Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Велики бројеви у физици

760 views

Published on

Путовање у свет великих бројева

Published in: Education
  • Be the first to comment

Велики бројеви у физици

  1. 1. Veliki brojevi u fizici
  2. 2. Zapisivanje dekadnih jedinica • Jedan ........... 1 = 100 • Deset ............ 10 = 101 • Sto ............. 100 = 102 • Hiljadu ............1000 = 103 • Deset hiljada ....10000 = 104 • Sto hiljada ........100000 = 105 Jesi li uočio pravilo? Izložilac je jednak broju nula dekadne jedinice.
  3. 3. Velike dekadne jedinice • Milion ..... 106 • Milijarda ..... 109 • Bilion ..... 1012 • Bilijarda ..... 1015 • Trilion ..... 1018 • Trilijarda ..... 1021 • i tako dalje Veliki brojevi imaju različita imena na području Evrope i Amerike.
  4. 4. Kako zapisujemo velike brojeve • 5 000 = 5·1 000 = 5·103 • 400 000 = 4 ·100 000 = • 400 000 000 = 4 ·100 000 000 = • 7 000 000=7·1 000 000 = 4 ·105 4 ·108 7 ·106 Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10.Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10.Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10.Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10.Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10.Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10. Prebroji nule u zapisu broja i to će biti izložilac stepena sa osnovom 10. Zapamti : OVAKAV ZAPIS BROJA SE ZOVE EKSPONENCIJALNI ZAPIS (Scientific notation) !
  5. 5. • Eksponencijalni zapis broja ima svoju tačno utvrđenu formu i služi za zapisivanje veoma velikih brojeva. • Predstavlja se u obliku proizvoda jednog decimalnog ili celog broja čija je vrednost između 1 i 10 i jednog stepena sa osnovom 10. za 6,72  109
  6. 6. Svetlosna godina • Svetlosna godina je udaljenost koju svetlost pređe za 1 godinu. • To je jedinica za merenje rastojanja a ne vremena. • Koristi se kod veoma velikih udaljenosti kao što su rastojanja među planetama ili galaksijama.
  7. 7. Zadatak 1 • Izračunaj kolika je jedna svetlosna godina izražena u metrima ako znaš sledeće: • Brzina svetlosti je 300 000 000 m/s što je u eksponencijalnom zapisu 3∙108 m/s • U jednoj godini je 60 ∙60∙24∙365 sekundi • Pređeni put se računa kao proizvod brzine i vremena s=v∙t • Dobijeni rezultat iskaži u eksponencijalnom obliku
  8. 8. Zadatak 2 • Istraži, pronađi i zapiši naziv, oblik i dimenzije naše galaksije. • Dimenzije zapiši u svetlosnim godinama a zatim ih izrazi u kilometrima. • Koristi eksponencijalni zapis broja.
  9. 9. KRAJ Autor prezentacije: Jelena Volarov OŠ”Đorđe Krstić” Beograd

×