Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K33103248-TietChauPhuongNhi

993 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K33103248-TietChauPhuongNhi

 1. 1. Trường ĐH Sư Phạm TP. HCM Khoa Công Nghệ Thông Tin Môn học Phương Pháp Dạy Học Tin 2 HỒ SƠ BÀI DẠY Tin học 11 Bài 10 – CẤU TRÚC LẶPGVHD: Thầy Lê Đức Long.SVTH: Tiết Châu Phương Nhi.MSSV: K33103248.Lớp: Tin 5C Bình Thuận. 1
 2. 2. Tóm tắt chương trình 11 Kiến thức:Kỹ năng: Trang bị cho HS một sốGiải được một số bài toán đơn Mục tiêu khái niệm cơ bản về lậpgiản trên máy tính bằng cách trình và ngôn ngữ lập trìnhvận dụng được các kiến thức về bậc caothuật toán, cấu trúc dữ liệu, ngôn TIN HỌC Thái độ:ngữ lập trình cụ thể, sử dụng các 11 Ham thích môn học, có tínhchương trình con có sẵn kỹ luật cao và tinh thần làm việc theo nhóm. Chương I: Chương Chương III: Một số khái Chương II: Chương Chương V: VI: Cấu trúc rẽ niệm và lập Chương IV: Kiểu Tệp và Chương nhánh và trình và trình đơn dữ liệu có thao tác trình con lặp. ngôn ngữ giản. cấu trúc. với tệp. và lập trình (4, 2, 1) lập trình. có cấu trúc. Bài 9: Cấu trúc rẽ Bài 10: Cấu trúc lặp Mục tiêu dạy nhánh (3, 2, 1) học 2
 3. 3. Bài 10- Cấu trúc lặpKiến thức đã biết  Cấu trúc chương trình Pascal cơ bản;  Khai báo biến, một số kiểu dữ liệu chuẩn;  Các thuật toán cơ bản đã học ở lớp 10: USCLN, Số Nguyên tố, ...  Phép toán, biểu thức, lệnh gán, Thủ tục vào, ra đơn giản;  Cấu trúc rẽ nhánh;  Sử dụng câu lệnh đơn và câu lệnh ghép; Dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình; 3
 4. 4. Bài 10 – Cấu Trúc Lặp Mục tiêu bài dạyKỹ năng : Kiến thức : Mô tả được thuật toán  Hiểu nhu cầu của cấu trúccủa một số bài toán đơn lặp trong biểu diễn thuậtgiản sử dụng lệnh lặp. toán. Viết đúng các lệnh lặp  Hiểu cấu trúc lặp kiểm trakiểm tra điều kiện trước, điều kiện trước, cấu trúc lặplệnh lặp với số lần định với số lần định trước.trước.  Biết cách vận dụng đúng Viết được thuật toán giải đắn từng loại cấu trúc lặpmột số bài toán đơn giản. vào tình huống cụ thể. 4
 5. 5. Bài 10 – Cấu Trúc Lặp Kiến thức trọng tâm – Điểm khóKiến thức trọng tâm: Điểm khó:- Hiểu được ý nghĩa của cấu - Phân biệt và sử dụng đượctrúc lặp; các loại vòng lặp vào các- Phân biệt được lặp với số bài toán tương ứng.lần biết trước và hai dạng - Trong vòng lặp for khônglặp với số lần chưa biết được chứa lệnh thây đổi tùytrước; ý giá trị của biến đếm i.-Hiểu và chọn lựa được tình -Trong vòng lặp while luônhuống sử dụng cấu trúc lặp phải có điều kiện kết thúc -trong các bài toán. > nếu không sẽ trở thành vòng lặp vô hạn. - i là biến đếm nên bắt buộc phải có giá trị ban đầu 5
 6. 6. Phân bố nội dung Chuẩn bị của giáo viên tiết dạy và học sinh Giáo viên:Bài 10 được dạy trong 3 -Máy chiếu.tiết (tiết 2, 3 và 4) và có - PowerPoint bài giảng.thể phân phối như sau: - Bảng phụ vẽ sơ đồ hai+ Tiết 2: gồm mục 1 và dạng For tiến và lùi.mục 2 (phần lý thuyết). - Bảng và phấn.+ Tiết 3: mục 2 (phần ví Học sinh:dụ và luyện tập). - SGK, vở ghi và đồ dùng+ Tiết 4: mục 3. học tập. 6
 7. 7. NỘI DUNG BÀI DẠY (tiết 1) Hoàn cảnh giả định: -Bài này được dạy tại HĐ 1: Ổn định lớp, kiểm tra phòng máy. bài cũ.(7’) - Trang bị máy chiếu - Có cài đặt chương trình Pascal HĐ 2: Tìm hiểu ý nghĩa cấu trúc lặp (10’) HĐ 1 HĐ 3: Tìm hiểu lệnh lặp HĐ 2 FOR trong NNLT Pascal (25’) HĐ 4: Củng cố dặn dò (3’) HĐ3 HĐ 4 7
 8. 8. NỘI DUNG BÀI DẠY (tiết 2) HĐ 4:HĐ 1: Ổn định lớp, kiểm -GV dặn dò củng cố bằng cách tra bài cũ.(5’) cho HS làm bài tập chạy 5’. - Gợi ý cho HS làm một số bài tập về nhà.(10’) Cấu trúc lặp HĐ 1 (tiết 2) HĐ 4 HĐ 2: HĐ 3:-GV giới thiệu hai chương -Câu hỏi gợi ý: biến I có trình cài đặt thuật toán nhất thiết chạy từ 1Tong_1a và Tong_1b trong không? Có thể chạy từ 1 ví dụ 1 SGK. số N bất kỳ???- Sau khi HS đã nắm được -Nêu nội dung VD 2 thuật toán Tong_1a, GV HĐ 2 HĐ 3 SGK/45. giới thiệu thuật toán - Giải thích và lưu ý HS Tong_1b. cấu trúc lệnh ghép trong - Mở video chạy thử từng chương trình. đoạn chương trình để cả - Chạy thử đoạn code lớp cùng theo dõi. bằng chương trình Pascal 8 (20’) cho cả lớp theo dõi.(10’)
 9. 9. NỘI DUNG BÀI DẠY (tiết 3) HĐ 1: Tìm hiểu ý nghĩa cấu trúc lặp có số lần chưa biết trước (10’). HĐ 2: Tìm hiểu cấu trúc lệnh lặp HĐ 4: Củng cố dặn dò.(5’) WHILE trong NNLT Pascal. (20’) HĐ 3: Rèn luyện kĩ năng vận dụng lệnh lặp WHITE. (20’) 9
 10. 10. Hoạt động 1: KIỂM TRA BÀI CŨ(7’) • Trình bàu cấu trúc rẽ nhánh? • Sự khác nhau giữa các dạng rẽ nhánh đóHọc Sinh 1 ? • Viết CT nhập vào 2 số a, b và thực hiện đưa ra màn hình giá trị của số lớn hơn.Học Sinh 2 • Cho biết kết quả chương trình sau: • Program VD; • Begin • Writeln (‘PASCAL’); Writeln (‘PASCAL’);Học Sinh 3 • Writeln (‘PASCAL’); Writeln (‘PASCAL’); Readln; • End. 10
 11. 11. Hoạt động 2:Tìm hiểu ý nghĩa cấu trúc lặp (10’)1. Từ VD 3 nêu dẫn dắt đến bài toán 1 đặt vấn đềViết CT tính tổng S 1 1 1 ... 1 a a 1 a 2 a 100HS: Chú ý quan sát bài toán đặt vấn đề.GV: - Hãy xác định công thức toán học để tính tổng - Có bao nhiêu lần lặp như vậy?GV: - Rất khó xác định - Mỗi lần lặp 1 lượng là bao nhiêu? - Phải viết bao nhiêu lệnh để thể hiện việc này?HS: Theo dõi gợi ý. - Thực hiện 100 lần - Mỗi lần đổ - Viết 100 lệnh.Dẫn dắt:- Chương trình được viết như vậy sẽ rất dài, khó đọc, dễ sai sót. Cần có một cấutrúc điều khiển việc lặp lại thực hiện các công việc ở trên.- Trong tất cả mọi NNLT đều có một cấu trúc điều khiển việc thực hiện lặp lại vớisố lần đã định trước. 11
 12. 12. Hoạt động 3:Tìm hiểu lệnh lặp FOR trong NNLT Pascal (25’) Chia lớp thành 4 nhóm tương ứng 4 tổ thảo luận. Nội dung câu hỏi thảo luận: 1. Nhóm 1 và nhóm 2 - Y/cầu hs n/cứu sgk vàcho biết cấu trúc chung của lệnh For? - Ý nghĩa của <giá trị đầu>, <giá trị cuối>, kiểu dữ liệu của chúng? - Trong btoán 1:<giá trị đầu>, <giá trị cuối> có giá trị bằng bao nhiêu? - Những lệnh nào cần lặp lại ta đặt sau DO. Khi nhiều lệnh cần đặt sau Do ta phải viết thế nào? - Sơ đồ cấu trúc lệnh For tiến? - Trong bài toán tiết kiệm lệnh nào cần lặp lại? 2. Nhóm 3 và nhóm 4 - Y/cầu hs trình bày cấu trúc For lùi. - Hãy so sánh giá trị của <giá trị đầu> và <giá trị cuối>? - Trong btoán 1:<giá trị đầu>, <giá trị cuối> có giá trị bằng bao nhiêu? - Sơ đồ cấu trúc lệnh For tiến? - So sánh cấu trúc lệnh giữa hai cấu trúc For tiến và For lùi? - Hai bài toán trên dùng lệnh For nào là phù hợp? 12
 13. 13. Hoạt động 4: Củng cố dặn dò (3’)1. Nhắc lại nội dung đã học Cấu trúc chung của câu lệnh lặp For. Sơ đồ thựchiện của lệnh lặp For2. Câu hỏi, bài tập về nhà - Sử dụng câu lệnh For hoàn thành chương trìnhbài toán 1 và 2 đã nêu ở đầu tiết. - Giải bài tập 5a, 6 sgk/51- Xem trước phần ví dụ của nội dung cấu trúc lặp có sốlần biết trước. 13
 14. 14. Chân thành cám ơn thầy và các bạn đã theo dõi 14

×