Successfully reported this slideshow.

K33103228 - Hoàng Lê Thu Hồng - Bai11 - C2 - Lớp 10

881 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K33103228 - Hoàng Lê Thu Hồng - Bai11 - C2 - Lớp 10

  1. 1. Trường Đại Học Sư Phạm TP.Hồ Chí Minh Khoa Công Nghệ Thông Tin KịchPhương Pháp Dạy Học II Bản Lớp 10 – Chương II - Bài 11: Dạy Tệp Và Quản Lí Tệp Học GVHD: Th.S Lê Đức Long SVTH: Hoàng Lê Thu Hồng MSSV: K33103228 Lớp: Tin5C-BT 1
  2. 2. Mục Tiêu Một số kĩ năng banCác khái niệm cơ Chương Trình đầu về sử dụng máybản của Tin học. tính. Chương Trình Tin Học 10 Chương 1 Chương 3 Chương 4 Một Số Khái Chương 2 Soạn Thảo Văn Mạng Máy Tính Niệm Cơ Bản Hệ Điều Hành Bản Và Internet Của Tin Học Bài 10 Bài 11 Bài 12 Khái Niệm Về Tệp Và Quản Lí Giao Tiếp Với Hệ Điều Hành Tệp Hệ Điều Hành 2
  3. 3. Bài 11: Tệp Và Quản Lí Tệp (2,0,0) • Nắm được khái niệm tệp và thư mục.Kiến Thức • Biết nguyên lí hệ thống tổ chức lưu tệp. • Biết các chức năng của hệ thống quản lí tệp. • Đặt được tên tệp, thư mục. Kĩ Năng • Viết được đường dẫn, đường dẫn đầy đủ. • Cách tổ chức quản lí tệp. • Ý nghĩa của phần mở rộng trong tệp.Trọng Tâm • Các khái niệm liên quan đến thư mục. • Khái niệm đường dẫn, đường dẫn đầy đủ. • Vai trò, chức năng của hệ thống quản lí tệp. • Ý nghĩa của phần mở rộng trong tệp. • Phân biệt tệp và thư mục.Điểm Khó • Cấu trúc cây thư mục. • Đường dẫn đầy đủ. • Các thao tác:sao chép, xóa, đổi tên...tệp/thư mục. 3
  4. 4. Kiến thức, kĩ năng đã biết • Khái niệm thông tin, hệ điều hành. • Chức năng, thành phần chính của hệ điều hành.Giả Định • Phòng học được trang bị máy chiếu. • Lớp học được chia làm 4 nhóm. 4
  5. 5. Mở đầu bài dạy và -Khái niệm tệp.giới thiệu bài học. -Quy tắc đặt tên tệp. Hoạt động 1 Mở đầu (5 phút) Hoạt động 2 Hoạt động 4 Tệp và Khái niệm Củng cố quản lí tệp tệp và tên tệp (10 phút) (Tiết 1) (15 phút)Câu hỏi trắc Hoạt động 3 -Các khái niệm liênnghiệm và dặn dò Tìm hiểu về quan tới thư mục. thư mục -Khái niệm về đường (15 phút) dẫn 5
  6. 6. Đặt câu hỏi gợi mở, HS tự -HS đọc SGK khái niệm. nhận biết lợi ích của việc sử -GV nêu cấu trúc tệp, ý nghĩa phần dụng tệp và thư mục, dẫn dắt mở rộng, quy tắc đặt tên tệp. vào bài học. -HS thảo luận nhóm  ví dụ về tệp. Hoạt động 1Mở đầu bài dạy và -Khái niệm tệp. Mở đầu giới thiệu bài học. -Cấu trúc của tệp. -Ý nghĩa của phần mở rông. -Quy tắc đặt tên tệp. Hoạt động 4 Tệp và Hoạt động 2 Củng cố quản lí tệp Khái niệm tệp và tên tệp (Tiết 1) -Các khái niệm liên quan tới thư mục. Câu hỏi trắc nghiệm -Khái niệm về đường dẫn và dặn dò Hoạt động 3 -HS đọc SGK  khái niệm thư mục gốc, Tìm hiểu về thư mục mẹ, thư mục con. thư mục -GV nêu quy tắc đặt tên và cấu trúc tổ -Tóm tắt lại nội dung bài. chức thư mục. -Dặn dò bài mới -GV nêu câu hỏi  khái niệm đường dẫn. -Câu hỏi trắc nghiệm. -GV cho HS xem hình ảnh minh họa ví dụ 6  HS thảo luận.
  7. 7. -Khái niệm hệ thống quản-Ôn lại kiến thức tiết 1. lí tệp-Đặt vấn đề vô bài mới Hoạt động 5 -Các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp. Đặt vấn đề (5 phút) Hoạt động 6 Hoạt động 4 Tệp và Hệ thống quản li Củng cố quản lí tệp tệp, các đặc trưng cùa hệ thống quản (10 phút) (Tiết 2) lí tệp (20 phút) Hoạt động 7Câu hỏi trắc 1 số thao tác quản línghiệm và dặn dò Tìm hiểu về tệp: tạo thư mục, đổi các thao tác quản lí tệp tên, xóa, sao chép… (10 phút) 7
  8. 8. Chân thành cảm ơnthầy cô và các bạn đã theo dõi 8

×