Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9.Valgusfoor

7,163 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2Qu6Caa ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

9.Valgusfoor

 1. 1. 9.tund Valgusfoor Autor: Kaja Laanmäe <ul><li>Teemad: </li></ul><ul><li>Valgusfooride liigid </li></ul>
 2. 2. Valgusfoor <ul><li>Ümartuledega foor </li></ul><ul><li>Reguleerib sõidukite ja jalakäijate foori puudumisel ka nende liiklust. Fooriga reguleeritud kohtades on tavaliselt liiklus tihe ja sõidukeid palju. </li></ul>
 3. 3. Valgusfoor <ul><li>Tuled tähendavad järgmist: </li></ul><ul><li>roheline lubab liikuda; </li></ul><ul><li>roheline vilkuv lubab liikuda, kuid teatab peatsest kollase tule süttimisest; </li></ul><ul><li>kollane keelab liikuda; peatumisest ettenähtud kohast tohib edasi sõita vaid juhul, kui seal peatumine on ilma liiklust ohustamata võimatu; kui tuli süttib hetkel, mil juht on ristmikul või ülekäigurajal, tuleb liikumist jätkata; </li></ul><ul><li>punane keelab liikuda; </li></ul><ul><li>punane ja kollane korraga keelavad liikuda ja teatavad peatsest rohelise tule süttimisest. </li></ul>
 4. 4. Valgusfoor <ul><li>Mõnikord põleb tavalises kolme tulega fooris vaid kollane vilkuv tuli , see annab meile teada, et foor ei ole tööreźiimis ja me peame käituma nagu tavalise ilma foorita ja reguleerijata tee või ristmiku puhul. </li></ul><ul><li>On olemas ka ainult kollase vilkuva tulega foor. See osutab reguleerimata ristmikku, ülekäigurada või muud ohtlikku kohta. </li></ul>
 5. 5. Valgusfoor <ul><li>Jalakäijafoor </li></ul><ul><li>Meil Eestis on jalakäijate fooris kas punane või liikumist lubav roheline jalakäija kujutis. </li></ul><ul><li>Hõredama liiklusega kohtadesse paigutatakse tellitavad foorid. Seal saab nupule vajutades tellida rohelise tule. </li></ul><ul><li>On olemas ka jalakäijafoore, mis on varustatud helisignaaliga. Kui fooris põleb punane tuli, on kuulda katkendlikku heli, rohelise tule korral pidevat heli. </li></ul><ul><li>Tallinna kesklinnas on foore, mille all olev kell näitab sekundeid, kui kaua üks või teine tuli veel kestab. </li></ul>
 6. 6. Valgusfoor <ul><li>Foorid jalgratturitele </li></ul><ul><li>Foorid võivad olla ka ainult jalgratturitele. Nad reguleerivad jalgrataste ja mopeedide sõitu nendele eraldatud rajal või jalgrattateel. </li></ul>
 7. 7. Valgusfoor <ul><li>Elava liiklusega ristmikel võime näha lisasektsiooniga foore . Nende järgi juhinduvad sõidukijuhid. Rohelise tule kõrval on ühel või mõlemal pool lisasektsioon sõidusuunda näitava nooltulega, mis põleb roheliselt. </li></ul><ul><li>Kui lisasektsioonis põleb roheline nooltuli, tohib sõita noole suunas mistahes põhitule põledes. Enne tule läbi lasta liikleja, kellel põleb roheline tuli. Lisasektsiooni kustunud nooltule ajal ei tohi sõita noole suunas. </li></ul>
 8. 8. Kuidas peab sõitma?
 9. 9. Kuidas peab sõitma?
 10. 10. Kuidas peab sõitma?
 11. 11. Kuidas tohib sõita?
 12. 12. Kuidas tohib sõita? X
 13. 13. Kuidas tohib sõita?
 14. 14. Valgusfoor <ul><li>Foori rohelisele põhitulele võib olla kantud noolkujutis, mis näitab lubatud sõidusuundi selle tule põledes. </li></ul><ul><li>Kuidas peab käituma jalakäija, kui nooltuledega fooris põleb roheline tuli? </li></ul><ul><li>Oskad Sa nimetada mõnda ristmikku, kus on selline foor? </li></ul>
 15. 15. Valgusfoor <ul><li>Ülesõidufoorid pannakse raudteeülesõidukohtade ette. Vilkuvad punased tuled ei luba üle raudtee minna ei sõidukitel ega jalakäijatel. Rohelist tuld nendel fooridel ei ole. </li></ul><ul><li>On olemas veel ühissõidukifoor , mille järgi sõidavad trammid ja teised eri sõidurajal sõitvad ühissõidukid. </li></ul>
 16. 16. Valgusfoor <ul><li>Kui kõrvuti asetsevad töötav valgusfoor ja liiklusmärk, siis tuleb jälgida foori. </li></ul><ul><li>Kui valgusfoor ei tööta või vilgub ainult kollane tuli, siis tuleb jälgida liiklusmärke, nende puudumisel paremakäe reeglit. </li></ul>

×