Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Informační systémy K2 - 4D software

192 views

Published on

K2 SOFTWARE JE TŘETÍ DIMENZÍ PORTFOLIA SPOLEČNOSTI, JEJÍMŽ ZÁKLADEM JE INFORMAČNÍ SYSTÉM K2. INFORMAČNÍ SYSTÉM K2 JE KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ PODNIKŮ, KTERÝ VE SVÝCH MODULECH PROVÁZANĚ ŘÍDÍ FIREMNÍ PROCESY, ZPŘEHLEDŇUJE ČINNOSTI FIRMY A POSKYTUJE RELEVANTNÍ PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ. ŘEŠENÍ IS K2 JE VHODNÉ PRO VŠECHNY OBLASTI PODNIKÁNÍ A SEGMENTY FIREM:

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Informační systémy K2 - 4D software

  1. 1. K2 SOFTWARE JETŘETÍ DIMENZÍ PORTFOLIA SPOLEČNOSTI,JEJÍMŽ ZÁKLADEM JE INFORMAČNÍ SYSTÉM K2.INFORMAČNÍ SYSTÉM K2 JE KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ PODNIKŮ,KTERÝVE SVÝCH MODULECH PROVÁZANĚ ŘÍDÍ FIREMNÍ PROCESY,ZPŘEHLEDŇUJE ČINNOSTI FIRMYA POSKYTUJE RELEVANTNÍ PODKLADY PRO ROZHODOVÁNÍ.ŘEŠENÍ IS K2 JEVHODNÉ PROVŠECHNY OBLASTI PODNIKÁNÍA SEGMENTY FIREM: ŘEŠENÍVÝROBA Ve výrobě se zaměřujeme na podporu procesů - od vytvoření a zpracování kusovníků a technologie přes sestavení plánu výroby, využití kapacit, kontrolu pokrytí materiálem až po odvádění výroby k průběžnému zobrazování jejího stavu. Součástí je trvalé sledování kvality, ekonomické výhodnosti, šarží, variant, produktivity či využití kapacit. ŘEŠENÍ OBCHOD Řešení pro obchod je vhodné pro řízení zakázek, především pak u firem se složitou a silně provázanou strukturou dokladů, která umožňuje definovat vazbu položek na různý počet objednávek, rezervací, dodacích listů, výdejek či faktur.Výhodou je odlišné zpracování dokladů na základě volby dodavatele / odběratele. ŘEŠENÍ SLUŽBY Důležitou roli ve službách hraje integrované CRM řešení a vysoká komplexnost aplikace.Vedle bohaté škály segmentace a zařazování kontaktů do marketingových skupin, nabízíme propracovanou agendu obchodních příležitostí odrážející všechny evidované rozpracované obchodní případy. SPECIALIZOVANÁ ŘEŠENÍ Díky své otevřenosti a schopnosti přizpůsobit se požadavkům jak zákazníka, tak i oboru, ve kterém zákazník podniká, je Informační systém K2 využíván v mnoha různých odvětvích, která vyžadují specifický přístup. Zároveň je IS K2 rozdělen do několika kategorií tak, aby svou funkcionalitou a hloubkou odpovídal právě vašim současným nárokům a požadavkům. Podstatou však zůstává, že systém je stále tentýž, tedy má stejnou datovou strukturu i systémovou logiku, a v případě růstu to pro vaši společnost neznamená enormní investice související s přechodem na jiný technologicky a funkčně výkonnější informační systém. Zároveň je tak případný přechod pro uživatele snadný a komfortní. K2 Business – je určen firmám, které očekávají snadné a rychlé uvedení informačního systému do provozu, avšak vyžadují jeho vysoce kvalitní a profesionální úroveň. Nasazením systému firmy získají administrativní zjednodušení, stabilitu a bezchybnost záznamů, šíři a propracovanost aplikace a průhlednost vnitřních procesů. K2 Professional - je určen firmám, které vyžadují upravení informačního systému na míru svým potřebám a požadavkům. Hlavním znakem nasazení je jeho lokální přizpůsobení pomocí automatizace pracovních postupů nebo pomocí specializovaných funkčností. K2 Enterprise - je určen firmám, které chtějí mít procesní a organizační strukturu podporovanou informačním systémem.Tento produkt si pořizují společnosti, které od systému očekávají především automatizaci, zjednodušení a maximální přizpůsobení svým podmínkám a specifikům. IS K2 vám přináší: • Zpřehlednění činnosti firmy • Relevantní podklady pro rozhodování • Podpora rozvoje společnosti • Zvýšení produktivity práce • Snížení nákladů • Vyšší úroveň bezpečnosti dat • Zvýšení spolehlivosti výrobních procesů či kvality produkce • Nárůst spokojenosti zákazníků • Efektivní vyhodnocování činností firmy a controlling www.K2.cz K2 SOFTWAREK2 SOFTWARE
  2. 2. Svým uživatelům IS K2 přináší komplexní a provázané řešení v následujících modulech: • Marketing • Prodej • Nákup • Sklad • Doprava • Celnice • Výroba • Finance • Personalistika a mzdy • Účetnictví a analýzy • Majetek • Business Intelligence • Workflow • Média • Internetový obchod NADČASOVOST S TRVALOU ZÁRUKOU INVESTIC IS K2 je neustále vyvíjen a modernizován tak, aby odpovídal aktuálním trendům na trhu, ať už z hlediska technologií nebo potřeb společnosti. Energie a prostředky vložené do pořízení a přizpůsobení informačního systému přitom zůstávají díky vlastnostem samotného programu trvale zachovány pro další rozvoj. Podnikům to umožňuje plynule přizpůsobovat velikost řešení aktuálním potřebám souvisejícím s velikostí licence, robustností databázového stroje a provedením speciálních úprav na míru. Spolu s IS K2 získáváte zároveň i metodickou podporu - metodicky ucelený základ ladicí se současnou legislativou. DŮMYSLNÁ PROVÁZANOST IS K2 Díky excelentní provázanosti jednotlivých položek umožňuje IS K2 okamžitý a jednoduchý pohled na efektivitu firmy. Tato jedinečná technologie CBI (Compacat Business Items) vychází z propojení prvotních dokladů prodeje a nákupu, kdy jsou jednotlivé položky fyzicky identické. Sledování obchodních procesů, stavů, cen a jejich vyhodnocování se tak stává přirozeností. PŘIZPŮSOBIVOT PODMÍNKÁM KLIENTA Informační systém K2 byl úspěšně implementován do stovek společností nejrůznějšího zaměření v České republice, na Slovensku, v USA, ve Velké Británii, Číně, Maďarsku, Německu či Ukrajině. Přizpůsobivost umožňuje využít systém v podmínkách klientů z oblasti strojírenství, elektrotechniky, farmacie, chemického a plastikářského průmyslu, automobilového průmyslu, potravinářského a nápojového průmyslu, velkoobchodu, maloobchodu, stavebnictví, hutnictví, papírenského, polygrafického, textilního a těžebního průmyslu, zdravotnictví a energetice. ÚPLNÁ BEZPEČNOSTAVOLNOSTVÝBĚRU DATABÁZE Široká škála přístupových práv, nastavení skupin uživatelů, jejich oprávnění měnit data, prohlížet záznamy či tisknout doklady představuje základní nástroj správce IS K2.Vedle precizní definice na úrovni práv v programu lze analogicky zabezpečit data před jejich zneužitím na úrovni serveru a sítě. IS K2 také poskytuje firmám příjemnou nezávislost při volbě serverových technologií. Databázový stroj je možné provozovat jak v prostředí Microsoft, tak v prostředí Linux, a to s využitím databází MS SQL a Oracle. REVOLUČNÍ SYSTÉMOVÁ INTEGRACE Nadčasový aplikační server IS K2 využívající vývojové platformy .NET vám přináší jednoduché propojení samotného IS K2 a ostatních aplikací, které každodenně využíváte.Aplikační server zajišťuje navíc nejen výměnu dat mezi různými aplikacemi a IS K2, ale také jejich prezentaci koncovému uživateli v podobě různých „klientů“.V kombinaci s využitím služeb Datového centra K2 získáváte i další výhody jako dostupnost, nepřetržitý servis (24/7/365) nebo bezpečnost dat. ODBORNÁ HARDWAROVÁ PODPORA Implementace IS K2 do firmy úzce souvisí i s hardwarovou vybaveností, v případě Informačního systému K2 si proto můžete zvolit variantu tzv. „full-service“, kdy divize K2 Hardware rychle, kvalitně a finančně co nejpříznivěji vyřeší vaše požadavky i s komplexní správou jejich hardwarového zařízení (servery, počítače, tiskárny, komponenty, příslušenství atd.). Připraví projekt hardwarové vybavenosti na míru, v konfiguracích, které jsou pro bezproblémový chod informačního systému nezbytně nutné při optimálním poměru cena/výkon. Je schopna dodat vysoce kvalitní hardwarové zařízení předních světových značek za velmi přijatelné ceny, případně sestavit levnější, avšak stále výkonné řešení na míru. Další variantou je využití jedinečné nabídky Datového centra K2 a přenechání starosti o hardware, konektivitu, zálohování, správu, dohled a další na technologickém a dohledovém centru s trvalým servisem 24/7/365.Výrobcem, inovátorem a implementátorem IS K2 i vlastníkem a provozovatelem DC K2 zůstává stále stejný poskytovatel – K2 atmitec s.r.o. K2 SOFTWAREK2 SOFTWARE

×