Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

150211 supervisioon ja coaching kv print

750 views

Published on

kaido vestbergi ettekanne 11.02.2015 Supervisiooni ja Coachingu Treff konverentsil

Published in: Business
 • Be the first to comment

150211 supervisioon ja coaching kv print

 1. 1. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Teeme terminid selgeks Mis on supervisioon ja coaching, mis kasu nad annavad ja millal mida kasutada? Supervisiooni ja coachingu TREFF kaido vestberg 11.02.2015
 2. 2. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Miks meile pakuvad huvi coachingu ja supervisiooni MÕISTED? Soovime oma koolitus- ja/või nõustamisoskusi parendada? Soovime oma alluvaid / kolleege paremini arendada? Pole tähtis, mis värvi on kass, peaasi, et ta hiiri püüab. Kas ikka peab hiiri püüdma? Või äkki soovime, et ta oleks meie sõber, toa kaunistus vms Rakendamine eeldab tervikpildi olemasolu!
 3. 3. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Kuidas saada erinevatest tükkidest (koolitused, konverentsid, raamatud) töötav masin?
 4. 4. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Kas mina ja Mercuri oleme legitiimsed? Ehk kas järgnevat juttu tasub kuulata?
 5. 5. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 kaido vestberg Üle 25 aasta juhtimiskogemust, sh 10 aastat rahvusvahelise organisatsiooni juhtimise kogemust (Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina, Valgevene, Moldaavia) 30 aastat konsulteerimise ja täiskasvanute koolitamise kogemust Töötanud enne Mercurit tootmises vahetuse meistrina, IT süsteemide projekteerijana ja juhtimiskonsultandina Mercuris alates 1990 aastast, töötanud konsultandina, Mercuri Int Eesti tegevjuhina, Mercuri Ida-Euroopa regioonijuhina, Mercuri Int juhtiv partner TÜ majandusküberneetika magister, TTÜ doktorant Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu juhatuse liige Abielus, 2 tütart, 2 tütrepoega, 1 väimees, 1 ŝveitsi valge lambakoer, 10 ŝoti mägiveist, Hiiumaa maakodu ...
 6. 6. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Mercuri International on turul olnud enam kui pool sajandit, tänaseks maailmas suurim kliendisuhete juhtimise valdkonna konsultatsioonifirma, Stockholmi börsil noteeritud Start ‘58 Täna Curt Abrahamsson Heinz Goldmann Eneam kui 40 riigis
 7. 7. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Teeme koostööd tunnutstud partneritega
 8. 8. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 15,000 organisatsiooni 18,000 töötuba 240,000 osalejat ...aastas Mercuril on kogemust ...
 9. 9. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015
 10. 10. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Supervisioon ja Coaching Kuidas eesti keeles neid mõisteid kasutada? Eesti Keele Instituut: Supervision – järelvalve Coaching – juhendamine (võib ka kasutada coaching) Kasutatakse termineid, mis paremini müüvad Koolitus on palju laiem, kui need kaks
 11. 11. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Coachingu mõiste ... mõiste tähendus internetti sirvides
 12. 12. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Coachingu mõiste Coaching on vestlus, milles järgitakse kindlat reeglistikku, et toetada inimesi iseenda õppimise ja muutuste elluviimise eest vastutuse võtmisel (Parsloe & Leedham, 2009). Coachingut nähakse kui eesmärkide seadmise ja muutuste toetamise vahendit. (Bond & Naughton, 2011) Cook (2009) on toonud välja erinevaid definitsioone coachingu kohta: o Püsiv ja jätkusuutlik profesionaalne suhe, mis aitab inimestel saavutada ebatavalisi/ imekspandavaid tulemusi o Protsess,mis aitab inimestel lukustada lahti oma potensiaal o Protsess, mis kiirendab inimese progressi saavutamaks personaalseid ja organisatsioonilisi eesmärke. o Partnerlussuhe manageri ja indiviidi vahel, kus lisaks manager aitab indiviidil õppida andragoogika.tlu.ee
 13. 13. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Coachingu mõiste tähendus Mercuri International’i praktikas
 14. 14. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Oma programmides kasutame sümbioosi... Kursus Eesmärgiks on õppida Valmis materjalid Detailne läbiviimise juhend Edukus sõltub läbiviijast Põhjalik eeltöö Kokkulepitud teemad tuleb läbi käia Tagasiside on kvaliteedi näitaja Osaleja vastutab juurutamise eest Töötuba Eesmärgiks on luua, välja selgitada, lahendada... Materjalid luuakse osalejate poolt Teada teemad ja üldloogika Vastutus võrdselt kõigil osalejatel Eeltöö on protsessi osa Teemad sõltuvad osalejatest, huvigruppidest Rahulolu protsessi käiguga pole omaette eesmärk Juurutamine on protsessi osa Juhendamine (coaching) Eesmärgiks on aidata juhendatava(te)l ise jõuda järelduste/otsusteni Personaalsed vestlused, ühisvisiidid, koosolekutel osalemine vms Aitab mõista / kinnistada / juurutada koolitusel/töötoas räägitut
 15. 15. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Suunamine – Coachimine - Mentorlus Mentorlus A B
 16. 16. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Coachingu mõiste tähendus Mercuri praktikas ......aidata kedagi ennast arendada ja suunata etteantud raamides määratud eesmärgi suunas Oleme keskendunud eelkõige tööalasele (Business Coaching), mitte personaalsele coachingule (Life Coaching)
 17. 17. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 GROW mudelile oleme lisanud Garantii Eesmärk – Mida soovid saavutada? • Märksõnad – Kaota barjäärid, mõtle visioonides Praegune olukord – Mis toimub? • Märksõnad – Ole neutraalne, faktidel põhinev, objektiivne… Alternatiiv – Mida saad teha? • Märksõnad – Näe võimalusi, ajurünnak Soov – Mida tahad teha? • Märksõnad – Ole aus, tunneta, milliseid eeliseid / puudusi näed? Garantii – Kui tõenäoline on, et…? • Märksõnad – kindlusta heakskiit, kui kindel oled et …
 18. 18. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 MI-Coach Compass™ kui töövahend
 19. 19. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Supervisiooni mõiste ... tähendus internetti sirvides
 20. 20. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Supervisiooni mõiste Supervisioon on suhtlemisalase kompetentsuse tõstmine läbi töötegevuse teadvustamise ning analüüsi. supervisioon.ee Supervisioon tegeleb tööalaste probleemide analüüsimisega. See on lahenduskeskne süstemaatiline nõustamis- ja tagasisideprotsess, mis on suunatud eelkõige inimestega töötavatele professionaalidele töö kvaliteedi parandamiseks ja kindlustamiseks. andragoogika.tlu.ee Supervisioon on eraldiseisev kutsetegevus, mis nõuab konkreetse raamjuhtimisega väljaõpet ja pädevust Kaslow & Falender, 2012, 52
 21. 21. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Supervision inglise keelsetes sõnastikes Supervision is the act or process of directing a person or group of people. http://www.yourdictionary.com/supervision ... the action or process of watching and directing what someone does or how something is done http://www.merriam-webster.com/dictionary/supervision Clinical Supervision, the system whereby therapists are expected to arrange to meet another therapist for their own benefit or to discuss their work http://en.wikipedia.org/wiki/Supervision
 22. 22. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Supervisiooni mõiste kaks tähendust Kliiniline supervisioon Coachingule lisaks ka nn emotsinaalsete teemade lahkamine Tavapärane supervisioon Suunamine, instrueerimine, järelvalve
 23. 23. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Supervisiooni ja coachingu erinevus Sirvime internetti
 24. 24. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Ameerikast tulnud coaching erineb supervisioonist selle poolest, et see on suunatud konkreetsetele eesmärkidele ja näitab kätte sammud, kuidas nendeni jõuda. Supervisioon on veidi laiem ja pehmem viis inimesi töösuhetes edasi aidata, jättes neile endile mõtisklemiseks ruumi. «Vahel on inimesed sellises seisus, et nad ei jaksa ega tahagi mingeid eesmärke püstitada – nad tahavad kõigepealt iseendas selgusele jõuda. Alles sellest segadusest väljudes hakatakse seadma sihte edasiseks. Vahel on vaja teha muutusi, mis on mõistagi väga keeruline ja võtab aega,» selgitab Kuntsel http://tarbija24.postimees.ee/2666014/supervisioon-aitab-inimestel-tooroomu-taastada
 25. 25. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 www.isci.ee
 26. 26. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Supervisioon ja coaching algab sealt, kus koolitus lõpeb Organisatsiooni supervisioon ja coaching on sügav protsess, mille käigus on võimalik saada lühikese ajaga toimivaid tulemusi. See tähendab, et ettevõttel ja selle töötajatel “hakkab kergem” nii emotsionaalselt, vaimselt kui ka majanduslikult. Tulemuseks on ka see, et lihtsalt on toredam tööl käia ja kirkam elada. Mis on supervisioon ja coaching? Supervisioon on tööga seotud olukordade nõustamine. Võib olla nii individuaalne, grupiviisiline kui ka tervet organisatsiooni hõlmav. Sisuks võib olla üksikisiku, meeskonna ja organisatsiooni professionaalse käitumise eesmärgistamine, süstemaatiline peegeldamine, tagasisidestamine ja väärtustamine. Sobib hästi nii avaliku kui ka erasektori jaoks. Coaching on tulemustele suunatud juhendamisvestlus. Paljud coachid väidavad, et see ei ole ainult juhedamine, ega ka arengunõustamine või treenimine, vaid kõik need kolm kokku. supervisioon.ee
 27. 27. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Järeldused
 28. 28. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Järeldused • Loogikalised tasandid paika (koolitus on laiem metatasand kui supervisioon ja coaching) • Supervisiooni ja coachingu kliinilise aspekti koolkonna liikmed on Eestis aktiivsed, aga siiski olulises vähemuses • Enam levinud maailmas on supervisiooni tavapärane, mitte kliiniline tõlgendus • Supervisiooni ja coachingu termineid kasutatakse populistikel eesmärkidel (nagu ka instituut, akadeemia jms)
 29. 29. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 LinkedIn Eestis praegu tiitel • 1,530 results for Consultant (konsultant 95) • 256 results for Trainer (34 results for treener, 25 results for koolitaja) • 186 results for Supervisor (superviisor 1) • 101 results for Mentor • 206 results for Coach
 30. 30. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Üks praktiline ja terviklik kontseptsioon MI-Lead™ ehk kuidas supervisiooni ja coachingut terviklikult käsitelda ja praktiliselt kasutada
 31. 31. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Juhtimise komponendid Juhtimine on ka inimeste eesmärgipärane arendamine Juhtimise motiiv Juhi profiil Suhtlusvahendid Juhtimisvajadus Töötaja profiil Suhtlusvahendid Ülesanded Töökeskkond Juhtimiskontakt Juhtimisstiil Tulemus MI- LEAD™
 32. 32. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Töökeskkond Tahe Ressursid Juhtimisvajadus erinevate ülesannete ja olukordade puhul on erinev Teemad, mis on seotud töötajate tahte ja motivatsiooniga Ülesande tähtsus isiklikust aspektist Suhtumine ülesandesse Enesekindlus Enesemotiveering Vajadus tagasiside järele Kokkulepitud töömeetodite kasutamine Soov vastutada Soov tööga hästi toime tulla ja areneda Püüd iseseisvuse järele Teemad, mis on seotud töötajate ressurssidega • Teadmised/kogemused, mida ülesanne ja valdkond nõuavad • Varasemad kogemused • Olemasolevad vahendid ja aeg ülesande täitmiseks • Töömeetodid • Oskus töö eest vastutada • Probleemide lahendamise oskus • Oma oskuste realistlik hindamine • Oskus ülesandes ekspertide abi ära kasutada • Oskus õppida ja uusi lahendusi leida Juhtimisvajadus tähendab muutust, mida juhtimine peaks tekitama töötaja käitumises MI- LEAD™
 33. 33. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Kuidas peaks juht käituma, et tema töötaja täidaks tööülesande hästi? Joonisel toodud alad kujutavad kolme erinevat juhtimisstiili, mida juhil on võimalik kasutada, aitamaks inimesel või firmal igapäevaseid ülesandeid täita ja probleeme lahendada Kolm juhtimisstiili erinevate olukordade puhuks Mentorlus (vabadus valida, otsustada) Suunamine Supervision (juhtnöörid, juhised, kontroll) Ressursid olukorras + Taheolukorras+ Juhendamine Coaching (koostöö, suhtlemine) MI- LEAD™
 34. 34. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Kuidas käitub juht erinevate juhtimisstiilide puhul? Suunamine / Supervision Juht ütleb miks, mida ja kuidas tuleb midagi teha ja mida sellise tegevusega saavutatakse. (paljuski ühepoolne suhtlus) Juhendamine / Coaching Kuulamine ja julgustamine. Juht kasutab dialoogi (kahepoolne suhtlus), kuulab, toetab, julgustab probleemi iseseisvalt lahendama, selgitab põhjuseid. Juht räägib oma mõtetest probleemide ja töömeetodite kohta. Otsused teeb juht koos töötajaga, või teeb otsused töötaja üksi Mentorlus / Mentoring Juht paneb paika sihid, määrab ära (“käsib”) tulemused või loob tegevuseks tingimused. Juht küsib, täpsustab, kuulab ja uurib teemat erinevatest seisukohtadest MI- LEAD™
 35. 35. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Erinevate juhtimisstiilide viis võimalikku juhirolli Suunamine Supervision Ressursid olukorras + Taheolukorras+ Juhendamine Coachng Mentorlus MentorTreener Instruktor Innustaja Vestlus- partner MI- LEAD™
 36. 36. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Viie juhirolli definitsioonid Innustaja • Põhjendab kõne all olevat ülesannet hästi ja annab selle kohta juhiseid. Motivaator on selgesõnaline ja järjekindel. Ta põhjendab, miks nii tuleb teha Instruktor • Jagab teadmisi ja kogemusi. Aitab töötajal näha, kuidas ülesannet täita. Ütleb töötajale, mida teha Vestluspartner • Kuulab arvamusi ja suhtumisi. Tugevdab enesekindlust. Ärgitab töötajat mõtlema ja erinevaid lahendusi nägema. Väitluspartner laseb töötajal endal otsustada Treener • Arutab töötajaga tolle arengut ja tõekspidamisi. Jälgib tegevust ja annab nõu. Aitab töötajal otsida ja täiustada õigeid töömeetodeid. Lihtsustab käesoleva ülesande täitmist Mentor • Lepib kokku eesmärgid ja kontrollvormi. Laseb töötajal endal vahendid valida. Ärgitab töötajat: Mis siis, kui …? Tugevdab iseseisvust MI- LEAD™
 37. 37. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Kokkuvõtteks Kindlasti meelevaldselt, aga siiski loogiliselt
 38. 38. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Kokkuvõtteks • Inimeste arendamisel saab ja tuleb kasutada erinevaid meetodeid • Lähenemise või meetodi valik (diagnoos) on mõnikord olulisem selle oskuslikust kasutamisest (ravist) • Juht / arendaja inimesena omab kõige suuremat mõjujõudu arendamisel • Lihtsuses peitub võlu, populistlikud võõramaakeelsed mõisted ei tule siin kasuks • Tervikpilt on rakendamise eelduseks
 39. 39. ©Mercuri International Eesti kaido vestberg 11.02.2015 Tänan! Proovi, tutvu, leia & jälgi! kaido.vestberg@mercuri.ee +372 5 680 68 68 kaido_vestberg kaidovestberg.blogspot.com ee.mercuri.net mercurikoolitus.ee MercuriInternational MercuriEstonia Mercuri_Group MercuriI International Estonia Mercuri International Mercuri Eesti Mercuri International Siit leiab selle ettekande

×