GÜÇ KALİTESİ MİLLİ PROJESİ
Yrd. Doç. Dr. Oktay ARIKAN 2. HARMONİKLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.1 Harmoniklerin Tanımı, Ortaya Çıkışı ve Harmoniklerle İlgili Kavramlar  Harmonikler , ak ı m ve gerilimin, temel fre...
2.1.1. Harmonikler Nasıl Oluşur?  Sinüsoidal fonksiyon  Sinüsoidal ak ı m ı n ani değeri, Çeşitli non-sinüsoidal fonksiy...
Nonsinüsoidal ak ı m Fourier serisi ile Yükün ak ı m-gerilim karakteristiği lineer (doğrusal) ise bu tip yüklere lineer ...
(a) Faz Fark ı Yok  (b) Faz Fark ı Var Lineer Yükün ak ı m-gerilim dalga ş ekilleri  Lineer yükün akım ve gerilimi si...
Yükün akım-gerilim karakteristiği lineer değil ise bu yüke non-lineer yük denir Şebekede harmoniklerin kaynağ ı non-li...
Sinüsoidal gerilim uygulanan bir Non-lineer yük non-sinüsoidal ak ı m çeker ve  harmonik üretir. Enerji Kalitesi ve Ha...
Harmonik üreten elemanlar nedeniyle şebeke geriliminin bozulmas ı Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.1.2. Harmoniklerle İlgili Kavramlar Gerilimin Ani Değeri Gerilimin EFEKTİF DEĞERİ Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.1.2. Harmoniklerle İlgili Kavramlar Akımın Ani Değeri Akımın EFEKTİF DEĞERİ Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.1.2. Harmoniklerle İlgili Kavramlar Aktif Güç Görünür  Güç D : Distorsiyon Gücü Ani Değerler Enerji Kalitesi ve Harmo...
Harmoniklerin olmad ı ğ ı durumda distorsiyon gücü D=0 olur. Tam kompanzasyon yapılarak reaktif güç Q=0 değerine indirile...
Toplam Harmonik Distorsiyonu (THD)  ( Toplam Harmonik Bozulması)  Gerilim için: Akım için: Enerji Kalitesi ve Harmonikle...
Toplam Harmonik Distorsiyonu ( THD )  Tekil Harmonik Distorsiyonu Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Toplam Talep Distorsiyonu (TTD)  I L yük taraf ı ndan, besleme sisteminin ortak bağlant ı noktas ı ndan çekilen, temel ...
Transformatör K – Faktörü 500 kVA’nın altındaki transformatörler için tanımlanmıştır.   K-faktörü harmonik akımlar mevcut...
UL standartları 1561; Kuru Tip Genel Maksat ve Güç Transformatörleri için standart 1562; Kuru Tip 600 Volt üstü dağıtım tr...
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Harmonikli Durumda Güç Faktörü Nonsinüsoidal gerilim ve akımın efektif değeri, Harmonik distorsiyonu nedeniyle güç faktö...
2.2. Harmonik Kaynakları           Konverterler,          Yüksek gerilim ile enerji iletim (HVDC) sistemleri,       ...
2.2.1. Konverterler  Transformatörün yıldız/yıldız bağlı olması halinde Üç fazlı 6-darbeli konverter (Yarı kontrollu doğ...
Transformatörün yıldız/yıldız bağlı olması halinde Transformatörün yıldız/üçgen bağlı olması 12 darbeli konverterde ikis...
Üç fazlı 12 darbeli konverter (Yarı kontrollu doğrultucu) a) Bağlantı şeması b) Hat akımı dalga şekli  (a) (b) 12 darbeli...
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.2.2. Transformatörler  Transformatörler mıknatıslanma eğrisinin lineer olmaması nedeniyle harmonik üretir Transformat...
2.2. 3 Ark Fırınları  Ark fırınlarının empedansı dengesiz olup, akımı aşırı distorsiyonludur ve ark direnci çok hızlı de...
Bir ark fırını akımının ergitme (a) ve tasfiye (b) aşamalarında frekans dağılımı  2,3,4 ve 5 mertebesindeki akım harmonik...
2 . 2 . 4 Gaz Deşarjı Prensibi ile Çalışan Aydınlatma Elemanları  Fluoresant lambaların 3.harmonik akımları  nötr hattı...
2 . 2 . 5 . Fotovoltaik Sistemler  Doğru akım üretirler, içindeki DC/AC dönüştürücü harmonik kaynağıdır. Fotovoltaik ene...
2 . 2 . 7 . Elektronik Balastlar ve Kompakt Fluoresant Lambalar  THD i = %144  Kompakt fluoresant lamba akımı Enerji Ka...
2.3. Harmoniklerin Meydana Getirdikleri Etkiler        Elektrik güç sistemi elemanlarında ve yüklerde ek kayıpların oluş...
2.3.1 Harmoniklerin Direnç Üzerindeki Etkisi  Deri etkisi (Skin Effect) nedeniyle direnç artar. için  için  R 0 doğr...
2.3.2.Harmoniklerin Reaktanslar Üzerindeki Etkisi  Endüktif Reaktans  <ul><li>Temel bileşen </li></ul><ul><li>n. harmo...
Devre Elemanlar ı n ı n Frekans Bağ ı ml ı E ş de ğ erleri  Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.3.3. Harmoniklerin Kayıplara Etkisi  Bak ı r Kay ı plar ı  Akımın efektif değeri Güç kaybı Harmonikler nedeniyle ek...
Güç kayıplarının THD I ile değişimi (I 1 , R=sabit)  Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Demir kayıpları  <ul><li>Histerizis kayıpları frekans (f) ile ve gerilimin karesi ile orantılı artar.  </li></ul><ul><l...
2.3.4. Harmoniklerin Motorlar Üzerindeki Etkisi  <ul><li>Aşırı akım nedeniyle kayıpların artması </li></ul><ul><li>Momen...
2.3.6. Harmoniklerin Enerji İletim Sistemi Üzerindeki Etkisi temel bileşen (50 Hz) için n. harmonik için <ul><li>Güç ka...
2.3.7. Harmoniklerin Devre Kesicilere ve Sigortalara Etkisi 2.3.8. Harmoniklerin Güç Faktörüne Etkisi GF=P/S  <ul><li>Ş...
2.3.9. Harmoniklerin Koruma Rölelerine Etkisi <ul><li>Rölelerin çalışma karakteristiklerinde değişme </li></ul><ul><li>H...
2.3.9. Harmoniklerin Koruma Rölelerine Etkisi İndüksiyon diskli elektromekanik  ters zamanlı aşırı akım rölesi Elektron...
2.3.11 Harmoniklerin Elektronik Elemanlar Üzerindeki Etkisi Harmonik distorsiyon, gerilimin sıfır geçişlerini kaydırabili...
Harmonik akımları  n=1., 4., 7., 10., 13., .. pozitif bileşen harmonikleri (faz sırası a-b-c) n=2., 5., 8., 11., 14., 1...
n=3., 6., 9., 12., 15., .... sıfır bileşen harmonikleri Harmonik dereceleri ve bunların sequence tipleri  Dengeli şebeke...
sinüsoidal akım (Dengeli sistem) (Nötr hattından akım akmaz.)  sinüsoidal akım (Dengesiz sistem) ( Nötr hattından akım ...
Dengeli nonsinüsoidal akım (Nötr hattından üç fazın 3.harmonik akımlarının toplamı akar.)  Enerji Kalitesi ve Harmonikler...
3. Harmonik nedeniyle nötr hattının aşırı yüklenmesi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Nötr hattının 3. harmonik bileşenlerle yüklenmesi  3. harmonik bileşenlerin nötrde toplanması ile bu nötr hattı aşırı yük...
3. Harmonik Filtresi Nötr hattına seri bağlanır, L-C elemanlarından oluşan bir paralel rezonans devresidir. Enerji Kalites...
2.4. Harmonikler ve Transformatörler  (a) (b) (c) Demir çekirdekli bir bobinin, a) Uygulanan gerilim,  b) Mıknatıslanm...
2.4.1 Tranformatörlerin Darbe Akımı Harmonikleri  Gerilim kesilince oluşan artık akı sebebiyle transformatör ilk devre...
Darbe akımı harmonik bileşenlerin zamanla değişimi  Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.4.2. Transformatör Bağlama Grupları ve Harmonikler Üç ve üçün katı harmonik bileşenlerin dışındaki diğer harmonik bileş...
Ttransformatörler ; -        primeri ve sekonderi nasıl bağlanırsa bağlansın, -        primer ve sekonderin yıldız noktası...
2.5. HARMONİKLERİN KOMPANZASYON TESİSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ  Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.5. HARMONİKLERİN KOMPANZASYON TESİSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ  Bir elektrik sisteminde harmonik bileşenlerin varlığını ilk hab...
2.5.1. Aşırı Gerilim  Harmonikli durumda Gerilim yükselir, IEEE-519’a göre gerilim distorsiyonu sınırı %5’dir.  TS 804...
2.5.3. Aşırı Reaktif Yük 2.5.4. Rezonans Oluşumu  Şebeke endüktansı ve kondansatörler arasında rezonans devresi oluşur. ...
A Barasına göre  S T : Nominal transformatör gücü Q C :Kondansatör gücü u k : Trf. Bağıl kısa devre gerilimi   rezon...
Örnek:  S K =20 MVA ve Q C =750 kVAr ise Sistemde 5. harmonik frekansında rezonans meydana gelecektir. Kademeli kompan...
2.5.5. Kondansatörlerin Harmonik Distorsiyonuna Etkisi  Kompanzasyon devreye girdiği zaman yük akımının dalga şekli daha ...
Kompanzasyonun THD i ’ye etkisi  KOMPANZASYON DEVRE DIŞI KOMPANZASYON DEVREDE I 5 % 2 I 5 % 16 THD i % 2,5 THD i % 18 K-F...
KOMPANZASYON DEVRE DIŞI KOMPANZASYON DEVREDE I 5 % 12 I 5 % 150 THD i % 14 THD i % 152 K-Faktörü 1,53 K-Faktörü 32,4 Enerj...
2.6 . 1 . Elk. Enerji Sistemlerin de  Rezonans Oluşumu Seri rezonans devresi Paralel rezonans devresi Seri rezonans devr...
<ul><li>Seri rezonans devresi bir akım kaynağı ile besleniyorsa, rezonans halinde Z=R olması sebebiyle devrenin gerilimi m...
Pratikte Elektrik enerji sistemlerinde seri rezonans, A.G ve O.G şebekelerinde bir güç transformatörü ile reaktif güç kom...
- Örnek seri rezonans devresi ve Frekansa göre eşdeğer empedansın değişimi  (5 .harmonik civarında (270 Hz) empedans mi...
2.6.2. Güç Sisteminde Seri Rezonans Oluşmasına Örnekler Seri rezonansın oluşması Seri rezonansın oluşması Enerji Kalites...
Enerji sistemlerinde en etkili rezonans problemleri harmoniklerin mevcut olması durumunda ve paralel rezonans devrelerinde...
Paralel Rezonans Devresi Elektrik enerji sistemlerinde sistem endüktansı (L s ) ile sistem kapasitesi (C s ) veya yüke ait...
Harmonikler genelikle bir akım kaynağı olarak modellenir. D evrede kaynak bir akım kaynağı ise, rezonans durumunda;  P a...
Bir devrede L, C elemanlarından oluşan birden fazla kolun olması durumunda farklı frekanslarda devre seri ve paralel rezon...
Reaktif güç kontrol rölesi ile kontrol edilen kademeli kompanzasyon tesislerinde herbir kademedeki kapasite değeri için ay...
paralel rezonans olayında ölçülen akım değerleri Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.6.3. Güç Sisteminde Paralel Rezonansın Oluşumuna Örnekler Nonlineer yükün kompanzasyonu Nonlineer yük ve kompanzasyon s...
2.6.4. Harmonikler Nedeniyle Rezonans Oluşumu için Sayısal Örnek <ul><li>Enerji sistemlerinde rezonans problemleri genelli...
<ul><li>Deri etkisi nedeniyle direnç değerindeki artış ihmal edilebilir. </li></ul><ul><li>h. harmonik için endüktif reakt...
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Harmonik analizi sonuçları: Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
<ul><li>Sonuçların Değerlendirilmesi: </li></ul><ul><li>Kondansatörün 13.harmonik akımı nominal akımının 6-7 katına </li>...
Çok baralı sistemlerde rezonans oluşma riski sistemin frekansa bağlı empedans değişimi ile incelenebilir. Empedansın belir...
<ul><li>Kurulu bir tesiste harmoniklerin belirlenmesi </li></ul><ul><li>Kurulu bir tesiste harmonik seviyesini belirlemeni...
2.7. HARMONİKLERİN SINIRLANDIRILMASI VE HARMONİK STANDARTLARI  2.7.1. Harmonikle Bozulmanın Ölçütü  Standartlarda harm...
2.7.2. Harmonik Standartları  Çeşitli ülkelerin harmonik standartları Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Konutlarla ilgili (a) alçak ve (b) orta gerilim şebekeleri için EN 50160 harmonik distorsiyon limitleri  Alçak Gerilim ...
Orta gerilim şebekeleri için EN 50160 harmonik distorsiyon limitleri Orta Gerilim Şebekesi (1kV < U < 35kV) Tek Harmonik...
IEEE 519-1992 ’nin Gerilim için Harmonik Distorsiyon Sınırları  <ul><li>Transformatör akımındaki harmonikler IEEE C 57....
Harmonik üreten elemanlar nedeniyle şebeke geriliminin bozulmas ı Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
IEEE 519-1992 ’nin genel dağıtım sistemlerine ait akım için harmonik distorsiyon sınırları  U n   69kV I K  /I L n...
69  U n  161kV   20 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 20-50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 50-100 5.0 2.25 2.0 0.75 0.35 6.0 1...
2.7.3. Türkiye’de Harmonik Bozulmalarla İlgili Sınırlandırmalar  EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’nun19 Şubat 2003...
20 - 154 kV arası iletim sisteminde kabul edilebilir harmonik gerilim seviyeleri  EPDK tarafından hazırlanan ELEKTRİK...
EPDK tarafından hazırlanan ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ ’ne göre  380 kV iletim sisteminde kabul edilebilir ha...
<ul><li>Akım harmonikleri ile ilgili sınırlandırmalar: </li></ul><ul><li>EPDK tarafından hazırlanan ve 10.11.2004 tarihli...
Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
GÜÇ KALİTESİ MİLLİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN MOBİL HARMONİK ÖLÇÜMLERİNDEN ÖRNEKLER  TEİAŞ KONYA-4 TM 380/154 kV OTO...
Ölçüm yapılan sistemin tek hat şeması Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
KONYA-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3, 7 GÜNLÜK, Primer Akımı Gerçek-RMS Değişimi OTOTRANSFORMATÖRÜN 380 kV TARAFIN...
Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
KONYA-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Primeri , 7 günlük, Primer Akımı (3., 5., 7. ve 9). Harmonik Bileşenleri  (3 sa...
Konya-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Primeri , 7 günlük, Primer Akımı  Toplam Talep Bozulumu (TTD) ( 3 saniyelik ort...
EPDK tarafından hazırlanan ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ ’ne göre  380 kV iletim sisteminde kabul edilebilir ha...
Konya-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Primeri, 7 günlük ,  Fazlar Arası Gerilim 5. Harmonik Bileşeni  (3 saniyelik ...
Konya-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Primeri, 7 günlük ,  Fazlar Arası Gerilim Toplam Harmonik Bozulumu  ( THDv ...
KONYA-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Sekonderi , 7 günlük, Sekonder Akımı (3., 5., 7. ve 9). Harmonik Bileşenleri ...
Konya-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Sekonderi , 7 günlük, Sekonder Akımı  Toplam Talep Bozulumu (TTD) ( 3 saniyel...
Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI OTOTRANSFORMATÖRÜN 154 kV TARAFINDAKİ ÖLÇÜMLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Konya-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Sekonderi , 7 günlük ,  Fazlar Arası Gerilim Toplam Harmonik Bozulumu  ( T...
2.8. HARMONİK FİLTRELERİ  Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.8.2. Pasif Filtreler  Tek ayarlı filtre Q=30….60 Q=X r / R   Q: Kalite faktörü  İkinci mertebe sönümlü filtre  Q=...
Devrede seri filtrenin kullanımı  Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Şönt Filtreler Temel frekansta reaktif güç kompanzasyonu harmonik frekanslarında filtreleme yaparlar. Harmonik akımlarına ...
Filtre bağlandıktan sonra nonlineer yük barasındaki gerilim,  olacaktır. <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Filtrenin güç s...
Tek ayarlı filtreler Düşük empedans veya kısa devre oluşturarak ayarlanan yalnız bir frekanstaki harmonik akımının bastırı...
<ul><li>Çift Ayarlı Filtreler  </li></ul><ul><li>iki ayrı frekansa ayarlı olup ayarlandıkları frekanslarda düşük empedan...
2.8.2.2.1. Tek Ayarlı Şönt Filtre ile İlgili Bağıntılar  Rezonans frekansı : f=50 Hz temel frekans olmak üzere ile hesa...
Örnek : Filtre reaktör faktörü %7 olan bir filtrenin rezonans frekansı nedir?  Örnek : 210 Hz’lik filtre için p=?  p=%5...
2.8.2.2.2. Tek Ayarlı Şönt Filtre Çeşitleri  Uygulamada tek ayarlı pasif filtreler rezonans frekanslarının herhangi bir h...
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
189 Hz Detuned Filtrenin empedans grafiği Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
189 Hz Detuned Filtrenin empedans grafiği Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2. Ayarlı Filtreler (Tuned Filtreler)  Harmonik distorsiyonunun yüksek olduğu yerlerde kullanılırlar. Harmonik frekansla...
3 kollu (245 Hz, 345 Hz ve 545 Hz) Tuned Filtrenin Empedans-Frekans grafiği  Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Bir Tuned filtrede ölçülmüş değerler  Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
2.8.2.3. Sönümlü Filtreler  Yüksek dereceli harmonik bileşenlerini (örneğin 17 ve üzeri) filtrelemek için kullanıldığında...
2.8.3. Aktif Filtreler  Aktif filtreler nonlineer yük tarafından üretilen ve şebekeye enjekte edilen harmonik akımlarını ...
Aktif filtrenin devreye bağlanması  Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Aktif filtreyi oluşturan temel elemanlar  Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Aktif filtreleri harmonik giderme işlemini devreye iki şekilde bağlanarak sağlarlar. Bu bakımdan aktif filtreler seri ve ş...
Aktif filtre ile pasif filtrenin karşılaştırılması  Konu PASİF FİLTRE AKTİF FİLTRE Filtrenin ayarlandığı frekans Bir veya...
2.8.4. Filtre Hesabı <ul><li>Harmonik üreten yükün meydana getirdiği harmonik akım spektrumu, </li></ul><ul><li>İzin veri...
2.8.4.1. Tek ayarlı filtrenin tasarım eşitlikleri  Filtrenin ayarlı olduğu rezonans frekansı, Filtre temel frekansta ko...
Filtrenin her bir kolundaki C r değeri belirlendiği için n harmonik mertebesi olmak üzere endüktif reaktansın rezonans fr...
ÖRNEK (Düşük Ayarlı (Detuned) Pasif Filtre Hesap Örneği) <ul><li>Trafonun 400 V barasından çekilen güç 1200 kW, cos  =...
1. Filtrenin rezonans frekansının belirlenmesi <ul><ul><li>Tesiste etkin olan harmonik 5. harmoniktir. 5. harmonik freka...
2. Kondansatör Gücü, Gerilimi ve Rezonans Frekansının Hesaplanması <ul><ul><li>Filtrenin gücü yükün reaktif güç ihtiyacın...
Filtreli kompanzasyon tesisinin vermesi gereken reaktif güç, Rezonans frekansı 210 Hz olduğuna göre filtre reaktör faktörü...
Nominal kondansatör gerilimleri:  400V – 440V – 480V – 525V – 600V – 660V 440V yeterli gibi görünse de şebeke geriliminde...
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
Enerji Kalitesi ve Harmonikler Semineri Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI Filtre kondansatörü ile ilgili değerlerin IEEE Stand...
Yrd. Doç. Dr. Oktay ARIKAN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik - Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü TEŞEKKÜ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tei̇aş harmonikler 02.11.2009

4,090 views

Published on

Published in: Technology, Business
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • tHANK YOU FOR HELP
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
4,090
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
344
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tei̇aş harmonikler 02.11.2009

 1. 1. GÜÇ KALİTESİ MİLLİ PROJESİ
 2. 2. Yrd. Doç. Dr. Oktay ARIKAN 2. HARMONİKLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 3. 3. 2.1 Harmoniklerin Tanımı, Ortaya Çıkışı ve Harmoniklerle İlgili Kavramlar Harmonikler , ak ı m ve gerilimin, temel frekans ı n (50 Hz) tam kat ı frekansl ı (150 Hz, 250 Hz, 350 Hz, ... ) bile ş enleri olarak tan ı mlanabilir. Nonsinüsoidal ak ı m için temel bile ş en ve harmonik bile ş enleri 650 Hz 13 550 Hz 11 350 Hz 7 250 Hz 5 150 Hz 3 50 Hz 1 Frekans n Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 4. 4. 2.1.1. Harmonikler Nasıl Oluşur? Sinüsoidal fonksiyon Sinüsoidal ak ı m ı n ani değeri, Çeşitli non-sinüsoidal fonksiyon örnekleri Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 5. 5. Nonsinüsoidal ak ı m Fourier serisi ile Yükün ak ı m-gerilim karakteristiği lineer (doğrusal) ise bu tip yüklere lineer yük ad ı verilir. Gerilim sinüsoidal yük lineer ise harmonik olu ş maz . Lineer Yükün V-I karakteristiği Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 6. 6. (a) Faz Fark ı Yok (b) Faz Fark ı Var Lineer Yükün ak ı m-gerilim dalga ş ekilleri Lineer yükün akım ve gerilimi sinüsoidaldir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 7. 7. Yükün akım-gerilim karakteristiği lineer değil ise bu yüke non-lineer yük denir Şebekede harmoniklerin kaynağ ı non-lineer yüklerdir. Non-lineer Yükün V-I karakteristiği (a) Faz Fark ı Yok (b) Faz Fark ı Var   Non-lineer Yükün ak ı m-gerilim dalga ş ekilleri Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 8. 8. Sinüsoidal gerilim uygulanan bir Non-lineer yük non-sinüsoidal ak ı m çeker ve harmonik üretir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 9. 9. Harmonik üreten elemanlar nedeniyle şebeke geriliminin bozulmas ı Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 10. 10. 2.1.2. Harmoniklerle İlgili Kavramlar Gerilimin Ani Değeri Gerilimin EFEKTİF DEĞERİ Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 11. 11. 2.1.2. Harmoniklerle İlgili Kavramlar Akımın Ani Değeri Akımın EFEKTİF DEĞERİ Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 12. 12. 2.1.2. Harmoniklerle İlgili Kavramlar Aktif Güç Görünür Güç D : Distorsiyon Gücü Ani Değerler Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 13. 13. Harmoniklerin olmad ı ğ ı durumda distorsiyon gücü D=0 olur. Tam kompanzasyon yapılarak reaktif güç Q=0 değerine indirilebilir S=P olur böylece güç faktörü PF=1 yap ı labilir. Ancak sistemde harmonikler var ise mutlaka distorsiyon gücü de vardır (D≠ 0 ) kompanzasyon yap ı lsa bile S>P olur. Bu nedenle harmonikli sistemlerde güç faktörü 1 yap ı lamaz ( G F≠1), Reaktif güç Temel bileşen (50 Hz) için Görünür güç Güç Faktörü Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 14. 14. Toplam Harmonik Distorsiyonu (THD) ( Toplam Harmonik Bozulması) Gerilim için: Akım için: Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 15. 15. Toplam Harmonik Distorsiyonu ( THD ) Tekil Harmonik Distorsiyonu Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 16. 16. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 17. 17. Toplam Talep Distorsiyonu (TTD) I L yük taraf ı ndan, besleme sisteminin ortak bağlant ı noktas ı ndan çekilen, temel frekansl ı en yüksek ak ı md ı r. On iki ay öncesinden ba ş lanarak hesaplaman ı n yap ı laca ğı ana kadar olan süre zarf ı nda yük taraf ı ndan talep edilen maksimum ak ı mlar ı n ortalamas ı olara k hesaplan ı r. TTD kavram ı IEEE ‘Standard 519’ uygulamas ı nda özellikle belirtilmi ş tir. Şekil (Form) Faktörü   k f = Efektif De ğe r / Ortalama De ğ e r   Bozulmu ş sinüsoidal bir dalgan ı ın bozulma ölçütünü verir.   sinüsoidal bir dalga için, k f =1.11 Tepe (Crest) Faktörü   Tepe Faktörü = Tepe Değer / Temel Bileşenin Efektif Değeri Sinüsoidal bir dalga için bu değer, ’dir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 18. 18. Transformatör K – Faktörü 500 kVA’nın altındaki transformatörler için tanımlanmıştır.   K-faktörü harmonik akımlar mevcut olduğu zaman standart transformatörlerin yüklenme kapasitesindeki azalma miktarlarını hesaplamak için kullanılır. Standart transformatörün anma değerindeki düşümünün hesaplanmasında, IEEE C57.110-1986’da D, transformatör gücündeki azalma. Harmonikli akımla yüklenen transformatörün verebileceği en büyük güç değeri,  S H = D.S N Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 19. 19. UL standartları 1561; Kuru Tip Genel Maksat ve Güç Transformatörleri için standart 1562; Kuru Tip 600 Volt üstü dağıtım transformatörleri için, harmonik içeriği %5’ten yüksek olan yüklerde standart transformatör kullanımını sınırlandırmıştır. UL standartlarına göre standart K-faktörü oranları K 1 4 9 13 20 30 40 50 Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 20. 20. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 21. 21. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 22. 22. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 23. 23. Harmonikli Durumda Güç Faktörü Nonsinüsoidal gerilim ve akımın efektif değeri, Harmonik distorsiyonu nedeniyle güç faktörü azalır Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 24. 24. 2.2. Harmonik Kaynakları          Konverterler,          Yüksek gerilim ile enerji iletim (HVDC) sistemleri,          Motor sürücü devreleri          Ark fırınları,          Kaynak makinaları,          Elektrik makinaları (Transformatörler, Generatörler, Motorlar)          Statik VAr kompanzatörler,          Gaz deşarj prensibi ile çalışan aydınlatma elemanları,          Fotovoltaik sistemler,          Bilgisayarlar,          Elektronik balastlar,          Kesintisiz güç kaynakları,          Anahtarlamalı güç kaynakları Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 25. 25. 2.2.1. Konverterler Transformatörün yıldız/yıldız bağlı olması halinde Üç fazlı 6-darbeli konverter (Yarı kontrollu doğrultucu) Transformatörün yıldız/üçgen bağlı olması Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 26. 26. Transformatörün yıldız/yıldız bağlı olması halinde Transformatörün yıldız/üçgen bağlı olması 12 darbeli konverterde ikisinin toplanması Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 27. 27. Üç fazlı 12 darbeli konverter (Yarı kontrollu doğrultucu) a) Bağlantı şeması b) Hat akımı dalga şekli (a) (b) 12 darbeli konverter Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 28. 28. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 29. 29. 2.2.2. Transformatörler Transformatörler mıknatıslanma eğrisinin lineer olmaması nedeniyle harmonik üretir Transformatörün mıknatıslanma eğrisi Bir dağıtım transformatörünün harmonik spektrumu I n : n.harmonik akımı I  : Mıknatıslanma akımı Transformatörün mıknatıslanma akımı ve harmonik spektrumu Harmonik Derecesi (n) 3 50 5 20 7 5 9 2.6 Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 30. 30. 2.2. 3 Ark Fırınları Ark fırınlarının empedansı dengesiz olup, akımı aşırı distorsiyonludur ve ark direnci çok hızlı değişim gösterir. Harmonik spektrumu çok geniştir, çift harmonikler de üretir. Bir ark fırını akımının değişimi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 31. 31. Bir ark fırını akımının ergitme (a) ve tasfiye (b) aşamalarında frekans dağılımı 2,3,4 ve 5 mertebesindeki akım harmoniklerinin temel bileşen akımının yaklaşık %2’si ile %4’ü arasında ve 6,7,...,10 mertebesindeki akım harmoniklerinin ise temel bileşen akımının yaklaşık %0.4’ü ile %1.3’ü arasında dağılım gösterdiği de tespit edilmiştir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 32. 32. 2 . 2 . 4 Gaz Deşarjı Prensibi ile Çalışan Aydınlatma Elemanları Fluoresant lambaların 3.harmonik akımları nötr hattının aşırı yüklenmesine neden olur.. Bir fluoresant lambanın akımının zamana göre değişimi (a) ve akımına ait harmonik spektrumu (b) Tablo : Magnetik balastlı bir fluoresant lamba akımının harmonik spektrumu   Harmonik (n)   1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21   100   19.9 7.4 3.2 2.4 1.8 0.8 0.4 0.1 0.2 0.1 Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 33. 33. 2 . 2 . 5 . Fotovoltaik Sistemler Doğru akım üretirler, içindeki DC/AC dönüştürücü harmonik kaynağıdır. Fotovoltaik enerji üretimi blok şeması 2 . 2 . 6 . Bilgisayarlar Gerilim distorsiyonuna ve nötr hattının 3.harmonikle yüklenmesine neden olurlar. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 34. 34. 2 . 2 . 7 . Elektronik Balastlar ve Kompakt Fluoresant Lambalar THD i = %144 Kompakt fluoresant lamba akımı Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 35. 35. 2.3. Harmoniklerin Meydana Getirdikleri Etkiler       Elektrik güç sistemi elemanlarında ve yüklerde ek kayıpların oluşması,        Gerilim düşümünün artması,        Reaktif güç kondansatörlerinin aşırı yüklenmeleri ve hasar görmeleri        Asenkron motorlarda moment salınımların oluşması nedeniyle aşırı ısınmalar,        Koruma rölelerinin hatalı çalışmaları,        Ölçü aletlerinin hatalı çalışması        İzolasyon malzemesinin zorlanması ve delinmesi,        Rezonans olayları nedeniyle aşırı gerilim veya akımların oluşması,        Mikroişlemcilerin hatalı çalışması,     Harmoniklerden kaynaklanan gürültü nedeniyle kontrol sistemlerinin hatalı işletimi, Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 36. 36. 2.3.1 Harmoniklerin Direnç Üzerindeki Etkisi Deri etkisi (Skin Effect) nedeniyle direnç artar. için için R 0 doğru akım direnci R H : Harmonikler nedeniyle direnç artışı R 1 : 50 Hz’deki direnç R=R 1 +R H Omik direncin frekansla artması (Skin-effect ) a) Sinüsoidal akımlı durum, b) Nonsinüsoidal akımlı durum. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 37. 37. 2.3.2.Harmoniklerin Reaktanslar Üzerindeki Etkisi Endüktif Reaktans <ul><li>Temel bileşen </li></ul><ul><li>n. harmonik </li></ul>Kapasitif Reaktans <ul><li>Temel bileşen </li></ul><ul><li>n. harmonik </li></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 38. 38. Devre Elemanlar ı n ı n Frekans Bağ ı ml ı E ş de ğ erleri Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 39. 39. 2.3.3. Harmoniklerin Kayıplara Etkisi Bak ı r Kay ı plar ı Akımın efektif değeri Güç kaybı Harmonikler nedeniyle ek kayıplar oluşur. Akıma bağlı kayıplar Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 40. 40. Güç kayıplarının THD I ile değişimi (I 1 , R=sabit) Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 41. 41. Demir kayıpları <ul><li>Histerizis kayıpları frekans (f) ile ve gerilimin karesi ile orantılı artar. </li></ul><ul><li>Fuko kayıpları frekansın karesi ve gerilimin karesi ile orantılı artar. </li></ul>Harmonikler nedeniyle demir kayıpları artar Dielektrik kayıpları   Dielektrik kayıp faktörü   Kondansatörün dielektrik kayıpları Gerilime bağlı kayıplar Harmonikler nedeniyle dielektrik kayıpları artar . Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 42. 42. 2.3.4. Harmoniklerin Motorlar Üzerindeki Etkisi <ul><li>Aşırı akım nedeniyle kayıpların artması </li></ul><ul><li>Moment salınımları nedeniyle gürültülü çalışma </li></ul><ul><li>Motor ömrünün azalması </li></ul>2.3.5. Harmoniklerin Transformatörler Üzerindeki Etkisi <ul><li>Akım harmonikleri nedeniyle bakır kayıplarının artması </li></ul><ul><li>Gerilim harmonikleri nedeniyle demir kayıplarının artması </li></ul><ul><li>Aşırı ısınma </li></ul><ul><li>Aşırı ısınma </li></ul><ul><li>Transformatör ömrünün azalması </li></ul><ul><li>Rezonans olayları </li></ul><ul><li>Harmonikli yüklerde nominal gücün azalması (K-Faktör) </li></ul><ul><li>3. harmonikle ilgili problemler </li></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 43. 43. 2.3.6. Harmoniklerin Enerji İletim Sistemi Üzerindeki Etkisi temel bileşen (50 Hz) için n. harmonik için <ul><li>Güç kayıpları artar </li></ul><ul><li>Gerilim düşümü artar </li></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 44. 44. 2.3.7. Harmoniklerin Devre Kesicilere ve Sigortalara Etkisi 2.3.8. Harmoniklerin Güç Faktörüne Etkisi GF=P/S <ul><li>Şalter ve kesicilerin hatalı açması </li></ul><ul><li>Sigortaların hatalı açması </li></ul><ul><li>Güç faktörü değeri düşer </li></ul>Sinüsoidal gerilimde, yük nonlineer ise, Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 45. 45. 2.3.9. Harmoniklerin Koruma Rölelerine Etkisi <ul><li>Rölelerin çalışma karakteristiklerinde değişme </li></ul><ul><li>Hatalı açma (trip) sinyali verme </li></ul>3. Harmonik akımı nedeniyle toprak rölesinin hatalı çalışması Mod 0 : sinüsoidal Mod 1 : THDi=%30 Mod 2 : THDi=%40 Mod 3 : THDi=%60 Mod 4 : THDi=%70 Mod 5 : THDi=%85 Harmoniklerin bir indüksiyon diskli elektromekanik röle karakteristiğine etkisi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 46. 46. 2.3.9. Harmoniklerin Koruma Rölelerine Etkisi İndüksiyon diskli elektromekanik ters zamanlı aşırı akım rölesi Elektronik (Statik) ters zamanlı aşırı akım rölesi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 47. 47. 2.3.11 Harmoniklerin Elektronik Elemanlar Üzerindeki Etkisi Harmonik distorsiyon, gerilimin sıfır geçişlerini kaydırabilir. Elektronik devre elemanlarının çoğu bu durumdan etkilenir. Sıfır geçiş noktasının kayması elektronik kontrol devrelerinin hatalı çalışmasına yol açar. Triyak, tristör gibi güç elektroniği elemanlarının harmonikler sebebiyle ateşlenme anları değişebilir. 2.3.12 Harmonik ve Üçün Katı Mertebesindeki Harmoniklerin Oluşturduğu Problemler Dengeli sistemde a,b,c fazlarının temel bileşen akımları, Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 48. 48. Harmonik akımları n=1., 4., 7., 10., 13., .. pozitif bileşen harmonikleri (faz sırası a-b-c) n=2., 5., 8., 11., 14., 17., .. negatif bileşen harmonikleri (faz sırası a- c-b ) Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 49. 49. n=3., 6., 9., 12., 15., .... sıfır bileşen harmonikleri Harmonik dereceleri ve bunların sequence tipleri Dengeli şebeke ve yük koşulları altında üç faz akımının 3. harmonik bileşenleri birbirine eşittir. Bu nedenle,nötr hattından üç faz akımının toplamı geçtiği için dengeli sistemde bir fazdan geçen 3. harmonik akımının 3 katı nötr hattından geçer. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 50. 50. sinüsoidal akım (Dengeli sistem) (Nötr hattından akım akmaz.) sinüsoidal akım (Dengesiz sistem) ( Nötr hattından akım akar .) Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 51. 51. Dengeli nonsinüsoidal akım (Nötr hattından üç fazın 3.harmonik akımlarının toplamı akar.) Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 52. 52. 3. Harmonik nedeniyle nötr hattının aşırı yüklenmesi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 53. 53. Nötr hattının 3. harmonik bileşenlerle yüklenmesi 3. harmonik bileşenlerin nötrde toplanması ile bu nötr hattı aşırı yüklenir. Nötr akımının efektif değeri, faz akımının efektif değerinin 1,7 katına kadar çıkabilir. Nötr iletkenleri faz iletkenleri ile aynı kesitte olsa bile bu durumda nötr iletkeni aşırı yüklenebilir. Bu sorun en çok, 3-fazlı dağıtım sisteminin tek fazlı büyük yükleri beslediği ticari binalarda rastlanmaktadır. Söz konusu soruna karşı alınan en yaygın önlem, nötr iletkenini faz iletkenlerinin iki katı büyüklüğündeki kesitlerde yapmaktır . Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 54. 54. 3. Harmonik Filtresi Nötr hattına seri bağlanır, L-C elemanlarından oluşan bir paralel rezonans devresidir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 55. 55. 2.4. Harmonikler ve Transformatörler (a) (b) (c) Demir çekirdekli bir bobinin, a) Uygulanan gerilim, b) Mıknatıslanma karakteristiği, c) Akısı Şebeke gerilimi yükselirse veya transformatör yüksüz çalışırsa gerilim yükselir doyma artar transformatör harmonikleri yükselir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 56. 56. 2.4.1 Tranformatörlerin Darbe Akımı Harmonikleri Gerilim kesilince oluşan artık akı sebebiyle transformatör ilk devreye girdiğinde darbe akımı oluşur. I  5-10 pu değerine çıkar. 5 MVA’lık transformatörün inrush akımı Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 57. 57. Darbe akımı harmonik bileşenlerin zamanla değişimi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 58. 58. 2.4.2. Transformatör Bağlama Grupları ve Harmonikler Üç ve üçün katı harmonik bileşenlerin dışındaki diğer harmonik bileşen akımlarının (5., 7., 11., 13., ...) aralarındaki 120 0 ’lik faz farkı nedeniyle yıldız noktasında toplamları (a) (b) (a) Yıldız/yıldız bağlı ve (b) yıldız/üçgen bağlı transformatörlerde üç ve üçün katı harmonik akımlarının yönü Transformatörün yıldız-topraklı / yıldız-topraklı bağlı olması halinde üç ve üçün katı harmonikler şebekeye geçer. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 59. 59. Ttransformatörler ; -        primeri ve sekonderi nasıl bağlanırsa bağlansın, -        primer ve sekonderin yıldız noktası nötre bağlansın veya bağlanmasın, -        çekirdek tipi nasıl olursa olsun  şşebekelerden 5,7,11,13 harmoniklerini daima çekerler.   Ş eb ekelerde 3. ve 3’ün katı harmonikleri önlemek için, nonlineer yükün bulunduğu taraftaki sargı yıldız, şebeke tarafındaki sargı üçgen bağlanır.   Nnonlineer yük dengesiz ise transformatör bağlantısı ne olursa olsun üç ve üçün katı harmonik akımları dengesizlik sebebiyle şebekeye geçer. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 60. 60. 2.5. HARMONİKLERİN KOMPANZASYON TESİSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 61. 61. 2.5. HARMONİKLERİN KOMPANZASYON TESİSLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Bir elektrik sisteminde harmonik bileşenlerin varlığını ilk haber veren elemanlar genelde kondansatörlerdir. Nonlineer yüklerle harmonikli gerilimin oluşması Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 62. 62. 2.5.1. Aşırı Gerilim Harmonikli durumda Gerilim yükselir, IEEE-519’a göre gerilim distorsiyonu sınırı %5’dir. TS 804’e göre kondansatörler geçici rejimler dışında nominal anma geriliminin 1,1 katına kadar dayanabilmelidir . 2.5.2. Aşırı Akım n. harmonik bileşenine ait kondansatör akımı, Kondansatör akımının efektif değeri TS 804’e göre I<1,3I N olmalıdır. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 63. 63. 2.5.3. Aşırı Reaktif Yük 2.5.4. Rezonans Oluşumu Şebeke endüktansı ve kondansatörler arasında rezonans devresi oluşur. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 64. 64. A Barasına göre S T : Nominal transformatör gücü Q C :Kondansatör gücü u k : Trf. Bağıl kısa devre gerilimi   rezonans frekansına ait harmonik mertebesi, eşitliği ile belirlenebilir . B Barasına göre S K : Kondansatör grubunun bulunduğu noktadaki kısa devre gücü Q C :Kondansatör gücü rezonans frekansına ait harmonik mertebesi, Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 65. 65. Örnek: S K =20 MVA ve Q C =750 kVAr ise Sistemde 5. harmonik frekansında rezonans meydana gelecektir. Kademeli kompanzasyonda her kademede Q C değişeceğinden her kademe için farklı harmonik frekanslarında rezonans oluşabilir, bu durumun incelenmesi gerekir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 66. 66. 2.5.5. Kondansatörlerin Harmonik Distorsiyonuna Etkisi Kompanzasyon devreye girdiği zaman yük akımının dalga şekli daha çok bozulur, baradaki geriliminin harmonik bileşenleri yükselir, kondansatörler aşırı akım ve aşırı gerilime maruz kalır. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 67. 67. Kompanzasyonun THD i ’ye etkisi KOMPANZASYON DEVRE DIŞI KOMPANZASYON DEVREDE I 5 % 2 I 5 % 16 THD i % 2,5 THD i % 18 K-Faktörü 1,05 K-Faktörü 1,6 Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 68. 68. KOMPANZASYON DEVRE DIŞI KOMPANZASYON DEVREDE I 5 % 12 I 5 % 150 THD i % 14 THD i % 152 K-Faktörü 1,53 K-Faktörü 32,4 Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 69. 69. 2.6 . 1 . Elk. Enerji Sistemlerin de Rezonans Oluşumu Seri rezonans devresi Paralel rezonans devresi Seri rezonans devresi Rezonans durumunda X L =X C olduğu için Z=R olur. Empedans minimum iken akım maksimum değer alır . Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 70. 70. <ul><li>Seri rezonans devresi bir akım kaynağı ile besleniyorsa, rezonans halinde Z=R olması sebebiyle devrenin gerilimi minimum değer alır. </li></ul><ul><li>Uygulamada nonlineer yükler genellikle bir harmonik akım kaynağı olarak modellendiği için, bir seri rezonans devresinden ibaret olan harmonik filtreleri kullanılarak harmonik gerilimleri çok düşük değerlere indirebilir. </li></ul>Harmonik filtresi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 71. 71. Pratikte Elektrik enerji sistemlerinde seri rezonans, A.G ve O.G şebekelerinde bir güç transformatörü ile reaktif güç kompanzasyon tesislerindeki kondansatörler arasında meydana gelir. Bir güç transformatörü ile kondansatör arasındaki seri rezonans devresi Yüksek mertebeden harmoniklerde h.harmonik için kondansatörün kapasitif reaktansı X (h) C = (1/h).X (1) C olduğu için yük direnci ihmal edilebilir ve devre seri L-C devresi haline gelir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 72. 72. - Örnek seri rezonans devresi ve Frekansa göre eşdeğer empedansın değişimi (5 .harmonik civarında (270 Hz) empedans minimum seri rezonans var ) Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 73. 73. 2.6.2. Güç Sisteminde Seri Rezonans Oluşmasına Örnekler Seri rezonansın oluşması Seri rezonansın oluşması Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 74. 74. Enerji sistemlerinde en etkili rezonans problemleri harmoniklerin mevcut olması durumunda ve paralel rezonans devrelerinde meydana gelir. Paralel Rezonans Devresi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 75. 75. Paralel Rezonans Devresi Elektrik enerji sistemlerinde sistem endüktansı (L s ) ile sistem kapasitesi (C s ) veya yüke ait reaktif güç kompanzasyon tesis kapasitesi (C L ) arasında bir paralel rezonans devresi oluşabilir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 76. 76. Harmonikler genelikle bir akım kaynağı olarak modellenir. D evrede kaynak bir akım kaynağı ise, rezonans durumunda; P aralel rezonansta kondansatör ve bobin in (transformatör) harmonik gerilimleri yükselmektedir. L ve C elemanları izolasyonda zorlanma ve aşırı akım nedeniyle tahrip olur. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 77. 77. Bir devrede L, C elemanlarından oluşan birden fazla kolun olması durumunda farklı frekanslarda devre seri ve paralel rezon an sa girebilir. 190 Hz için Paralel rezonans var. (Empedans Maksimum). 270 Hz için seri rezonans var. (Empedans minimum) Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 78. 78. Reaktif güç kontrol rölesi ile kontrol edilen kademeli kompanzasyon tesislerinde herbir kademedeki kapasite değeri için ayrı ayrı rezonans olup olmayacağı analiz edilmelidir. Güç kondansatörlerinin zamanla kapasiteleri değişmektedir. Tesis ilk kurulduğunda rezonans meydana gelmediği halde, ileride zamanla kapasite değişimi sebebiyle rezonans meydana gelebilir. Şebekeden gelen harmonik akımlarını etkisiz hale getirmek ve rezonansı önlemek için en uygun çare, etkili harmonik frekansları için filtreler kullanmaktır. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 79. 79. paralel rezonans olayında ölçülen akım değerleri Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 80. 80. 2.6.3. Güç Sisteminde Paralel Rezonansın Oluşumuna Örnekler Nonlineer yükün kompanzasyonu Nonlineer yük ve kompanzasyon sistemi eşdeğeri Paralel rezonansın meydana geldiği harmonik eşdeğer devresi Paralel Rezonans hali (XL=XC) Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 81. 81. 2.6.4. Harmonikler Nedeniyle Rezonans Oluşumu için Sayısal Örnek <ul><li>Enerji sistemlerinde rezonans problemleri genellikle harmoniklerin mevcut olması durumunda ortaya çıkmakta ve özellikle kompanzasyon tesislerine zarar vermektedir. </li></ul><ul><li>Sistemde rezonans riskinin olup olmadığını belirlemek için öncelikle enerji sisteminin harmonik analizi yapılmalı, bu amaçla sistemin harmonik eşdeğer devresi oluşturulmalıdır. Bu eşdeğer devre oluşturulurken; </li></ul><ul><li>  </li></ul>2.6. Harmoniklerin Rezonans Etkisi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 82. 82. <ul><li>Deri etkisi nedeniyle direnç değerindeki artış ihmal edilebilir. </li></ul><ul><li>h. harmonik için endüktif reaktanslar değerini alır. </li></ul><ul><li>h. harmonik için kapasitif reaktanslar değerini alır. </li></ul><ul><li>Harmonik kaynağı durumundaki nonlineer yükler, her bir harmonik için ayrı ayrı harmonik akım kaynakları olarak modellenir. </li></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 83. 83. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 84. 84. Harmonik analizi sonuçları: Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 85. 85. <ul><li>Sonuçların Değerlendirilmesi: </li></ul><ul><li>Kondansatörün 13.harmonik akımı nominal akımının 6-7 katına </li></ul><ul><li>çıkmıştır. 13.harmonik gerilimi de çok yüksektir. (Kondansatörler </li></ul><ul><li>%30 aşırı yüklenebilirler. I  1,3.I N olmalıdır.) </li></ul><ul><li>13. HARMONİKTE REZONANS OLUŞMUŞTUR. </li></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 86. 86. Çok baralı sistemlerde rezonans oluşma riski sistemin frekansa bağlı empedans değişimi ile incelenebilir. Empedansın belirli bir frekansta maksimum olması (paralel rezonans) veya minimum olması (seri rezonans) o frekansta bir rezonans meydana geldiğini göstermektedir. İncelediğimiz sistemde 650 Hz’de (13.harmonik) paralel rezonans meydana gelmiştir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 87. 87. <ul><li>Kurulu bir tesiste harmoniklerin belirlenmesi </li></ul><ul><li>Kurulu bir tesiste harmonik seviyesini belirlemenin en doğru yolu tesiste harmonik ölçümü yapmaktır. </li></ul><ul><li>Ölçümden önce mutlaka tesisin elektriksel yapısı ayrıntılı olarak incelenmeli, kritik ölçüm noktaları belirlenmelidir. </li></ul><ul><li>Harmoniklerin bulunduğu sistemlerde, belli başlı harmonik kaynakları tespit edilmeli ve gerekirse kaynak barasında ölçüm yapılmalıdır. </li></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 88. 88. 2.7. HARMONİKLERİN SINIRLANDIRILMASI VE HARMONİK STANDARTLARI 2.7.1. Harmonikle Bozulmanın Ölçütü Standartlarda harmonik bozulmanın ölçütü olarak en çok kullanılanlar: Toplam harmonik distorsiyonu (THD), tekil harmonik distorsiyonu (HD) ve toplam talep distorsiyonu (TTD)’dur. “IEEE Standard 519” uygulamasında “toplam talep distorsiyonu” kavramına önem verilmiştir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 89. 89. 2.7.2. Harmonik Standartları Çeşitli ülkelerin harmonik standartları Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 90. 90. Konutlarla ilgili (a) alçak ve (b) orta gerilim şebekeleri için EN 50160 harmonik distorsiyon limitleri Alçak Gerilim Şebekesi (  1kV) Tek Harmonikler Çift Harmonikler 3 ve 3’ün katı Harmonikler n %V n n %V n n %V n 5 6 2 2 3 5 7 5 4 1 9 1,5 11 3,5 6....24 0,5 15 0,5 13 3   21 0,5 Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 91. 91. Orta gerilim şebekeleri için EN 50160 harmonik distorsiyon limitleri Orta Gerilim Şebekesi (1kV < U < 35kV) Tek Harmonikler Çift Harmonikler 3 ve 3’ün katı Harmonikler n %V n n %V n n %V n 5 6 2 2 3 5 7 5 4 1 9 1,5 11 3,5 6....24 0,5 15 0,5 Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 92. 92. IEEE 519-1992 ’nin Gerilim için Harmonik Distorsiyon Sınırları <ul><li>Transformatör akımındaki harmonikler IEEE C 57.1200 – 1987 tarafından % 5 olarak sınırlandırılmıştır. </li></ul>Bara gerilimi (U n ) Tekil harmonik büyüklüğü (%) (Toplam Harmonik Distorsiyonu) THD V (%) U n  69kV 3.0 5.0 69  U n  161kV 1.5 2.5 U n  161kV 1.0 1.5 Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 93. 93. Harmonik üreten elemanlar nedeniyle şebeke geriliminin bozulmas ı Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 94. 94. IEEE 519-1992 ’nin genel dağıtım sistemlerine ait akım için harmonik distorsiyon sınırları U n  69kV I K  /I L n  11 11  n  17 17  n  23 23  n  35 n  35 TTD (%)  20 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 20-50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 50-100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 100-1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0  1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 95. 95. 69  U n  161kV  20 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5 20-50 3.5 1.75 1.25 0.5 0.25 4.0 50-100 5.0 2.25 2.0 0.75 0.35 6.0 100-1000 6.0 2.75 2.5 1.0 0.5 7.5  1000 7.5 3.5 3.0 1.25 0.7 10.0 U n  161kV  50 2.0 1.0 0.75 0.3 0.15 2.5  50 3.0 1.5 1.15 0.5 0.22 4.0 Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 96. 96. 2.7.3. Türkiye’de Harmonik Bozulmalarla İlgili Sınırlandırmalar EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu)’nun19 Şubat 2003 tarihli ve 25025 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği” nin 52d. maddesinde harmoniklerle ilgili olarak aşağıdaki hükümler getirilmiştir: Madde 52 d) Harmonik bozulma: Toplam harmonik bozulmaya ilişkin hizmet kalitesinin sağlanabilmesi için, ölçülen toplam harmonik bozulmanın, ölçüm süresinin % 5’inden daha uzun bir süre içinde % 8’den daha yüksek olmaması gerekir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 97. 97. 20 - 154 kV arası iletim sisteminde kabul edilebilir harmonik gerilim seviyeleri EPDK tarafından hazırlanan ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ ’ne göre Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 98. 98. EPDK tarafından hazırlanan ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ ’ne göre 380 kV iletim sisteminde kabul edilebilir harmonik gerilim seviyeleri Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 99. 99. <ul><li>Akım harmonikleri ile ilgili sınırlandırmalar: </li></ul><ul><li>EPDK tarafından hazırlanan ve 10.11.2004 tarihli 25639 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ARZ GÜVENİLİRLİĞİ ve KALİTESİ YÖNETMELİĞİ ” ile akım harmonikleri </li></ul><ul><li>Gerilim seviyesine (OG, YG, ÇYG) </li></ul><ul><li>Şebekenin kısa devre gücüne </li></ul><ul><li>bağlı olarak sınırlandırılmıştır. </li></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 100. 100. Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 101. 101. GÜÇ KALİTESİ MİLLİ PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN MOBİL HARMONİK ÖLÇÜMLERİNDEN ÖRNEKLER TEİAŞ KONYA-4 TM 380/154 kV OTOTRANSFORMATÖR HARMONİK ÖLÇÜMLERİ Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 102. 102. Ölçüm yapılan sistemin tek hat şeması Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 103. 103. KONYA-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3, 7 GÜNLÜK, Primer Akımı Gerçek-RMS Değişimi OTOTRANSFORMATÖRÜN 380 kV TARAFINDAKİ ÖLÇÜMLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 104. 104. Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 105. 105. KONYA-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Primeri , 7 günlük, Primer Akımı (3., 5., 7. ve 9). Harmonik Bileşenleri (3 saniyelik ortalamalar şeklinde) OTOTRANSFORMATÖRÜN 380 kV TARAFINDAKİ ÖLÇÜMLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 106. 106. Konya-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Primeri , 7 günlük, Primer Akımı Toplam Talep Bozulumu (TTD) ( 3 saniyelik ortalamalar şeklinde) OTOTRANSFORMATÖRÜN 380 kV TARAFINDAKİ ÖLÇÜMLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 107. 107. EPDK tarafından hazırlanan ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ ’ne göre 380 kV iletim sisteminde kabul edilebilir harmonik gerilim seviyeleri Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 108. 108. Konya-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Primeri, 7 günlük , Fazlar Arası Gerilim 5. Harmonik Bileşeni (3 saniyelik ortalamalar şeklinde) OTOTRANSFORMATÖRÜN 380 kV TARAFINDAKİ ÖLÇÜMLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 109. 109. Konya-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Primeri, 7 günlük , Fazlar Arası Gerilim Toplam Harmonik Bozulumu ( THDv ) (3 saniyelik ortalamalar şeklinde) OTOTRANSFORMATÖRÜN 380 kV TARAFINDAKİ ÖLÇÜMLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 110. 110. KONYA-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Sekonderi , 7 günlük, Sekonder Akımı (3., 5., 7. ve 9). Harmonik Bileşenleri (3 saniyelik ortalamalar şeklinde) OTOTRANSFORMATÖRÜN 154 kV TARAFINDAKİ ÖLÇÜMLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 111. 111. Konya-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Sekonderi , 7 günlük, Sekonder Akımı Toplam Talep Bozulumu (TTD) ( 3 saniyelik ortalamalar şeklinde) OTOTRANSFORMATÖRÜN 154 kV TARAFINDAKİ ÖLÇÜMLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 112. 112. Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI OTOTRANSFORMATÖRÜN 154 kV TARAFINDAKİ ÖLÇÜMLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 113. 113. Konya-4 TM 380/154 kV Ototransformatör-3 Sekonderi , 7 günlük , Fazlar Arası Gerilim Toplam Harmonik Bozulumu ( THDv ) (3 saniyelik ortalamalar şeklinde) OTOTRANSFORMATÖRÜN 154 kV TARAFINDAKİ ÖLÇÜMLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 114. 114. 2.8. HARMONİK FİLTRELERİ Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 115. 115. 2.8.2. Pasif Filtreler Tek ayarlı filtre Q=30….60 Q=X r / R   Q: Kalite faktörü İkinci mertebe sönümlü filtre Q= 0.5….5 Q=R / X r Seri Filtreler 3. harmoniğin baskın olduğu 1 fazlı sistemde kullanılır. 3. harmonik akımlarına yüksek empedans gösterir. Dezavantajı yük akımının üzerinden geçmesidir. Seri Filtre Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 116. 116. Devrede seri filtrenin kullanımı Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 117. 117. Şönt Filtreler Temel frekansta reaktif güç kompanzasyonu harmonik frekanslarında filtreleme yaparlar. Harmonik akımlarına düşük empedans gösterirler. Devrede şönt filtrenin kullanımı Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 118. 118. Filtre bağlandıktan sonra nonlineer yük barasındaki gerilim, olacaktır. <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Filtrenin güç sistemiyle rezonansa girme riski vardır. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gelecekte yükün büyümesi ve harmonik spektrumunun değişmesi halinde filtre yetersiz kalacaktır. </li></ul></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 119. 119. Tek ayarlı filtreler Düşük empedans veya kısa devre oluşturarak ayarlanan yalnız bir frekanstaki harmonik akımının bastırılmasını sağlarlar. Tek ayarlı filtre devresi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 120. 120. <ul><li>Çift Ayarlı Filtreler </li></ul><ul><li>iki ayrı frekansa ayarlı olup ayarlandıkları frekanslarda düşük empedans göstererek o frekanstaki harmonik bileşenlerin süzülmesini sağlarlar </li></ul><ul><li>Tek ayarlı filtre ile karşılaştırıldığında temel frekanstaki güç kaybının azlığı, bu filtrelerin en önemli özelliğidir. </li></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 121. 121. 2.8.2.2.1. Tek Ayarlı Şönt Filtre ile İlgili Bağıntılar Rezonans frekansı : f=50 Hz temel frekans olmak üzere ile hesaplanan “Filtre Reaktör Faktörü” olarak tanımlanır. p’ye bağlı olarak rezonans frekansı ‘dir. U n üç fazlı filtreye uygulanan fazlar arası gerilimin nominal değeri olmak üzere, 3 fazlı filtre kondansatörünün fazlar arası gerilimi U C , eşitliği ile hesaplanır. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 122. 122. Örnek : Filtre reaktör faktörü %7 olan bir filtrenin rezonans frekansı nedir? Örnek : 210 Hz’lik filtre için p=? p=%5.67’dir. Örnek : Nominal gerilimi 400V olan kondansatör 189 Hz’lik bir filtrede kullanılırsa ve şebekenin nominal gerilimi 380Vise kondansatör uçlarındaki gerilim değeri ne olur? filtreli durumda kondansatör gerilimi TS804’e göre 400V nominal gerilimli kondansatörler 1.1U Cn değerine (440V) dayanabilmelidir. Ancak şebeke gerilimindeki bir artış durumunda kondansatör risk altında olacaktır. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 123. 123. 2.8.2.2.2. Tek Ayarlı Şönt Filtre Çeşitleri Uygulamada tek ayarlı pasif filtreler rezonans frekanslarının herhangi bir harmonik frekansına yakın olup olmamalarına göre iki çeşittir:   1. Düşük Ayarlı Filtreler (Detuned Filtreler) Bu filtreler harmonik distorsiyonunun düşük olduğu endüstri tesislerinde kullanılırlar. Genellikle 189Hz yaygındır. Daha çok kompanzasyon amaçlı olarak kullanılırlar, kondansatörlerle şebeke arasındaki rezonansı önlerler. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 124. 124. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 125. 125. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 126. 126. 189 Hz Detuned Filtrenin empedans grafiği Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 127. 127. 189 Hz Detuned Filtrenin empedans grafiği Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 128. 128. 2. Ayarlı Filtreler (Tuned Filtreler) Harmonik distorsiyonunun yüksek olduğu yerlerde kullanılırlar. Harmonik frekanslarına yakın frekanslarda seçilirler. (Örneğin 5. harmonik için 245 Hz, 7.harmonik için 345 Hz, 11. harmonik için 545 Hz gibi.). Filtre edilmek istenen her bir harmonik için ayrı ayrı filtrelerin paralel bağlanması gerekir. Üç fazlı filtrelerde kondansatörler yıldız veya üçgen bağlanabilirler Üç fazlı filtre bağlantıları ve tek faz eşdeğeri a) Yıldız bağlı kondansatörlü filtre b) Üçgen bağlı kondansatörlü filtre c) Üçgen bağlı kondansatörlü f iltrenin tek faz e şdeğeri Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 129. 129. 3 kollu (245 Hz, 345 Hz ve 545 Hz) Tuned Filtrenin Empedans-Frekans grafiği Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 130. 130. Bir Tuned filtrede ölçülmüş değerler Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 131. 131. 2.8.2.3. Sönümlü Filtreler Yüksek dereceli harmonik bileşenlerini (örneğin 17 ve üzeri) filtrelemek için kullanıldığında yüksek geçiren filtre olarak anılırlar, bu durumda yüksek frekansa küçük empedans gösterirken düşük frekanslara yüksek empedans gösterirler. Sönümlü filtre Sönümlü filtrenin frekans-empedans değişimi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 132. 132. 2.8.3. Aktif Filtreler Aktif filtreler nonlineer yük tarafından üretilen ve şebekeye enjekte edilen harmonik akımlarını analiz edip genlik ve faz açılarını belirlerler. Bu harmonik akımlarının aynı genlikte ters işaretlisini yük barasına enjekte ederler. Böylece şebekeden sadece temel bileşen akımı yani sinüsoidal akım çekilir. Aktif filtre ile harmoniklerin giderilmesi (şematik gösterim) Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 133. 133. Aktif filtrenin devreye bağlanması Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 134. 134. Aktif filtreyi oluşturan temel elemanlar Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 135. 135. Aktif filtreleri harmonik giderme işlemini devreye iki şekilde bağlanarak sağlarlar. Bu bakımdan aktif filtreler seri ve şönt olarak ikiye ayrılabilir. Günümüzde yaygın kullanılan, şönt tipi aktif filtredir. Şönt aktif filtre, tesiste var olan pasif filtre ile kombine olarak da çalışabilmektedir. Aktif filtrenin devreye bağlanması a) Seri b) Şönt Filtreleme işlemi yapılacak tesisteki yükler, güç katsayısı yüksek dolayısıyla reaktif güç kompanzasyonu gerektirmeyen ancak harmonik distorsiyonu yüksek olan yükler ise bu durumda aktif filtre kullanımı uygundur. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 136. 136. Aktif filtre ile pasif filtrenin karşılaştırılması Konu PASİF FİLTRE AKTİF FİLTRE Filtrenin ayarlandığı frekans Bir veya iki frekansa ayarlıdır Birden fazla frekansa ayarlanabilir Harmonik değerlerinde değişme Yeni filtre gerektirir Problem çıkarmaz Empedansın etkisi Rezonans meydana gelebilir Etkilemez Temel frekans değişmesi Etkinliğini azaltır Etkilemez Akım yükselmesi Problem çıkabilir. Aşırı yüklenme yaşanmaz Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 137. 137. 2.8.4. Filtre Hesabı <ul><li>Harmonik üreten yükün meydana getirdiği harmonik akım spektrumu, </li></ul><ul><li>İzin verilen toplam harmonik distorsiyon değeri, </li></ul><ul><li>Tesiste gereksinim duyulan reaktif güç değeri, </li></ul><ul><li>Diğer kaynakların sebep olduğu harmoniklerin seviyesi, </li></ul><ul><li>Şebekedeki diğer yükler ile güç sisteminin eşdeğer devresinin sistemde etkili harmonikler için empedans değişimi, </li></ul><ul><li>Filtrenin çalışma değerleri (frekans, sıcaklık, gerilim, ...) </li></ul>Hesap için gerekli bilgiler: Bir filtrenin anma değeri, temel frekansta bu filtrenin sağladığı reaktif güç olarak tarif edilir. Bu değer, kondansatörler tarafından sağlanan temel reaktif güce eşittir. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 138. 138. 2.8.4.1. Tek ayarlı filtrenin tasarım eşitlikleri Filtrenin ayarlı olduğu rezonans frekansı, Filtre temel frekansta kompanzasyon yapacağı için kapasite değeri Filtreler için kullanılacak kondansatör kapasitesinin değerinin belirlenmesinde kullanılacak şönt filtre adedinden yararlanılır. Şönt filtre kolu sayısı k olmak üzere her filtre için kondansatör kapasitesi değeri, Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 139. 139. Filtrenin her bir kolundaki C r değeri belirlendiği için n harmonik mertebesi olmak üzere endüktif reaktansın rezonans frekansındaki değeri bulunur: ise Filtrelerin ayar keskinliğinin ölçüsü olarak bilinen kalite faktörü, ve reaktans değerleri, rezonans frekansındaki değerlerdir Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 140. 140. ÖRNEK (Düşük Ayarlı (Detuned) Pasif Filtre Hesap Örneği) <ul><li>Trafonun 400 V barasından çekilen güç 1200 kW, cos  =0.75 (endüktif)’tir. </li></ul><ul><li>Nonlineer yük akımında 5. harmonik etkindir. </li></ul><ul><li>400V barasındaki yükler devre dışı iken trafonun 34.5 kV O.G. şebeke girişinde ölçülen beşinci harmonik gerilim distorsiyonu %2 ’dir. </li></ul><ul><li>Nonlineer yük akımının 5. harmonik bileşeni trafodan çekilen temel bileşen akımının %25’idir. </li></ul><ul><li>Hem reaktif güç kompanzasyonu yapmak hem de 5. harmonik bileşenini filtre etmek amacıyla 400 V barasına filtreli kompanzasyon panosu bağlanacaktır. </li></ul><ul><li>Reaktif güç kompanzasyonundan sonra cos  =0.96 olması hedeflenmektedir. </li></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 141. 141. 1. Filtrenin rezonans frekansının belirlenmesi <ul><ul><li>Tesiste etkin olan harmonik 5. harmoniktir. 5. harmonik frekansı 250 Hz ’dir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Düşük Ayarlı Filtrenin rezonans frekansı 5. harmonik frekansının altında seçilir </li></ul></ul><ul><ul><li>Yaygın olarak kullanılan Düşük Ayarlı Filtreler 189 Hz ve 210 Hz ’dir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Bu tesiste akım distorsiyonu (I5/I1=%25) yüksek olduğu için rezonans frekansının 210 Hz seçilmesi uygun olacaktır. </li></ul></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 142. 142. 2. Kondansatör Gücü, Gerilimi ve Rezonans Frekansının Hesaplanması <ul><ul><li>Filtrenin gücü yükün reaktif güç ihtiyacına dayalı olarak belirlenir. </li></ul></ul><ul><ul><li>Filtre reaktörleri kondansatörlere seri bağlandıktan sonra toplam reaktansın azalması sebebiyle filtreden geçen akım artar ve kondansatör gerilimi yükselir . </li></ul></ul><ul><ul><li>Filtre kondansatörlerinin nominal gerilimlerinin bara gerilimi 400V’dan daha yüksek seçilmesi gerekir. </li></ul></ul>Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 143. 143. Filtreli kompanzasyon tesisinin vermesi gereken reaktif güç, Rezonans frekansı 210 Hz olduğuna göre filtre reaktör faktörü p, Kondansatör uçlarındaki fazlar arası gerilim, Nominal kondansatör gerilimleri: 400V – 440V – 480V – 525V – 600V – 660V Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 144. 144. Nominal kondansatör gerilimleri: 400V – 440V – 480V – 525V – 600V – 660V 440V yeterli gibi görünse de şebeke gerilimindeki yükselmeleri de göz önüne alarak daha emniyetli olması için kondansatör gerilimi 480V seçilebilir . (Ucn=480 V) Filtrenin bir faz eşdeğer devresi Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 145. 145. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 146. 146. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 147. 147. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 148. 148. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 149. 149. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 150. 150. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 151. 151. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 152. 152. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 153. 153. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 154. 154. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 155. 155. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 156. 156. Enerji Kalitesi ve Harmonikler Semineri Yrd. Doç. Dr. Recep YUMURTACI Filtre kondansatörü ile ilgili değerlerin IEEE Standard 18-1992’ye göre karşılaştırılması Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu
 157. 157. Yrd. Doç. Dr. Oktay ARIKAN Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik - Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü TEŞEKKÜRLER Enerji Kalitesi ve Harmonikler Kursu

×