Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Милион долара 2015

272 views

Published on

Јована, Михаела и Ања

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Милион долара 2015

  1. 1.  Dok je bio srednjoškolac, Bil Gejts, je počeo da radi i zarađuje svoje, sada već ogromnno bogatstvo. Jednog dana mu se ukazala prilika da zaradi lepu količinu novca. U razgovoru sa poslodavcem dobio je sledeće informacije: ☺Posao će morati da radi tačno 30 dana ☺Za to vreme ne sme raditi nijedan drugi posao, a ne sme ni da pohađa školu ☺Mora imati važeći pasoš ☺Mora imati položen vozački ispit
  2. 2.  Pošto je sve od potrebnih uslova ispunjavao, zainteresovao se za ponuđen posao i započeo razgovor o veličini plate. Poslodavac mu je rekao da mora da se odluči za jednu od dve ponuđene opcije: ☻ Jedan cent prvog dana, dva centa drugog dana, četiri centa trećeg dana i tako, svakog dana duplo više nego prethodnog, svih 30 dana koje je obavezan da odradi ☻Tačno 1 000 000$ prvog dana
  3. 3.  Naš zadatak bio je da: ○ Izračunamo zaradu svih 30 dana (prva opcija) ○ Odredimo koja je od ponuđenih opcija bolja ○ Izračunamo kolika bi zarada bila u dinarima
  4. 4. Cent  Centi (simbol c) je prefiks u SI sistemu jedinica koji označava faktor od 10-2 ili 1/100  Potvrđen 1759.godine,prefiks dolazi iz latinskog centum što znači stotina.
  5. 5. • 1.dan 1 c • 2.dan 2 c • 3.dan 4 c • 4.dan 8 c • 5.dan 16 c • 6.dan 32 c • 7.dan 64 c • 8.dan 128 c • 9.dan 256 c • 10.dan 512 c • 11.dan 1024 c • 12.dan 2048 c • 13.dan 4096 c • 14.dan 8192 c • 15.dan 16 384 c • 16.dan 32 768 c • 17.dan 65 536 c • 18.dan 131 072 c • 19.dan 262 144 c • 20.dan 524 288 c • 21.dan 1 048 576 c • 22.dan 2 097 152 c • 23.dan 4 194 304 c • 24.dan 8 388 608 c • 25.dan 16 777 216 c • 26.dan 33 554 432 c • 27.dan 67 108 864 c • 28.dan 134 217 728 c • 29.dan 268 435 456 c • 30.dan 536 870 912 c Naš prvi zadatak je da izračunamo zaradu za svih 30 dana prve opcije, a to ćemo uraditi tako što sumu prvog dana množimo sa dva i tako za sve ostale dane i nakon toga saberemo sve sume:
  6. 6. Sabiramo sume koje smo dobili za svaki od 30 dana da bismo dobili ukupnu zaradu Bila Gejtsa za taj mesec: 1+2+4+8+16+32+64+128+256+512+ 1024+2048+4096+8192+16 384+32 768+ 65 536+131 072+262 144+524 288+ 1 048 576+2 097 152+4 194 304+8 388 608+ 16 777 216+33 554 432+67 108 864+ 134 217 728+268 435 456+536 870 912= 1 073 741 823 1,073741823 * 109 = 1,073741823 * 1 000 000 000 = 1 073 741 823 c
  7. 7. Naš sledeći zadatak je da odredimo koja od ponuđenih opcija je bolja  Prva ponuda iznosi 1 073 741 823 c, tj. 10 737 418,23$ Dok druga ponuda iznosi 1 000 000$ Pošto je prva ponuda veća i iznosi više novca, onda je prva ponuda i bolja☺
  8. 8. I naš treći i poslednji zadatak je da izračunamo kolika bi naša zarada bila u dinarima  Pošto je jedan dolar 95,9 dinara, naša zaradu u dinarima jednaka je 10 737 418,23 * 95,9 = 1 029 718 408,257

×