Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pia tooturu ja_palgauuring_kevad_suvi_2017_tutvustus

946 views

Published on

Palgainfo Agentuuri ja partnerite tööturu ja palgauuringu tulemuste tutvustus, 21. juunil 2017

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pia tooturu ja_palgauuring_kevad_suvi_2017_tutvustus

 1. 1. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring TÖÖTASUDE MUUTUSED Palgainfo Agentuuri ja partnerite tööturu- ja palgauuringu tulemuste tutvustus 21. juunil 2017 Palgainfo Agentuur viis tööturu- ja palgauuringu läbi selle aasta mais. Küsitlusele vastas 12 790 inimest, kellest 10 965 oli aprillis tööga hõivatud ja 1825 ei töötanud.
 2. 2. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 356 350 400 400 405 430 450 440 450 470 500 500 520 525 540 560 600 590 600 626 1000 1047 1000 1022 998 1020 1070 1100 1145 1191 1500 1500 1428 1400 1302 1403 1457 1500 1576 1600 853 856 854 853 830 871 906 913 956 982 722 730 741 750 720 768 800 800 838 867 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Okt 2012 Apr 2013 Okt 2013 Apr 2014 Okt 2014 Apr 2015 Okt 2015 Apr 2016 Okt 2016 Apr 2017 Töötajate NETOtöötasud P10 Q1 Q3 P90 Keskmine Mediaan Statistikaamet +6.7% +8.3% +7.6% +8.4% +6.1% +6.8% ↑ 10% P90 ↓ 90% ↑ 25% Q3 ↓ 75% ↑ 50% Mediaan ↓ 50% ↑ 75% Q3 ↓ 25% ↑ 90% P90 ↓ 10%
 3. 3. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 6% 20% 21% 20% 13% 8% 5% 2% 1% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 4% 18% 20% 20% 14% 8% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 265–399 eurot 400–599 eurot 600–799 eurot 800–999 eurot 1000–1199 eurot 1200–1399 eurot 1400–1599 eurot 1600–1799 eurot 1800–1999 eurot 2000–2199 eurot 2200–2399 eurot 2400–2599 eurot 2600–2799 eurot 2800–2999 eurot 3000 ja rohkem Töötajad netotöötasu gruppide järgi Kevad 2017 Kevad 2016
 4. 4. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 550 600 550 650 700 650 700 700 700 800 700 800 700 800 900 800 900 900 1000 1000 1500 1500 1400 1500 1600 1500 1500 1700 1800 1800 2000 2000 2000 2200 2200 2000 2000 2500 2500 2500 1186 1201 1141 1352 1378 1304 1344 1434 1456 1490 1000 1000 1000 1200 1200 1100 1200 1200 1200 1300 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Okt 2012 Apr 2013 Okt 2013 Apr 2014 Okt 2014 Apr 2015 Okt 2015 Apr 2016 Okt 2016 Apr 2017 Töötajate netotöötasu OOTUSE muutus P10 Q1 Q3 P90 Keskmine Mediaan 0.0% +5.9% +3.9% +8.3% +11.1% +14.3% ↑ 10% P90 ↓ 90% ↑ 25% Q3 ↓ 75% ↑ 50% Mediaan ↓ 50% ↑ 75% Q3 ↓ 25% ↑ 90% P90 ↓ 10%
 5. 5. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 722 730 741 750 720 768 800 800 838 867 1000 1000 1000 1200 1200 1100 1200 1200 1200 1300 28% 27% 26% 38% 40% 30% 33% 33% 30% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Okt 2012 Apr 2013 Okt 2013 Apr 2014 Okt 2014 Apr 2015 Okt 2015 Apr 2016 Okt 2016 Apr 2017 Eurot Töötajate netotöötasu ja netotasu ootus Netotöötasu (mediaan), eurot Netotöötasu ootus (mediaan), eurot Palgasurve indeks, % Allikas: Palgainfo Agentuur
 6. 6. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 7% 22% 52% 17% 3% 7% 20% 51% 19% 4% 552 650 903 1272 1655 602 709 947 1354 1679 0 500 1000 1500 2000 2500 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Väga halvasti Halvasti Keskmiselt Hästi Väga hästi Hinnang töötasuga majanduslikule toimetulekule keskmine netokuutöötasu Kevad 2016 Kevad 2017 Kevad 2016 keskmine netotöötasu Kevad 2017 keskmine netotöötasu
 7. 7. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 1704 1509 1250 1361 1107 960 666 980 1000 1110 720 1577 1382 1142 1253 1058 882 629 910 993 1016 695 1468 1302 1140 1127 997 868 608 900 913 1033 673 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 Töötajate brutotöötasud (mediaan) ametirühmades Aprill 2017 Aprill 2016 Aprill 2015 Brutotöötasu (mediaan) kevad 2017
 8. 8. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 1800 1500 1400 1300 1100 900 800 1000 1000 1200 800 2000 1500 1500 1500 1200 1000 800 1100 1000 1200 800 2000 1600 1500 1500 1200 1000 890 1100 1200 1300 800 0 500 1000 1500 2000 2500 Netotöötasu (mediaan) ootused ametirühmades Kevad 2015 Kevad 2016 Kevad 2017 Mediaan kevad 2017
 9. 9. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 38% 26% 12% 4% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Aastal 2017 Aastal 2016 Aastal 2015 Aastal 2014 Aastal 2013 või varem Põhipalga muutus: Millal Teie põhipalk viimati muutus? 51% 39% 10% 51% 41% 8% 55% 39% 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Töötasu on muutunud Ei ole muutunud Ei saa võrrelda Töötasu muutus aasta jooksul Kevad 2015 Kevad 2016 Kevad 2017
 10. 10. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 8% 11% 27% 34% 20% 8% 11% 28% 33% 19% 8% 12% 29% 33% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Jah, muutub kindlasti Pigem muutub Ei tea, ei oska öelda Pigem ei muutu Kindlasti ei muutu Töötasu muutuse prognoos järgmiseks kuueks kuuks Kevad 2015 Kevad 2016 Kevad 2017
 11. 11. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 9% 13% 12% 15% 16% 20% 17% 21% 17% 15% 17% 22% 18% 19% 24% 16% 22% 23% 27% 8% 7% 13% 11% 11% 10% 13% 10% 15% 17% 17% 13% 21% 19% 16% 27% 23% 28% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Naaberriikides pakutavad palgatasemed Uute töötajate teistsugune palgatase Kollektiivlepinguga kokkulepitud töötasu muutus Organisatsiooni majandustulemuste muutus Muutused minu kvalifikatsioonis Töötajate puudus minu erialal Töötasu maksustamisega seotud muutused Muutused sama eriala inimeste palkades teistes organisatsioonides Lisatasude või tulemustasu skeemi muutused Ametikoha muutus organisatsioonis Hindade ja elukalliduse muutus Muutused minu töötulemustes Riikliku miinimumpalga muutus Muutused minu tööülesannetes Minu personaalne tööalane areng Minu töökoha vahetus, st teise organisatsiooni tööle minek Töökoormuse või mahu muutus Kõigi töötajate regulaarne töötasude korrigeerimine organisatsioonis Põhipalga taseme muutus Töötasu muutust mõjutavad tegurid pigem oluline väga oluline
 12. 12. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 15% 27% 25% 24% 27% 23% 27% 25% 25% 27% 16% 20% 7% 6% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Põhipalk Lisatasude teenimisvõimalus Soodustused Rahulolu tasustamisega, kevad 2017 üldse ei ole rahul pigem ei ole rahul nii ja naa pigem olen rahul täiesti rahul 12% 22% 20% 23% 30% 23% 26% 26% 26% 31% 16% 22% 7% 6% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Põhipalk Lisatasude teenimisvõimalus Soodustused Rahulolu tasustamisega, kevad 2016 üldse ei ole rahul pigem ei ole rahul nii ja naa pigem olen rahul täiesti rahul
 13. 13. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 66% 46% 30% 15% 13% 24% 39% 61% 59% 43% 26% 13% 15% 27% 47% 66% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I palgagrupp (madalaim) 2017 2016 II palgagrupp 2017 2016 III palgagrupp 2017 2016 IV palgagrupp (kõrgeim) 2017 2016 Rahulolu põhipalgaga, kevad 2016 ja 2017 Ei ole rahul Rahul Ei ole rahul 2016 Rahul - 2016
 14. 14. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring 5% 15% 22% 18% 29% 4% 8% 24% 24% 22% 25% 6% 27% 22% 19% 20% 14% 29% 41% 12% 10% 10% 11% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Minu töö tasustamise põhimõtted on arusaadavad Minu töötasu on õiglane Minu töötasu on motiveeriv Minu töötasu on tööturul konkurentsivõimeline Töötasu sõltub minu tööpanusest Töötasu maksustamine on arusaadav Hinnangud töö tasustamisele üldse ei nõustu pigem ei nõustu nii ja naa pigem nõustun nõustun täiesti ei oska hinnata
 15. 15. Allikas: Palgainfo Agentuuri töötajate tööturu- ja palgauuring Taustainfo Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ning töötajaid ja tööotsijaid kaks korda aastas – kevadel ja sügisel. Lisaks põhjalikule töötasu küsimustikule uuritakse töötajate rahulolu, motivatsiooni, sidusust ja tööturukäitumist. Tavapäraselt osaleb küsitlustes üle 10 000 töötaja ja üle 300 organisatsiooni esindaja. Agentuuri uuringud on osalejate arvult kõige suuremad tööturu- ja palgauuringud Eestis. 2017. a kevadel läbiviidud uuringut toetasid auhindadega ajakiri „Imeline Teadus“, ESTONIA Resort Hotel & Spa 4*, Loodusvägi, MuaMua Studio, Prisma Peremarket, Saku Õlletehas ja Viking Line. Uuringut aitasid läbi viia Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, Eesti Ametiühingute Keskliit, personalitöö teenuseid pakkuv HR factory, Innove Rajaleidja, töödisaini labor Vivic, Tartu Ülikooli majandusteaduskond. Lisainfo: Palgainfo Agentuur E-post: palgauuring@palgainfo.ee Telefon: +372 5688 5066 www.palgainfo.ee

×