Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aplicatia Calculator

4,716 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

Aplicatia Calculator

 1. 1. Aplica ţ ia Calculator Grupa ACCESSORIES
 2. 2. Cuprins <ul><li>Introducere </li></ul><ul><li>Pornirea aplica ţiei Calculator </li></ul><ul><li>Calculatorul standard </li></ul><ul><li>Calculatorul ştiinţific </li></ul><ul><li>F unc ţ iile oferite de c ă tre calculatorul ş tiin ţ ific </li></ul><ul><li>Aplicaţii </li></ul><ul><li>Bibliografie </li></ul><ul><li>Sfârşitul prezentării </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Aceasta aplica ţ ie ofer ă utilizatorului posibilitatea de a efectua calcule matematice complexe în mod similar folosirii unui calculator de buzunar. Exist ă dou ă tipuri de calculatoare puse la dispozi ţ ie de c ă tre acest accesoriu: calculatorul standard, care permite efectuarea de calcule simple (adunare, scadere, înmultire, împartire etc.) ş i calculatorul ş tiin ţ ific, care extinde func ţ ionalitatea calculatorului standard prin adaugarea unor func ţ ii matematice ş i statistice complexe ş i prin posibilitatea de a efectua calcule în diferite baze de numera ţ ie. </li></ul>Introducere
 4. 4. Pornirea aplica ţiei Calculator
 5. 5. Calculatorul standard Tipul de calculator utilizat se selecteaza din meniului View, folosind optiunile Standard ş i Scientific.
 6. 6. Calculatorul ştiinţific
 7. 7. F unc ţ iile oferite de c ă tre calculatorul ş tiin ţ ific stocheaza în memorie numarul afisat MS afiseaza continutul memoriei MR sterge din memorie toate valorile stocate MC inversul unui numar 1/x factorialul numarului afisat n! ridicarea la puterea 2, 3 respectiv la o putere introdusa de catre utilizator x^2, x^3, x^y functiile trigonometrice sin, cos, tg sin, cos, tan calcularea valorii logaritmului natural si a celui zecimal din numarul afisat ln, log scrierea exponentiala a numarului afisat Exp converteste numarul afisat în formatul grade-minute-secunde dms paranteze pentru a stabilii ordinea efectuarii operatiilor [, ] trecerea de la scrierea exponentiala la cea normala si invers F-E functii statistice pentru media aritmetica, suma si deviatie standard Ave, Sum, s deschiderea cutiei statistice si adaugarea unei noi valori Sta, Dat adunare, scadere, înmultire, împartire +, -, *, / FUNCTIE SIMBOL
 8. 8. F unc ţ iile oferite de c ă tre calculatorul ş tiin ţ ific functiile hiperbolice pentru sin, cos, tan Hyp calculeaza functiile inverse pentru toate functiile descrise pâna acum Inv stergerea ultimei cifre a numarului afisat Back sterge numarul afisat Ce sterge din memorie rezultatul operatiei C schimba semnul numarului afisat +/- afisarea numerelor trigonometrice în grade, radiani sau gradienti Deg, Rad, Grad sistemele de numeratie hexazecimal, zecimal, octal, binar Hex, Dec, Oct, Bin partea intreaga a numarului afisat Int shiftare (translatie) la stânga a cifrelor binare ale numarului cu un numar specificat de pozitii (operatie echivalenta înmultirii cu puteri ale lui 2) Lsh functiile logice SI, SAU, SAU exclusiv, negare And, Or, Xor, Not restul împartirii lui x la y (x mod y) Mod valoarea numarului &quot;Pi&quot; PI aduna numarul afisat în memorie M+ FUNCTIE SIMBOL
 9. 9. Aplicaţii <ul><li>Calculaţi media aritmetică şi suma pătratelor numerelor 10, 12, 57, 23, 99 folosind caseta statistică a calculatorului. </li></ul><ul><li>Calculaţi valoarea expresiei binare: </li></ul><ul><li>E = 1000x111:10+111x(11+101) </li></ul>
 10. 10. Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3 Pasul 5 Pasul 6 Pasul 4 Pasul 7 (se repet ă paşii 3, 4, 5 şi 6 pentru toate numerele din şir ) Pasul 8 Media aritmetică =2764,6 Pasul 9 Suma =13823
 11. 11. Pasul 1 Pasul 2 Pasul 3 Pasul 4 Pasul 5
 12. 12. Pasul 6 Pasul 7 Pasul 10 Pasul 9 Pasul 8
 13. 13. Pasul 11 Pasul 12 Pasul 13 Pasul 14 Pasul 15
 14. 14. Pasul 16 Pasul 17 Pasul 18 Pasul 19
 15. 15. Pasul 20 Rezultatul expresiei
 16. 16. Bibliografie <ul><li>Manual pentru clasa a IX -a – Tehnologia informa ţiei şi a comunicaţiilor – autor Mariana Miloşescu, Editura Didactică şi Pedagogică 2004 </li></ul>

×