Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2.Liiklusmargid

14,394 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

2.Liiklusmargid

 1. 1. 2.tund Liiklusmärgid Autor: Kaja Laanmäe Teemad: Liiklusmärkide tekkimine Hoiatusmärgid Eesõigusmärgid Keelumärgid Materjalid: Täringumäng liiklusest “Sõpradega kooliteel” Liiklusmärkide komplekt
 2. 2. Liiklusmärgid <ul><li>Kuidas ma käitun, kui tean, et liikluseeskirjade järgi on minul kindlasti õigus? </li></ul>
 3. 3. Liiklusmärgid <ul><li>Ühtsete liiklusmärkide tekkimine </li></ul><ul><li>Eri maades on märgid ühesugused ja nad on ühtmoodi mõistetavad erinevatele rahvastele. Kui oleks piltide asemel kirjutatud nt “Sissesõit keelatud”, siis ei pruugi võõrast keelest aru saada. Samuti ei ole neid teateid võimalik suure kiirusega ja pimedal ajal lugeda. Teede äärde postide otsa hakati üles seadma erilisi märke, mida nimetati liiklusmärkideks. Ka see oli poolik lahendus. Iga riik mõtles välja ja võttis kasutusele oma märgid, mis olid erineva värviga, kujuga ja tähendusega. Neid märke teadsid ja tundsid ainult selle riigi juhid. </li></ul>
 4. 4. Liiklusmärgid <ul><li>Tekkis vajadus selliste märkide järele, mida </li></ul><ul><li>tunneksid kõikide maade liiklusvahendite juhid. Selleks </li></ul><ul><li>moodustati Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juurde </li></ul><ul><li>alaliselt tegutsev rahvusvaheline komisjon, kelle </li></ul><ul><li>ülesandeks oli sellised liiklusmärgid välja töötada. Alates </li></ul><ul><li>1971.a.kehtestatigi uued liiklusmärgid, mis vastavad </li></ul><ul><li>rahvusvahelistele nõuetele. Praegused märgid on </li></ul><ul><li>kasutusel aastast 1993. </li></ul>
 5. 5. Hoiatusmärgid <ul><li>Liiklusmärkide rühmad </li></ul><ul><li>Hoiatusmärgid : seatakse teedel üles nendesse kohtadesse, kus on ohtlik sõita ja juhti on vaja võimalikust ohuolukorrast teavitada. Märgid asetatakse maanteele üles 150 – 300m, linnades ja asulates 50 – 100m enne ohtlikku kohta. </li></ul><ul><li>Lapsed Ees on reguleerimata Ristumine Ohtlik kurv ülekäigurada jalgrattateega </li></ul>
 6. 6. Hoiatusmärgid <ul><li>Samaliigiliste teede ristmik. Ristumine kõrvalteega. </li></ul><ul><li>Jalgrattur peab olema Jalgratturil on eesõigus, kuid </li></ul><ul><li>tähelepanelik ja vähendama samas tuleb veenduda, et </li></ul><ul><li>kiirust või peatuma, et anda paremalt läheneva sõiduki </li></ul><ul><li>teed paremalt lähenevale juht talle teed annab. </li></ul><ul><li>sõidukile. </li></ul><ul><li>Mida tähendab see liiklusmärk? </li></ul>
 7. 7. Eesõigusmärgid <ul><li>Eesõigusmärgid : määravad sõidujärjekorra reguleerimata ristmikul, raudteeülesõidukohal, teekitsendil ja muudes kohtades, kus see osutub vajalikuks. Eesõigusmärke on liikluseeskirjades kuus. </li></ul><ul><li>Anna teed Peatee Peatee lõpp </li></ul>
 8. 8. Eesõigusmärgid <ul><li>Milline on õige sõidujärjekord? </li></ul>
 9. 9. Eesõigusmärgid Milline on õige sõidujärjekord? 1
 10. 10. Eesõigusmärgid Milline on õige sõidujärjekord? 1 2
 11. 11. Eesõigusmärgid Milline on õige sõidujärjekord? 1 2 3
 12. 12. Eesõigusmärgid <ul><li>Peatu ja anna teed </li></ul>
 13. 13. Millise joone taha peab enne ristmikku seisma jääma? STOPP
 14. 14. Millise joone taha peab enne ristmikku seisma jääma? STOPP x
 15. 15. Eesõigusmärgid <ul><li>Pärisuuna </li></ul><ul><li>eesõigus </li></ul><ul><li> Vastassuuna </li></ul><ul><li>eesõigus </li></ul>
 16. 16. Keelumärgid <ul><li>Keelumärgid on mõeldud liikluses keeldude ja piirangute </li></ul><ul><li>kehtestamiseks. Nad on ümmargused, valge põhja ja punase äärisega. </li></ul><ul><li>Keelumärkide abil piiratakse liiklust üksikutel tänavatel ja teelõikudel. </li></ul><ul><li>Sõidu keeld Jalgratta sõidu Käigu keeld Sissesõidu </li></ul><ul><li>keeld keeld </li></ul>
 17. 17. Keelumärgid <ul><li>Parempöörde Vasakpöörde Mopeedi sõidu Mootorsõiduki </li></ul><ul><li>keeld keeld keeld sõidu keeld </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Millistes suundades tohib jalgrattur sõita? </li></ul>
 19. 19. Millistes suundades tohib jalgrattur sõita? x
 20. 20. Millistes suundades tohib jalgrattur sõita? x x
 21. 21. Millistes suundades tohib sõita?
 22. 22. Millistes suundades tohib sõita? x
 23. 23. Millistes suundades tohib jalgrattur sõita?
 24. 24. Millistes suundades tohib jalgrattur sõita? x
 25. 25. Liiklusmärgid <ul><li>Täringumäng liiklusest Sõpradega kooliteel </li></ul>

×