Successfully reported this slideshow.
Brutopalk - kevad 2012Statistikaameti andmetel tehtud väljavõtted        (25.05.2012)
Keskmine brutokuupalk ja –tunnipalk, eurot               2000 I kv – 2012 I kv    900          ...
Keskmine brutopalk ja sellele arvutatud standardhälve              2009 I kv – 2011 IV kv 900        ...
Keskmine brutopalk ja sellele arvutatud standardviga         IV kv 2011 tegevusalade lõikes1600          ...
0                                                             ...
-5  -10                       0                            5     ...
200                            400                              ...
Keskmine brutokuupalk maakonniti, 2012 I kvartal   Keskmine                               ...
Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu        kuus, tegevusalati I kvartal 2012 (eurot)          ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brutopalk ikv 2012

2,406 views

Published on

Statistikaameti poolt avaldatud keskmine brutopalk I kvartal 2012

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brutopalk ikv 2012

 1. 1. Brutopalk - kevad 2012Statistikaameti andmetel tehtud väljavõtted (25.05.2012)
 2. 2. Keskmine brutokuupalk ja –tunnipalk, eurot 2000 I kv – 2012 I kv 900 850.4 846.76 6.0 Keskmine brutokuupalk Keskmine brutotunnipalk 800 5.0 700 5.16 5.0 600 4.0 500 3.0 400 Keskmises brutokuupalgas sisalduvad ka tasud 300 mittetöötatud aja eest, nt puhkusetasud, koolitusel 2.0 viibitud ajal makstud tasud ning lisatasud (nt 200 jõulupreemiad), mis ei ole seotud töötamisega. Keskmine brutotunnipalk sisaldab ainult töötatud 1.0 aja eest saadud tasu, sh ka öötöö, ületundide eest 100 saadud tasud. 0 0.0 III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv III kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv II kv IV kv 2000 I kv 2001 I kv 2002 I kv 2003 I kv 2004 I kv 2005 I kv 2006 I kv 2007 I kv 2008 I kv 2009 I kv 2010 I kv 2011 I kv 2012 I kvAllikas: Statistikaameti andmebaas
 3. 3. Keskmine brutopalk ja sellele arvutatud standardhälve 2009 I kv – 2011 IV kv 900 Valikuvead Et algandmeid on kogutud osaliselt valikuuringuga, sisaldavad kõik lõpptulemused valimi juhuslikkusest 850 tingitud viga ehk valikuviga. Valikuviga on võimalik hinnata. Kõigile avaldatud koondandmetele on arvutatud valikuvigade hinnangud. Selleks on kasutatud spetsiaalset valikuvigade 800 arvutamise programmi CLAN. Suuremat huvi pakkuvate tulemuste standardvead on ka avaldatud. Viimati nimetatute abil on võimalik arvutada usaldusvahemikud. 750 Näidis. Keskmine brutokuupalk oli 4694 krooni ja standardviga 55 krooni. Keskmine brutopalk min Relatiivne viga saadakse järgmiselt: 55/4694 × 100 = 1,2%. 95%-se 700 Keskmine brutopalk max tõenäosuse usaldusvahemik saadakse kahekordse standardvea 4694 kroonile Keskmine brutokuupalk, eurot liitmisel ja sellest lahutamisel: 55 × 2 = 110, 4694 - 110 = 4584, 4694 + 110 = 4804. Tegelik keskmise 650 brutopalga väärtus asub tõenäosusega 2009 I II kv III kv IV kv 2010 I II kv III kv IV kv 2011 I II kv III kv IV kv 95% 4584 kuni 4804 krooni vahemikus. kv kv kvAllikas: Statistikaameti andmebaas
 4. 4. Keskmine brutopalk ja sellele arvutatud standardviga IV kv 2011 tegevusalade lõikes1600 Keskmine brutopalk min1400 Keskmine brutopalk max Keskmine brutokuupalk, eurot12001000 800 600 400 200 Allikas: Statistikaameti andmebaas
 5. 5. 0 1000 200 400 500 600 700 800 900 100 300 jaan.00 apr.00 juuli.00 okt.00 jaan.01 apr.01 juuli.01 okt.01 jaan.02 apr.02 juuli.02 okt.02 jaan.03 apr.03 juuli.03 okt.03 jaan.04Allikas: Statistikaameti andmebaas apr.04 juuli.04 okt.04 jaan.05 apr.05 juuli.05 okt.05 jaan.06 apr.06 juuli.06 okt.06 jaan.07 apr.07 juuli.07 okt.07 jaan 2000 - märts 2012 jaan.08 apr.08 juuli.08 Keskmine brutokuupalk, eurot okt.08 jaan.09 apr.09 juuli.09 okt.09 jaan.10 apr.10 juuli.10 okt.10 (jõulu- ja aastapreemiad). jaan.11 apr.11 Brutopalk on kõrgem tavaliselt juuli.11 okt.11 juunis (puhkusetasud) ja detsembris jaan.12
 6. 6. -5 -10 0 5 10 20 25 15 2001 I kv II kv III kv IV kv 2002 I kv II kv III kv IV kv 2003 I kv II kv III kv IV kv 2004 I kv II kv III kv IV kv 2005 I kvAllikas: Statistikaameti andmebaas II kv III kv IV kv 2006 I kv II kv III kv IV kv 2007 I kv II kv III kv IV kv 2008 I kv Brutoplaga muutus, eelmise aasta sama kvartal =100 Reeaalpalga muutus, eelmise aasta sama kvartal=100 II kv 2001 I kv – 2012 I kv III kv IV kv 2009 I kv II kv III kv Brutopalga ja reaalpalga muutus IV kv 2010 I kv II kv III kv IV kv 2011 I kv II kv III kv IV kv 2012 I kv 2.4 6.9
 7. 7. 200 400 600 800 0 1000 2000 I kv 1200 II kv 00 III kv 00 IV kv 00 2001 I kv II kv 01 III kv 01 IV kv 01 Riik 2002 I kv II kv 02 III kv 02 IV kv 02 2003 I kvAllikas: Statistikaameti andmebaas II kv 03 III kv 03 Kohalik omavalitsus IV kv 03 Eesti eraõiguslik isik 2004 I kv II kv 04 Välismaa eraõiguslik isik III kv 04 IV kv 04 2005 I kv II kv 05 III kv 05 IV kv 05 2006 I kv II kv 06 III kv 06 IV kv 06 2007 I kv II kv 07 III kv 07 IV kv 07 Keskmine brutokuupalk 2008 I kv II kv 08 III kv 08 IV kv 08 2009 I kv II kv 09 omaniku liigi järgi 2000 I kv – 2012 I kv III kv 09 IV kv 09 2010 I kv II kv 10 III kv 10 IV kv 10 2011 I kv II kv 11 III kv 11 IV kv 11 I kv 12
 8. 8. Keskmine brutokuupalk maakonniti, 2012 I kvartal Keskmine 846.76Harju maakond 959 ..Tallinn 980 Hiiu maakond 770 Ida-Viru… 706 Jõgeva… 626Järva maakond 651Lääne maakond 707 Lääne-Viru… 703Põlva maakond 698Pärnu maakond 730Rapla maakond 634Saare maakond 662Tartu maakond 785Valga maakond 644 Viljandi… 611 Võru maakond 614 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 Allikas: Statistikaameti andmebaas
 9. 9. Palgatöötaja keskmine brutopalk ja tööjõukulu kuus, tegevusalati I kvartal 2012 (eurot) Info ja side 1 431 1 956 Finants- ja kindlustustegevus Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga… Mäetööstus Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevusAvalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus KESKMINE 847 1 148 Ehitus Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Töötlev tööstus Veondus ja laondus Hulgi- ja jaekaubandus Haldus- ja abitegevused Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük Haridus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg Brutopalk Kinnisvaraalane tegevus Tööjõukulu Majutus ja toitlustus Muud teenindavad tegevused 463 624 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 Allikas: Statistikaameti andmebaas

×