Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K33103246 tin5 cbt_kieumang

3,213 views

Published on

Sinh viên:Ngô Văn Nhân
Mssv:K33103246
Lớp:Tin5CBT
Tinhoc11_Bai11_Kieumang

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

K33103246 tin5 cbt_kieumang

 1. 1. Trường Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh Khoa :Công nghệ thông tin KỊCH BẢN DẠY HỌC TIN HỌC 11BÀI 11: KIỂU MẢNG GVHD: LÊ ĐỨC LONG. SVTH: NGÔ VĂN NHÂN. MSSV:K33.103.246 LỚP:TIN5CBT
 2. 2. Thái độ:Ham thích môn học,có tính kỉ luật cao và tinh thần làm việc theo nhóm.Kiến thức:Trang bị cho Kỹ năng:Vận dụng đượchọc sinh một số khái các kiến thức về thuậtniệm cơ bản về lập trình toán,cấu trúc dữ liệu,ngôn Mục tiêu ngữ lập trình cụ thể,sửvà ngôn ngữ lập trìnhbậc cao dụng các chương trình Khái quát chương trình con có sẵn. tin học 11 Chương I: 3(2, 0, 1) Chương VI: 13(6, 6, 1)Một số khái niệm về lập trình và Chương trình con và lập trình có ngôn ngữ lập trình cấu trúc Chương II: 7(4, 2, 1) Chương V: 3(2, 0, 1) Chương trình đơn giản Tệp và thao tác với tệp Chương III: 7(4, 2, 1) Chương IV: 15(7, 6, 2) Cấu trúc rẽ nhánh và lặp Kiểu dữ liệu có cấu trúcGVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 3. 3. Chương IV: KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC 15(7, 6, 2) Hiểu được kiểu dữ liệu có cấu trúc. Bài 11 Kiểu mảng Kiểu xâu Có kĩ năng ban đầu về sử Bài 12 dụng kiểu dữ liệu có cấu trúc trong lập trình pascal. Kiểu bản ghi Bài 13 Củng cố lại một vài thuật toán cơ bản thường gặp với mỗi kiểu dữ liệu có cấu trúcGVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 4. 4. Bài 11 KIỂU MẢNG (4tiết)KIẾN THỨCHiểu:Kiểu mảng là kiểu dữ liệu có cấu trúc,rất cần thiết và hữu ích cho nhiều chương trình.Mảng một chiều là một dãy hữu hạn các phần tử cùng kiểu.Các ngôn ngữ lập trình thông dụng cho phép người lập trình xây dựng kiểu dữ liệu mảng một chiều.Mô tả mảng một chiều cần kahi báo kiểu của các phần tử và đánh số các phần tử của nó.Có thể tham chiếu đến các phần tử của mảng và chỉ số tương ứng của phần tử này.Hiểu thuật toán tìm kiếm,sắp xếp cơ bản.Biết:Có thể hình dung được mảng hai chiều,cách đánh số các hàng và các cột.Tham chiếu hay thao tác trên các phần tử.Sự khác nhau gữa mảng hai chiều và mảng một chiều.Nắm: Trực tiếp.Hai cách khai báo kiểu dữ liệu mảng một chiều,hai chiều. Gián tiếp. Kiểu phần tửNhững yếu tố quan trọng khi khai báo mảng một chiều,hai chiều. Kiểu chỉ sốCách nhập xuất giá trị của một biến.vai trò của lệnh for –do trong nhập xuất.GVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 5. 5. Bài 11 KIỂU MẢNG (4tiết)KĨ NĂNGNhận biết:Các thành phần trong khai báo kiểu mảng một chiều,hai chiều.Kích thước của mảng khi khai báo.Định danh của một phần tử kiểu mảng một chiều xuất hiện trong mộtchương trình.Cách tham chiếu đến một phần tử của mảng.Vai trò của lệnh for-do trong các thao tác xử lí của mảng.Cách lựa chọn khai báo kiểu dữ liệu mảng khi viết chương trình.Vận dụng:Viết khai báo mảng một ,chiều,hai chiều đơn giản.Nhập xuất giá trị của một biến mảng.Các thao tác nhập xuất ,xử lí mỗi phần tử của mảng.GVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 6. 6. KIẾN THỨC ĐÃ BIẾT-TRỌNG TÂM-ĐIỂM KHÓ Điểm khó Kiến thức trọng tâm Kiến thức đã biết Cách xác định kiểu của các Định nghĩa & đặc điểm phần tử và cách đánh số cácThành phần cơ sở của mảng một chiều,hai chiều. phần tử để mô tả mảng mộtPascal:bảng chữ cái,tên Xác định: chiều,hai chiều.chuẩn,tên riêng(từ Tên kiểu mảng. Khái niệm và minh họakhóa),hằng và biến. Số lượng phần tử. :Kiểu chỉ số và kiểu phần tử. Biết cấu trúc của một Kiểu dữ liệu của phần tử. Tham chiếu tới phần tử củachương trình Pascal:cấu Cách khai báo biến mảng. mảng một chiều và ý nghĩatrúc chung và các thành oTrực tiếp. ứng dụng của nó.phần. oGián tiếp. Sự khác nhau giữa mảngMột số kiểu dữ liệu Cách tham chiếu đến một chiều và hai chiều.chuẩn:nguyên,thực,kí phần tử. Cách xác định để khai báotự,logic và miền con. Nhập xuất và thao tác trên biến mảng trong bài toánNhững thuật toán sắp mảng. thực tế.xếp,tìm kiếm cơ bản. Sử dụng mảng cài đặt mộtHiểu được cách khai số thuật toán đơn giản.báo biến.GVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 7. 7. KỊCH BẢN DẠY HỌC TIẾT 4 Tìm hiểu ý nghĩa của kiểu mảng hai chiều Tìm hiểu về kiểu mảng hai chiều. Rèn luyện kĩ năng sử dụng kiểu mảng hai chiều TIẾT 3 Thuật toán tìm kiếm nhị phân Tìm phần tử lớn nhất trong dãy số nguyên. TIẾT 2 Sắp xếp dãy số nguyên bằng tráo đổi Tìm hiểu ý nghĩa của kiểu mảng một chiều TIẾT 1 Tạo kiểu mảng một chiều và khai báo biến mảng. Rèn luyện kĩ năng khai báo kiểu mảng một chiềuGVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 8. 8. Kiến thức: Kĩ năng Thái độ:Ham thích -Biết được kiểu dữ liệu mới - Tạo được kiểu mảng môn học,có tính kỉ đó là kiểu mảng một một chiều và sử dụng luật cao và tinh thần chiều.Biết được một loại biến biến mảng một chiều làm việc theo nhóm. có chỉ số. trong ngôn ngữ lập trình -Xem trước SGK,và - Biết cấu trúc tạo kiểu mảng Pascal để giải quyết một yêu cầu của giáo viên ở một chiều và cách khai báo số bài toán cụ thể. tiết trước. kiểu mảng một chiều. . 1 2 3KỊCH Hoạt động 1: 10pBẢN Tìm hiểu ý nghĩa của mảng một chiều.DẠY Hoạt động 2: 15p TIẾT 1 Tạo kiểu mảng một chiều và khai báo biến mảng.HỌC Hoạt động 3: 15pGiả định: Rèn luyện kĩ năng sử dụng khai báo kiểuBài dạy ở trường phổ thông mảng một chiều.vùng quê Phòng học chỉ cótrang bị máy chiếu Máy chiếu Hoạt động 4: 5pProjector, máy vi tính để giới Củng cố và hướng dẫn tự họcthiệu ví dụ và minh họa. GVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 9. 9. Hoạt động 1: 10p Tìm hiểu ý nghĩa của mảng một chiều. a.Mục tiêu: - Biết được ý nghĩa và sự cần thiết của kiểu mảng một chiều trong việc giải quyết một số bài toán.biết được khái niệm về mảng một chiều. b.Hoạt động: -Đưa ra tình huống có vấn đề và đặt câu hỏi (học sinh thảo luận theo 4 nhóm và đưa ra câu trả lời),từ đó giúp học sinh tiếp cận ban đầu với kiểu dữ liệu mới. - Dẫn dắt vấn đề làm rõ được sự cần thiết của kiểu mảng một chiều. -Yêu cầu học sinh thảo luận thêm những đặc điểm của mảng một chiều,đặc điểm các phần tử,những chú ý khi mô tả.GVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 10. 10. Hoạt động 2: 15p Tạo kiểu mảng một chiều và khai báo biến mảng. a.Mục tiêu: Học sinh biết được cách tạo kiểu dữ liệu mảng một chiều trong ngôn ngữ lập trình Pascal,biết cách khai báo biến và tham chiếu tới từng phần tử của mảng. b.Hoạt động: Yêu cầu học sinh nghiên cứu sách giáo khoa và cho biết cách tạo kiểu dữ liệu mảng một chiều trong ngôn ngữ lập trình Pascal.Mỗi người tự cho 1 ví dụ. Cho phép các học sinh đặt câu hỏi để làm rõ các khai báo của bạn mình.(ý nghĩa của các khai báo) Cho học sinh xem video về thứ tự duyệt các phần tử trong mảng một chiều.từ đó học sinh rút ra cách tham chiếu tới các phần tử của mảng,thấy được vai trò của câu lệnh for-do lập trình sử dụng mảng.GVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 11. 11. Hoạt động 3: 15p Rèn luyện kĩ năng khai báo kiểu mảng một chiều. a.Mục tiêu: Học sinh sử dụng được biến kiểu mảng một chiều để giải quyết một bài toán đơn giản b.Hoạt động: Giải quyết bài toán ở phần đặt vấn đề trong hoạt động 1 ,trong đó có sử dụng biến mảng một chiều: Yêu cầu làm theo nhóm,đánh giá và ghi nhận nhóm làm tốt,làm nhanh có điểm thưởng. Đặt thêm hệ thống câu hỏi nhỏ để tìm ra những cá nhân tích cực,xuất sắc. Nhận xét và bổ sung những bài làm và nêu những lỗi sai thường mắc phải để học sinh rút kinh nghiệm cho những bài làm sau. Demo bài toán đặt vấn đề với biến kiểu mảng bằng Pascal.GVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 12. 12. Hoạt động 4: 5p Củng cố và dặn dò,hướng dẫn tự học. Những nội dung đã học: - Điểm nhanh qua các nội dung đã học. -Kiểm tra lại mức độ nắm bài của từng học sinh qua các câu hỏi trắc nghiệm nhanh. Câu hỏi và bài tập về nhà: -Cài đặt lại chương trình ví dụ 1 và ví dụ 2 (trong mục b.Một số ví dụ). -Trả lời các câu hỏi 1,2,3,4 và làm bài tập 5,6,7 SGK trang 79. -Học sinh tự rèn luyện thêm ,làm quen với bài tập trắc nghiệm của chương qua website: http://ngoquyen-edu.info/nq/images/tn/tin11_c4/on/quiz.htmlGVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 13. 13. Bài toán đặt vấn đề-câu hỏi Nhập vào nhiệt độ trung bình của mỗi ngày trong tuần.Tính và in ra màn hình nhiệt độ trung bình của tuần và số lượng ngày trong tuần có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ trung bình tính được. Câu hỏi: - Hãy viết đoạn chương trình giải quyết yêu cầu cho bài toán trên? - Khi tính các ngày trong tháng,trong năm? thì chương trình trên có những hạn chế như thế nào?GVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 14. 14. Câu hỏi trắc nghiệm Câu 1:Yếu tố nào sau đây không thực sự cần thiết khi xây dựng mảng một chiều? oSố byte bị chiếm dụng trong bộ nhớ khi khai báo mảng oSố lượng phần tử tối đa. oKiểu dữ liệu của phần tử. oTên mảng hoặc tên kiểu mảng. Câu 2:Muốn tham chiếu đến phần tử thứ 5 trong mảng A ta phải theo cú pháp:  A5 A[5] A(5) A{5} Câu 3:Khẳng định nào sau đây đúng hay sai? “Mảng một chiều là dãy hữu hạn các phần tử có đủ kiểu loại”  Đúng  Sai Câu 4:Khai báo nào sau là sai hoặc chưa đầy đủ: oType MangNguyen=Array[1..10] of byte; oType MangNguyen=Array[1..10] of byte; Var A:MangNguyen[1..10] of byte; Var A:MangNguyen; oType A:Array[1..10] of byte; oVar A:Array[1..10] of byte; Câu 5:Khai báo mảng nào sau đây hợp lệ: Const Max=366;  Type ND =Array[1..Max] of real;  Type tND =Array[1..366] of real; Var ND:ND; var ND:tND;  Var ND =Array[1..366] of real;  Const Max =366; var ND =Array[1..Max] of real;GVHD:THS Lê Đức Long Ngô Văn Nhân – K33103246
 15. 15. Trường Đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh Khoa :Công nghệ thông tin KỊCH BẢN DẠY HỌC TIN HỌC 11 BÀI 11: KIỂU MẢNGCám ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe!!!

×