Badanie fizykalne

4,464 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,464
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Badanie fizykalne

 1. 1. Wywiad i badanie fizykalnePielęgniarski rzut oka na problem badania fizykalnego Wykład 1 – mgr Dariusz Klonowski
 2. 2. Co to jest badanie fizykalne?Określenie "fizykalne" mówi, Ŝeinformacje potrzebne do postawieniarozpoznania uzyskiwane są przezlekarza, bądź inny personel medyczny,za pomocą oglądania, opukiwania,osłuchiwania i palpacji (obmacywania)pacjenta
 3. 3. Czy badanie fizykalne dostarcza duŜo informacji badającemu?Pomimo olbrzymiego postępu w rozwojumetod diagnostycznych takich jak:echokardiografia, monitorowanie holterowskie,rezonans magnetyczny, badanie fizykalne jestniemal zawsze podstawowe. Podczas typowejkonsultacji, po rozmowie z pacjentem, czylizebraniu wywiadu lekarskiego, lekarzprzystępuje do badania fizykalnego. Dopierowywiad lekarski w połączeniu z badaniemfizykalnym stanowią podstawę do wyborukolejnych metod diagnostycznych.
 4. 4. W jakich warunkach przeprowadza się badanie fizykalne?prywatne, ciche i wolne od moŜliwychzakłóceń otoczenie. Usiądź w takimmiejscu, by pacjent je łatwozaakceptował i upewnij się, czypacjentowi jest wygodnie.
 5. 5. Warunki w jakich odbywa się badanie majązasadnicze znaczenie zwłaszcza w przypadkuniemowląt i małych dzieci. Niepokój dzieckapowoduje Ŝe przeprowadzane badanie mamniejszą wartość. Przyjazne, stonowanewnętrza, cisza, brak pośpiechu i tłokupozwalają uniknąć dziecku stresu jeszczeprzed badaniem lekarskim. Podczas wywiadulekarskiego, a więc spokojnej rozmowy matki zlekarzem, dziecko moŜe wstępnie zapoznaćsię z otoczeniem.
 6. 6. Zasady zbierania wywiaduZwracaj się do pacjenta uŜywając nazwiska i formy„Pan-Pani" np. Pani Kowalska oraz przedstaw sięsam.Zacznij zbieranie wywiadu od zadawania pytańotwartych: „Co sprowadza Panią do szpitala?"...„Czy coś jeszcze?"... „Proszę mi o tymopowiedzieć".Dodatkowe sposoby zachęcania pacjentów doopowiedzenia o swojej sytuacji, to:
 7. 7. Ułatwianie - pozycja ciała, działania lub słowa,które wyraŜają zainteresowanie, takie jakpochylenie się do przodu, utrzymywanie kontaktuwzrokowego, zachęcanie pacjenta do dalszejrozmowy przez wtrącenie w odpowiednimmomencie słów np. „Proszę kontynuować";Refleksja - powtórzenie słowa lub zdania, któregopacjent uŜył;Wyjaśnianie - zapytanie pacjenta, co miał na myśliuŜywając danego słowa lub zdania;
 8. 8. Odpowiedzi wyraŜające empatię - okazywanie przezdziałania lub słowa zrozumienia uczuć pacjenta, jaknp. przez zaoferowanie chusteczki lub powiedzenie„Rozumiem" lub „To musiało być straszne";Pytanie o odczucia pacjenta względem objawów,zdarzeń lub innych spraw;Konfrontacja - stwierdzenie czegoś na tematzachowania się bądź uczuć pacjenta nie wyraŜonychsłownie lub najwyraźniej niezgodnych z tym coopowiada;Interpretacja - ujęcie w słowa tego, cowywnioskowałeś na temat uczuć pacjenta lubznaczenia jakie mają dla niego objawy, zdarzenia lubinne sprawy.
 9. 9. Aby uzyskać określone szczegóły, często konieczne jest zadanie pytań wprost.Sformułuj je uŜywając języka zrozumiałego dlapacjenta.Zadawaj je naturalnie, tak by nie zrazić pacjenta.Pytaj tylko o jedną rzecz w danym momencie.Zacznij od spraw ogólnych, przechodząc doszczegółowych.Poproś raczej o odpowiedzi zróŜnicowane zamiastprostego „tak" lub ,,nie".
 10. 10. CAŁOŚCIOWY WYWIAD DOTYCZĄCY OSOBY DOROSŁEJDATA zbierania wywiaduDANE PERSONALNE: wiek, płeć, rasa, miejsceurodzenia, stan cywilny, zawód i wyznanieŹRÓDŁO SKIEROWANIA o ile pacjent byłkierowanyOD KOGO zbierany jest wywiadNA ILE MOśNA POLEGAĆ na zebranymwywiadzieSKARGA(I) GŁÓWNA(E)
 11. 11. OBECNA CHOROBA: jasne, chronologiczneprzedstawienie uwzględniające początekproblemu, okoliczności w jakich się pojawił,jego przejawy i wszelkie zastosowaneleczenie.
 12. 12. Główne objawy powinny być opisane przy uwzględnieniu siedmiu podstawowych cech charakterystycznych:UmiejscowienieCharakterWielkość lub nasileniePrzebieg (początek, czas trwania, częstotliwość)OkolicznościCzynniki nasilające lub łagodząceObjawy towarzyszące
 13. 13. WYWIAD DOTYCZĄCY PRZESZŁOŚCI PACJENTAObecny stan zdrowiaChoroby przebyte w dzieciństwieChoroby wieku dojrzałegoChoroby psychiczneWypadki i urazyZabiegi operacyjnePobyty w szpitalu
 14. 14. OBECNY STAN ZDROWIAPrzyjmowane leki, w tym środki domowe, lekikupowane bez recepty, witaminy/mikroelementy ileki poŜyczane od kogoś wraz z podaniem dawek isposobu przyjmowaniaUczuleniaProdukty tytoniowe z podaniem rodzaju, ilości iokresu stosowaniaAlkohol, narkotyki i substancje pochodneDieta, w tym przeciętne dzienne spoŜycie jedzenia inapojów
 15. 15. Badania przesiewowe, takie jak próbatuberkulinowa, wymaz cytologiczny,mammografia, poziom cholesterolu, badanie stolcana obecność krwiSzczepienia, takie jak szczepienie przeciwkotęŜcowi, ksztuścowi, błonicy, poliomyelitis, odrze,róŜyczce, śwince, grypie, wirusowemu zapaleniuwątroby typu B, Hemophilus influenzae typ B orazszczepionka pneumokokowa
 16. 16. Rytm snuWysiłek fizyczny i odpoczynekZagroŜenia środowiskowe w domu, szkole imiejscu pracyCzynniki wpływające na bezpieczeństwo,takie jak uŜywanie pasów bezpieczeństwa wsamochodzie
 17. 17. WYWIAD RODZINNYWiek i stan zdrowia lub wiek i przyczyna śmiercirodziców, rodzeństwa, współmałŜonka, dzieci.Pomocne mogą być teŜ dane dotyczące innychkrewnych.Występowanie cukrzycy, choroby serca,hypercholesterolemii, wysokiego ciśnieniatętniczego krwi, udaru, choroby nerek, gruźlicy,nowotworu, zapalenia stawów, niedokrwistości,alergii, astmy, bólów głowy, padaczki, chorobypsychicznej, alkoholizmu, narkomanii i objawów,takich jak te, które występują u pacjenta.
 18. 18. WYWIAD PSYCHOSOCJALNYSytuacja w domu i osoby waŜne dla pacjenta, wtym rodzina i przyjacieleRytm Ŝycia codziennego w ciągu dobyZnaczące doświadczenia, w tym dorastanie, szkoła,słuŜba wojskowa, praca, sytuacja finansowa,małŜeństwo, przejście na emeryturęWyznanie, o ile ma to znaczenie - pogląd nateraźniejszość i przyszłość
 19. 19. PRZEGLAD UKŁADÓW ANATOMICZNYCH CIAŁADane ogólne. Normalny cięŜar ciała, zmianycięŜaru ciała w ostatnim czasie, :zmęczenie,gorączkaSkóra. Zmiany skórne, guzki, owrzodzenia,świąd, suchość skóry, zmiana zabarwienia,zmiany dotyczące owłosienia lub paznokciGłowa. Bóle głowy, uraz głowy
 20. 20. Oczy. Ostrość wzroku, okulary lub soczewkikontaktowe, ostatnie badanie oczu, ból,zaczerwienienie, nadmierne łzawienie, podwójnewidzenie, plamy i plamki, migające światła, jaskra,zaćmaUszy. Słuch, szum w uszach, zawroty głowy, bóluszu, infekcja, wyciekNos i zatoki. Częste przeziębienia; „zatkanie" nosa,wydzielina, świąd; katar sienny, krwawienia z nosa,problemy z zatokami
 21. 21. Jama ustna i gardło. Stan zębów i dziąseł,krwawienie z dziąseł, ostatnie badanie jamy ustnej,bolesność języka, częste bóle gardła, chrypkaSzyja. Guzy szyi, powiększone węzły chłonne, wole,ból lub sztywność szyiPiersi. Guzki, ból lub dyskomfort, wyciek zbrodawki, samokontrolaUkład oddechowy. Kaszel, plwocina (kolor, ilość),krwioplucie, świsty, astma oskrzelowa, zapalenieoskrzeli, rozedma, zapalenie płuc, gruźlica, zapalenieopłucnej, ostatnie zdjęcie rtg klatki piersiowej
 22. 22. Układ krąŜenia. Problemy z sercem, wysokieciśnienie tętnicze krwi, gorączka reumatyczna,szmery w sercu, ból lub dyskomfort w klatcepiersiowej, uczucie kołatania serca, duszność,duszność w pozycji leŜącej, napadowaduszność nocna, obrzęki, wcześniejsze ekg lubinne badania serca
 23. 23. Układ pokarmowy. Problemy z połykaniem, zgaga,apetyt, nudności, wymioty, zarzucanie treścipokarmowej, krwawe wymioty, niestrawność. CzęstośćwypróŜnień, zabarwienie i objętość stolca, zmiana rytmuwypróŜnień, krwawienie z odbytu lub smoliste stolce,guzki krwawnicze, zaparcia, biegunka. Ból brzucha,nietolerancja pokarmowa, nadmierne odbijanie się luboddawanie gazów. śółtaczka, kłopoty ze strony wątrobylub pęcherzyka Ŝółciowego, zapalenie wątroby
 24. 24. Układ moczowy. Częstość oddawaniamoczu, wielomocz, oddawanie moczu wnocy, pieczenie lub ból przy oddawaniumoczu, krwiomocz, parcie na mocz,zmniejszony lub słabszy strumień moczu,niemoŜność natychmiastowego oddaniamoczu, nietrzymanie moczu; zakaŜeniaukładu moczowego, obecność kamieni
 25. 25. Układ płciowy męski Przepukliny, wyciek z cewki moczowej lub owrzodzenie, ból jąder lub obecność badalnego tworu, wszelkie choroby przenoszone drogą płciową i sposób ich leczenia, naraŜenie na AIDS, zapobieganie AIDS i innym chorobom przenoszonym drogą płciową Zainteresowania seksualne, orientacja seksualna, aktywność, satysfakcja i występujące problemy; metody antykoncepcji
 26. 26. Układ płciowy Ŝeński Wiek pojawienia się pierwszej miesiączki, regularność, częstość i czas trwania miesiączek, objętość traconej krwi, krwawienia miedzymie- siączkowe lub po stosunku, ostatnia miesiączka; bolesne miesiączkowanie, napięcie przedmiesiączkowe; wiek wystąpienia menopauzy, objawy menopauzalne, krwawienia pomenopauzalne
 27. 27. Upławy, świąd, owrzodzenia, guzki, wszelkiechoroby przenoszone drogą płciową i sposób ichleczenia, naraŜenie na AIDS, zapobieganie AIDS iinnym chorobom przenoszonym droga płciowąLiczba ciąŜ, liczba porodów, liczba poronień(samoistnych, sztucznych); powikłania związane zciąŜą, metody antykoncepcjiZainteresowania seksualne, orientacja seksualna,aktywność, satysfakcja i występujące problemy, wtym bolesne stosunki płciowe
 28. 28. Obwodowy układ krąŜenia. Chromanieprzestankowe, kurcze mięśni nóg, Ŝylaki, zakrzepyw ŜyłachUkład mięśniowo-szkieletowy. Bóle mięśni lubstawów, sztywność, zapalenie stawów, dnamoczanowa, ból okolicy krzyŜowej kręgosłupa.Jeśli występują, opisz lokalizację i objawytowarzyszące (obrzęk, zaczerwienienie, ból,tkliwość, sztywność, osłabienie, ograniczenieruchomości lub aktywności).Układ nerwowy. Omdlenia, utraty przytomności,napady padaczkowe, osłabienie, poraŜenie,drętwienie, mrowienie, drŜenia lub inne ruchymimowolne.
 29. 29. Układ hematologiczny. Niedokrwistość, łatwepowstawanie siniaków lub krwawień, przetoczeniakrwi w przeszłości i ewentualne reakcje na nie,Układ endokrynologiczny. Kłopoty z tarczycą,nietolerancja zimna lub gorąca, nadmiernapotliwość, cukrzyca, nadmierne pragnienie lubgłód, wielomocz.Stan psychiczny. Nerwowość, napięcie, nastrój wtym jego obniŜenie; róŜne myśli samobójcze;pamięć
 30. 30. CAŁOŚCIOWY WYWIAD DOTYCZĄCY DZIECKAZbieranie wywiadu dotyczącego dzieckaprzeprowadza się według tego samegoschematu, jak u osoby dorosłej, z pewnymidodatkami przedstawionymi poniŜej.DANE PERSONALNE. Data i miejsceurodzenia; zdrobnienia; imiona rodziców (inazwiska kaŜdego z nich, jeśli są róŜne).
 31. 31. GŁÓWNE DOLEGLIWOŚCI. Ustal, czybudzą one niepokój dziecka, rodzica(rodziców), nauczyciela lub jakiejś innejosoby.OBECNA CHOROBA. Ustal, jak kaŜdyczłonek rodziny reaguje na objawy dziecka,dlaczego się martwi i jakie wtórne korzyścidziecko moŜe odnieść dzięki chorobie.
 32. 32. WYWIAD DOTYCZĄCY PRZESZŁOŚCIWywiad dotyczący narodzin jest waŜny, jeśliobecnie występują zaburzenia neurologicznelub zaburzenia rozwoju. Jeśli jest tokonieczne, uzyskaj dane ze szpitala.
 33. 33. Okres przedporodowy - stan zdrowia matki,przyjmowane leki, spoŜycie alkoholu i stosowanienarkotyków, krwawienie z dróg rodnych,przybieranie na wadze, czas trwania ciąŜyOkres porodu - przebieg i rodzaj porodu, wagaurodzeniowa, ocena w skali Apgar w l i 5 minucieOkres poporodowy - działania resuscytacyjne,sinica, Ŝółtaczka, infekcje, charakter związku matkiz dzieckiem
 34. 34. Wywiad dotyczący karmienia, waŜny w przypadku dzieci niedoŜywionych . przekarmionychKarmienie piersią - częstotliwość i czas trwaniakarmienia, doświadczane trudności; przebieg iodzwyczajanie od karmienia piersiąKarmienie sztuczne - rodzaj, ilość, częstotliwość;wymioty, kolki, biegunka; witaminy, dostarczanieŜelaza i fluorku; wprowadzanie pokarmów stałychNawyki Ŝywieniowe - co lubi a czego nie lubidziecko, rodzaje i ilość spoŜywanego jedzenia;nastawienie i sposób radzenie sobie rodziców zproblemami w karmieniu
 35. 35. WYWIAD DOTYCZĄCY WZRASTANIA I ROZWOJUjest waŜny, gdy występuje opóźnienie wzrostu, niedorozwój psychomotoryczny i intelektualny oraz zaburzenia zachowania Rozwój fizyczny - masa ciała, wzrost, obwód głowy przy urodzeniu, w l, 2, 5 i 10 roku Ŝycia; okresy powolnego i szybkiego wzrostu
 36. 36. „Kamienie milowe" rozwoju - wiek, w którymdziecko zaczęło utrzymywać uniesioną główkę,przewracać się na plecy, samodzielnie siedzieć,stać, chodzić i mówić Rozwój społeczny - rytm snu w dzień i w nocy;umiejętność korzystania z toalety; problemy zmową; zachowania nawykowe; problemy zdyscypliną; osiągnięcia w szkole; stosunki zrodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami
 37. 37. OBECNY STAN ZDROWIAUczulenia. Zwróć szczególną uwagę na uczuleniawystępujące w dzieciństwie - wyprysk alergiczny,pokrzywka, przetrwały katar alergiczny, astmaoskrzelowa, nietolerancje pokarmowe inadwraŜliwość na ukąszenia owadów.Szczepienia. W tym daty podania i jakiekolwiekreakcje uboczne.Badania przesiewowe. W tym badanie wzroku,słuchu, poziomu cholesterolu, obecności gruźlicy,stęŜenia ołowiu we krwi oraz obecnościwrodzonych wad metabolicznych.
 38. 38. KOLEJNOŚĆ CAŁOŚCIOWEGO BADANIAOgólne wraŜenieStan psychicznySkóraGłowa i szyja, w tym wstępnaobserwacja sposobu oddychania
 39. 39. Badanie układu mieśniowo-szkieletowegoszyi i górnej części pleców; tkliwość trójkątaŜebrowo-kręgowegoTylna część klatki piersiowej i płucOglądanie gruczołów piersiowych, dołówpachowych, węzłów chłonnych połoŜonychpowyŜej kłykcia przyśrodkowego kościramiennej
 40. 40. Badanie układu mieśniowo-szkieletowego,stawu skroniowo-Ŝuchwowego i kończyngórnych, o ile są wskazaniaBadanie palpacyjne gruczołów piersiowychPrzednia część klatki piersiowej i płuc
 41. 41. Układ sercowo-naczyniowy By znaleźć niewyczuwalne uderzenie koniuszkowe i by usłyszeć lewostronne S3 lub S4 i szmer zwęŜenia zastawki mitralnej By usłyszeć szmer niedomykalności zastawki aorty
 42. 42. BrzuchU męŜczyzny: odbytnicaU kobiety: narządy płciowe i odbytnicaKończyny dolne i stopy: badanie obwodowegoukładu krąŜenia i układu mieśniowo-szkieletowego,oglądanie pod kątem oceny neurologicznej(ułoŜenie, masa mięśniowa, ruchy mimowolne)śylaki
 43. 43. Kręgosłup, kończyny dolne i stopy.U męŜczyzny: narządy płciowe i obecność przepuklin.Chód, próba Romberga (ujawnienie zaburzeńrównowagi ciała – pozycja stojąca z zestawionymistopami – oczy otwarte, potem zamknięte), nasilonapronacja (obrót stopy wokół jej długiej osi, obniŜeniebrzegu przyśrodkowego, podniesienie brzegu bocznegostopy).
 44. 44. Szczegółowe badanie neurologiczne, o ile są wskazania:Nerwy czaszkowe, które nie były jeszcze badane Część ruchowa: masa mięśniowa, napięcie mięśniowe, siła, szybkie ruchy naprzemienne, próba „palec-nos" Część czuciowa Odruchy
 45. 45. Dziękuję

×