Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

DC10 Douwe Lycklama - Service innovation en ict - Micropayments

838 views

Published on

Douwe Lycklama van InnoPay presenteerde en leidde een paneldiscussie tijdens de sessie Service innovation en ICT op het Diensteninnovatie Congres 2010 (DC10) in Almere.

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

DC10 Douwe Lycklama - Service innovation en ict - Micropayments

 1. 1. Micropayments<br />Douwe Lycklama, 2 November 2010<br />Nieuwebetaalmogelijkhedenvoor ‘killer apps’?<br />
 2. 2.
 3. 3. Nietontgonnengebieden?<br />
 4. 4. Ecosysteemmicrobetalingen<br />Koper<br />Verkoper<br />Hebbenrelatie<br />Hebbenrelatie<br />Apps<br />Platforms<br />Funding<br />Funding<br />Bank van de koper<br />Bank van de verkoper<br />
 5. 5. Betalen via telefoon is meestgebruiktemanier<br />Mobielbetalen via:<br />0900<br />SMS<br />NFC<br />Internet<br />Toepassingen:<br />Mobile content<br />Online content<br />Openbaarvervoer<br />Vending machines <br />Parkeren<br />
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
 16. 16.
 17. 17.
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23.
 24. 24.
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27.
 28. 28.
 29. 29.
 30. 30.
 31. 31. Issues bij micropayments<br />Transactiekosten:<br />Door de lagewaarde per transactiezijn de conventionelebetaalproducten al snelteduur<br />Gebruikersgemak:<br />Micropayments zullenvaakplaatsvinden en moetendaarommakkelijk en snelzijn, bijvoorkeurgeïntegreerd in de website<br />Bereik:<br />De consumentwil met éénregistratie en eenkeerinloggenbijverschillendepartijenkunnenbetalenDe winkelierwil met éénaansluitingiedereenkunnenlatenbetalen<br />
 32. 32. Als we niets doen blijft ‘range anxiety’ bestaan<br />Gemeente BigCity <br />“Hoe kan ik iedereen laten betalen? Wat zijn de kosten?”<br />“Hoe kan ik overal betalen? Moet ik eerst overal lid van zijn?”<br />Bedrijf ‘GoodPay’<br /><ul><li>Hoe maken we ditaantrekkelijkvoorzowel de winkelieralsconsument?</li></ul>Bedrijf ‘Micro Pay’<br />
 33. 33. Discussie: <br />Nieuwebetaaldienstenvoordiensten<br />
 34. 34. Stellingenvanuitdrieinvalshoeken<br />Koper<br />Verkoper<br />Hebbenrelatie<br />Hebbenrelatie<br />Apps<br />Platforms<br />Funding<br />Funding<br />Bank van de koper<br />Bank van de verkoper<br />
 35. 35. Panelleden<br />Dennis van Allemeersch, PayPal Benelux<br />YmeBosma, Hyves<br />Peter van Leeuwen, KPN<br />Minh Le, Atos Origin<br />KeesSpaan, ENPA, Art Musea, NDC/VBK publishers<br />
 36. 36. Stellingenvooraanbieders<br />Minh Le: <br />NFC betalenvereistgeentechniek, maarvooraldaadkracht<br />Micropayments zijntegefragmenteerd<br />Peter van Leeuwen: <br />One for all, all for one<br />Dennis van Allemeersch: <br />Bankendienenteinvesteren in innovatievediensten<br />Think big when innovating<br />Innoveerzonderbelemmeringenbottum-up<br />KeesSpaan:<br />Micropayments moetenwordengezienalsinfrastructuur<br />
 37. 37. Stellingenwinkeliers en kopers<br />Peter van Leeuwen: <br />Eengoedeoplossingvoor micropayments in Nederland creëertnieuwe revenues voormarktpartijen<br />Dennis van Allemeersch:<br />Kopersmoetenbereidzijntebetalenvoorbetalen<br />
 38. 38. Product<br />Minh Le: <br />Microbetalen is niet micro genoeg<br />Microbetalenhoeftgeenmonetaire content tevertegenwoordigen<br />Dennis van Allemeersch: <br />Innovatieve payment methods moeten op elk medium tezijngebruiken (device independent)<br />Peter van Leeuwen: <br />De mobieletelefoonvervangt op den duur de portemonnee en sleutelbos<br />
 39. 39. Thank you<br />Douwe Lycklama, douwe@innopay.com, +31 655 711 150 <br />For your attention <br />

×