Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Поко пројекат

585 views

Published on

Пројекат "Подстицајна околина за учење природних наука и математике спроводи се у ОШ"Ђорђе Крстић" у Београд.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Поко пројекат

 1. 1. Школа као 3Д уџбеник– путеви реализације и ефекти Мирјана Поповић-Божић, Институт за физику, Београд Љиљана Иванчевић, ОШ Ђорђе Крстић, Београд Татјана Марковић-Топаловић, Медицинска школа, Шабац Горан Стојићевић, Центар за стручно усавршавање, Шабац Научни скуп “Имплементација иновација у образовању и васпитању -изазови и дилеме” Учитељски факултет, Београд, 14 новембар 2014.
 2. 2. Ann Taylor, 1993 „ The Learning Environment as a Three-Dimensional Textbook“ Школско окружење може бити оптималније у образовном смислу ако се архитектура зграде, природно и културно окружење користи као средство у настави. Сама структура и околни пејзаж није пасиван простор већ може бити активно наставно средство да се учи физика, геометрија, ботаника и екологија. Учитељи, студенти и родитељи уче да „читају окружење“, интерагују са њим и уче из њега на више нивоа. Аутори из Србије развијају и промовишу овај концепт од 2003. године у часописима и на конференцијама, предлажући многобројне примере наставних средстава за наставу физичких наука у ширем школском простору. The Oriented World Globe at Roma Tre University The International Year of Astronomy 2009 Глобус у Chiostro garden of the Physics Department E. Amaldi је осмишљен према критеријумима које су недавно предложили Божић и коаутори (2005) о могућој директној едукативној улози унутрашњег и спољашњег школског простора у школама и на универзитетима у случају да је уређен према принципима hands-on експеримената.
 3. 3. Реализација у Србији од 2009. Пројект „Подстицајна околина за учење природних наука“ - ПОКО http://www.poko. ipb.ac.rs Дан И Ноћ И Година Глобус - ДИНГ Terminator leži približno duž meridijana na dan ravnodnievice. Na dan dugodnevice ravan terminatora zaklapa ugao od 23.5 stepeni sa osom Zemlje. Jedan školski čas pored DING-a Centru za stručno usavršavanje u Šapcu.
 4. 4. Школа као 3Д уџбеник је концепт чија имплементација ствара услове за : *развој опажања и изазивање радозналости код ученика, *активно учење, *пројектну наставу, *сарадњу међу ученицима истог и различитог узраста , *укључивање родитеља и шире друштвене заједнице у процес образовања...
 5. 5. Мрежа школа и образовних установа које у Србији имплементирају ову идеју и концепт се од 2009. стално шири: Центар за стручно усавршавање, Шабац Медицинска школа “др Андра Јовановић”, Шабац Центар за таленте “Михајло Пупин”, Панчево ОШ Ђорђе Крстић, Београд Математичка гимназија, Београд Шеста београдска гимназија, Београд Земунска гимназија, Београд,
 6. 6. Активности у Шапцу 2012. 6 – L/2 L–H H L „Водене фонтане са млазевима се непрестано граде и представљају омиљену атракцију за грађане, али, авај, веома ретко се повезују са научним знањем, за разлику од Торичелијеве фонтане у ЦСУ“. Guyon, E. and Guyon, M. Y. (2014). Taking Fluid Mechanics to the General Public. Annu. Rev. Fluid Mech. 46, 1. Торичелијева фонтана У ЦСУ у Шапцу
 7. 7. Поучна фонтана у ОШ Ђорђе Крстић Концепт школе и њеног дворишта као 3Д уџбеника - основ школског развојног плана у ОШ „Ђорђе Крстић“ у Београду , у периоду 2011 -2014. Школски развојни тим је уредио и испунио низом учила и апаратура Галерију природних наука , као и друге просторе у школи. У томе су активно учествовали и ученици. Севање мисли и муња Инспирисан изреком „синула му мисао“, ученик-аутор мурала изнад постера са биографијама славних европских физичара је нацртао наелектрисане облаке и муње.
 8. 8. Корелација међу предметима треба да омогући целовит приступ школском знању и охрабрује ученике да повезују и слободно користе знања из различитих наставних предмета или области. Њихова сарадња резултирала је атрактивним бабушкама дуж степеништа нацртаним у размери 1:2:4:8. Прва бабушка започиње причу о себи , а последња на врху степеништа објашњава размеру. Таленат за ликовно, занимљивост руске традиције и жеља да се примени размера научена на часу математике повезала је ученике и наставнике.
 9. 9. Изградњом инсталација и учила које су резултат креативности наставника и ученика у школи се ствара амбијент за учење у „ходу“. Периодни систем елемената. Мултифункционалан стуб у школском дворишту. Уранов радиоактивни низ. Нема ученика који није стао и запитао се шта је то „фамилија урана или уранов низ“ . Видевши зачуђена лица петака пред низом симбола, неко од старијих ученика је увек ту да им објасни.
 10. 10. Чланови ликовне секције цртају геометријске облике на плочицама.
 11. 11. Таблица множења под ногама ученика, да се не заборави Питагорина теорема да се провери a2 +b2=c2 Решавати математички израз као игрицу да би сте прочитали колико је сати. Однос целог и делова
 12. 12. Било би дивно да су праве дирке па да ходањем производе мелодије Скала на поду Метар на зиду
 13. 13. Интерактивне инсталације Полуга Максвелов точак Миксер боја Пендијум клатна Умножавање ликова
 14. 14. Шабачки Парк науке свој „живот“ је почео 2009. године приликом отварања изложбе посвећене Алберту Ајнштајн и Милеви Ајнштајн-Марић у Народном музеју Шапца. Парк је изграђен уз подршку Градске управе Шапца, Центра за промоцију науке, Мреже регионалних центара за стручно усавршавање, Швајцарске агенције за сарадњу и развој, Института за физику. .. Данас је Парк науке неговано и посећено место у којем се активно учи, размишља, размењују информације, анализира, критикује, допуњава и корелира знање. Велика предност шабачког Парка јесте његова позиција јер се двориште ЦСУ-а, граничи са је основном школом и једном предшколском установом, тако да су деца непрекидно у Парку науке и у научном процесу. Парк науке је замишљен као систем научних улица (које су добиле називе према инсталацијама које се налазе у њима) у којима се може разматрати и активно мислити у одређеној научној области.
 15. 15. Brahistohrona – preko preče naokolo bliže Питање по ком облику путање ће честица за најкраће време прећи растојање између две тачке у простору представља проблем брахистохроне (βραχίστος, грчки = најкраће; χρόνος, грчки = време). Галилеј је 1602. године геометријским путем утврдио да ће тело брже прећи растојање крећући се по лучној него по праволинијској путањи. Математичко решење проблема брахистохроне jе дао 1696 . Исак Њутн. Модел брахистроне - матурски рад у Математичкој гимназији, Направљен је и у ЦСУ.
 16. 16. Њутново клатно је инсталација која може имати различит број куглица, служи за демонстрацију закона одржања енергије и импулса. Инсталација се може користити у настави у 7. разреду основне школе и 1. разреду средње школе. Планетарни модел атома са којим су се ученици већ срели у школи увек привуче њихову пажњу
 17. 17. Оптичке илузије у улици Сигмунда Фројда. Гужва код обновљивих извора енергије, сви чекају да напуне мобилни телефон Питагорина теорема демонстрира се на очигледан начин кроз систем преливних квадрата.
 18. 18. Периодни систем елемената краси фасаду зграде испред које је необична летња учионица, графенска учионица. Активни ланац ДНК постављен је поводом 60 година открића овог ланца од стране Вотсона и Крика. Ученик сам прави спиралу од чланака поштујући угао од 36° између претходног и наредног чланка. Са 10 чланака први ланац је готов уз поштовање комплементарности пуринских и пиримидинских база.
 19. 19. Шабачки (гринички) меридијан представља реплику оригиналне инсталације у Гриничу. То је заправо модел који приказује осу Земље, Земљин екватор, и два меридијана на међусобном растојању од 150. Угао који оса гради са хоризонталном равни је приближо 45°, пошто је то приближно географска ширина Шапца. Пројекција осе овога модела лежи дуж локалног меридијана, који је означен црвеним плочицама на тлу.
 20. 20. Група “Сви ми који волимо Парк науке” са Facebook-a смо добровољни водичи кроз Парк науке. Шта све прати пројекат ПОКО? -Медијска подршка -Стручни и научни радови -Учешће на научни скуповим -Учешће у међународним пројектима
 21. 21. Закључак Школа као 3Д уџбеник се може реализовати на различите начине. Наше искуство показује да су учила и инсталације у ширем школском простору корисне у наставном процесу. Измештене из учионице буде пажњу ученика, изазивају њихово интересовање, развијају запажање, жељу за истраживањем и експериментисањем као и потребу да сами нешто направе. Посебно је корисно што оваква школа отвара много могућности за међусобну сарадњу ученика, наставника и родитеља. Јавља се интезивнија међушколска сарадња ради посета, преузимања и размене идеја. Интерактивност инсталација великих димензија смештених у осмишљеном „научном“ окружењу шабачког „Парка науке“ могао би да буде довољан разлог за посету ђачких екскурзија. Планиране посете у присуству предметних наставника у потпуности би оправдале образовни задатак школских екскурзија. Укључивање шире друштвене заједнице и подршка локалне управе и просветне управе, посебно Министарства просвете, науке и технологије је добродошло, корисно и неопходно. Мрежа Регионалних центара и Центри за стручно усавршавање запослених у образовању у Србији ће у скором периоду потписати посебан споразум са Центром за промоцију науке. Циљ овог споразума је заједничко учешће у домаћим и међународним пројектима, промовисање заједничких активности, као што су изложбе, радионице, предавања, као и други видови сарадње који доприносе афирмацији науке и амбијенталног учења.

×