Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Agile Bootcamp. Jak użyć agile, żeby uczyć agile

  1. JACEK WIECZOREK AGILE BOOTCAMP. JAK UŻYĆ AGILE,ABY UCZYĆ AGILE
  2. AGILE COACH & SCRUM MASTER ! AGILE247.PL AGILECOACHING.PL ! @JACEKWIECZOREK
  3. I T E R A C J A 1 - “FEEDBACK” • feedback od mentora po ceremonii • rozmowy korytarzowe
  4. “Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” –KONFUCJUSZ
  5. I T E R A C J A 2 - “JUNIOR SM” • lista zadań do zrealizowania • lista tematów do omówienia • zagadnienia realizowane sekwencyjnie
  6. “Yo Dawg, I herd you like agile, so I put agile in your bootcamp, so you can learn Scrum while you learn Scrum.” –XZIBIT
  7. I T E R A C J A 3 - “AGILE BOOTCAMP” • praca w iteracjach, każda z konkretnym celem • w poniedziałek planowanie, w piątek review + retro • podejście typu walking skeleton • produkt każdej iteracji: trochę lepszy Scrum Master
  8. DZIĘKUJĘ : ) PYTANIA? ! AGILE247.PL AGILECOACHING.PL ! @JACEKWIECZOREK ! JACEK.WIECZOREK@GMAIL.COM
Advertisement