ECONOMIE OMSLAGARTIKEL52 • ELSEVIER 8 JUNI 2013Binnen een dag een nieuwe baan vin-den? Het kan via LinkedIn, zo bewijstKat...
54 • ELSEVIER 8 JUNI 2013ECONOMIEden, is voorbij. Iedereen moet er rekeningmee houden dat hij op een bepaald momentop zoek...
OMSLAGARTIKEL ECONOMIEELSEVIER 8 JUNI 2013 • 55omzet. Die bedroeg 191 miljoen euro in heteerste kwartaal van 2013 (zie ‘In...
ECONOMIE56 • ELSEVIER 8 JUNI 2013die op zoek was naar een recruiter. Zo gingde bal rollen.’Ook Eva Knoups (31), die bij we...
ELSEVIER 8 JUNI 2013 • 57OMSLAGARTIKEL ECONOMIE012345miljoen2009 2010 2011 2012 2013Onstuitbaar©ELSEVIER BRON: LINKEDINAan...
Artikel elsevier linked in kadenza
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Artikel elsevier linked in kadenza

528 views

Published on

Kadenza staat in een artikel in Elsevier. Over hoe wij LinkedIn succesvol inzetten voor werving van BI-professionals.

Published in: Career
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
528
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Artikel elsevier linked in kadenza

  1. 1. ECONOMIE OMSLAGARTIKEL52 • ELSEVIER 8 JUNI 2013Binnen een dag een nieuwe baan vin-den? Het kan via LinkedIn, zo bewijstKatinka Verhagen (53). Vorig jaar be-slootVerhagen, projectmanager in het onder-wijs, ontslag te nemen tijdens een reorganisa-tie bij haar werkgever, de Hogeschool Inhol-land. Via een sociaal plan volgde ze eentraining ‘Solliciteren via LinkedIn’.Verhagen had zich ooit aangemeld op dezakelijke netwerksite, maar deed er verderniets mee. Ze volgde de adviezen uit de trai-ning op en bracht haar profiel op orde. Daar-bij ging ze grondig te werk. ‘Ik ben er tweeweken mee bezig geweest. Over elk woordheb ik nagedacht. Toen ik zondagavond mijnlaatste aanbeveling binnenkreeg voor mijnprofiel, heb ik maandagochtend honderdmensen uitgenodigd om te linken: vrienden,oud-collega’s en mensen met wie ik eerderhad samengewerkt, onder wie iemand bij deVO-raad, de belangenorganisatie van school-besturen. Op dinsdagochtend ging de tele-foon. Mijn contact bij de VO-raad had mijnuitnodiging ontvangen. Zij zag dat ik be-schikbaar was voor werk. Zij ging met zwan-gerschapsverlof en daarna nog een periodemet onbetaald verlof en zocht iemand diehaar tien maanden kon vervangen. Op don-derdag had ik een gesprek en toen was dezaak snel geregeld.’Het van oorsprong Amerikaanse Linked-In is sinds de lancering tien jaar geleden nogsteeds razend populair. Wereldwijd zijn ermeer dan 225 miljoen leden, en gemiddeldkomen er elke seconde twee bij.Nederlanders zijn, ook internationaalvergeleken, gek op LinkedIn. Vorige maandpasseerde het aantal Nederlandse LinkedIn-leden de vier miljoen, in 2009 waren het ernog ‘maar’ 1 miljoen. Dat betekent dat nuruim de helft van de beroepsbevolking eenprofiel heeft. Was het vroeger vooral het do-mein van de hoogopgeleiden, inmiddels heb-ben ook mbo’ers de site ontdekt.LinkedIn wil de leden – LinkedIn noemthen ‘professionals’ – verbinden en hen zo‘succesvoller en productiever’ te maken. Bij-voorbeeld om een zakelijke deal te sluiten,nieuwe klanten te vinden of kennis te delenmet vakgenoten. Door die snelle groei vanhet aantal leden wordt de site voor bedrijvenen recruiters (personeelswervers) steeds inte-ressanter om personeel te vinden. Daardooris LinkedIn ook uitgegroeid tot dé plaats omeen nieuwe baan te vinden. Dat is extra ac-tueel nu de werkloosheid maar blijft oplopen– in april tot 650.000 mensen – en veel wer-kenden onzeker zijn over hun baan.Wat maakt LinkedIn voor bedrijven zointeressant en hoe gebruiken zij de site? Wiedaar inzicht in heeft, profiteert bij het vindenvan een nieuwe baan. Maar het is ook nuttigvoor wie denkt goed te zitten bij zijn baas.‘De tijd dat we een baan voor het leven had-Fleuriëtte van de Velde Illustratie SevensheavenVier miljoen Nederlanders zijn nu lid van LinkedIn.Bedrijven zijn er dol op: het is dé plaats om personeelte vinden. Wie weet hoe zij zoeken en hoe LinkedInzelf werkt, profiteert bij het vinden van een baan.DE ZAKELIJKE NETWERKSITE VERDIENT MEESTEGELD MET PRODUCTEN VOOR RECRUITERSHoe LinkedIneen baanvoor u vindtCARRIÈRE
  2. 2. 54 • ELSEVIER 8 JUNI 2013ECONOMIEden, is voorbij. Iedereen moet er rekeningmee houden dat hij op een bepaald momentop zoek moet naar nieuw werk. LinkedIn isdan een handig hulpmiddel,’ zegt loopbaan-adviseur Aaltje Vincent (53), die samen metrecruitment-adviseur Jacco Valkenburg hetpopulaire boek Solliciteren via LinkedInschreef. Zij geeft al enkele jaren LinkedIn-trainingen, zoals aan Katinka Verhagen. Veelmensen kennen de mogelijkheden niet goed.LinkedIn-trainingen zijn dan ook populair.Ook werkbemiddelaar UWV geeft LinkedIn-trainingen aan werkloze 55-plussers.Ondanks alle ontslagen en de ongunstigearbeidsmarkt zijn er gelukkig nog steeds be-drijven op zoek naar personeel. Eind meistonden er 4.700 betaalde vacatures van1.400 bedrijven en organisaties op LinkedIn.Die lopen zeer uiteen: van een ‘senior petro-physicist’ bij Shell tot een ‘verkoper-relatie-beheerder’ bij autobedrijf Van As in Apel-doorn. Tegenwoordig behoort LinkedIn vol-gens Valkenburg tot de twaalf grootsteonline-vacaturebanken van Nederland. Uit-zendbureaus plaatsen meer vacatures op sitesals vacaturebank.nl, maar onder werkgeversis het de nummer 1 vacaturesite. De reden:betere resultaten. ‘Er reageren meer goedekandidaten dan via andere advertentiekana-len. Dat komt doordat je vacatures ook onderde aandacht brengt van mensen die niet actiefeen baan zoeken,’ verklaartValkenburg (42).Maar LinkedIn is meer dan een vacature-site waar je een baan kunt zoeken. Zo is hetook de plaats om voor een baan gevonden teworden. Want recruiters hebben LinkedInmassaal omarmd om zelf te zoeken naar ge-talenteerde nieuwe werknemers. Naast re-cruitmentafdelingen bij grote bedrijven enconsultants bij werving- en selectiebureauskunnen recruiters ook HR-managers of somsook gewoon de baas zelf zijn. Wereldwijdgebruikt 93 procent van de recruiters Linked-In, zo blijkt uit onderzoek Jobvite Social Re-cruiting Survey 2012.Al die profielen, met daarin informatieoverwerkervaring,opleidingenenreferentieszijn voor personeelszoekers een walhalla. Zijbetalen om alle profielen te bekijken en be-richten (InMails) te sturen aan onbekenden,en ‘dieper’ te zoeken op bijvoorbeeld aantaljaren werkervaring en eerdere werkgevers.Hoeveel bedrijven en recruiters betalen,hangt onder meer af van hun wensen. Maareen licentie voor het zoekprogramma Recrui-ter begint bij zo’n 6.600 euro per jaar.Want hoewel LinkedIn graag benadruktdat het een netwerksite is, de winst – dit jaarnaar verwachting minimaal 255 miljoen euro– moet toch ergens vandaan komen. Het be-drijf verdient het meeste geld met de verkoopvan producten aan recruiters (‘Talent Solu-tions’). Die is goed voor 57 procent van de‘M’n collega tipte me’HarryWeck (51),projectadmini-strateur Croon Elektrotechniek‘Ik ben vrij actief’Emmo van den Herk (50),project-controller Croon Elektrotechniek‘Bij Croon, dat elektrotechnische installatiesontwerpt en plaatst in bijvoorbeeld gebouwenen tunnels, werken tweeduizend mensen.Voor het vinden van nieuw personeel zet onsbedrijf graag zijn eigen medewerkers in. Hetwerkt simpel: onze recruiters verspreiden eenvacature via een update in hun LinkedIn-net-werk, waartoe ik ook behoor. Ik ontvang dieop mijn LinkedIn-pagina, klik op “delen” enverspreid hem zo in mijn eigen netwerk.‘Ik ben vrij actief op LinkedIn: ik log bijna da-gelijks in, zie alle updates en weet daardoorgoed waarmee mijn netwerk bezig is. Zo tipteik onze recruiter over iemand uit mijn netwerkvoor de vacature van tender manager: hijmocht op gesprek komen.‘Vorig jaar zochten we een assistent voor mijnwerk: als projectcontroller bij het projectCoentunnel bewaak ik daar de inkomsten enuitgaven. Ik stuurde de vacature rond in mijnnetwerk. Een oud-collega zag dat. Hij werktemet Harry, die op zoek was naar een nieuwebaan. Hij verwees Harry naar mij en zo kwa-men we met elkaar in contact.’‘In april vorig jaar ging ik wegens een reorga-nisatie bij mijn werkgever op zoek naar eenandere baan. Ik werkte er 21 jaar, de laatstejaren als leidinggevend projectadministra-De volgende dag belde een recruiter vanCroon me. Daarna ging het snel. Op 1 juni2012 begon ik.‘Vroeger was ik sceptisch over sociale net-werken: iedereen gooit zijn hele hebben enhouwen er maar op. Nu weet ik dat ze ooknuttig kunnen zijn. Ik zit nu elke week opLinkedIn, bijvoorbeeld om contact met oudebekenden te herstellen. Niet meer om eenbaan te zoeken, want onlangs heb ik bijCroon een vaste aanstelling gekregen.’teur, de financiële bewaker van bouwprojec-ten. De banen in de bouw liggen niet voor hetoprapen. Op advies van mijn collega’s werd iklid van LinkedIn. Zo hoopte ik mezelf beter inde markt te zetten. Een maand later tipte eencollega me. Iemand in zíjn netwerk, Emmo,had een update rondgestuurd: bij zijn werk-gever, Croon Elektrotechniek, zochten ze eenprojectadministrateur voor het project Coen-tunnel. Op de bouwplaats: precies iets voor mij.’s Avonds heb ik Emmo via LinkedIn benaderd.
  3. 3. OMSLAGARTIKEL ECONOMIEELSEVIER 8 JUNI 2013 • 55omzet. Die bedroeg 191 miljoen euro in heteerste kwartaal van 2013 (zie ‘Inkomsten-bronnen’ op pagina 57). Dat is ook waar deinmiddels 38 medewerkers van het in 2010opgerichte Nederlandse kantoor, dat wat ver-stopt zit op Schiphol, zich vooral mee bezig-houden. Terwijl LinkedIn zich bijvoorbeeldin Duitsland nog concentreert op het binnen-halen van nieuwe leden en het vergroten vande naamsbekendheid, is het dankzij deenorme populariteit in Nederland hier al eenstap verder.CarrièrepaginaDoel is Nederlandse bedrijven klant van Lin-kedIn te maken. Die kunnen zich er als werk-gever promoten, bijvoorbeeld door een car-rièrepagina te kopen die ze aan hun (gratis)bedrijvenpagina koppelen. Ook kunnen zepassende vacatures op iemands profielpaginalaten plaatsen. Dat is duurder dan onder deknop ‘Vacatures’, maar wel nuttig: zo bereikje ook de mensen die niet actief op zoek zijn– 80 procent van de LinkedIn-gebruikers.Wie een vacature op zijn startpagina treft dieaansluit bij zijn capaciteiten en interesses,komt dan toch vaak in de verleiding de vaca-ture aan te klikken. ‘Zo triggeren we de watik noem latent werkzoekenden,’ zegt LenaOlivier (40), hoofd van het vanuit het Neder-landse kantoor opererende LinkedIn TalentSolutions Benelux.Dat is mede waarom Saskia van der Put-ten (40) LinkedIn gebruikt. Ze is recruiter bijKadenza, een consultancybedrijf dat IT-ken-nis combineert met inzicht in bedrijfsproces-sen, (business intelligence, BI). BI-specialis-ten zijn schaars en Van der Putten, die vooralwerft via LinkedIn en zich daarom LinkedIn-recruiter noemt, is ‘altijd naar hen op zoek’.Ze zoekt mensen via Recruiter van LinkedIn.Zo vond ze Joris van den Boogaard (26), dieniet op zoek was naar een baan (zie ‘Haar e-mail viel op’ op deze pagina).Ook plaatst het bedrijf vacatures: onderde knop ‘Vacatures’ en gericht op iemandshomepage. De kosten vallen volgens haarmee. ‘Een kandidaat aannemen via een be-middelingsbureau kost ook geld.’ Als klantvan LinkedIn kan ze gratis online-trainingenvolgen. Ook heeft ze een accountmanager bijwie ze terecht kan met vragen en verzoeken.‘Wij zoeken Nederlandssprekende medewer-kers. Maar we werden vaak overspoeld metreacties van Indiërs. Op ons verzoek probeertLinkedIn die er nu automatisch uit te filte-ren.’Overigens vond Van der Putten zelf haarbaan bij Kadenza ook via LinkedIn. ‘Mijnvorige werkgever was failliet gegaan. Ik zettemijn schroom opzij en stuurde een berichtrond in mijn netwerk, een “update”, dat ikbeschikbaar was voor nieuw werk. Een vanmijn connecties, die ik kende via een oud-collega, kende mijn huidige baas en wist dat‘Via LinkedIn ontvang ik geregeld aanbiedin-gen voor een nieuwe baan. Dat komt waar-schijnlijk door mijn financiële achtergrond:ik studeerde investment analysis, een vrijspecifieke financiële opleiding. Maar op dieaanbiedingen ging ik tot nu toe nooit in.Sinds september 2011 ben ik finance traineebij Delta Lloyd – je wordt dan klaargestoomdvoor een senior financiële functie in het be-drijf – en ik heb het erg naar mijn zin. Ik wasdan ook niet op zoek naar een nieuwe baanen de mails die ik krijg, zijn altijd standaard.Zo van: “Heb je interesse, neem dan contactmet me op.”‘De mail die ik via LinkedIn van Saskia kreegviel op: persoonlijk van toon en to the point.Bij het lezen dacht ik: ze heeft echt gekekenwie ik ben. Op LinkedIn bekeek ik vervolgensde profielen van consultants die bij Kadenzawerken. Ik zag leuke overeenkomsten methen, dat zij brede ervaring hebben en dingenkunnen die ik wil leren. Ik raakte enthousiast,we mailden een paar keer en toen ben iktoch eens gaan praten. Het klikte en na eenassessment werd ik aangenomen. In septem-ber begin ik.’‘Haar e-mail viel op’Joris van den Boogaard (26),nunog finance trainee Delta Lloyd‘Ik ben altijd op zoek naar nieuwe medewer-kers. Kadenza is specialist op het gebied vanbusiness intelligence. Personeel is schaars.De kandidaten die ik zoek, zijn nooit werk-loos. Daarom gebruik ik LinkedIn: daar vindje ook mensen die al een baan hebben. Ver-der kan ik via LinkedIn heel gericht zoeken:op regio, opleidingsniveau, aantal jaren werk-ervaring en vaktermen.‘Voor ons planning & control team zocht ikeen ambitieuze, jonge professional met tweejaar ervaring in de finance-branche. Omdat ikafhankelijk ben van de wijze waarop iemandzijn profiel invult, gebruikte ik onder meer dezoektermen “financial, financieel, analist,analyst”. Omdat we geen zzp’er zochten,vulde ik ook in “NOT owner”: niet eigenaar.Zo kwam ik op een longlist van kandidaten,onder wie Joris.‘Joris viel op doordat hij in zijn profiel had ge-zet dat hij ervaring had met een heel unieke“tool”, die ik ook als zoekterm had gebruikt:IBM Cognos FSR. Bijzonder, zeker vooriemand met maar twee jaar werkervaring.Dat maakte ons nieuwsgierig en was de re-den hem een mail te sturen.’‘Ze zijn nooit werkloos’Saskia van der Putten (40),recruiter bij Kadenza
  4. 4. ECONOMIE56 • ELSEVIER 8 JUNI 2013die op zoek was naar een recruiter. Zo gingde bal rollen.’Ook Eva Knoups (31), die bij werving-en selectiebureau Ebbinge & Company kan-didaten zoekt voor topfuncties, gebruikt Lin-kedIn, zij het minder actief dan Van der Put-ten. ‘Wij hebben een waardevolle eigendatabase, maar LinkedIn is een welkomeaanvulling.’ Knoups gebruikt de site om ‘demarkt in kaart te brengen’. Als ze een finan-cieel directeur voor een retailbedrijf zoekt,kijkt ze op LinkedIn bijvoorbeeld wie er nuals CFO bij welk retailbedrijf werken en ofdie bekend zijn in het netwerk van Ebbinge.Interessante kandidaten benadert ze bijvoorkeur niet via LinkedIn. ‘Ik probeer viavia aan hun telefoonnummer te komen. Bel-len is toch persoonlijker.’ Ook houdt ze bijwat voor haar interessante personen op Lin-kedIn doen. ‘Als ik een update krijg en ziedat iemand zijn profiel heeft aangepast, gaatmeteen een belletje rinkelen: dat kan een te-ken zijn dat iemand toe is aan iets nieuws.Dan stuur ik een mailtje of ik bel hoe hetgaat.’ProfielsterkteNet als recruiterVan der Putten vindt Knoupsdat veel profielen te wensen over laten. ‘Re-cruiters zoeken op steekwoorden. Wil je ge-vonden worden, gebruik dan termen die injouw vakgebied gangbaar zijn.’ (Zie ‘Tref-woorden en een persoonlijke url: tips voorgevorderden’ op pagina 57.) En sommigenmensen denken dat het vermelden van hunmiddelbare school niet relevant is, maar datkan juist een pre zijn. ‘Opdrachtgevers willensoms alleen maar iemand die minimaal vwoheeft gedaan.’Want dat is een probleem voor LinkedIn:veel leden hebben een schamel ingevuld pro-fiel. Hoe meer informatie, hoe beter iemandwordt gevonden. Het bedrijf probeert gebrui-kers aan te sporen dat te verbeteren. Zo staatsinds kort iemands ‘profielsterkte’ op zijnhomepage. ‘Starters’ krijgen tips om hunprofiel krachtiger te maken om uiteindelijkhet ‘All Star niveau’ te bereiken. En voor wiezich afvraagt wat het nut is van de nieuwefunctie ‘endorsements’ (een complimentjedat connecties elkaar kunnen geven, in deNederlandstalige versie lelijk vertaald als‘onderschrijving’): die moeten gebruikersactiever maken op LinkedIn en er gaan ge-ruchten dat ze iemand straks ook beter vind-baar maken.De populariteit van LinkedIn onder re-cruiters heeft ook een keerzijde. ‘Sommigerecruitersbevuilenhuneigennest,’zegtMarcDrees (54), die bedrijven adviseert over on-line-recruitment. ‘Ze verdiepen zich niet inde kandidaten en vallen hen lastig met banendie helemaal niet bij ze passen.’ Dat gebeurtvooral bij gewilde kandidaten, zoals IT’ers.‘Die vinden dat irritant, en dan loop je het ri-‘In de zomer van 2009 werd onze middelstedochter van toen twee ernstig ziek: ze hadleukemie. Ik wilde er volledig voor haar zijnen zegde daarom in juni 2010 mijn baan alsdirecteur van een tegel- en sanitairbedrijfop. Toen het, tot ons geluk, beter met onzedochter ging, ging ik in november vorig jaarop zoek naar een baan. Op mijn LinkedIn-profiel omschreef ik mezelf als “onderne-mende projectmanager op zoek naar eennieuwe uitdaging”. Als je je profiel aanpast,krijgen je connecties daarvan automatischbericht. Ik kreeg vanuit mijn netwerk tweeconcrete aanbiedingen, maar die waren nietprecies wat ik zocht.‘Begin januari nodigde Jack me uit om telinken. Vijftien jaar geleden werkte ik voorhem. Ik accepteerde en toen mailde hij of ikinteresse had in een baan als manager op-leidingen bij Karpos Kenniscentrum, dattrainingen geeft aan agrarische bedrijven.Ik wilde, net als vroeger, iets in de agrari-sche sector doen, dus heb ik hem meteengebeld. Toen waren we snel rond. Zelf zoek– en vind – ik nu trainers voor het geven vanonze opleidingen via LinkedIn.’‘Ik paste profiel aan’Ferry Beks (38),manager oplei-dingen Karpos Kenniscentrum‘Karpos Kenniscentrum is een dochter-bedrijf van AB Werkt Zuid Nederland, eenuitzend- en detacheringsbureau met vijfvestigingen. Voor opdrachtgevers zoekenwe vooral personeel op vmbo- en mbo-niveau. Dat doen we via werkbemiddelaarUWV en sites als Facebook – dat is laag-drempelig. In ons eigen bedrijf werkenvooral hoogopgeleiden. Nieuwe medewer-kers zoeken we via LinkedIn. Onze afdelingcommunicatie zet een vacature uit inGroepen. Toen we bijvoorbeeld voor devestiging in Veghel een accountmanagerzochten, plaatsen we die in de RegionaleBusiness Groep Veghel.‘Begin dit jaar zocht ik een manager oplei-dingen bij Karpos Kenniscentrum. Ook dievacature plaatsten we in LinkedIn-groepen.Ferry vond ik toevallig. We waren elkaar uithet oog verloren, maar op mijn LinkedIn-pagina verscheen hij opeens bij “‘mensendie u misschien kent”. Ja dus! Ik kliktedoor naar zijn profiel en zag dat hij op zoekwas naar werk. Op werkgebied bleek hij deafgelopen jaren flinke stappen te hebbengezet: daarom benaderde ik hem.’‘Ja, ik kende hem dus’Jack Janssen (44),directeurABWerkt Zuid Nederland
  5. 5. ELSEVIER 8 JUNI 2013 • 57OMSLAGARTIKEL ECONOMIE012345miljoen2009 2010 2011 2012 2013Onstuitbaar©ELSEVIER BRON: LINKEDINAantal LinkedIn-leden Nederland%RecruitmentproductenAdvertentiesBetaalde accounts202357Inkomstenbronnen©ELSEVIER BRON: LINKEDINHier verdient LinkedIn geld meegen van recruiters. Mensen met een specia-lisme, in recruiterstermen de ‘high in de-mands’, kunnen enigszins achteroverleunen,maar de vele accountmanagers en salespro-fessionals die iets anders willen en vooralook de groeiende groep (hoogopgeleide)werkzoekenden moeten zelf aan de slag. Hunprofielmoetpiekfijninordezijnomvindbaarte zijn voor recruiters. Wie echt graag eenbaan wil, vermeldt ook zijn 06-nummer, ad-viseert loopbaanadviseur Vincent. ‘Daar kij-ken mijn cursisten soms een beetje moeilijkbij, maar recruiters willen snel handelen: zewillen bellen en gesprekken plannen. Je moethet ze makkelijk maken.’Maar ook moeten ze actief zijn in hunnetwerk en in de vele ‘groepen’, met bijvoor-beeld vakgenoten. Want daar plaatsen werk-sico dat ze contactverzoeken van álle recrui-ters negeren. Daarmee vermindert de effecti-viteit van LinkedIn als recruitmentkanaal,’waarschuwt Drees.Dat is een risico voor LinkedIn, omdat zemeer dan de helft van de omzet uit recruit-ment halen. LinkedIn probeert recruiters opte voeden. Gebruikers kunnen berichten vanhen beoordelen als spam.Als er veel klachtenzijn, onderneemt LinkedIn actie. ‘We helpenze dan gerichter te zoeken,’ zegt Olivier vanLinkedIn. Maar wie hardnekkig blijft spam-men, kan worden bestraft met het afsluitenvan het account. Volgens Olivier reageert hetmerendeel van de leden echter positief opmails van recruiters.Nu zit niet iedereen in de comfortabelepositie te worden overspoeld met aanbiedin-nemers die op zoek zijn naar nieuwe colle-ga’s ook heel wat vacatures. Of ze delen diein hun netwerk. Dat is niet alleen populairomdat het gratis is. ‘Bedrijven vullen hun va-caturesbijvoorkeurinviahunmedewerkers,’zegt Vincent. ‘Dus wat doet de directeur vaneen middelgroot bedrijf als hij een boekhou-der zoekt? Hij vraagt zijn secretaresse om dievacature in haar updates te plaatsen.’Zo raakt iedereen in haar netwerk op dehoogte. En de connecties van die mensen.Viavia dus, maar dan online. Zoals Croon Elek-trotechniek, dat via de LinkedIn-netwerkenvan de medewerkers personeel werft (zie ‘Ikben vrij actief’ op pagina 54).Wie een baan heeft, heeft toch helemaalgeen tijd voor zaken als updates sturen, mee-discussiëren in groepen en je netwerk onder-houdendoorconnectiestefeliciterenmethunvijfjarig jubileum bij de baas – ook weer eennieuwe tool op LinkedIn? ‘Het kost hooguit10 minuten per dag. Dat is niet veel voor eeninvestering in je loopbaan,’ vindtVincent.Wie dat braaf heeft gedaan, mag als belo-ning doen wat toch eigenlijk het leukste isaan LinkedIn: profielen van anderen bekij-ken. Zo blijf je fijn op de hoogte: een oud-collegadieplotsinMünchenblijkttewerken,een ex-geliefde die voor zichzelf is begon-nen: LinkedIn is nog steeds de perfecte plaatsom lekker te gluren. En natuurlijk: kijken wiejouw profiel heeft bekeken, de meest aange-klikte knop van LinkedIn. ½Trefwoorden en een persoonlijkeurl: tips voor gevorderdenGoede trefwoorden maken iemand betervindbaar via de zoekmachine van LinkedIn.Recruiters zullen u zo sneller vinden. Gebruikvoor de functietitel verschillende termen:dus leidinggevende én manager.Recruiters zoeken voor veel functies op En-gelse functietermen. Gebruik dus secreta-resse én personal assistant.Zorg dat trefwoorden enkele malen in hethele profiel terugkomen. Deze herhalingmaakt beter vindbaar.Vermeld ook specialistische vaktermen alsSAP (voor IT’ers) of risk management (voorbijvoorbeeld econometristen).Een persoonlijke url maakt u beter vindbaarin Google. Standaard is dat bijvoorbeeld nl.linkedin.com/pub/marijevos/21/27a/288/.Dat is via ‘Instellingen, Profiel Bewerken’ teveranderen in nl.linkedin.com/in/marijevos/Zorg voor minstens drie ‘Aanbevelingen’van mensen die u kennen. Die maken u be-ter vindbaar op LinkedIn en via Google.Volg bedrijven die u interessant vindt. Zijkunnen dat zien. Mocht u er ooit sollicite-ren, dan kan deze interesse in het bedrijfeen pre zijn.Blijf onder de aandacht door geregeld eenupdate te delen met uw netwerk. Stuur ui-teraard alleen relevante informatie engeen kletsverhalen.Zet updates door naar uw twitter-account.Zo bereikt u meer mensen. Verander op uwstartpagina de standaard optie ‘Delen met:LinkedIn’ in ‘Delen met: LinkedIn + Twitter’.Als iemand zijn profiel aanpast, ontvangende eerstegraads contacten uit zijn netwerkdaarvan automatisch een update. Recrui-ters kunnen dat opvatten als teken dat hijtoe is aan iets nieuws. Wie recruiters wil at-tenderen, wijzigt dus iets aan zijn profiel,hoe klein ook.Wie liever juist niet wil dat zijn baas weetdat hij zijn profiel aanpast, kan de optieom zijn netwerk automatisch te informe-ren tijdelijk uitschakelen (bij ‘Instellingen,Activiteiten-broadcast’).Uitnodigingen en updates:LinkedIn voor beginnersUitnodiging: iemand vraagt per e-mail ofhij u mag toevoegen aan zijn netwerk.Populair gezegd: ‘Zullen we linken?’Wie accepteert, wordt een eerstegraadsconnectie/contact. Uw netwerk bestaatverder uit contacten van uw contacten enverder (tweedegraads en derdegraadscontacten).Updates: berichten waarmee leden hunnetwerk op de hoogte houden van hunactiviteiten. Rondsturen heet ‘delen’.Profiel: uw cv en directe contacten. Afhan-kelijk van uw instellingen zichtbaar vooranderen. Bevat onder meer een samenvat-ting, aanbevelingen (iemand schrijft ietspositiefs over u) en vaardigheden.Groepen: leden kunnen lid worden vaneen van de vele groepen, zoals van vakge-noten of van bedrijven in dezelfde regio.Meer uitleg en tips voor een goed profiel:www.elsevier.nl/actiefopLinkedIn

×