Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fail pbs-pafa

1,370 views

Published on

  • Be the first to like this

Fail pbs-pafa

  1. 1. PENYUSUNAN FAIL PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KOTA PUTERI BIL. & NO. FAIL KANDUNGAN Fail 1 MINIT MESYUARAT PANITIA. Fail 2 SURAT MENYURAT DAN PEKELILING Fail 3 MAKLUMAT GURU 3.1 Butir Peribadi. 3.2 Jadual Waktu Peribadi. 3.3 Hasilan BBM 3.4 Rekod Penggunaan BBM 3.5 Senarai Buku Teks 3.6 Senarai Buku Rujukan Guru Fail 4 SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4.1 Sukatan Pelajaran 4.2 Huraian Sukatan Pelajaran 4.3 Rancangan Pelajaran Tahunan. - Tahun 1 hingga tahun 6 Fail 5 PERANCANGAN PENINGKATAN PANITIA 5.1 Perancangan Jangka Panjang. 5.2 Perancangan Tahun Semasa. 5.3 Perancangan Operasional. Fail 6 PERKEMBANGAN STAF Fail 7 BANK SOALAN 7.1 Soalan Peperiksaan Dalaman. 7.2 Soalan Peperiksaan Awam 7.3 Soalan Latihan Fail 8 ANALISIS UJIAN DAN PEPERIKSAAN 8.1 Jadual Peperiksaan. 8.2 Analisis Peperiksaan. 8.3 Post Mortem
  2. 2. PENYUSUNAN FAIL PANITIA PENDIDIKAN ISLAM SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KOTA PUTERI BIL. & NO. FAIL KANDUNGAN 8.4 Tindakan Susulan Fail 9 PERSATUAN AGAMA ISLAM 9.1 Perancangan Tahunan Persatuan 9.2 Carta Organisasi 9.3 Perlembagaan 9.4 Senarai Ahli 9.5 Rekod Kehadiran Ahli 9.6 Rekod Aktiviti Mingguan Fail 10 LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI 10.1 Laporan setiap aktiviti yang dijalankan. Fail 11 FAIL KEWANGAN 11.1 Anggaran Perbelanjaan Tahunan. 11.2 Senarai Bahan Hendak Dibeli. Fail 12 PAFA ( * ) 12.1 Borang Pencapaian Individu. 12.2 Borang Rumusan Kelompok. 12.3 Keputusan Keseluruhan Setiap Tahun. Fail 13 PENCERAPAN / PENYEMAKAN BUKU LATIHAN 13.1 Laporan Pencerapan Guru. 13.2 Laporan Penyemakan Buku Latihan. Fail 14 j-QAF 14.1 Surat Pekeliling / Surat Edaran 14.2 Penilaian Pemulihan Jawi 14.3 Analisa Pencapaian 6 bulan Khatam Al-Quran 14.4 Analisa Pencapain Pelaksanaan Model Tasmik 14.5 Analisa Penilaian Bahasa Arab Komunikasi 14.6 Senarai Semak Pencaiaoan Peserta Kem Bestari Solat 14.7 Buku Stok Bahan Pengajaran / Peralatan/ Rekod 14.8 Pengurusan Kewangan j-QAF
  3. 3. ( * ) SISTEM FAIL PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERKARA ASAS FARDU AIN (PAFA) Kod Fail PAFA berdasarkan Fail Panitia Pendidikan Islam - Fail 12( * ) Bagi pelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS-PAFA) dicadangkan tiga buah fail sahaja bagi memudah pengurusan para pentaksir. Contoh Kod Fail : JBA1085/06/06/001/12 :Kod sekolah/Kurikulum/SP&HSP/Pendidikan Islam/PAFA Fail 1 : JBA1085/06/06/001/12.1 (Fail Induk) Pentaksiran Berasaskan Sekolah - PAFA Mengandungi semua perkara berdasarkan instrumen pentaksiran . Fail 2 : JBA1085/06/06/001/12.2(Fail Individu Pentaksir ) Mengandungi: 1. Maklumat Pentaksir (biodata) 2. Surat Perlantikan Pentaksir. 3. Maklumat Kelas ditaksir 4. Borang Ulasan Pemantauan Sekolah./Pentaksir. Fail 3 : JBA1085/06/06/001/12.3 (Fail setiap Kelas) Mengandungi: 1. Senarai Nama Murid 2. Borang Individu mengikut jumlah murid dalam kelas. 3. Borang berkelompok.

×