Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Автореферат
към дипломна работа на тема:

Използване на работната рамка Yii Framework за
бърза изработка на уеб приложения...
заявки и работа с база данни, като извеждане, промяна, съхранение и изтриване на
записи.
В дипломната работа се прави крат...
Автоматичното генериране на код улеснява процеса по изграждане на
входните екрани на приложенията. Чрез автоматично генери...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rapid development of web applications using Yii Framework - Thesis introduction

357 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rapid development of web applications using Yii Framework - Thesis introduction

  1. 1. Автореферат към дипломна работа на тема: Използване на работната рамка Yii Framework за бърза изработка на уеб приложения. Дипломант: инж. Илко Василев Качаров Специалност: Приложна информатика ДОВО Фак. №: 6042 Научен ръководител: доц. д-р Стефан Дражев Разработването на уеб приложения е свързано с множество проблеми и възможности за тяхното разрешаване. С годините са се изградили основни стандарти и инструменти за решаване на често срещани проблеми при създаването на софтуерни продукти. Основната цел на дипломната работа е да се представят възможностите за бърза изработка на уеб приложения, като детайлно се разгледа обхвата, предназначението и концепцията на работната рамка Yii Framework. Целта може да се постигне, чрез запознаване на разработчиците със същността, проблемите и възможните решения в областта на уеб приложенията. За етапите на проектиране, изграждане и поддръжката на едно уеб приложение се разчита на добър избор на технологии и софтуерна архитектура. Един от основните проблеми в тази област е ниската информираност на програмистите за ползите от прилагането на шаблони за дизайн и употреба на работни рамки за изработка на уеб базирани системи. Работната рамка е софтуер, създаден да улесни работата на програмиста в процеса по изграждане на приложения. Работните рамки предоставят инструменти, които покриват стандартните функционалности при обработване на потребителски 1
  2. 2. заявки и работа с база данни, като извеждане, промяна, съхранение и изтриване на записи. В дипломната работа се прави кратко сравнение между водещите работни рамки, използвани в модерните езици за програмиране, както и основните компоненти, които включват те. Извода от сравнението е, че работната рамка Yii Framework съдържа всички важни компоненти за изработката на уеб приложения. Тя е с най-висок приръст на обществено внимание за последните години. През изминалата година търсенето на разработчици, имащи умения свързани с Yii, многократно се е повишило. Работната рамка Yii е мощен инструмент за уеб програмиране от общ характер и с негова помощ могат да се създадат много различни видове уеб приложения. Работната рамка включва много вградени модули и библиотеки, и предоставя възможността за лесното им разширяване според нуждите на проекта. В Yii е включена постоянно растяща библиотека от разширения, които могат да увеличат производителността и да намалят времето за разработка. В настоящата разработка се разглеждат основни теми като същност, цел, предназначение и обхват на работната рамка Yii. Описва се структурата на тази рамка и жизненият цикъл на приложения, създадени с нейна помощ. Обръща се внимание на вградените компоненти и тяхното предназначение. Сигурността на данните в уеб приложенията е много важен въпрос, който намира своето практическо решение в настоящата работа. Разглеждат се основни начини за оторизация и автентикация на потребителите при вход в системата. Разглеждат се правата за достъп до различни компоненти на уеб приложението чрез употребата на Списъци за контрол на достъпа и ролеви достъп. Вграденият компонент за ролеви контрол на достъпа е мощен централизиран инструмент за ограничаване на правата на потребителите на една система. Той дава възможност за гъвкаво настройване и регулиране на достъпа чрез строга йерархия и бизнес правила, спрямо конкретните нужди на приложението. Работната рамка предлага методи за създаване на потребителски форми и филтриране на данните, които постъпват в приложението. Реализира се достъп до базата данни, чрез употребата на шаблона за дизайн „Активен запис“ и „Обекти за достъп до данни“. 2
  3. 3. Автоматичното генериране на код улеснява процеса по изграждане на входните екрани на приложенията. Чрез автоматично генериране на модели от базата данни се спестява време и се избягват грешки при въвеждането на данни. Рамката Yii има за цел да оптимизира разработката на еднотипни действия и дава възможност за разширение чрез собствени генератори на код. Работната рамка Yii осигурява интерфейс, който се използва за изграждане на защита и сигурност на уеб приложенията. Те са свързани с контрол на достъпа и филтрация на формите за въвеждане на данни. Дипломната работа ще бъде в полза на разработчици, запознати с основите на езика за програмиране PHP, и тяхното развитие в производството на уеб приложения. Чрез работната рамка програмистите могат по-лесно и бързо да изработят лични и корпоративни сайтове, форуми, системи за управление на съдържанието, портали и електронни магазини. 3

×