Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

De Sluizen Open

1,007 views

Published on

Presentatie bij het Waterschapshuis over Openheid 2.0: hoe raakt openheid organisaties en hoe kan je daar mee omgaan.

Published in: Business
 • Be the first to comment

De Sluizen Open

 1. 1. Openheid 2.0<br />De sluizen open?<br />Waterschapshuis, <br />Amersfoort,<br />April, 2011<br />
 2. 2. Trends: eenwereldgaat open<br />Open Innovatie<br />
 3. 3. Sociale media<br />
 4. 4.
 5. 5.
 6. 6. Wat is het?Volgensmijndefinitie<br />Sociale media<br />Like<br />Digitaalmet elkaar in gesprekzijn,<br />actiefmeedoen!<br />
 7. 7. Wat is het veel minder?<br />Twitter<br />Yammer<br />Digg<br />LinkedIn<br />Blogger<br />Hyves<br />Facebook<br />Wordpress<br />Tumbler<br />Daargaatmijn privacy!<br />Hoeveeltijdkostmijdit?<br />Waaromzouik Paul de Leeuwvolgen?<br />
 8. 8.
 9. 9. Sociaalsysteemafspraken over omgangDenk even na,en doe normaal!<br />
 10. 10. Wathebikeraan?<br />Directe feedback<br />Snelkennisdelen<br />Bereik de wereld<br />Relevant contact!<br />Echtegesprekken?<br />Community !<br />…fun?<br />
 11. 11.
 12. 12. Wees wijs!<br />plus 7 spelregels<br />
 13. 13. Esri en openheid<br />
 14. 14. Egoquoting<br />“Openheid is zeer relevant <br />voor het gebruik en de toepassing <br />van geo-informatie.”<br />Opentrends.nl, 4 feb 2011<br />
 15. 15. De innovatietrechter<br />BeeldnaarKirschbaum, 2005<br />
 16. 16. Ideas.arcgis.com<br />
 17. 17.
 18. 18. Trends: eenwereldgaat open<br />Open Innovatie<br />
 19. 19. “Esri is afhankelijk van Open Standaarden” <br />Goedvoorgebruikers<br />Goedvoor ESRI<br />
 20. 20. Open Standaarden: wat we doen<br />NEN<br />Geo<br />Geonovum<br />IT<br />NOiV<br />Defensie<br />Forum Standaardisatie<br />ISO/TC 211 <br />25+<br />OGC<br />W3C<br />http://www.esri.com/technology-topics/standards/open-platform.html<br />http://www.esri.com/standards<br />http://www.esri.nl/open<br />
 21. 21. http://www.opengeospatial.org/resource/products/compliant/#ESRI<br />
 22. 22. http://www.opengeospatial.org/resource/products/compliant/#ESRI<br />
 23. 23. Open Standaarden:vooroplopen en toepassen<br />Lead and apply<br />
 24. 24. Alleopen source productenzijnechtslecht<br />Behalve<br />Drupal,Wordpress, Xmind, Android, ….<br />
 25. 25. Voor de duidelijkheid!<br />Esri is een closed <br />source software <br />leverancier<br />Wijstoppenallekennis<br />uit het ecosysystem<br />in standaard software <br />producten<br />
 26. 26. Voor de duidelijkheid!<br />die datecosysteem<br />weerondersteunen<br />Wijvragendaarvoor<br />‘compensatie’.<br />
 27. 27.
 28. 28. Geocosys<br />
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31.
 32. 32. Communitieszijn de aorta<br />Zorgvoorkennis-uitwisseling, -ontsluiting<br />Publicaties<br />Bijeenkomsten<br />Resource centre’s<br />Gebruik open doelmatig, waar/wanneer “volwassen”<br />Platform ookvoor (nogniet) klanten en partners<br />
 33. 33. Open Source:Gebruik en ondersteun<br />Leverage and support<br />
 34. 34. Esri en openheid<br />Open waterschap<br />Sociale media<br />
 35. 35. Bevordert openheid de samenwerking?<br />
 36. 36. Burgers<br />
 37. 37.
 38. 38. Partners<br />In perspectief, mei 2002<br />
 39. 39.
 40. 40. Open data<br />
 41. 41.
 42. 42. Afsluitend<br />Social media<br />Gewooneensociaalsysteem, even wennen.<br />Esri & Open<br />Open leiderschap, met bewustgekozengrenzen.<br />Waterschappen & Open<br />Open ecosysteem? <br />Iederkiestzijn mate van openheid*<br />
 43. 43. Openheid 2.0<br />De sluizen open?<br />@jwvaneck<br />Waterschapshuis, <br />Amersfoort,<br />April, 2011<br />
 44. 44. Howit’s made<br />Input bespreking met Joris.<br />Voorbereiding met Milos, Jan.<br />Googled en vorige presentaties. <br />Tools: paper, Xmind, PowerPoint, Slideshare, LinkedIn, Wordpress.<br />
 45. 45. Tips voorgebruik social media<br />Begin<br />Begin langzaam<br />Kijkeersteenswatanderendoen<br />Begin met ietswat je echtaanspreekt (hobby?)<br />Kiestbewusteenpositie (bvreageren, alleenlezen)<br />Voegwat toe aan het gesprek<br />Begin geenruzie, netjesblijven<br />Weeswijs !<br />

×