Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Com dissenyar una presentació visual:    alguns suggeriments                  “Dissenyar una present...
Com dissenyar una presentació visual: alguns suggerimentsJa estàs a punt de lliurar el Treball de Recerca i et queda l’últ...
Com dissenyar una presentació visual: alguns suggerimentsLES PLANTILLES I ELS CLIPARTSNo a les plantilles –templates– ni a...
Com dissenyar una presentació visual: alguns suggerimentsLA TIPOGRAFIA: LA FONT, LA MIDA DE LA FONT I EL COLORDecidir les ...
Com dissenyar una presentació visual: alguns suggerimentsLa condició imprescindible és que destaqui sobre el color del fon...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentacions visuals eficaces

1,044 views

Published on

Dona't l' (ab)ús del powerpoint per fer presentacions que són més decoratives que comunicatives, oferim uns suggeriments per dissenyar presentacions visuals eficaces.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentacions visuals eficaces

 1. 1. Com dissenyar una presentació visual: alguns suggeriments “Dissenyar una presentació és el mètode d’aplegar la forma i el contingut. El disseny és simple, per això és tan complicat.”
 2. 2. Com dissenyar una presentació visual: alguns suggerimentsJa estàs a punt de lliurar el Treball de Recerca i et queda l’últim pas, l’exposició oral.És bastant probable que et plantegis fer-la amb algun suport visual. Aquí tens unssuggeriments que et poden ajudar a l’hora de dissenyar la presentació ambqualsevol programa.Sens dubte són molts els factors que incideixen en el resultat d’una bonapresentació, en destaquem els següents:EL GUIÓL’important és fer–ho amb el cap: idees, idees, idees...Et preguntaràs amb quin programa fer la teva presentació: powerpoint, prezi oqualsevol altra aplicació social de les que hi ha en línia, que et permet crear, publicar icompartir presentacions.Has de pensar, abans de res, en el guió –storyboard– de la presentació. Consisteixen planificar el què direm, el què hi posarem –text més imatge– en cada diapositiva icom navegarem –bellugarem– entre les diapositives.Pots aplicar l’estructura següent: - Presentació, - nus i - desenllaç.I adaptar–la en cada cas; així en l’exposició oral del TdR, la presentació serà laintroducció amb les motivacions, identificació del problema d’investigació, objectius iestructura de la recerca. El nus estaria format pel marc teòric i el marc aplicat; i en eldesenllaç hi constarien les conclusions, les limitacions i les propostes de futur.Fes esbossos de les teves diapositives amb paper i llapis:escriure les idees en post-its no és una mala idea....També s’ha de pensar en la navegació per les diferentsdiapositives: lineal o seqüencial –recórrer la presentació en unasola direcció, diapositiva rere diapositiva– o no lineal –tudecideixes el camí, dient l’ordre de les diapositives– i si utilitzesrecorreguts múltiples o hipertextuals.LA SIMPLICITATLes diapositives no són l "estrella del xou" (lestrella, per descomptat, és el teumissatge). La gent ve a escoltar-te i a rebre el teu missatgeLes diapositives –slides– han de tenir espais en blanc no caure en la temptaciód’omplir cada espai amb algun logo, text, taula o gràfic que no contribueixin a un millorenteniment. Mentre menys escombraria gràfica –“soroll”– hagi a les diapositives mésfort serà l’impacte visual i la comprensió del missatge.El color, la imatge de fons –background– i el patró de diapositiva són uns dels lligamsd’unió entre les diapositives, per la qual cosa no hauria de canviar al llarg de tota lapresentació.Josep Ma Zaragoza i Raduà. 2012 Pàgina 2 de 5
 3. 3. Com dissenyar una presentació visual: alguns suggerimentsLES PLANTILLES I ELS CLIPARTSNo a les plantilles –templates– ni als cliparts predissenyades del PowerPoint od’altra família de dibuixos animats i de sons enllaunats. Per diverses raons, la primerad’elles és que moltes persones de l’audiència, probablement, ja l’hagin vist abans enuna altra presentació (i fins i tot l’han fet servir).Això tenia sentit fa anys, ara s’ha de pensar en la intel·ligència de la nostra audiència ipreparar una presentació innovadora, atractiva, sorprenent i feta a mida; d’aquestamanera, es percep una preocupació més gran pel que fa la preparació de l’exposició.El públic espera una presentació única (almenys pel que fa a contingut),LA COMUNICACIÓ VISUALUsar imatges per comunicar no per decorar.Utilitza imatges i fotografies, les imatges són un medi natural i poderós decomunicació. La imatge reforça qualsevol explicació … recordes la dita ”una imatge valmés que 1000 paraules” o no?Les imatges han de ser de qualitat pel que fa a resolució (no inserir una imatgepetita i estirar!) I òbviament ha de tenir relació amb l’exposició, de manera que enaparèixer la imatge l’audiència estigui a l’expectativa del que vas a dir i com esrelaciona amb la teva exposició.Confecciona i utilitza els gràfics adequats per la informació que vols mostrar, noperquè t’agradi un més que l’altre. Els gràfics contenen informació –que t’estalviend’escriure-la amb paraules, però no de comentar-la– i han de ser entesos perl’auditori.No abusar dels "efectes especials" –animacions d’objectes, transicions dediapositives– del PowerPoint que poden arribar a ser cursis.PowerPoint no és un programa dedició defectes especials desenvolupat per aHollywood. No intentis impressionar a laudiència amb els efectes, faran que perdinl’atenció i després de quatre diapositives acaben per avorrir i cansar. Millor evitar lacontaminació visual i utilitzar efectes quan realment siguin necessaris per alexposició.ELS LIMITS (LA QUANTITAT) DE LA INFORMACIÓLa diapositiva ha de tenir més “aire” que paraules.Una idea central o principal per diapositiva i, si és el cas, idees que depenguind’ella, Es poden incloure fins a quatre o cinc, sempre que no sobrecarreguin ladiapositiva. Mostra les idees una a una; és a dir, que cada vegada aparegui una idea.Si no t’és possible, mostra les idees en diapositives separades.Les idees són apunts que fa servir el comunicador per desenvolupar el seu missatge.Les paraules que utilitza les té en “les notes de l’orador” i en la seva eloqüència.Alerta amb les faltes d’ortografia i de sintaxi! Quan es projecta, tot s’amplifica itothom les veu.Josep Ma Zaragoza i Raduà. 2012 Pàgina 3 de 5
 4. 4. Com dissenyar una presentació visual: alguns suggerimentsLA TIPOGRAFIA: LA FONT, LA MIDA DE LA FONT I EL COLORDecidir les tipografies mes adients dependrà, entre altres factors, de la resolució delprojector, de la mida de la pantalla, de la distància del públic a la pantalla…Podem diferenciar dos grups fonamentals de fonts: - Serif: són fonts amb remats i/o ornaments en els seus extrems, només recomanables per a petits textos o títols, perquè són poc llegibles en una pantalla. Van ser fetes per escriure documents plens de text. - Sans Serif: són fonts sense rematades en els extrems. Els seus caràcters estan reduïts al seu esquema essencial. Són fonts molt recomanables per blocs de text, perquè en ser més rectes són molt més llegibles al projectar–se. Arial negreta i Arial TimesLes fonts sans–serif són generalment millors per a presentacions de PowerPoint,mentre que les serif són recomanables per la lectura en paper.Evitar fonts “decoratives” que dificulten la lectura del missatge. Alerta amb aquellesfonts que no són estàndards i que no són llegibles en tots els ordinadors.Utilitza el conjunt de la mateixa font al llarg de tota la teva presentació dediapositives, i no utilitzis més de dues fonts complementàries.En quant a la mida de la font, tot i que dependrà de les dimensions de la sala iassegurar-se que es pugui llegir des de l’última fila, podem parlar de: • 36 punts (títols) • 28 punts (contingut) • 24 punts (seria el mínim)El text ha de tenir assignat un color amb matís, saturació i lluminositat, que han demantenir-se constants al llarg de tota lexposició.Josep Ma Zaragoza i Raduà. 2012 Pàgina 4 de 5
 5. 5. Com dissenyar una presentació visual: alguns suggerimentsLa condició imprescindible és que destaqui sobre el color del fons, perquè la sevalectura sigui fàcil. Generalment s’ha de seleccionar un color harmònic amb el del fonsde la diapositiva.Un exemple és aquest text de color blanc amb fons de color blau.Un altre exemple amb text de color groc sobre fons blau.El text clar sobre fons fosc també és adient si la sala està il·luminadaText fosc sobre un fons clar també es complementen molt bé (més si la llum de lasala està encesa). Són colors complementaris.EL COLOREl color evoca sentiments; el color és emocional. El color adequat pot ajudar apersuadir i motivar. Els estudis demostren que lús del color pot augmentar l interès imillorar la comprensió daprenentatge i la retenció.No cal ser un expert en la teoria del color, però és bo recordar que els colors es podendividir en dues categories generals: • Freds (com el blau, verd i violeta): són relaxants i sembla que s’endinsin. • càlids (com el groc, taronja i vermell): són estimulants, donen sensació de benestar, sembla que avancin.Els colors freds funcionen millor per als fons, ja quesemblen retrocedir lluny de nosaltres en el fons.Els colors càlids en general, funcionen millor per a objectes en primer pla –com eltext–, ja que sembla que vingui cap a nosaltres, proporciona proximitat..Quan un color domina en una imatge pot crear harmonia.No utilitzis un punter làserLús dun punter làser no acostuma a ser bona idea, a no ser que en tinguis un bondomini. En la majoria dels casos distreu lauditori. I, en casos més extrems, amplifica eltremolor de la teva mà i el torna evident per a tothom.En definitiva, el làser no és per res recomanable si no vols que lauditori sàpiga queestàs nerviós.Josep Ma Zaragoza i Raduà. 2012 Pàgina 5 de 5

×