Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obrada podataka

1,756 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Obrada podataka

 1. 1. ГРАФИЧКО ПРИКАЗИВАЊЕ СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА Аутор рада: Јелена Иванић
 2. 2. ДА ЛИ СТЕ НА ТЕЛЕВИЗИЈИ ИЛИ У НОВИНАМА ВИЂАЛИ ОВАКВЕ СЛИКЕ? Проблеми људске цивилизације се често изражавају у облику бројева (пренасељеност, загађеност, наталитет,...), а да би се лакше тумачили представљају се сликовито.
 3. 3. СЛИКА ГОВОРИ ВИШЕ ОД ХИЉАДУ РЕЧИ. Најдуже реке у Србији река Бегеј Велика Морава Дрим Дрина Дунав Западна Морава Ибар Јужна Морава Сава Тамиш Тиса дужина (у km) 254 493 335 487 2888 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 дужина (у km) 308 276 295 990 359 1026 Стубични дијаграм Најдуже реке у Србији табела Бегеј На пример, бројчане податке о дужини неких река у Србији ћемо боље разумети ако их уместо таблично представимо графички. Тамиш Тиса Велика Морава Бегеј Дрим Дрина Велика Морава Дрим Дрина Сава Дунав Јужна Морава Дунав Западна Морава Ибар Јужна Морава Ибар Сава Западна Морава Тамиш Кружни дијаграм
 4. 4. ХАЈДЕ ДА САДА НАУЧИМО КАКО ДА ЧИТАМО И САСТАВЉАМО ОВАКВЕ ГРАФИКОНЕ.
 5. 5. ПОДСЕЋАЊЕ:
 6. 6. ПРИМЕР 1 ДАТА ЈЕ ТАБЕЛА У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ИЗМЕРЕНЕ ТОКОМ ЈЕДНОГ ДАНА У БЕОГРАДУ. НАЦРТАТИ ГРАФИК ЗАВИСНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОД ДОБА ДАНА. Температура у Бепграду дана 5.1.2012. x оса време (h) 7.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 y оса температура (⁰C) 4 5 9 8 7 6 Овај задатак можемо решити тако што ћемо посматрати вредности из таблице као x и y координате. Када уцртамо сваку тачку и спојимо их редом дужима добијамо овакав график зависности. (x,y)=(7.00, 4) 10 Температура у Београду дана 5.1.2012. 9 8 8 7 6 6 5 4 4 2 0 7.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 температура време (h) (⁰C)
 7. 7. ПРИМЕР 2 ДАТА ЈЕ ТАБЕЛА У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ИЗМЕРЕНЕ ТОКОМ ЈЕДНОГ ДАНА У БЕОГРАДУ И НИШУ. НАЦРТАТИ ГРАФИК ЗАВИСНОСТИ ТЕМПЕРАТУРЕ У ОБА ГРАДА ОД ДОБА ДАНА. Температура дана 5.1.2012. време (h) температура (⁰C) у Београду температура (⁰C) у Нишу 7.00 10.00 13.00 16.00 19.00 22.00 4 5 9 8 7 6 5 7 9 9 7 7 Упоредни график температура 5.1.2012 У овом задатку примећујемо да треба на истом графику приказати температуре у два града, тј на истој слици нацртати оба графика. 10 9 9 8 9 9 7 6 7 5 5 4 7 8 7 7 6 5 3 2 1 ⁰ C 0 ) 7.00 10.00 температура (⁰C) у Београду температура (⁰C) у Нишу 4 ( т е м п е р а т у р а 13.00 16.00 време (h) 19.00 22.00
 8. 8. ШТА МОЖЕМО Да се нумерички подаци који су дати таблицом могу графички ЗАКЉУЧИТИ? представити изломљеном линијом која спаја тачке чије су координате дате. Осим графиком зависности подаци се графички могу представити на још неке начине које ћемо научити. Графичко представљање података График зависности Стубични дијаграм Дијаграм Хистограм Кружни дијаграм
 9. 9. ПРИМЕР 3 У ТАБЕЛИ ЈЕ ДАТ УСПЕХ УЧЕНИКА ЈЕДНОГ ОДЕЉЕЊА. ПРИКАЗАЋЕМО НА ОВОМ ПРИМЕРУ НЕКОЛИКО ВРСТА ГРАФИЧКОГ ПРИКАЗА. Успех ученика пдељеоа 7-5 на крају првпг пплугпдишта успех ученика недовољан довољан добар врло добар одличан број ученика 3 1 0 4 8
 10. 10. график зависности б р о ј стубични дијаграм 9 8 б р о ј 8 7 6 5 у ч е н и к а 4 3 2 1 у ч е н и к а 4 3 1 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 4 3 1 0 број ученика успех ученика кружни дијаграм хистограм довољан 1 недовољан 3 одличан 8 недовољан довољан добар врло добар 4 број ученика успех ученика добар врло добар 0 одличан б р о ј у ч е н и к а 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 8 4 3 1 0 успех ученика број ученика
 11. 11. ЗАДАТАК 1. У ТАБЕЛИ ЈЕ ПРИКАЗАН УСПЕХ УЧЕНИКА ОДЕЉЕЊА 7-5 НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И ХЕМИЈЕ. НАЦРТАЈ СТУБИЧНИ ДИЈАГРАМ УСПЕХА УЧЕНИКА ИЗ ОВИХ ПРЕДМЕТА. математика енглески језик хемија недовољан довољан 2 2 2 4 0 4 добар 6 4 5 врло добар 3 2 3 одличан 3 4 4 • У ОВОМ ПРИМЕРУ ИМАМО ОЦЕНЕ ИЗ ТРИ ПРЕДМЕТА, КОЈЕ ТРЕБА ПРЕДСТАВИТИ ГРАФИЧКИ, ПА ЋЕ НАШ ДИЈАГРАМ ИМАТИ ПО ТРИ СТУБИЋА ЗА СВАКУ КАТЕГОРИЈУ УЧЕНИКА. Питање: Којим од понуђених типова дијаграма се не могу представити сви дати подаци? Зато што се кружним дијаграмом показују делови једне целине, не може се упоређивати више целина - предмета.
 12. 12. ЗАДАТАК 2. РИБОЛОВАЦ ЈЕ ПОСЛЕ УСПЕШНОГ РИБОЛОВА РАЗВРСТАО РИБУ ПРЕМА ТЕЖИНИ, ШТО ЈЕ ПРИКАЗАНО ТАБЕЛОМ. НАЦРТАЈ ОДГОВАРАЈУЋИ ХИСТОГРАМ. тежина рибе (g) 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 број уловљених риба 10 12 5 7 2 Број уловљених риба према тежини 14 12 12 10 10 8 5 7 6 број уловљених риба 4 2 2 0 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 тежина рибе(g)
 13. 13. ЗАДАТАК 3. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 2010. ГОДИНЕ (ГОДИШЊИ ПРОСЕК) 30 Питање 1: У којој области је 25 максимални % запослених у 20 сваком региону? 15 број запослених (у %) 10 5 0 Београдски регион Војводина Шумадија и Западна Србија Јужна и Источна Србија
 14. 14. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 2010. ГОДИНЕ (ГОДИШЊИ ПРОСЕК) Питање 2: У 30 ком региону има најмање % запослених у25 области образовања? 20 број запослених (у %) 15 10 5 0 Београдски регион Војводина Шумадија и Западна Србија Јужна и Источна Србија
 15. 15. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 2010. ГОДИНЕ (ГОДИШЊИ ПРОСЕК) Питање 3: У 30 ком региону је најмањи % запослених у25 области хотела и ресторана? 20 број запослених (у %) 15 10 5 0 Београдски регион Војводина Шумадија и Западна Србија Јужна и Источна Србија
 16. 16. Питање 4: У којој области 30 Београдски регион има драстично 25 већи % запослених у односу на друге регионе? 20 број запослених (у %) СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ 2010. ГОДИНЕ (ГОДИШЊИ ПРОСЕК) 15 10 5 0 Београдски регион Војводина Шумадија и Западна Србија Јужна и Источна Србија

×