Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11.Reguleerija

8,540 views

Published on

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

11.Reguleerija

 1. 1. 11.tund Reguleerija Autor: Kaja Laanmäe <ul><li>Teemad: </li></ul><ul><li>Valgusfooride kordamine </li></ul><ul><li>Reguleerija asendid </li></ul><ul><li>Liiklusskeemide lahendamine tahvlil </li></ul><ul><li>Mäng nukuga: üks laps asetab nukku (reguleerijat), teised sõidavad ristmikul mänguautodega </li></ul><ul><li>Materjalid: </li></ul><ul><li>Nukk, millel saab käsi liigutada ja mis seisab püsti, joonistatud ristmik alusel, mänguautod </li></ul><ul><li>Tv lk 31 </li></ul>
 2. 2. Reguleerija <ul><li>Kordamisküsimused: </li></ul><ul><li>Kuidas tuntakse ära reguleeritud ristmik? </li></ul><ul><li>Mis on fooride ülesanne? </li></ul><ul><li>Milliseid foore sa tead? </li></ul><ul><li>Mida tähendavad foori tulede värvid? </li></ul><ul><li>Mida tähendab kollane vilkuv tuli? </li></ul><ul><li>Kui ristmikul reguleerivad liiklust valgusfoor ja reguleerija, siis kumma märguandeid sa jälgid? </li></ul><ul><li>Kas foori kollase tule ajal võib alustada ristmiku ületamist? Kas seda võib teha kollase vilkuva tule korral? </li></ul>
 3. 3. Reguleerija <ul><li>Kui valgusfoorid ei tööta, liiklus on ajutiselt </li></ul><ul><li>ümber korraldatud või on tekkinud </li></ul><ul><li>liiklusummikud, korraldab liiklust politseinik. </li></ul><ul><li>Kui samal ajal töötab ka valgusfoor, tuleb </li></ul><ul><li>ikkagi täita reguleerija korraldusi. </li></ul>
 4. 4. Reguleerija Kui reguleerija seisab sinu poole näoga või seljaga, siis pead peatuma ja ootama. Ka käsi või käed võivad olla välja sirutatud ja sõita ei tohi suunas, mis on nendega risti. Reguleerija rind või selg on võrdne foori punase märgutulega , mis keelab liikumise alustamist antud suunas.
 5. 5. Reguleerija <ul><li>Kui reguleerija seisab sinu poole küljega, kusjuures käed on sirutatud </li></ul><ul><li>kõrvale või langetatud, siis on see asend võrdne foori rohelise </li></ul><ul><li>märgutulega ja võid sõita otse, paremale, vasakule või tagasi. Enne </li></ul><ul><li>pööret tuleb vastassuunast otsesõitvad autod ja ristuvat teed ületavad </li></ul><ul><li>jalakäijad läbi lasta. </li></ul><ul><li>Ükski liikleja ei tohi liikuda suunas, mis on risti reguleerija väljasirutatud </li></ul><ul><li>käe või kätega, see tähendab, et ei tohi liikuda juht ega jalakäija, kelle </li></ul><ul><li>poole on reguleerija rind või selg. </li></ul>
 6. 6. Reguleerija <ul><li>Käsi on tõstetud üles – ükski liikleja ei tohi liikuda. Peatumiseks </li></ul><ul><li>ettenähtud kohast tohib edasi sõita vaid juhul, kui seal peatumine on </li></ul><ul><li>ilma liiklust ohustamata võimatu; kui märguanne antakse hetkel, mil </li></ul><ul><li>juht on ristmikul või ülekäigurajal, tuleb liikumist jätkata. See asend </li></ul><ul><li>vastab foori kollasele märgutulele . </li></ul>
 7. 7. Reguleerija <ul><li>Kui reguleerija on sirutanud parema käe ette ja seisab sinu poole </li></ul><ul><li>küljega, on sõidutee ületamine lubatud vaid reguleerija selja tagant. </li></ul><ul><li>Reguleerija võib kasutada ja teisi juhtidele ja jalakäijatele arusaadavaid </li></ul><ul><li>märguandeid. Tema ülesandeks on jälgida, et liiklemine toimuks </li></ul><ul><li>korrapäraselt ja liiklejad jälgiksid liiklusreegleid. </li></ul><ul><li>Reguleerija võib ka kätt liigutada üles-alla, </li></ul><ul><li>see tähendab, et sõida aeglasemalt. </li></ul>
 8. 8. Reguleerija <ul><li>Liikleja peab peatuma, kui reguleerija on tõstnud käe üles ja osutab </li></ul><ul><li>peatumiskohta. </li></ul>
 9. 9. Reguleerija <ul><li>Peatumismärguanne võidakse anda autost ja/või valjuhääldi kaudu. </li></ul><ul><li>Ees sõitev juht on kohustatud peatuma, kui taga sõitval eritalituse autol </li></ul><ul><li>töötab sinise vilkuriga ka punane vilkur. Peatumismärguande saanud </li></ul><ul><li>juht peab kohe peatuma näidatud kohas või parempoolsel teepeenral. </li></ul>
 10. 10. Reguleerija <ul><li>Millistes suundades tohib jalgrattur sõitu jätkata? </li></ul>
 11. 11. Reguleerija Millistes suundades tohib jalgrattur sõitu jätkata? x
 12. 12. Reguleerija Millistes suundades tohib jalgrattur sõitu jätkata? x x
 13. 13. Reguleerija Millistes suundades tohib jalgrattur sõitu jätkata? x x x
 14. 14. Reguleerija <ul><li>Millistes suundades tohib jalgrattur sõitu jätkata? </li></ul>
 15. 15. Reguleerija <ul><li>Milline tegevus on õige? </li></ul><ul><li>1.Teen parempöörde </li></ul><ul><li>2.Teen vasakpöörde </li></ul><ul><li>3.Pööran tagasi </li></ul><ul><li>4.Keegi ei tohi sõita </li></ul>
 16. 16. Reguleerija Milline tegevus on õige? 1.Teen parempöörde 2.Teen vasakpöörde 3.Pööran tagasi 4.Keegi ei tohi sõita
 17. 17. Reguleerija <ul><li>Millistes suundades tohib jalgrattur sõitu jätkata? </li></ul>
 18. 18. Reguleerija <ul><li>Tv lk 31 täitmine </li></ul><ul><li>Mäng nukuga: üks laps asetab nukku (reguleerijat), teised sõidavad ristmikul mänguautodega </li></ul>

×