Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DC10 Hans de Groene - Innovatiebeleid en kennisontwikkeling - Het innovatiebeleid en de dienstensector

1,039 views

Published on

Hans de Groene van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie presenteerde tijdens de sessie Innovatiebeleid en kennisontwikkeling op het Diensteninnovatie Congres 2010 (DC10) in Almere.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

DC10 Hans de Groene - Innovatiebeleid en kennisontwikkeling - Het innovatiebeleid en de dienstensector

  1. 1. Het innovatiebeleid en de dienstensector Hans de Groene Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2 november 2010 1
  2. 2. Innovatie is cruciaal voor Nederlandse economie <ul><li>Innovatie is de sleutel tot duurzame, economische groei. </li></ul><ul><li>Huidig Regeerakkoord onderstreept dit nog eens met een nieuw ministerie van EL & I. </li></ul><ul><li>Topgebieden aanpak: integrale aanpak op energie, high tech, life sciences, chemie, water, voedsel, tuinbouw, logistiek en creatieve industrie. </li></ul><ul><li>Clusters: bijv. Greenports, Brainport, Haven Rotterdam, Schiphol, Amsterdam Zuid as. </li></ul>2
  3. 3. Regeerakkoord, Topgebieden <ul><li>Integraal beleid op alle relevante vestigings- en ondernemingscondities voor de topgebieden, bijvoorbeeld: </li></ul><ul><li>Onderwijs en scholing </li></ul><ul><li>Vestigingsklimaat </li></ul><ul><li>Harde infrastructuur </li></ul><ul><li>(Internationaal) Ondernemerschap </li></ul><ul><li>Onderzoek en Innovatie, waaronder internationale samenwerking </li></ul><ul><li>Arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>Regelgeving </li></ul>3
  4. 4. Innovatie in de Dienstensector <ul><li>Innovaties meestal niet-technologisch van aard, kleine veranderingen in processen en procedures, g een tastbare producten </li></ul><ul><li>Gaat vaak samen met nieuwe vormen van distributie, interactie met klanten, vergt ketenbenadering </li></ul><ul><li>Klant speelt een zeer belangrijke rol  R&D geïntegreerd in bv marketingafdeling, zwakke link met kennisinfrastructuur </li></ul><ul><li>Samenwerkingspartners (klant, leverancier) belangrijker dan kennisinstellingen </li></ul><ul><li>Gebruik makend van sociale wetenschappen, minder van de “harde” R&D </li></ul><ul><li>Minder radicale innovatie, slim afkijken bij andere dienstenorganisaties </li></ul><ul><li>Innoveren door toepassing en benutting van ICT binnen de organisatie </li></ul><ul><li>Dienstensector is zeer divers, veel actoren die elkaar nauwelijks kennen </li></ul><ul><li>Uitdaging voor veld en overheid </li></ul><ul><li>Valt veel over te lezen in proefschrift Pim den Hertog </li></ul>4
  5. 5. Recente maatregelen om Diensteninnovatie te stimuleren <ul><li>Innovatieprogramma’s gericht op excellenties Ned. economie </li></ul><ul><li>MIA’s: veiligheid, zorg etc. </li></ul><ul><li>Dienstenparagraaf in de WBSO </li></ul><ul><li>PiD: Exser, HFC, AMSI (deels), Duisenberg School of Finance </li></ul><ul><li>FES 500: Creative Industries, COMMIT </li></ul><ul><li>Innovation Lecture 2009 </li></ul><ul><li>Beroepsonderwijs in Bedrijf </li></ul><ul><li>Totaal budget 2009-2010: ca. 100 mln </li></ul>5
  6. 6. Huidig Regeerakkoord laat ambitie zien <ul><li>Topgebieden aanpak genoemd in Regeerakkoord is uitdaging. Laat opnieuw zien dat kiezen belangrijk is. </li></ul><ul><li>WBSO budget verhoogd, ook Diensten profiteren </li></ul><ul><li>Uitwerking Regeerakkoord moet echter nog beginnen. Moeilijk om nu te zeggen hoe dit verder gaat uitpakken voor Diensten </li></ul><ul><li>Wel kansen voor dienstensector, want aanwezig in Topgebieden </li></ul>6

×