Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
''Harname''İnceleme ve Sorular
Şeyhi bu mesneviyi kendi hayatından esinlenerek yazmış,toplumun bazı kesimine karşı duyduğu kızgınlığı ve ortaya koyduklar...
Soru 1:Harname'nin yapısını oluşturan olayları ve olay orgüsünü tespit ediniz.
<ul><li>Eserin olay örgüsü:
yazarın eşeği tanıtması
sahibinin eşeği salması
eşeğin çayırda gördüğü öküzlere hayran kalması ve onları kıskanması
ardından bilge eşekle karşılaşması bilge eşeğin ona nasihat vermesi
fakat eşeğin bu nasihatı dikkate almayıp bir buğday tarlasına dalması ve tarla sahibinin onu yakalamasıyla kulaklarını ve ...
oradan kaçarken tekrar bilge eşekle karşılaşması şeklindedir. </li></ul>
Soru2:Harname'de yapı unsurları olarak belirli bir zaman ve mekan var mıdır?
<ul><li>Metinde geçen bir gün,buğday tarlası şeklindeki unsurlar belirgin değildir bü yüzden metinde belirli bir zaman ve ...
Soru3:Harname'nin kahramanlarını ve olay örgüsünü gerçekle ilişkilendirerek yazarın bu unsurlara ne anlamlar yüklediğini b...
<ul><li>Harnamedeki kahramanlar eşek,eşeğin sahibi,pir eşek ve tarla sahibidir.bu kahramanlar ve bunların etrafında şekill...
Soru4:Harnamedeki temel çatışmayı ve temayı bularak defterinize yazınız.
<ul><li>Harnamedeki temel çatışma ''adalet-adaletsizlik''çatışmasıdır.Metnin teması ise''elindeki ile yetinmeyi bilmek''ti...
Soru5:Harnamedeki olayları ve temayı sosyal hayatla ilişkilendirerek yorumlayınız.
<ul><li>Zamanının sosyal hayatından etkilenerek yazıldığı göz önünde bulundurularak günümüz sosyal hayatında da elindekile...
 
Soru6:Harname mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.Eserin dil anlatım.ritim ahenk ve ypı özelliklerinden hareketle mesnevi n...
<ul><li>Harnameden de hareketle mesnevi nazım şeklinin özelliklerinin şunlar olduğu söylenebilir
Nazım birimi beyittir.
Aruz ölçüsü kullanılır.Aruzun kısa kalıpları kullanılır.
Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
Sembolik tarzda yazılır.
Olay örgüsü,kişiler,zaman ve mekan unsurları bulunur. </li></ul>
Soru7:Harnamenin yazılış amacı ve temel ifade biçiminden yola çıkarak mesnevi türünün genel özelliklerinden farklı yönleri...
<ul><li>Harname yazılış amacı olarak diğer mesnevilerden farklıdır yazar bu eseri kaleme alırken toplumun eksik ve yanlış ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

harname

20,175 views

Published on

mesnevi harname

Published in: Education, Technology
 • adamın dibisiniz abi çok teşk.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Süpersinizzz.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

harname

 1. 1. ''Harname''İnceleme ve Sorular
 2. 2. Şeyhi bu mesneviyi kendi hayatından esinlenerek yazmış,toplumun bazı kesimine karşı duyduğu kızgınlığı ve ortaya koydukları davranışların yanlışlığına yönelik düşüncelerini bir nebze olsun anlatabilmek için ironilerle ve ince benzetmelerle dolu mizahi yönden zengin bir eser ortaya koymuştur.
 3. 3. Soru 1:Harname'nin yapısını oluşturan olayları ve olay orgüsünü tespit ediniz.
 4. 4. <ul><li>Eserin olay örgüsü:
 5. 5. yazarın eşeği tanıtması
 6. 6. sahibinin eşeği salması
 7. 7. eşeğin çayırda gördüğü öküzlere hayran kalması ve onları kıskanması
 8. 8. ardından bilge eşekle karşılaşması bilge eşeğin ona nasihat vermesi
 9. 9. fakat eşeğin bu nasihatı dikkate almayıp bir buğday tarlasına dalması ve tarla sahibinin onu yakalamasıyla kulaklarını ve kuyruğunu kesmesi
 10. 10. oradan kaçarken tekrar bilge eşekle karşılaşması şeklindedir. </li></ul>
 11. 11. Soru2:Harname'de yapı unsurları olarak belirli bir zaman ve mekan var mıdır?
 12. 12. <ul><li>Metinde geçen bir gün,buğday tarlası şeklindeki unsurlar belirgin değildir bü yüzden metinde belirli bir zaman ve mekan yoktur. </li></ul>
 13. 13. Soru3:Harname'nin kahramanlarını ve olay örgüsünü gerçekle ilişkilendirerek yazarın bu unsurlara ne anlamlar yüklediğini belirleyiniz.
 14. 14. <ul><li>Harnamedeki kahramanlar eşek,eşeğin sahibi,pir eşek ve tarla sahibidir.bu kahramanlar ve bunların etrafında şekillenen olay örgüsü doğal gerçeklikle ilişkilidir.Şairin yaşadığı olaylarla ilişkilendirilirse,eşeğin şairin kendisini,eşeğin sahibinin hükümdarı,pir eşeğin şairin bir mürşüdini,tarla sahibinin ise köylüler veya eşkiyaları sembolize ettiği görülebilir. </li></ul>
 15. 15. Soru4:Harnamedeki temel çatışmayı ve temayı bularak defterinize yazınız.
 16. 16. <ul><li>Harnamedeki temel çatışma ''adalet-adaletsizlik''çatışmasıdır.Metnin teması ise''elindeki ile yetinmeyi bilmek''tir. </li></ul>
 17. 17. Soru5:Harnamedeki olayları ve temayı sosyal hayatla ilişkilendirerek yorumlayınız.
 18. 18. <ul><li>Zamanının sosyal hayatından etkilenerek yazıldığı göz önünde bulundurularak günümüz sosyal hayatında da elindekilerle yetinmeyi bilmeyen insanların olabileceği ve burda temsil edilen olay benzeri olayların meydana gelebileceği rahatlıkla söylenebilir. </li></ul>
 19. 20. Soru6:Harname mesnevi nazım şekliyle yazılmıştır.Eserin dil anlatım.ritim ahenk ve ypı özelliklerinden hareketle mesnevi nazım şeklinin özelliklerini tespit ediniz.
 20. 21. <ul><li>Harnameden de hareketle mesnevi nazım şeklinin özelliklerinin şunlar olduğu söylenebilir
 21. 22. Nazım birimi beyittir.
 22. 23. Aruz ölçüsü kullanılır.Aruzun kısa kalıpları kullanılır.
 23. 24. Her beyit kendi arasında kafiyelidir.
 24. 25. Sembolik tarzda yazılır.
 25. 26. Olay örgüsü,kişiler,zaman ve mekan unsurları bulunur. </li></ul>
 26. 27. Soru7:Harnamenin yazılış amacı ve temel ifade biçiminden yola çıkarak mesnevi türünün genel özelliklerinden farklı yönlerini belirleyiniz.
 27. 28. <ul><li>Harname yazılış amacı olarak diğer mesnevilerden farklıdır yazar bu eseri kaleme alırken toplumun eksik ve yanlış yönleri vurgulamak istemiştir.Ayrıca diğer mesnevilerden farklı olarak hayvanlara insan özellikleri kazandırılmıştır.Bundan dolayı Harname bir çeşit fabl olarak nitelendirilebilir </li></ul>
 28. 29. Soru8:Harnamede kahraman olarak eşek ve öküzün seçilesinin nedeni nedir?Tema ve olay örgüsüyle ilişkilendirerek tartışınız.
 29. 30. <ul><li>Harnamede kahraman olarak eşek ve öküzün seçilmesi birbiriyle kıyaslanabilecek farklarının olmasındandır.Bu farklılık etkenlerle yetinme teması ve onun etrafında gelişen olay örgüsüyle,elindekilere rıza göstermeyen eşek ve eşekten üstün olan öküzün eksiklik ve fazlalıkları üzerine kurulmuştur. </li></ul>
 30. 31. <ul>Bir eşek var idi zâif ü nizâr Yük elinde kat'i şikeste vü zâr <li>Benem ol gâm yükinde har-ı leng
 31. 32. Gussalar balçığında vâlih ü deng
 32. 33. Soru9:Yukarıdaki beyitlerden yola çıkarak metindee kaç tür bakış açısı olduğunu belirleyiniz. </li></ul>
 33. 34. <ul><li>İl beyitte ilahi bakış açısı kullanılmıştır.
 34. 35. İkinci beyitte ise kahramanın gözünden anlatım vardır.Burdan yola çıkılarak metinde 2 tür bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. </li></ul>
 35. 36. Soru10:Anlatıcının Harnamedeki olay ve kişilerle ilişkisini değerlendiriniz.
 36. 37. <ul><li>Anlatıcı bu olaylar kendi yaşadığı olaylar olmasına rağmen onları hikedeki hayvanların başından geçmiş gibi anlatıyor. </li></ul>
 37. 38. Ki teninde tü komamıştı yağır Bizim ulu işimiz odundur K'ide tevki-i Padişaha hilaf Çün bular oldı ol azize sebeb Soru11:Yukarıdaki dizeler günümüz Türkçesiyle karşılaştırıldığında Harnamenin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili neler söylenebilir?
 38. 39. <ul><li>Bu dizelerle günümüz Türkçesi karşılaştırıldığında kısmen sade bir Türkçeyle yazıldığı yorumu yapılabilir. </li></ul>
 39. 40. Yok mudur gökde bizüm ılduzumuz K'olmadı yir yüzinde boynuzumuz. Soru12:Yukarıdaki beyti anlam bakımından yorumlayınız.
 40. 41. <ul><li>Ilduz sözcüğü günümüzde değişerek yıldız şeklini almıştır.Bu sözcük burada mecazi olarak talih baht anlamında kullanılmıştır. </li></ul>
 41. 42. Oktay Özseven Halid Bayram Yiğit Talas

×