Successfully reported this slideshow.
Fugler – 3a<br />
Kongeørn<br />Kongeørn er en av de største fuglene i Norge. Den er en rovfugl som spiser kjøtt. Det er ikke lov til å dr...
Svaner<br />Svaner er de største i ande familien.<br /> <br />Disse fuglene lever ved kysten, innsjøer og elver, de lever ...
Linerle<br />Linerlen blir ca. 16-19cm lang.<br />Når vi ser linerlen første gang er våren kommet.<br />Linerle kommer I m...
Fugler<br />* Merennhalvpartenavfugleneertrekkfugler.<br />* Den fuglen du ser påbildeer en trekkfugl. Den erNorgesminstef...
Hakkespetten<br />Hakkespetten er en fin fugl. Den bygger redet sitt i treet, den hakker et hull som den bor i.<br />Det e...
Ørner<br /> Ørner er en betegnelse som brukes om en gruppe store rovfugler som har en del fellestrek selv om de innbyrdes ...
Ugler<br /> Ugler<br /> <br />     Ugler kan vri hode nesten helt rundt. De kan se godt i mørket og de fanger mus. Ugl...
Havørn<br />Havørn er nord Europas største rovfugl og den fjerde største ørnen i verden.<br />Havørnen hører til haukefami...
TREKKFUGLER<br /> <br />Trekkfugler er fugler som drar til varmere land <br />om vinteren her i Norge.<br />De flyr i form...
Fuglekongen<br />Fuglekongen har gulgrønn farge på seg med <br />litt svart og hvit.<br />Hanne fuglen har gul og oransj p...
Ørn<br />Ørner er en navnet som brukes om en gruppe store rovfugler som har en del fellestrekk, selv om de innbyrdes ikke ...
KOLIBRIER<br />Kolibrier er verdens minste fugler.<br />Kolibrier er ikke bare en fugl, men ca.315 arter.<br />De veier ca...
ØRNER<br />Ørnen er en rovfugl. Den er veldig god til å fly, den har et skarpt syn, kraftige klør og et krokete nebb. <br ...
MÅKER LUFTENS ROTTER<br />Måker er sjøfugler.<br />De kalles også for måser.<br />Grunnen til at de kalles luftens rotter ...
Papegøyer<br />Papegøyer er en fugl. Den har veldig mange farger. Papegøyer bor ikke i Norge de bor i varme land.<br />Pap...
Ørner<br />Kongeørnen er den største ørnen, og den lever i familien AUPULIA.  Den har store hale fjær. <br />Vingene kan...
Trekkfugler<br />Trekkfugler er fugler som flyr til andre land om vinteren. <br />Trekkfuglene kan fly veldig langt.<br />...
Fuglekonge<br />Fuglekongen spiser edderkopper, insekter og larver.<br />Lengden på fuglekonger er vanligvis bare ni cm og...
Havørn<br />Havørn er Nord-Europas største rovfugl. Og den fjerde største ørnen i verden. Ungfuglen har svart og brun stje...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fugler a

3,522 views

Published on

For en jobb dere har gjort!

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fugler a

 1. 1. Fugler – 3a<br />
 2. 2. Kongeørn<br />Kongeørn er en av de største fuglene i Norge. Den er en rovfugl som spiser kjøtt. Det er ikke lov til å drepe kongeørner. <br />Hannen er mindre enn Hunnen,og hannen veier 2,8 til 4,5kg,mens Hunnen veier 3,8 til 6,6kg. Vingespennet er omtrent 2 meter. <br />Når kongeørnen jakter på mat stuper den ned fra lufta og fanger dyret med klørene.<br />
 3. 3. Svaner<br />Svaner er de største i ande familien.<br /> <br />Disse fuglene lever ved kysten, innsjøer og elver, de lever også på land.<br />Fire eller fem arter lever på den sørlige halvkulen. Reiret er på bakken og omtrent en meter i diametere.<br />Alle arter på den nordlige halvkula har hvit fjærdrakt, mens de på den sørlige halvkula har ei blanding av svart og hvit.<br /> <br /> <br />
 4. 4. Linerle<br />Linerlen blir ca. 16-19cm lang.<br />Når vi ser linerlen første gang er våren kommet.<br />Linerle kommer I mars-april. <br />Linerle elsker mark og insekter.<br />Linerlen er grå ,hvit og svart.<br />De er veldig søte og små.<br />De veier nesten ikke noe.<br />Linerle overvintrer I varme strøk.<br />Den kommer tilbake når det blir varmere og våren kommer.<br /> <br /> <br /> <br />
 5. 5. Fugler<br />* Merennhalvpartenavfugleneertrekkfugler.<br />* Den fuglen du ser påbildeer en trekkfugl. Den erNorgesminstefugl. Den heterFuglekongen.<br />* Mangenfugleartersamlersegiflokkogreisersydover .<br /> <br />* For folk somboribyenerbyduedetvanligstefuglenavalle.<br />* Fuglekongenhar en knallgul stripe påhodet. Fuglekongenkanleggeopptil 12 egg ogeggeneveiertilsammenmer en enhelfuglekongesåhunnenmåspisemyenårhunmålege egg<br />
 6. 6. Hakkespetten<br />Hakkespetten er en fin fugl. Den bygger redet sitt i treet, den hakker et hull som den bor i.<br />Det er derfor den heter hakkespett. Hakkespetten spiser kongler og insekter. Det er den lever av.<br /> Hvis du gjerne vil se en hakkespett så har du sjansen, men du må være rolig. Hakkespetten er ikke en trekkfugl, den klarer seg om vinteren her i Norge.<br /> <br />4. mai 2010 <br />
 7. 7. Ørner<br /> Ørner er en betegnelse som brukes om en gruppe store rovfugler som har en del fellestrek selv om de innbyrdes ikke er i så nært slektskap. De er store, har brede vinger, stort hode og kraftig nebb. De vanligste ørnene i Norge er havørn og kongeørn.<br />
 8. 8. Ugler<br /> Ugler<br /> <br /> Ugler kan vri hode nesten helt rundt. De kan se godt i mørket og de fanger mus. Uglene har skarpe klør og nebb. Vingene er så myke da hører man det nesten ikke. Det fins 220 forskjellige ugle arter.<br />Ugler er nattedyr, de sover om dagen.<br />hilsen Henrik<br />
 9. 9. Havørn<br />Havørn er nord Europas største rovfugl og den fjerde største ørnen i verden.<br />Havørnen hører til haukefamilien, både mor og far er like i fargen og med hvit stjert og gult nebb. Havørnen kan bli mellom 87-100 cm lang. Den kan bli opp til 50år gammel, men det er ikke ofte.<br />Havørnen er mest utbredt i Nord Norge , men den legger egg langs kysten fra Finnmark til Vest-Agder. Man har til og med funnet ett rede i Drøbak ved Oslo fjorden.<br />   <br />Eggene legges mellom slutten av mars og mai. Den legger to til tre egg av gangen, og både mor ruger på eggene. Etter 35-45 dager klekkes eggene.<br /> <br />Havørnen er flinke til å bygge store reder med greiner, lyng, tang, mose og gress. De spiser fisk og sjøfugl men også noen andre døde dyr.<br />
 10. 10. TREKKFUGLER<br /> <br />Trekkfugler er fugler som drar til varmere land <br />om vinteren her i Norge.<br />De flyr i formen som en v og den fuglen som er helt foran blir det tyngre når den flyr, fordi den får all vinden på seg. Så de bytter plass hele tiden. De er ganske smarte! Det tar cirka 2 måneder fra et land til et annet land. BLA NED!<br /> <br />Trekkfugler tar også pauser og spiser mat og føder barn. Når de kommer til Norge og andre land, finner de tilbake til redet med en gang. De har kjennetegn. Så ligger<br />de og slapper av etter den lange turen. Noen trekkfugler heter: svaler, Seilere, stær, Erler, terner, gjess og gjøk og bokfink. <br />
 11. 11. Fuglekongen<br />Fuglekongen har gulgrønn farge på seg med <br />litt svart og hvit.<br />Hanne fuglen har gul og oransj på toppen <br />av hodet.<br />Nebbet til fuglekongen er litt kort og veldig spiss.<br />Fuglekongen er ca 9 cm den veier ca 5 gram.<br />Den lever i små flokker og noen ganger sammen med meis.<br />De holler kontakt med andre fugler nor de piper til hverandre. Fuglekongen spiser edderkopper,insekter og larver.<br />Den får unger i mars og april.<br />De legger vanlig vis reiret ytterst på grenen.<br />Ungene forlater redet etter ca 3 uker.<br />I Norge finnes fuglekongen i sør norge og i nord norge.<br />
 12. 12. Ørn<br />Ørner er en navnet som brukes om en gruppe store rovfugler som har en del fellestrekk, selv om de innbyrdes ikke er i så nært slektskap. De er store, har brede vinger, stort hode og kraftig nebb. <br />De vanligste ørnene i Norge er havørn og kongeørn. Ørnen er utrydningstruet og den er fredet i Norge. Da har ingen lov til å fange eller drepe ørn.<br /> <br />Vingespennet til en ørn kan bli rundt to meter langt. Det er lengre enn de fleste voksne menn.<br /> <br />Her ser vi en ørn på jakt for å skaffe mat. Ørner kan spise mus, småfugl og fisk <br />
 13. 13. KOLIBRIER<br />Kolibrier er verdens minste fugler.<br />Kolibrier er ikke bare en fugl, men ca.315 arter.<br />De veier ca. 1,5 til 19 g.<br />De letteste er biekolibrien og humlekolibrien.<br />De suger honning og små insekter stående (svirreflukt) foran blomstene.<br />De har 75 vingeslag hvert sekund.<br />De fleste kolibrier lever i sør- ogmellomAmerika<br />
 14. 14. ØRNER<br />Ørnen er en rovfugl. Den er veldig god til å fly, den har et skarpt syn, kraftige klør og et krokete nebb. <br />Rovfuglene legger bare to eller tre egg om gangen. Ørnen har vingespenn opp til 2,5 meter.<br />De vanligste ørnene i Norge er Havørn og Kongeørn. En Kongeørn har prøvd å angripe et lam. Lammet hadde store klore merker i nakken og kjøtt var revet av. Kongeørnen kalles ofte for fuglenes konge.<br />Den jakter på kaniner, harer, murmeldyr, jordekorn, og ulike fugler<br />
 15. 15. MÅKER LUFTENS ROTTER<br />Måker er sjøfugler.<br />De kalles også for måser.<br />Grunnen til at de kalles luftens rotter er at de tar mat fra andre fugler akurattsom rotter.<br />De har en grå eller hvit fjærdrakt eller begge fargene.<br />De har et gult og litt rødt nebbog en liten orange ring rund øyet.<br />
 16. 16. Papegøyer<br />Papegøyer er en fugl. Den har veldig mange farger. Papegøyer bor ikke i Norge de bor i varme land.<br />Papegøyene blir ofte kalt krumnebb på grunn av formen på oversiden av nebbet.<br />Noen av de største artene kommer fra Afrika og Sør-Amerika. Noen av disse kan lære seg og snakke.<br />Papegøyene har tær som peker både fremover og bakover. På denne måten kan de holde seg godt fast i greinene.<br />Papegøyer er populære kjæledyr. De er veldig fine og se på.<br />
 17. 17. Ørner<br />Kongeørnen er den største ørnen, og den lever i familien AUPULIA. Den har store hale fjær. <br />Vingene kan bli 220.cm lange. Det er en rov fugl. Og ungene er i redet 70 dager, og den kan få to til fire egg. <br />Den er fredet i Danmark og Norge.<br />
 18. 18. Trekkfugler<br />Trekkfugler er fugler som flyr til andre land om vinteren. <br />Trekkfuglene kan fly veldig langt.<br />De kan fly i 2 måner uten og bli slitende.<br />Men de går ned på baken for og spise mat også flyr de igjen.<br />Fuglene vet akkurat nor vinteren er ferdig.<br /> Nor de skal til bake vet de akkurat vor det gamle rede er.<br />Det er som at de har et kompas inne i seg.<br />
 19. 19. Fuglekonge<br />Fuglekongen spiser edderkopper, insekter og larver.<br />Lengden på fuglekonger er vanligvis bare ni cm og vekten er bare sånn 5 gram.<br />Hunnen legger 8-11 egg og etter 14-17 døgn klekkes ungene ut. De forlater redet etter ca tre uker. I Norge finnes fuglekongen i Sør-Norge og Nord til Nordland.<br />Fjærdrakten er gulgrønn, med litt svart og litt hvitt på vingene.<br /> Her ser du et bilde av en fuglekonge, ungene er også der. Jeg tror ungene har lyst på mat!!<br />
 20. 20. Havørn<br />Havørn er Nord-Europas største rovfugl. Og den fjerde største ørnen i verden. Ungfuglen har svart og brun stjert med noe lyst i og svart nebb. De voksne fuglene har hvit stjert og gult nebb. Både hannen og hunnen ser like ut.<br />Havørnen blir mellom 87 og 100 cm lang. Vingespennet på hunnfuglen er opptil 240 cm. <br /> <br />Den kan bli opptil 50 år.<br /> <br />Den finnes langs kysten fra Finnmark til Vest-Agder, men det er flest i Nord-Norge<br />Eldre havørner holder seg på ett sted, mens yngre streifer omkring og trekker sør og vestover om vinteren.<br /> <br />Havørnen lever av fisk og sjøfugl<br />Den legger 2 til 3 egg som ruges i 35 til 45 dager av begge foreldrene.<br />

×