Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tooturu ja palgastatistika_1997_2017_avaldamiseks

2,593 views

Published on

Ülevaade Eesti tööturu- ja palgastatistikast. 2000-2017. Koostanud Palgainfo Agentuur, OÜ Tark tööandja

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tooturu ja palgastatistika_1997_2017_avaldamiseks

 1. 1. Tööturu- ja palgastatistika ülevaade 2000–2017 Koostanud: Kadri Seeder, Palgainfo Agentuur
 2. 2. TÖÖTURG
 3. 3. Mõisted ja metoodika Statistikaameti tööjõu-uuringu mõisted Tööealine rahvastik – 15–74-aastased Majanduslikult aktiivne rahvastik ehk tööjõud – isikud, kes töötavad või soovivad töötada, st hõivatute ja töötute summa. Majanduslikult passiivne ehk mitteaktiivne rahvastik – isikud, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised. Tööjõus osalemise määr (aktiivsuse määr) – tööjõu osatähtsus tööealises rahvastikus. (Tööga) hõivatu – isik, kes uuritaval perioodil töötas, sh ka need, kes ajutiselt ei töötanud. Tööhõive määr – tööga hõivatute osatähtsus tööealises rahvastikus. Töötu – isik, kes ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt, on töö leidmisel valmis kahe nädala jooksul tööd alustama, otsib aktiivselt tööd. Töötuse määr ehk tööpuuduse määr – töötute osatähtsus tööjõus. Statistikaamet korraldab tööjõu-uuringut 1995. aastast. Igas kvartalis osaleb selles 5000 inimest. Tööjõu-uuringut korraldavad statistikaorganisatsioonid ühtlustatud metoodika alusel kõigis Euroopa Liidu riikides.
 4. 4. 0 100 200 300 400 500 600 700 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tuhat Eesti tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, tuhat Hõivatud Töötud Mitteaktiivsed 2017 hõivatute arv 2017 töötute arv 2017 mitteaktiivsete arv Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 5. 5. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 % Tööturg: 15-74 aastaste hõiveseisund, % Tööjõus osalemise määr Tööhõive määr Töötuse määr Mitteaktiivsete osatähtsus 2017 tööjõus osalemise määr 2017 tööhõive määr 2017 töötuse määr 2017 mitteaktiivsete osatähtsus Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 6. 6. 0 20 40 60 80 100 120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tuhat Töötud töötuse perioodi kestuse järgi, tuhat Vähem kui 6 kuud 6-11 kuud 12-23 kuud 24 kuud või rohkem 2017 töötud kokku Allikas: statistikaamet, tööjõu-uuring
 7. 7. 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 tuhat 15-74 aastased mitteaktiivsed mitteaktiivsuse põhjuse järgi, tuhat Muud põhjused Heitunud (kaotanud lootuse tööd leida) Pensioniiga Hoolitsemine laste või teiste pereliikmete eest Rasedus-, sünnitus- või lapsehoolduspuhkus Haigus või vigastus Õpingud Allikas: statistikaamet
 8. 8. PALK JA TÖÖJÕUKULU
 9. 9. Mõisted ja metoodika Statistikaameti palgastatistika Statistikaamet korraldab palgastatistika uuringut rahvusvahelise metoodika alusel 1992. aastast. 2017. aastal oli valimis 12 349 ettevõtet, asutust ja organisatsiooni. Statistikaameti andmed on tekkepõhised ehk näiteks oktoobri palgana võetakse arvesse oktoobri eest arvestatud töötasu. Kuupalk – sisaldab nii tasu tegelikult töötatud aja kui ka mittetöötatud aja eest. Tasu töötatud aja eest sisaldab põhipalka ja erinevaid lisatasusid, nt seadusega ettenähtud lisatasu ületundide, öötöö vms eest, tulemustasud ja preemiad, staaži ja kvalifikatsioonitasud jms. Tasu mittetöötatud aja eest sisaldab näiteks puhkusetasusid ja erinevaid toetusi. Keskmine kuupalk on taandatud täistööajaga töötajale, nt kaks poolekohaga töötajat lähevad arvesse ühena. Tunnipalk – sisaldab tasu tegelikult töötatud aja eest, tasu mittetöötatud aja eest tunnipalk ei sisalda. Tööjõukulu – sisaldab brutopalka ning tööandja sotsiaalmakseid, hüvitisi ja toetusi palgatöötajatele.
 10. 10. 246 277 305 331 363 411 484 583 670 637 637 672 706 757 799 852 918 986 314 352 393 430 466 516 601 725 825 784 792 839 887 949 1005 1065 1146 1221 532 581 628 696 808 974 1113 1067 1074 1137 1203 1284 1357 1437 1548 1648 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 EUR Aastad Keskmine neto- ja brutokuupalk ning tööjõukulu töötaja kohta, eurot Keskmine netokuupalk, eurot Keskmine brutokuupalk, eurot Keskmine kuutööjõukulu töötaja kohta, eurot Allikas: statistikaamet
 11. 11. 314 352 393 430 466 516 601 725 825 784 792 839 887 949 1005 1065 1146 1221 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Tunnipalk Kuupalk Keskmine brutokuupalk ja tunnipalk, eurot Keskmine brutokuupalk Keskmine brutotunnipalk Allikas: statistikaamet
 12. 12. -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmise brutopalga, reaalpalga ja mediaanväljamakse muutus Eelmise aasta sama kvartal = 100 Netokuupalga muutus Brutokuupalga muutus Brutotunnipalga muutus Allikad: statistikaamet, maksu- ja tolliamet
 13. 13. TEGEVUSALADEL Keskmine brutokuupalk
 14. 14. 1512 2094 1742 1485 671 1424 1996 1105 812 1080 1221 1199 1173 1214 1119 1168 994 931 1246 1064 0 500 1000 1500 2000 2500 Mäetööstus Info ja side Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Muud teenindavad tegevused Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus Finants- ja kindlustustegevus Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont Majutus ja toitlustus Haridus Tegevusalade keskmine Veondus ja laondus Töötlev tööstus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus Haldus- ja abitegevused Ehitus Kinnisvaraalane tegevus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Keskmine brutokuupalk põhitegevusala järgi, eurot 2017 2016 Allikas: Statistikaamet 11,1% 10,2% 9,1% 8,9% 8,8% 7,8% 7,5% 7,5% 7,4% 7,4% 6,5% 6,2% 6,0% 5,9% 5,8% 5,0% 4,5% 3,3% 3,1% 0,4% Muutus 2016/2017
 15. 15. 14867 13570 13415 15276 14845 16455 15722 17155 17816 20099 8832 8579 8500 8704 8409 8124 7889 8691 9589 9841 1294 1282 1298 1396 1448 1576 1586 1724 1900 2094 1520 1462 1319 1390 1433 1552 1704 1778 1856 1996 0 500 1000 1500 2000 2500 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brutokuupalk Töötajatearv Töötajate arv (taandatud täistööajale) ja keskmine brutokuupalk info ja side ning finants- ja kindlustuse tegevusaladel Töötajate arv info ja side tegevusalal Töötajate arv finants- ja kindlustustegevuse alal Keskmine brutokuupalk info ja side tegevusalal Keskmine brutokuupalk finants- ja kindlustustegevuse alal Eesti keskmine brutokuupalk Allikas: Statistikaamet
 16. 16. 90184 83912 75149 74237 78338 75360 83069 79237 79859 81568 17107 14443 14161 14321 15239 15466 17982 16673 15562 17384 788 734 721 798 840 874 926 979 1028 1105 526 514 505 519 557 592 629 691 756 812 0 500 1000 1500 2000 2500 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brutokuupalk Töötajatearv Töötajate arv (taandatud täistööajale) ja keskmine brutokuupalk hulgi- ja jaekaubanduse ning majutuse ja toitlustuse tegevusaladel Töötajate arv kaubanduse tegevusalal Töötajate arv majutuse ja toitlustuse tegevusalal Keskmine brutokuupalk kaubanduse tegevusalal Keskmine brutokuupalk majutuse ja toitlustuse tegevusalal Eesti keskmine brutokuupalk Allikas: Statistikaamet
 17. 17. 15235 11064 12399 11543 11838 13424 15042 14129 13604 15498 116159 95854 88123 93779 96091 97546 101893 101882 100129 104915 680 633 668 698 752 835 913 949 1060 1064 753 717 754 799 864 926 976 1033 1107 1173 0 500 1000 1500 2000 2500 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brutokuupalk Töötajatearv Töötajate arv (taandatud täistööajale) ja keskmine brutokuupalk põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi ning töötleva tööstuse tegevusaladel Töötajate arv põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi tegevusalal Töötajate arv töötleva tööstuse tegevusalal Keskmine brutokuupalk põllumajanduse, metsanduse ja kalapüügi tegevusalal Keskmine brutokuupalk töötleva tööstuse tegevusalal Eesti keskmine brutokuupalk Allikas: Statistikaamet
 18. 18. 50447 39462 34961 32019 35869 34366 35907 33535 32182 35188 36964 31151 30099 31815 36103 36434 38918 37651 35801 34411 891 774 797 847 938 1003 1048 1048 1112 1168 844 802 826 836 849 938 1012 1061 1129 1199 0 500 1000 1500 2000 2500 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Brutokuupalk Töötajatearv Töötajate arv (taandatud täistööajale) ja keskmine brutokuupalk ehituse ning veonduse ja laonduse tegevusaladel Töötajate arv ehituse tegevusalal Töötajate arv veonduse ja laonduse tegevusalal Keskmine brutokuupalk ehituse tegevusalal Keskmine brutokuupalk veonduse ja laonduse tegevusalal Eesti keskmine brutokuupalk Allikas: Statistikaamet
 19. 19. MAAKONDADES Keskmine brutokuupalk
 20. 20. 1034 997 999 1003 1055 1221 1383 1353 942 1215 994 906 976 915 876 1017 883 0 500 1000 1500 2000 2500 Rapla maakond Ida-Viru maakond Võru maakond Pärnu maakond Viljandi maakond Eesti keskmine ..Tallinn Harju maakond Valga maakond Tartu maakond Järva maakond Põlva maakond Lääne-Viru maakond Jõgeva maakond Saare maakond Lääne maakond Hiiu maakond Keskmine brutokuupalk maakonniti, eurot 2017 2016 Allikas: Statistikaamet 11,3% 10,4% 10,1% 8,4% 6,9% 6,5% 6,5% 6,5% 6,0% 5,7% 5,1% 4,9% 3,6% 3,5% -0,5% -1,5% -1,6% Muutus 2016/2017
 21. 21. 378 420 474 516 551 595 693 823 925 883 886 948 1001 1069 1127 1185 1271 1353 384 429 483 529 566 605 703 835 935 899 901 967 1020 1090 1150 1208 1299 1383 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmine brutokuupalk Harju maakonnas ja sh Tallinnas Harju maakond ..Tallinn Eesti keskmine Allikas: Statistikaamet
 22. 22. 266 303 347 385 427 487 581 715 810 749 772 807 837 913 976 1045 1149 1215 236 266 287 344 367 407 479 607 677 643 638 641 655 734 817 919 987 1055 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmine brutokuupalk Tartu ja Viljandi maakondades Tartu maakond Viljandi maakond Eesti keskmine Allikas: Statistikaamet
 23. 23. 261 309 320 349 381 430 475 554 622 607 629 680 769 809 957 864 897 883 251 274 301 341 384 443 506 634 697 652 647 672 713 752 796 837 880 876 236 258 269 332 372 413 460 559 623 619 655 683 756 809 862 898 1033 1017 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmine brutokuupalk Hiiu, Saare ja Lääne maakondades Hiiu maakond Saare maakond Lääne maakond Eesti keskmine Allikas: Statistikaamet
 24. 24. 248 287 301 319 349 387 437 535 656 637 660 678 723 788 812 863 903 997 248 248 273 307 351 432 480 581 647 578 618 660 669 714 756 828 884 915 251 285 309 336 361 403 468 561 668 624 648 674 741 790 836 895 942 976 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmine brutokuupalk Ida-Viru, Jõgeva ja Lääne-Viru maakondades Ida-Viru maakond Jõgeva maakond Lääne-Viru maakond Eesti keskmine Allikas: Statistikaamet
 25. 25. 245 284 321 376 380 440 511 624 703 625 626 648 694 741 811 881 946 994 272 296 321 358 384 441 508 605 706 659 694 692 754 769 825 860 925 1003 282 301 323 354 372 426 485 598 688 641 596 662 674 748 801 875 929 1034 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmine brutokuupalk Järva, Pärnu ja Rapla maakondades Järva maakond Pärnu maakond Rapla maakond Eesti keskmine Allikas: Statistikaamet
 26. 26. 222 248 268 310 340 397 463 565 665 641 625 667 721 728 785 802 864 906 244 261 291 303 341 389 442 528 580 574 594 650 682 729 772 825 889 942 225 256 303 318 345 402 459 554 683 647 628 650 654 740 782 874 907 999 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmine brutokuupalk Põlva, Valga ja Võru maakondades Põlva maakond Valga maakond Võru maakond Eesti keskmine Allikas: Statistikaamet
 27. 27. OMANIKE LIIGITI Keskmine brutokuupalk
 28. 28. 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi, eurot Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Eesti keskmine brutokuupalk Allikas: Statistikaamet
 29. 29. 1486 1028 1101 1456 1221 1368 956 1038 1364 1146 0 500 1000 1500 2000 2500 Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Keskmine brutokuupalk Keskmine brutokuupalk omaniku liigi järgi 2017 2016 Allikas: Statistikaamet 8,6% 7,5% 6,1% 6,7% 6,5% Muutus
 30. 30. -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Keskmise brutokuupalga muutus omaniku liigi järgi Riik Kohalik omavalitsus Eesti eraõiguslik isik Välismaa eraõiguslik isik Allikas: Statistikaamet
 31. 31. Lisainfo Palgainfo Agentuur E-post: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: +372 5688 5066 www.palgainfo.ee Teie ettevõtte heaks!

×