De Boeken Open Over Innovatie Def

890 views

Published on

Mijn introductie op het afstudeeronderwerp

Published in: Education, Business
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Beste Jan Willem,

  Mooie presentatie, zou ik de plaatjes van de funnel mogen gebruiken voor mijn college over zorginnovatie aan de erasmus universiteit?
  annemarie@weggelaar.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
890
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Histoire des trouble de pays bas (1822). De titel van mijnscriptieverwijstnaar de openheid van het innovatieproces.Ikvraagmijaf of Open Innovatie, eenvernieuwing van innovatie, werkelijknieuw is en welkefactoren van belangzijnvoor OI.
 • http://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4273168957/in/set-72157623183112448/ HoriaVarlanOpenInnovatie is eenonderwerpdattoevalligommijn spoor is gekomeJe moetje eenafstudeeronderwerpvinden, waar je je met passie in kanstorten (het kost je tenslotteookeenjaar)Het help zekerals je puzzelen op eredivisieniveauleukvindt.
 • De viersubvragenuitmijnscriptieIkmeendat de antwoorden op dezesubvrageneenantwoordkunnengeven op mijnhoofdonderzoeksvragen.
 • “open” blijfteenlastigonderwerp. Is dezebrug open of dicht?In mijnscriptiehebikaanbevolenomaan het begin eengesprek over OI eendefinitieweertegevenOpen heeftveleperspectieven.(eigenfoto, Jw)
 • Ziescriptie
 • Chesbrough, 2003Eenpaarillustratiesuitmijn onderzoek, die ikkortwiltoelichtenLinksboven : de contrasterendeprinicipes van open en gesloteninnovatie. Ikhebdezeprincipesgebruiktvoormijn onderzoek.Linksonder: eeneersteillustratie van het open innovatieproces. Rechtsboven: eenbeschrijvingdat OI al eerderbijRechtsonder: de kern van datidee, aan de hand van eenaantalopeenvolgendeillustratiezaltoelichten.
 • Diep in de wetenschappenlijkepublicaties en het begin aaneenpuzzel van formaatEigenlijkbenikveelmeer de wetenschappelijke papers ingedoken, maareenfoto van die ordners is minder verbeeldend
 • De basis van mijnkwalatief onderzoek was dezemindmapDe resultatenhebik in een apart hoofdstukvastgelegd.
 • De intentieblijktuit hetgegevendatgeinterviewdenaangegevendatereen plan voor Open Innovatie is.
 • Opennes seems to touch every corner of our world, pag 159. Innovations, summer 2006, Maxwell.Beperking van mijn onderzoek: afgenomen in eenspecifieke sector, die geen mainstream is.Komtwelvoor in deze sector.
 • De factor tijdzouverderonderzochtkunnenworden. Hoe zijn over eenaantaljaren de top3 innovaties tot stand gekomen?
 • Ditzijnnatuurlijkinteressantvragen, waaropikdeelsantwoordenheb.“wathebikgeleerd” ligtik nu graag toe.
 • Slechteenpaarvoorbeelden van eenlangelijstIkhebergensandersdingengaandoen. Eerstmaareens in details in materieduiken, of anderenvinden die het mijkunnenvertellen.
 • Histoire des trouble de pays bas (1822). Should I have used an atlas?
 • De Boeken Open Over Innovatie Def

  1. 1. De boeken open over innovatie<br />Is Open Innovatiewerkelijknieuw en <br />welkefactorenzijn van belangvoor Open Innovatie?<br />Jan Willem van Eck, <br />Samenvatting van mijnscriptie<br />Verdedigingscriptie, 21 juni 2010<br />
  2. 2. De boeken open over innovatie<br />
  3. 3.
  4. 4. Subvragen<br />Wat is Open Innovatie?<br />Welke type organisaties zijn actief met Open Innovatie?<br />Waarom houden organisaties zich bezig met Open Innovatie?<br />Welke factoren spelen een rol bij Open Innovatie?<br />
  5. 5.
  6. 6. Definitie Open Innovatie<br />“Open Innovatie is het doelmatig gebruik van interne en externe bronnen van kennis, waardoor interne innovatie wordt versneld en/of het extern gebruik van de innovatie in de markt wordt vergroot. “<br />Dezescriptie, vrijnaar Chesbrough. <br />
  7. 7.
  8. 8. Henry Chesbrough,2004<br />
  9. 9. Henry Chesbrough,2004<br />
  10. 10. Bestaande markt<br />Henry Chesbrough,2004<br />
  11. 11. Bestaande markt<br />Exploratie<br />Exploitatie<br />Henry Chesbrough,2004<br />
  12. 12. Bestaande markt<br />Henry Chesbrough,2004<br />
  13. 13. Bestaande markt<br />Henry Chesbrough,2004<br />
  14. 14. Bestaande markt<br />Henry Chesbrough,2004<br />
  15. 15. Bestaande markt<br />Nieuwe markt<br />Henry Chesbrough,2004<br />
  16. 16. Theoretischkader<br />Wat is?<br />Aanwezigheid<br />Kernprocessen<br />Motieven<br />Factoren<br />
  17. 17. Interne Factoren<br />
  18. 18. Interne Factoren<br />Medewerkers<br />Processen<br />Competenties<br />
  19. 19. ExterneFactoren<br />Klanten<br />Communities<br />Ecosystemen<br />Intermediairs<br />Netwerken<br />Allianties<br />
  20. 20. ExterneFactoren<br />Communities<br />Netwerken<br />Intermediairs<br />Allianties<br />Ecosystemen<br />Klanten<br />
  21. 21. Onderzoek<br />Resultaten<br />
  22. 22. Conclusies<br />2<br />1<br />3<br />Medewerkers<br />Processen<br />Competenties<br />
  23. 23. De intentieom de boeken over innovatie open tegooien is aanwezig, nu kan het open boek over innovatievolgen<br />
  24. 24. “Openheidlijktallehoeken van de wereldteraken”<br />Maxwell, 2006<br />
  25. 25. Suggestievoorvolgend onderzoek<br />
  26. 26. Suggestievoorvolgend onderzoek<br />Henry Chesbrough,2004<br />
  27. 27. Waaraandraagtditbij?<br />Wathebikgeleerd?<br />Wat is eenvolgendestap?<br />Tips vooranderen?<br />
  28. 28. Watheb<br />ikgeleerd?<br />Samenhangentussenonderwerpen(marketing, strategie, innovatie)<br />Structuuraanbrengen<br />boeken, artikelen, theorien<br />De context en het tijdspectief van kennis<br />Artikelenkunnen op een later tijdstip<br />eenanderebetekeniskrijgen<br />Hoe meer je onderzoekt, <br />Des temeerrealiseer je <br />hoe weinig je weet<br />Meer begripvoorwetenschappers, schrijf het op NU,<br />watkan je alleenueberhauptbereiken? ,<br />….<br />onderwerp echt uitpuzzelenleuk & interessant!<br />
  29. 29. De boeken open over innovatie<br />
  30. 30. De boeken open over innovatie<br />Is Open Innovatiewerkelijknieuw en <br />welkefactorenzijn van belangvoor Open Innovatie?<br />Jan Willem van Eck, juni 2010<br />Samenvatting van mijnscriptie<br />Verdedingscriptie<br />

  ×