Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Beware Agile is manipulating you
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

16

Share

Download to read offline

Zapomniana obietnica świata agile

Download to read offline

“Scrum, XP, DSDM…” - wszędzie słychać dyskusje o frameworkach. “Product Owner, Scrum Master, Agile Manager…” - gdzie nie pójdziemy, pojawiają się rozważania o rolach w procesie. “LeSS, SAFe, DAD…” - czego byśmy nie czytali, natrafimy na debaty o tym, jak lepiej skalować agile. W tym wszystkim zdajemy się zapominać o teorii, która była jednym z podstawowych fundamentów agile’a, czyli iteracyjnym i ewolucyjnym podejściem do rozwijania oprogramowania. W prezentacji opowiem o tej zapomnianej obietnicy świata agileowego, pokazując, jak znacząco wpływa na jakość oprogramowania, satysfakcję klienta oraz… stan jego portfela.

Prezentacja przygotowana na konferencje 4Developers, Warszawa, 20/04/2015

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Zapomniana obietnica świata agile

 1. 1. Zapomniana obietnica świata agile Jacek Wieczorek 4developers, 20 kwietnia 2015 f" S I I NEXT agiIe/ urošxavuumivig/ leams
 2. 2. Stożek niepewności Zmienność oszacowań 4x 2x 1,5x 1,25x 1x O,8x 0,67x O,5x 0,25x definiowany ____ Zebrane_ wymagania . Zaprojektowany interfejs Czas
 3. 3. Model przyrostowy Planowanie Implementacja Wstępne planowanie Wdrożenie Ewaluacja Testy
 4. 4. Wartość biznesowa Wartość Waterfal Czas
 5. 5. Ryzyko Agile Ryzyko Czas
 6. 6. Zmiana Możliwość zmian Czas
 7. 7. 39 "However, less than 50% of those using Scrum were developing iri incremental iterations, which are the heartbeat of Scrum. " A letter from Ken Schwaber to $crum. org trainers and partners
 8. 8. Przykład Wyobraźmy sobie, ze tworzymy mobilną aplikacje umożliwiającą zakup książek używając: © podejścia WATERFALL ® podejścia INKREMENTALNEGO @ podejścia ITERACYJNEGO
 9. 9. 99 "Working software is the primary measure of progress. " http: //www. agilemanifesto. org/ principles. html
 10. 10. 1. Waterfall anaüza ~~ą ir projektowanie 'v implementacja testy
 11. 11. Waterfall / Faza 1 - analiza/ CEL FAZY: Przeprowadzenie analizy. 01., . o l n V projektowanie implementacja testy
 12. 12. i= ,i”: ~f-: r'i= .ąl / wynik analizy/
 13. 13. Waterfall / Faza 2 - projektowanie/ CEL FAZY: Przeprowadzenie projektowania. anaüza »ną projektowanie V implementacja testy
 14. 14. Waterfall / wynik projektowania/
 15. 15. Waterfall / Faza 3 - implementacja/ CEL FAZY: Przeprowadzenie implementacji. analiza projektowanie implementacja 'Y testy
 16. 16. ___Waterfa| | / wynik inplementacji/
 17. 17. Waterfall / Faza 4 - testy/ CEL FAZY: Przeprowadzenie testów. analiza projektowanie implementacja
 18. 18. 4 a 'iig7fi'šl"`išiii / wynik testów/
 19. 19. _waterfall / finalny produkt/ Nie podoba - 7, Jak tego _ _ ‹ mi się. Na Seno" używać? N"? dzlaia! TH BODY S "W 'i' 0000 . . i 0000 0000 0 9 O Produkty Szczegóły Koszyk Główny proces
 20. 20. Waterfall - konsekwencje Co klient chce
 21. 21. Waterfall - konsekwencje o brak możliwości sprawdzenia, czy budujemy właściwy produkt o brak możliwości otrzymania produktu wcześniej, niż planowano o brak możliwości wydania mniej pieniędzy, niż planowano o wysokie ryzyka techniczne oraz socjalne o koniec projektu determinuje deadline
 22. 22. _Z Podejście inkrementalne Pomysł m Kroki mł Krok2 m Krok3
 23. 23. Waterfall vs. podejście inkrementalne & iteracyjne Analiza Projektowanie Implementacja Testy Waterfall c _ę n" o _____ - -Czias e inkrementalne & iteracyjne Podejści iteracja iteracja iteracja iteracja iteracja iteracja iteracja iteracja
 24. 24. Podejście inkrementalne / Sprint 1/ CEL SPRINTU: Stworzenie strony z listą produktów.
 25. 25. n c 79 37 0` j 59%Il'ł amazon _2_/ reinventing IIIIII Filter v Reinventing Your Life: The Breakthrough Program to End Negative Behavior and Feel. .. Reinventing Your _ by . Julii-sy E V( „ng life Paperback 811.73 019mm 'IŚnJl ' Liw Monday. Mar 2 3nd mi' 7RCE 53h : nj: 'iq «in x'‹1›_~r„r'~. *=*i 335 Gm" agam 174 offers from 50.72 'kitti i' 14 I Other Format: Hardcover . Reinventing Organizations j lvy i"i*iil'l| ' l ii( . ix : yś/ QV 4 Paperback L/ S14152251995 «bp-ime : ~21 : :rw Tuesday. Mar 3 I . :HEE šihujrizg I~ii. ›'I1I.2r~. <;~. i'i 313l: : Rgjjlqelm" a5 oiiers from 312.33 organizations a: tti* ; 2 Other Formats: Kindle Edition. Hardcover
 26. 26. A' w n' w w 'j' I *i ‹ w 'i i Ir_ "i v u n a , n › n _Sprint -iwynik/ To wszystko? Firm nunœnwvwvub nu j-_ _ Inńńmighłvuqrwiw ›a liegeinaüelunvlvid - : :mrauu bm . .„ ›nimum Diamantina Produkty Szczegóły Koszyk Płatność Główny proces
 27. 27. Podejście inkrementalne / Sprint 2/ CEL SPRINTU: Stworzenie strony ze szczegółami produktu.
 28. 28. n 3LÄY . .. 19:37 the 59962; amazon Q _2_/ Frederic Laloux Reinventing Organizations List Price: $4-9=95 Price: $14.62 FREE Shipping on orders over $35. Save: 35.33 (27%) Format Paperback
 29. 29. A. w 'r n"‹ IE e . Ii w n _/ Sprini -wynik/ T0 A kolejny wszystko? krok? rmm- Ning organizations Him IUIVIŁOWINIWNIUb VII: _ nnammjnnmœw na 0 w _ legalnaüevvlwlvid ` §0 li' " z; a. {i} l ' i jjijjjjj L-Łdm, Wj. . nam. . namnlrvcümnuxm I 5M_ „ J. „m, „Ą- ~ §'Łñ'~i . , ›(4.1 Produkty Szczegóły Koszyk Płatność Główny proces
 30. 30. Podejście inkrementalne / Sprint 3/ CEL SPRINTU: Stworzenie strony z koszykiem.
 31. 31. 'IF S19E47 ł f LĘIZOII Q Cart subtotal (1 item): $14.62 Ami ; K „w ty: . of eligible items to your order to qualify for FREE Shipping. See (INJ lf! This order contains a gift Proceed to checkout Reinventing Organizations by Frederic Laloux Paperback 3514.62 You save: $5.33 (27540 In Stock Eiigibic for FREE Shipping 1 3 Delete Save for later
 32. 32. A. i ' ! n n _Bikini -vvyńilł/ v' : -.‹ a'‹iu. Ić IE T0 A kolejny Czy mogę wszystko? krok? użyć VISA? i . li (a @.62 F* rrrr mima °f9ü| |“*'°“' 4 i chatu: mamam V047 HW' i, i inluFkŁksnpprg : :- numowlrqvwvub m ! tatrami ? vc-gnu na Q r . :: ui amm. , „in V ! wymiekam-vivid g. 7 J* ' Y i! A v U' . . . . . .. l' »vocem ›imir_. ›,. .›iii „ ( L44 _ Reiiieiiiivigs amam. 37-21] " 'pi W' ` *f* Olulrlnlnwn . m‹„_„ _ ` -. n 'fyFlI-“Ymfliüll namawianiu-iu. _I J, _ . sui. › Produkty Szczegóły Koszyk Płatność Główny proces
 33. 33. Podejście inkrementalne / Sprint 4/ CEL SPRINTU: Stworzenie strony płatności.
 34. 34. -o i PLAY ę . 19:39 o ›iz 6196-36 < Back Select a Payment Method Visa "'" Jacek Wieczorek 09/2012 Update Mastercard """' Jacek Wieczorek Expires 06/2016 Add a new payment method > Gift Cards 8. Promotional Codes Enter Code AppIy
 35. 35. ir ii, .- *i v' z -. ‹ 'i II. i - - - u . - p _Bpriritéi-vvyńik/ ; a Zbyt skompliko- wane! T0 A kolejny Czy mogę wszystko? krok? użyć VISA? i i i (e : M62 F* rrrr mimo OGIMNW' i i chatu: Nam'. m mi “W i i inlwikłishppr; „: - lmnMVINlVbmUb m: VW Iñńłwœigl ›ic-gnu na s . „i amm. g „iii latavĄheżmek V` _ »mnimum-wma „mii . .,. U' . . . ' viocem IQIIWVÄIIII . =' amonu nm m: :m: 4 ammanna . „ , i ç oru-runkiem mru-winna -. iw Adri a MIIWWWM innna namacalne omnium- : m-. .i ma: . mcmt : macmenu : mn: i „A . A v. ‹›: .r . . , ' . ĹNdH „na b mn! ä', Fumll ? uncheck › Produkty Szczegóły Koszyk Płatność Główny proces
 36. 36. w v 3' ¶ . « s m. u u u , u Ó i _mnáiny produkt/ Ii ; I Za dużo Usuńmy Brakqie się dzieje! to! NICWYSOdM-u funkcp' naIności! Rr i *urrillng organizations Him i I . .upwg a» nui-auraminą ni. “N _ summa: Progrm. nd 9 ~i . «mamma a uni Jacęivaumveu l kapelanem-norma yn „imi . .i . . .. . . . .. vimeçiłiriinixigaiii IMNGUG '“` › xw - : vu ę Rumun@ i: : . f; 9 maximum: 'x m. rii-nav» I n. . › Aod o mmonia-im mamu namn-nę omami-m 1 _. ' _ Jü"“"' mcrnsnmunucom ' '4 ' ' “ v n. . . i. ~ u . mi : ‹ ›nu 'uw' Produkty Szczegóły Koszyk Płatność Główny proces
 37. 37. Podejście inkrementalne - konsekwencje o częściowa możliwości sprawdzenia, czy budujemy właściwy produkt o brak możliwości otrzymania produktu wcześniej, niż planowano o brak możliwości wydania mniej pieniędzy, niż planowano o wysokie ryzyka techniczne oraz socjalne o koniec projektu determinuje deadline
 38. 38. _3. Podejście iteracyjne
 39. 39. Podejście iteracyjne / Sprint 1/ CEL SPRINTU: Użytkownik może kupić książkę (wersja 1)
 40. 40. t 'i9 3T amazon reinventing Reinventing Your Llfe: The Breakthrough Program to End Negative Behavior and Feel. .. . l i iii'ii'i 311.73 Reinventing Organizations l; l lk : ›-. iii L-. i„ i› 314.62 O t 5996.39 X9/ Lista produktów (wersja 1)
 41. 41. ?T O t 5996-39 ama/ zon Q _2_/ Laloux Szczegóły produktu Reinventing Organizations (Wersja Pine 814.62 Go to checkout >
 42. 42. *i177 'Ii i 6196-3# amazon Q Koszyk (wersja 1) Cart subtotal li item): 314.62 4 Reinventing Organizations by Frederic Laloux umarli@ „Kmil ilk $14.62 1 t Go to checkout >
 43. 43. W") ö ę Swe-ZN < Pack Select a Payment Method Płatności (wersja 1) Cash on delivery Type your address below: Confirm
 44. 44. Podejście iteracyjne / Sprint 1 - amu-nmvg vou um n» : ruun-ugu ›qm-u s: ›uwm nuuu nu unno-nagum- . ,›„. „.„ . .,. „ ; a Produkty Wynik/ Dodajmy starą cenę Roinvvmlngomal Inns w: : $14 62 auuu-nu > _Generalnie szczegóły jest dobrze Koszyk Główny proces Skupmy się na płatno- ściach Płatność
 45. 45. Podejście iteracyjne / Sprint 2/ CEL SPRINTU: Użytkownik może kupić książkę (wersja 2)
 46. 46. n imm ę 19.37 e ›; 59961W* “"39" X9/ remventing | IIII| Reinventing Your Life: The Reinventing Breakthrough Program to End v Negative Behavior and Feel. .. b . Juiirm E Young life . .Uli Reinventing Organizations Lista produktów (wersja 2)
 47. 47. anlgąon Q _9_/ Fredem Laloux Szczegóły produktu Reinventing Organizations (Wersja Price: $14.62 Go to checkout )
 48. 48. n PLAY . .. 19:37 I>3 smil-v arna/ zon Q _1_, Koszyk (wersja 2) Cart subtotal (1 item): $14.62 ł Reinventing i Organizations by Frederic Laloux
 49. 49. o- PLAY ę „ 19:39 I ›z 6196_39 < Back Select a Payment Method Płatnosci (wersja 2) Vi tii-tik a** Jacek Wieczorek 0922012 Update j Use my default address
 50. 50. w _ - . - . - _Eprint outcoinàe/ w . Doda 'm . Dodajmy Oceny są stan rlnaša_ Brakuje oceny wazne zynowy Mastercard a rrrr rnimg Otpalixitbni ` ›ważna-i A n ›, Mm: ~ 4' orpniuiufm n „km” : `ĹQ) ly Fis-iar Ldm: i), r (tlg; i i 1 mamuni „m m13 „Ćwœvi rigç . a. .. gsm. .. 4 i Ła. ; Całkiem Produkty Szczegóły WV3°d"e" Koszyk Płatność Główny proces
 51. 51. Podejście iteracyjne / Sprint 3/ CEL SPRINTU: Użytkownik może kupić książkę (wersja 3)
 52. 52. : „ ? fi E7 U i 59%IH amazon m, reinvertmg IHII Reinventing Your Life: The - - Breakthrough Program to End Rangunu* Negative Behavior and Feel. .. _ : ~,~ . larwy i_ “i u , i lńe Paperback $11 .73 174 offers from 30.72 *titi : i ' w 1 Other Format: Hardcover „ _„. _„A . . Reinventing Organizations 314.62 35 offers from 312.33 z, a *i 'DWM -. i „w 4 Paperback sv_ - arturo» Rełiiwnting 2 Other Formats: Kindie Edition. Hardcover Lista produktów (wersja 3)
 53. 53. anlązon Q _2_/ Szczegóły produktu (wersja 3) Frederic Laloux Price: $14.62 ą Format Paperback > i *à
 54. 54. n PLAY . .. 19:37 I>3 smaa» “'33” Q X1! Koszyk (wersja 3) Cart subtotal (1 item): $14.62 i Add S20 38 of eligible items to your order to qualify for FREE Shipping. See details " " Reinventin 7': i 9 . A_ Organizations ? wwg by Frederic Laloux Paperback › 514.62 -› inz-mi Eliible for FREE Shippin Save for later 1 3 Delete
 55. 55. n PLAY ę 'i 19:39 I ›3 696C)? < Back Select a Payment Method tak) Jacek Wieczorek 09/2012 Update : i Use my default address Add a new payment method > Płatności (wersja 3)
 56. 56. ›r p, - / S print 3 Wystarczy! hlmcnlryhuv mnn- &Oimrœwgh ›mwnn End uw. . wum . na uuu . ‹ , u Hr , m1) I Vlivxvfln ~ „. Niwna! !! urwania-a › , . Produkty - - . - p 9 Podoba - o , Jest OK! m: Się. R rrrr mms Omanlmlont „: :.„. „„: ::„2,„„ v, n: mLL : naWW: ., ~› _ "j Hacœu ›a checkout l. (f-J v' I 'TĘ ĘnmvŚmŚ Ts 4 “m” ą & &glnümlml „w livhanna: Laluux „m s14 uz 5:41.' > mnw Pnp-m: : › w» knnrnvhv» Czy możemy zrobić Szczegóły ' rekama; Koszyk Główny proces B. d0brze! 4 . .oczu-k m. my adu : mma Mu a Mv vłymnmnmod Płatność
 57. 57. /Sprint 3 - vvynik/ Wystarczy! ZŹŹPĘŻG Jest OK! B. d0brze! v, n: mLL : mor-NJ . ,~› ' *Wm* hlmcnlryhuv mnn- &Oimrœwgh ›mwnn End : I . „ "ŚĆ: ""' k" _ "f »acm ›a mecum l r, (vnm (I m. m, odu . muu , m 1) ( : Vłivxvvwb ' . ` W „vcvga . . F§”"5}. . : i w wmv-mwmw ' _,4 nv Imam muu «umam uranu-num au: 314m2 5:4: ' › , , . a _ 'p' ' mnw Pnp-m: : › l if 1 'r [Vi-v "nnrnvłnvw Erm! mg J . ' Produkty Szczegóły asne Koszyk Płatność Główny proces
 58. 58. Podejście iteracyjne - czas o Dostarczone wartość o Finalny produkt o Czas Oszczędność czasu D Wartość Im większa oszczędność, tym lepiej Zacznij kolejny projekt iteracja iteracja iteracja iteracja Czas
 59. 59. Podejście iteracyjne - koszt o Dostarczona wartość O Finalny produkt o Koszt Oszczędność ' pieniędzy ê Wartośc Im większa oszczędność, tym lepiej Wydaj pieniądze na coś, co da większe ROI iteracja iteracja iteracja iteracja Czas
 60. 60. Podejście iteracyjne - ryzyko o Dostarczona wartość o Finalny produkt o Ryzyko ä ä Rozmiar ryzykaà Wartosc Im niższe ryzyko, tym lepiej Q Zmniejsza] ryzyko od samego początku projektu iteracja iteracja iteracja iteracja Czas
 61. 61. Podejście iteracyjne - zmiana o Dostarczona wartość o Finalny produkt o Możliwośćzmian i Możliwość zmian Wartość Im większa możliwość zmian, tym lepiej Bądź gotowy na zmiany, które wpłyną pozytywnie na produkt iteracja iteracja iteracja iteracja Czas
 62. 62. _Podejście iteracyjne - konsekwencje o możliwość sprawdzenia, czy budujemy właściwy produkt co iterację O możliwość otrzymania produktu wcześniej, niż planowano o możliwość wydania mniej pieniędzy, niż planowano o niskie ryzyka techniczne oraz socjalne O koniec projektu determinuje dostarczona wartość projektu
 63. 63. _Podejście iteracyjne - wymagania o nieustanna współpraca biznesu z IT o konieczność zbierana informacji zwrotnej od interesariuszy/ użytkowników o wysokie umiejętności techniczne zespołu, pozwalająca na tworzenie wertykalnych kawałków aplikacji o głębokie zrozumienie wartości oraz zasad agile o gotowość do wdrażania aplikacji po każdej iteracji
 64. 64. I / "It's not an iteration if you do it only once! " "Embrace Uncertainty" presentation by Jeff Patton
 65. 65. Koniec Dziękuję z) jacek. wieczorek@stxnext. pl @jacekwieczorek agilecoachingpl agiie247.pI
 • JarosawNowicki2

  Dec. 1, 2019
 • pawnizi

  May. 27, 2017
 • lenadominiak

  May. 30, 2016
 • MichaReda

  Feb. 3, 2016
 • kubiku

  Jan. 3, 2016
 • MaciejJackowski

  Oct. 6, 2015
 • mjczech

  Sep. 11, 2015
 • milterterry

  Apr. 29, 2015
 • KrzysztofZi

  Apr. 29, 2015
 • jakubbankowski7

  Apr. 27, 2015
 • PrzemysawPustelny

  Apr. 27, 2015
 • nediamowaty

  Apr. 27, 2015
 • MariuszDziechciaronek

  Apr. 27, 2015
 • inozbik

  Apr. 23, 2015
 • cosmosky

  Apr. 22, 2015
 • gracjanklapa

  Apr. 22, 2015

“Scrum, XP, DSDM…” - wszędzie słychać dyskusje o frameworkach. “Product Owner, Scrum Master, Agile Manager…” - gdzie nie pójdziemy, pojawiają się rozważania o rolach w procesie. “LeSS, SAFe, DAD…” - czego byśmy nie czytali, natrafimy na debaty o tym, jak lepiej skalować agile. W tym wszystkim zdajemy się zapominać o teorii, która była jednym z podstawowych fundamentów agile’a, czyli iteracyjnym i ewolucyjnym podejściem do rozwijania oprogramowania. W prezentacji opowiem o tej zapomnianej obietnicy świata agileowego, pokazując, jak znacząco wpływa na jakość oprogramowania, satysfakcję klienta oraz… stan jego portfela. Prezentacja przygotowana na konferencje 4Developers, Warszawa, 20/04/2015

Views

Total views

2,629

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

92

Actions

Downloads

41

Shares

0

Comments

0

Likes

16

×