Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Linnu maalimine

623 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Linnu maalimine

  1. 1. Linnu maalimineTUNNIKONSPEKTAINE: Kunstiõpetus 2x45KLASS: 5FTUNNI TEEMA: Linnu maalimineEESMÄRGID: Õpilane oskab vaadelda linnu topist ja oskab märgata linnule iseloomulikke omadusi- tekstuuri, värvi, kehakuju jne.HINDAMINE/TAGASISIDE: Hinde saavad õpilased selle järgi, kas nad täidavad etteantud tunni eesmärgid.VAJALIKUD VAHENDID JA MATERJALID: lindudest pildid projektoriga seinale näitamiseks, linnu topised, harilikud pliiatsid,akvarellipaberid, akvarellid ja pintslid.TUNNI KÄIK:Tunni etapid Aeg Õpetaja tegevus Õpilaste tegevus Pedagoogiline põhjendus 1. Häälestus 9. 10 Tunni alustamine püstitõusmisega. Õpilased seisavad püsti ja istuvad Õpilased saavad teadlikuks • Tunni organiseerimine „Tere, istuge“ õpetaja märguande peale. tunni algusest. • Eesmärgi püstitamine 9. 12 Räägin õpilastele, et täna hakkate te Õpilased kuulavad ja saavad teada, Õpilased saavad teadlikuks • Õpilaste motiveerimine maalima akvarellidega lindu. mida nad hakkavad tunnis tegema. tunni ülesandest, siis ei tule • Eelteadmiste, huvide Kõigepealt küsin kas kõik oskavad Õpilased vastavad küsimustele. ette ootamatusi. aktiveerimine akvarellidega maalida? Seejärel küsin õpilastel, mis lindude • Iseseisvale tööle topiseid te näete? tagasideme andmine Lasen õpilastel ära arvata. • sissejuhatus Seejärel näitan õpilastele mõnesid Õpilased saavad teada, milliseid akvarellmaale lindudest, mis ma maale saab üldse teha akvarellidega. internetist leidsin, et nad teaksid umbes, mida nad peaksid tegema. 1
  2. 2. Linnu maalimine 2. Õppimine 9. 23 Seejärel jagan õpilastele kätte paberid Õpilased saavad paberi ja võtavad Õpilased saavad nüüd • Huvi hoidmine ja räägin, et krobeline pool paberist need paberid õiget pidi ette. hakkata oma oskusi paberi • Õpilaste toetamine, peaks jääma peale poole. peal näitama samas saavad julgustamine Seejärel joonistan õpilastele natuke Seejärel vaatavad tahvlile, kuidas nad alati abi küsida õpetaja • Uue info sidumine tahvlile, kuidas peaks linnu peaks linnu joonistamist alustama. käest. varasema teadmisega joonistamist alustama. • Seoste loomine Seejärel ütlen õpilastele, et nad Õpilased valivad sobiva linnu topise Õpilased saavad ise valida, • Mõistmine valiksid ühe linnu topise, mida nad keda maalida ning seejärel hakkavad mida maalida, see arendab sooviksid maalida ja joonistaksid selle seda paberile joonistama. jälle õpilaste otsustusvõimet. • Tähenduse loomine suurelt paberile harilikuga. Ning mina käin samal ajal klassis ringi ja aitan õpilasi, kes abi soovivad. 9. 55 Hakkab vahetund Õpilased saavad minna vahetundi. Õpilased saavad puhata 10. 05 Tund hakkab ja lasen õpilastel jätkata Õpilased jätkavad oma maale. maalimisest ja saavad süüda oma tööd. Õpilased saavad küsida alati õpetaja jne. Käin klassis ringi ja annan õpilastele käest abi. tagasisidet nende tööde kohta. 3. Reflektsioon 10. 45 Tund hakkab lõppema ja teatan seda Õpilased peavad hakkama oma laudu Õpilased peavad oskama • Millised on võimalused õpilastele, et nad peavad hakkama oma pesema puhtaks. enda järgi koristada ja ka teadmiste rakendamiseks laudu koristama ja pesema puhtaks. märgata seda, kas nende laud • Tervikpildi loomine Pintlisd ilsuti tagasi panema ja oma ja laua ümbrus on puhas enne • Kokkuvõtted, hinded tööd õpeaja laua peale tooma. klassist lahkumist. • Tagasisedeme andmine 10. 50 Kui õpilastel saab kõik korda siis Õpilased lahkuvad klassist, kui kõik teatan neile, et nad võivad minna lauad on ilusti puhtaks pestud. • Iseseisev töö 2
  3. 3. Linnu maalimine põhjendusega vahetundi. • Uute eesmärkide püstitamine 3

×