Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Emotsioonide kaardistamine

623 views

Published on

Published in: Travel, Sports
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Emotsioonide kaardistamine

  1. 1. Emotsioonide kaardistamine<br />Vastava tunnikava ülesandeks on tunnete, emotsioonide ja mõtete kaardistamine, mille käigus märgatakse meie ümber olevat looduskeskkonda. Idee põhineb Richard Long`i töödel.<br />1. Aine: Kunstiõpetus<br />2. Klass: 4.-6. klass<br />3. Maht: 2 x 45 min<br />4. Teema: Õuesõppe käigus, tegevuskunsti raames emotsioonide kaardistamine.<br /> Tuginedes kunstnik Richard Long`i loomingule õpivad lapsed tunnetama ja märkama loodust ning selle mõjutusi hingele ja kehale. Liikudes näiteks klassiruumist metsa, kirjutavad või joonistavad õpilased neis tekkinud mõtted ja emotsioonid paberile, lähtudes kohast ja tundest, mis neid sel hetkel valdab. Tegemist on fantaasiaülesandega, kuna tulemus ei pea olema maastiku või teede kaardi sarnane, vaid just õpilase seest tuleneva mõttega, kuidas tema soovib seda kaarti kujutada.<br />5. Tunni eesmärk: Õpilased õpivad oma tundeid ja mõtteid kaardistama ning märkama ja analüüsima erinevaid keskkondasid, mis pakuvad õpilastele erinevaid mälestusi. Samuti tutvutakse Richard Long`i elu ja loominguga.<br />6. Põhimõisted: Richard Long, fantaasiaülesanne, emotsioonid, kaardistamine, keskkond<br />7. Põhimaterjalid: Värvilised pliiatsid, harilikud pliiatsid, paberid <br />8. Meetodid: Õuesõpe, individuaalne töö, õpetaja juhised ja abi<br />9. Õppevahendid: Arvuti, projektor, internet – informatsioon ja fotod Richard Long`i kohta.<br />10. Tunni struktuur<br />1) Häälestus<br />Õpetaja tervitab õpilasi ning alustab tunniga<br />Õpetaja räägib lastele algavast ülesandest ning tutvustab tundide ülesehitust – esmalt toimub tund klassiruumis ning siis suundutakse õue<br />Õpetaja räägib õpilastele Richard Long`i elust ja loomingust ning näitab erinevaid fotosid kunstniku töödest. <br />Õpetaja räägib ülesandest ning tööprotsessist – iga õpilane saab kasutada oma fantaasiat, et emotsioonide kaart oleks hingestatud ning huvitav.<br />Koos otsustatakse, milline on teekond ning kus on sihtkoht. Samuti on oluline määrata aeg, millal lapsed peaksid oma tööd valmis saama.<br />Pärast informatsiooni saamist jagab õpetaja lastele paberid (vajadusel ka pliiatsid), mida nad võtavad klassiruumist väljudes kaasa. Koos alustatakse liikumist õue.<br />2) Õppimine<br />Õpetaja peaks eelnevalt ütlema, mitu erinevat kohta peab õpilane teekonna vältel kaardistama, näiteks minimaalselt seitsme koha või objektiga tekkinud tunded.<br />Õpilased kaardistavad emotsioone – kirjutavad ja joonistavad tundeid ja mõtteid, mis neil antud kohaga seostuvad. <br />3) Refleksioon<br />Õpilased kogunevad valmis töödega kohtumispaika. Õpetaja palub igal õpilasel oma emotsioonide kaardist rääkida ning anda hinnang antud ülesande kohta.<br />Kaasõpilased saavad teiste töid kommenteerida ning leida sealt huvitavaid ning toredaid mõtteid, mälestusi ja joonistusi.<br />Kui kõik õpilased on oma kaartidest rääkinud, suundutakse tagasi klassiruumi, kus õpetaja kogub õpilaste tööd enda kätte.<br />Hindamine: Õpetaja hindab tervet tööprotsessi ja õpilaste loomingulisust, kuidas nad on oma emotsioonide kaardistamise teostanud (joonistused, märgid, sümbolid, kirjutatud mõtted).<br /> Kodutöö: Õpilased teadvustavad oma tähelepanekuid seoses looduskeskkonnaga ning räägivad järgmises tunnis, mida ja kuidas nad kogesid ümbrust ning millised mõtted, tunded ja emotsioonid sellega kaasnesid.<br />

×