Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Nalco - Green Water meets Green IT, 10 maart 2011 - hoe en waar energiebesparing te kwantificeren

968 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Nalco - Green Water meets Green IT, 10 maart 2011 - hoe en waar energiebesparing te kwantificeren

 1. 1. Energiebesparing Hoe en waarenergiebesparing(en) te kwantificeren
 2. 2. Data center koelingDoel:Indruk en ideeën opdoen hoe en waarenergiebesparing(en) te kwantificerenMethode:Uitleg over hoe koeling (waterbeheersing) en deenergie efficiëntie met elkaar in relatie staanResultaat:Bewust worden van (verhoogde) kosten bij koeling enherkenning van energiebesparing(en)
 3. 3. Schematisch overzicht Data center koeling Compressor koelmachine Platen WW Lucht water WW Verse koude Lucht Lucht Naar applicatie aanzuig
 4. 4. Cascaderegeling koeling1. 100% vrije koeling als de buiten temperatuur het toelaat. Hoogste energetische efficiëntie2. Adiabatische koeling via koeltoren en platen WW3. Compressor koeling. Laagste energetische efficiëntie
 5. 5. Cascaderegeling koeling1. 100% vrije koeling als de buiten temperatuur het toelaat Compressor koelmachine Platen WW Lucht water WW Lucht aanzuig Verse Lucht Naar applicatie
 6. 6. Cascaderegeling koeling2. Adiabatische koeling via koeltoren en platen WW – Natte bol temperatuur typisch 6-12°C lager dan lucht temperatuur 6°C Compressor koelmachine 8°C 6°C Platen WW Lucht water WW 8°C 18°C Lucht Verse Lucht aanzuig 10°C Naar applicatie
 7. 7. Cascaderegeling koeling3. Compressor koeling Compressor koelmachine20/25/30°C Lucht water WW X Platen WW 6°C 18°C Lucht 25°C 12°C Verse Lucht aanzuig Naar applicatie
 8. 8. Value punten energie efficiëntie?• Drijvende kracht = temperatuur verschil• Hoe lager weerstand tegen energie overdracht hoe dichter de “koude” temperatuur tegen ideaal kan liggen, ... en hoe efficiënter de koeling Energie verbruik Droge (lucht) koeling gesloten circuit met koeltoren (verdamping condensor Open Circuit met koeltoren Koel Capaciteit
 9. 9. Isolerende waardes van enkele afzettingen
 10. 10. Verhoogde wand tube temperatuur door afzettingen WandTe koelen temp. T2‘meduim Kosten? Wand afzetting temp. T2 Koel- Te koelen meduim Koel- meduim meduim Koude Koude temp. T1 temp. T1 Fouling resulteert in Een hogere “approach temperatuur” Wand zonder Vervuiling kan koelen Vervuilde wand tot T2 resulteert in hogere T2
 11. 11. • Over dimensionering van warmte wisselaars= borgen van bedrijfs zekerheid!• Zelfs bij een over gedimensioneerde WW met fouling daalt energie efficiëntie sterk!
 12. 12. Kosten van de afzetting?• Afwijking van meest efficiënte koeling• Noodzaak om minder efficiënt programma (cascaderegeling) eerder op te starten• Afhankelijk van het systeem
 13. 13. Verhoogde kosten bij adiabatische koeling?• 3 potentiële fouling plaatsen: 1. VCD/koelpakket 2. Platen WW 3. Lucht water WW
 14. 14. Verhoogde kosten bij adiabatische koeling?1) Fouling verdampings condensor of koeltoren pakket: – Wisselende niet gecontroleerde variabiliteit maakt kans op afzettingen groter!
 15. 15. Verhoogde kosten bij adiabatische koeling?2 en 3) Fouling platen WW/lucht water WW – Multi metaal systeem brengt uitdagingen naar (galvanische) corrosie controle en fouling door corrosie producten – Platen WW is gevoelig aan sterke toename approach temp tov design
 16. 16. Verhoogde kosten bij compressor koeling?• 4 potentiële fouling plaatsen: 1. VCD/koelpakket 2. Condensor koelmachine 3. Verdamper koelmachine 4. Lucht water WW
 17. 17. Verhoogde kosten bij compressor koeling?• Voor 1 en 4 zie adiabatische koeling• ...maar voor verdamper en condensor (2 en 3) eerste wat logP/H theorie...
 18. 18. Chiller efficiëntie?Druk(log) COP = h1 /h2 Cooling capacity, h1 Koelend vermogen (kW) h2 Elektrical capacity Opgenomen vermogen van compressor (kW) Enthalpie(energie)
 19. 19. Impact van condensor fouling op efficiëntie? Condensor Schone conditie COP = h1/h2 h1 h2 Vervuilde conditie h1f h2f COPf = h1f/h2f COPf < COP Enthalpie(energie)
 20. 20. Impact van verdamper fouling op efficiëntie? VerdamperDruk(log) Schone conditie COP = h1/h2 h1 h2 Vervuilde conditie h2f COPf = h1f/h2f h1f COPf < COP Enthalpie(energie)
 21. 21. Verhoogde kosten bij compressor koeling?• Verlies aan “approach temperatuur” door fouling dient te worden gecompenseerd door: – Hoger water debiet – Hogere ventilator fan snelheid – Lagere instelling van koudwater temperatuur• Condensor en verdamper fouling: – verlagen COP efficiëntie en verhogen elektriciteit rekening! significante kosten toename !
 22. 22. Hoe waarde van fouling kwantificeren? Enkele praktijk voorbeelden...
 23. 23. COP meting bij ijswater systeem Chiller Flow Diagram Condenser RV SV OS Economiser (plate heat exchanger) RV PT TS TEV TS PT PS Optional suction Evaporator Compressor valve Ampere meting EEV TS COP profiler Chilled Water flowmeter Temp water uit Temp water in

 25. 25. Enkele voorbeelden...
 26. 26. Achtergrond Case 1• Type industrie: - chemische industrie. Productie van specialiteit kunststoffen• gebruik van koude : - gekoeld water wordt gebruikt voor het koelen van “pellet water” bij de snijmachine.• Geïnstalleerde koude capaciteit: - 550 kW water gekoelde chiller systeem.• Energie budget koeling: - koel operatie maakt essentieel onderdeel uit van productie en is 24/7 in bedrijf (70% van de capaciteit) Elektrische kost op jaar basis: € 150.000• Waarom een audit: - vervuiling van water gekoelde condensor was een gekend probleem - condensor wordt elke 6 maand gereinigd voor systeem bedrijfszekerheid te borgen - kost van vervuiling kennen en, indien financieel gerechtvaardigd, wat eraan kan worden gedaan
 27. 27. COP profielgemiddelde COPVoor reiniging: 2,4 gemiddelde COP Na reiniging: 3,7 Condensor reiniging chiller 1 500 10 450 9 400 8 350 7 300 6 COP kW 250 5 200 4 150 3 100 2 50 1 0 0 15-01-07 16-01-07 17-01-07 18-01-07 19-01-07 20-01-07 21- 01- KW koude KW elkt r COP 50 per. Zw. Gem. (COP) 07
 28. 28. Resultaat audit• Gebaseerd op de audit: – Konden de kosten van condensor fouling worden gekwantificeerd
 29. 29. Financiële resultaten van de audit• Gebaseerd op COP analyse werd een potentiële elektriciteit vermindering vast gesteld van 13.000-20.000 €/jaar• Oorzaak fouling door biofilm op condensor• Mogelijke alternatieve biocide dosering controle gebaseerd op 3D Trasar vermijd afzettingen• ROI: 6 maand
 30. 30. Achtergrond Case 2• Type industrie: - farmacie• Koude gebruikt voor: - controle van lucht kwaliteit in productie ruimtes en laboratoria (5-12C)• Geïnstalleerd koelvermogen: - 2x 1,9 Mega Watt thermisch water gekoelde chiller systeem (2000) die een centrale ijswater loop (5-12°C) koelt - 2x 370 kw elektrisch vermogen - primaire machine= machine 10.02• Energie verbruik: - koel operatie energie verbruik is de hoofdbrok van het utilities budget en het elektrische verbruik vertegenwoordigt de belangrijkste kost. (300.000 - 400.000 €/jaar)• Waarom een audit: - commitment aan energie en kost optimalisatie - koel efficiëntie audit was een interessant platform met verschillende andere energie acties
 31. 31. COP profielen Machine 10.01 • gemiddelde belasting: 600 kW th/ 214 kWel • gemiddelde COP 2,8 • verdamper NIET gereinigd Machine 10.02• gemiddelde belasting: 1000 kW th/262 kWel• gemiddelde COP: 3,7• verdamper WEL gereinigd
 32. 32. Resultaten audit• Analyse van het COP profiel toont aan dat: – Er een significant efficiëntie verschil is tussen de beide identieke machines. Machine 10.02 is 20-25% efficiënter dan 10.01 onder vergelijkbare condities – Druk profiel analyse toont signifikant lagere verdamping druk in machine 01 analyse= Fe en Cu -Oxides
 33. 33. Financiële resultaten van de audit• Gebaseerd op de audit resultaten werd kosten reductie mogelijkheden ingeschat op: minimaal 60K-70K €/jaar• Acties:• Verdamper samen met lucht water WW gereinigd• Corrosie Monitoring programma gesloten systeem in voeren gebaseerd op 3D Trasar• Aangepaste side stream filter ingebouwd (€ 30.000)• Acties resulteerden in een verminderd elektriciteit verbruik van 100.000 € /jaar door : – hogere COP – Verhoging koud water temperatuur met 2°C zonder negatief effect op lucht kwaliteit
 34. 34. Fouling kosten… vaak ongekend…...meestal significant!

×