja
partnerlused

Muutuste kii...
Juhtimise komponendid
Töökeskkond

Juhtimiskontakt

Juhtimisstiil

Juhtimise motiiv
Juhi profiil
Suhtlusvahendid
22.02.201...
Juhtimisvajadus erinevate ülesannete
ja olukordade puhul
Juhtimisvajadus tähendab muutust, mida juhtimine peaks tekitama t...
Kolm juhtimisstiili erinevate
olukordade puhuks
Kuidas peaks juht
käituma, et tema töötaja
täidaks tööülesande
hästi?

(va...
Erinevate juhtimisstiilide viis
võimalikku juhirolli
Mentor

Treener

Mentorlus
Tahe olukorras +

Instruktor
Juhendamine
/...
Viie juhirolli definitsioonid
Innustaja
 Põhjendab kõne all olevat ülesannet hästi ja annab selle kohta juhiseid.
Motivaa...
Juhtimise eest ei jagata aumedaleid, on
ainult trofeed, mida iga päev tuleb uuesti
välja teenida!

22.02.2014 kv
MI-LEAD™
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

MI-Lead™ lühitutvustus

533 views

Published on

Mercuri International juhtimisviiside kontseptsiooni MI-Lead™ lühitutvustus.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MI-Lead™ lühitutvustus

 1. 1. MI-Lead Liidrioskuste arendamine TM  Koolituse eesmärgiks on tutvustada ühte võimalikku meetodit ja praktilist abivahendit, mille abil analüüsida ja arendada juhtimisvõimet (nii oskuse kui ka firma tugevuse näitajana) ja liidrioskusi  Kogemuste vahetamine kolleegidega  Koostada tegevuskava oma juhioskuste täiustamiseks 22.02.2014 kv MI-LEAD™
 2. 2. Sisukord                   Organisatsiooni ja inimeste juhtimine Mercuri tõekspidamised juhtimise kohta Muudatused juhtimiskeskkonnas – mõjud juhtimisele Rahulolu inimeste juhtimisega – küsitluse tulemused Juhtimist mõjutavad tegurid Juhtimisvõime ja liidrioskuste täiustamine – põhipädevused Enda tugevad ja arendamist vajavad küljed Juhtimise erijooned ja probleemid Miks inimesed järgnevad juhile? Juhtimisvajadused erinevate ülesannete ja olukordade puhul Tahte, motivatsiooni hindamine Ressursside hindamine Kolm juhtimisstiili Oma juhtimisstiili hindamine Juhi viis rolli Juhtimismotiivid Enda arendamine juhina 22.02.2014 kv MI-LEAD™
 3. 3. Mercuri tõekspidamisi juhtimisest Inimestele meeldib töö, sisukas töö Juhtimine on teadlik suhtlemine töötajatega, mille puhul arvestatakse järgnevaga: Firma eesmärgid Töötaja/meeskonna vajadused konkreetsete olukordade ja ülesannete puhul Juhi enda eesmärgid keskkonnatingimused Inimesed on oma töös edukad Juhtimine on edukas ainult siis, kui see mõjutab töötaja tööpanust sellisel moel, mis aitab tal seatud eesmärkideni jõuda Inimesed õpivad ja arenevad oma tööd tehes Juhi eesmärgiks on töötaja arendamine nii, et too oleks võimeline iseseisvalt oma tööülesannetega toime tulema ning et ta oleks kompetentne uute ülesannete täitmisel Inimesed teevad oma tööd veelgi innukamalt, kui neid hinnatakse Juht ja töötaja vastutavad ühiselt töötaja vaimse ja füüsilise heaolu eest Firmade edukus sõltub inimestest Juhtimine tähendab sellise keskkonna loomist, kus inimestel oleks motivatsioon töötada ülesannete kallal, mis on firmale olulised 22.02.2014 kv MI-LEAD™
 4. 4. Muudatused ärikeskkonnas – mõjud juhtimisele Globaliseerumine Muutused majanduses Ühinemised ja partnerlused Muutuste kiirus Tehnoloogia kasutamine Äri uuendamine Tehnika areng Ärikeskkond Uued tegijad Pideva õppe tagamine Töövõime parandamine Võrgustike loomine Enda eristatavaks muutmine Pädeva tööjõu olemasolu Vananev ühiskond Muutused väärtushinnangutes 22.02.2014 kv MI-LEAD™ Juhtimine Inimesed Kliendisuhete tugevdamine Teostus Tegutse kiiresti Hooli töötajatest Töö ihaldusväärsuse tagamine Eeskujulik müük Personali ootused Klientide ootused Omaniku ootused
 5. 5. Juhtimise komponendid Töökeskkond Juhtimiskontakt Juhtimisstiil Juhtimise motiiv Juhi profiil Suhtlusvahendid 22.02.2014 kv MI-LEAD™ Juhtimisvajadus Töötaja profiil Suhtlusvahendid Ülesanded Tulemus
 6. 6. Juhtimisvajadus erinevate ülesannete ja olukordade puhul Juhtimisvajadus tähendab muutust, mida juhtimine peaks tekitama töötaja käitumises Töökeskkond Tahe Teemad, mis on seotud töötajate tahte ja motivatsiooniga Ülesande tähtsus isiklikust aspektist Suhtumine ülesandesse Enesekindlus Enesemotiveering Vajadus tagasiside järele Kokkulepitud töömeetodite kasutamine Soov vastutada Soov tööga hästi toime tulla ja areneda Püüd iseseisvuse järele 22.02.2014 kv MI-LEAD™ Ressursid Teemad, mis on seotud töötajate ressurssidega • Teadmised/kogemused, mida ülesanne ja valdkond nõuavad • Varasemad kogemused • Olemasolevad vahendid ja aeg ülesande täitmiseks • Töömeetodid • Oskus töö eest vastutada • Probleemide lahendamise oskus • Oma oskuste realistlik hindamine • Oskus ülesandes ekspertide abi ära kasutada • Oskus õppida ja uusi lahendusi leida
 7. 7. Kolm juhtimisstiili erinevate olukordade puhuks Kuidas peaks juht käituma, et tema töötaja täidaks tööülesande hästi? (vabadus valida, otsustada) Tahe olukorras + Joonisel toodud alad kujutavad kolme erinevat juhtimisstiili, mida juhil on võimalik kasutada, aitamaks inimesel või firmal igapäevaseid ülesandeid täita ja probleeme lahendada Mentorlus Juhendamine /Coachimine (koostöö, suhtlemine) Suunamine / Supervisioon (juhtnöörid, juhised, kontroll) Ressursid olukorras + 22.02.2014 kv MI-LEAD™
 8. 8. Erinevate juhtimisstiilide viis võimalikku juhirolli Mentor Treener Mentorlus Tahe olukorras + Instruktor Juhendamine / Coachimine Suunamine / Supervisioon Vestluspartner Innustaja Ressursid olukorras + 22.02.2014 kv MI-LEAD™
 9. 9. Viie juhirolli definitsioonid Innustaja  Põhjendab kõne all olevat ülesannet hästi ja annab selle kohta juhiseid. Motivaator on selgesõnaline ja järjekindel. Ta põhjendab, miks nii tuleb teha Instruktor  Jagab teadmisi ja kogemusi. Aitab töötajal näha, kuidas ülesannet täita. Ütleb töötajale, mida teha Vestluspartner  Kuulab arvamusi ja suhtumisi. Tugevdab enesekindlust. Ärgitab töötajat mõtlema ja erinevaid lahendusi nägema. Väitluspartner laseb töötajal endal otsustada Treener  Arutab töötajaga tolle arengut ja tõekspidamisi. Jälgib tegevust ja annab nõu. Aitab töötajal otsida ja täiustada õigeid töömeetodeid. Lihtsustab käesoleva ülesande täitmist Mentor  Lepib kokku eesmärgid ja kontrollvormi. Laseb töötajal endal vahendid valida. Ärgitab töötajat: Mis siis, kui …? Tugevdab iseseisvust 22.02.2014 kv MI-LEAD™
 10. 10. Juhtimise eest ei jagata aumedaleid, on ainult trofeed, mida iga päev tuleb uuesti välja teenida! 22.02.2014 kv MI-LEAD™

×