Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kich ban day hoc_NguyenThiThuyHan_K33103222

1,174 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kich ban day hoc_NguyenThiThuyHan_K33103222

 1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỊCH BẢN DẠY HỌC BÀI 22: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET GVHD : Thầy Lê Đức Long SVTH : Nguyễn Thị Thùy Hân MSSV : K33103222 LỚP : TIN5C-BT Lớp : Tin5CBT
 2. 2. KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC 10 Chương II: Hệ điều hành Chương I: Một số khái niệm cơ bản của tin học Chương III: Soạn thảo văn bản Chương IV: Mạng máy tính và internet Mục tiêu chương trình Khái niệm thông tin cấu trúc thuật toán ứng dụng tin học Soạn thảo văn bản Microsoft word Biết mạng máy tính Dịch vụ internet Một số thao tác cơ bản sử dụng hệ điều hành BÀI 22: Một số dịch vụ cơ bản của internet
 3. 3. BÀI 22: MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET I. MỤC TIÊU, CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG <ul><li>Khái niệm hệ thống WWW, siêu văn bản. </li></ul><ul><li>Trang web, trình duyệt web, website. </li></ul><ul><li>Trang web động, trang web tĩnh. </li></ul><ul><li>Truy cập và tìm kiếm thông tin trên Internet. </li></ul><ul><li>Khái niệm thư điện tử. </li></ul><ul><li>Sử dụng được trình duyệt web. </li></ul><ul><li>Thực hiện được đăng kí, gửi/nhận thư điện tử. </li></ul><ul><li>Sử dụng được máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin. </li></ul>
 4. 4. II. ĐIỂM TRỌNG TÂM, ĐIỂM KHÓ <ul><li>Tìm kiếm thông tin trên internet, tạo một thư điện tử theo mẫu. </li></ul><ul><li>Cách ghi từ khóa để tìm kiếm thông tin trên internet, cách tạo thư điện tử. </li></ul>II. KIẾN THỨC ĐÃ BIẾT <ul><li>Đã có kiến thức về mạng máy tính. </li></ul><ul><li>Biết cách các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau. </li></ul>
 5. 5. MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET (Tiết 1) Hoạt động 2: Tổ chức và truy cập thông tin (15 phút) Hoạt động 3: Tìm kiếm thông tin trên internet (20 phút) Hoạt động 4: Củng cố (5 phút) Hoạt động 1: Đặt vấn đề (5 phút)
 6. 6. Hoạt động 3: Vấn đề bảo mật thông tin (10 phút) Hoạt động 2: Thư điện tử (20 phút) MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET (Tiết 2) Giả định rằng dạy phòng máy có mạng, máy chiếu. Lớp chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 máy. Hoạt động 1: Đặt vấn đề (5 phút) Hoạt động 4: Củng cố (10 phút)
 7. 7. HOẠT ĐỘNG 1: GIỚI THIỆU BÀI DẠY <ul><li>Đặt vấn đề : Tiết trước các em đã được học về cách tìm kiếm thông tin trên internet, các em hãy tìm cuộc đời và sự nghiệp của nhà văn Nam Cao. </li></ul><ul><li>Học sinh tìm trên mạng. </li></ul><ul><li>Sau khi học sinh tìm xong giáo viên hỏi nếu các em muốn gửi thông tin đó cho bạn thì phải làm thế nào. </li></ul><ul><li>Học sinh trả lời. </li></ul><ul><li>Giáo viên nói ngoài những cách nêu trên thì còn có cách khác là gửi qua mail. Giáo viên đi vào bài giảng. </li></ul>
 8. 8. HOẠT ĐỘNG 2: THƯ ĐIỆN TỬ <ul><li>Giáo viên cho Hs đọc sách. </li></ul><ul><li>Dựa vào sách Gv yêu cầu học sinh cho biết thế nào là thư điện tử. </li></ul><ul><li>Học sinh trả lời. </li></ul><ul><li>Gv hỏi Hs cách gửi một bức thư bình thường. </li></ul><ul><li>Giải thích cho Hs biết cơ chế gửi và nhận thư điện tử. </li></ul><ul><li>Học sinh ghi bài. </li></ul><ul><li>Giáo viên tạo một tài khoản thư điện tử cho học sinh quan sát. </li></ul>
 9. 9. HOẠT ĐỘNG 3: VẤN ĐỀ BẢO MẬT THÔNG TIN <ul><li>Gv hỏi học sinh thế nào là bảo mật thông tin. </li></ul><ul><li>Giải thích cho học sinh biết vì sao phải bảo mật thông tin. </li></ul><ul><li>Cho học sinh đọc sách giáo khoa và cho biết thế nào là quyền truy cập website. </li></ul><ul><li>Giáo viên nhận xét và cho ghi bài. </li></ul><ul><li>Giáo viên giới thiệu về mã hóa dữ liệu. </li></ul><ul><li>Giáo viên giới thiệu một vài chương trình duyệt virus. </li></ul><ul><li>Học sinh ghi bài. </li></ul>
 10. 10. HOẠT ĐỘNG 4:CỦNG CỐ <ul><li>Củng cố lại kiến thức cho Hs. </li></ul><ul><li>Yêu cầu mỗi nhóm lập một tài khoản riêng. </li></ul><ul><li>Yêu cầu học sinh gửi đoạn văn bản nói về Nam Cao vào mail của giáo viên đã lập trước đó. </li></ul>

×