Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Classe 8 Visió

576 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Classe 8 Visió

 1. 1. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Classe 8 Textura. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 1
 2. 2. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Què és la textura? Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 2
 3. 3. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Què és la textura? Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 3
 4. 4. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Què és la textura? Concepte lligat al tacte. Causes de la textura visual • Canvis en la reflectància. • Canvis en la microrientació d’una superfície. Tipus: molts, depèn del criteri: estructurades, no estructurades, etc. Importància: forma, reconeixement. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 4
 5. 5. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Què és la textura? Ús quotidià de l’anàlisi de textures per inferir formes: Gràfica 3D Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 5
 6. 6. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Què és la textura? Mètodes computacionals: 1. Mètodes estadístics: basats en el càlcul de propietats estadístiques de les imatges (matrius de coocurrència). 2. Mètodes estructurals: basats en el processament d’estructures en les imatges (Voorhees& Poggio, Malik&Perona). Inspirats en el sistema visual humà. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 6
 7. 7. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Mètodes estadístics. Una textura és una distribució (estadística) espacial de nivells de gris, que segueix una certa llei. Aquesta llei es pot descriure de forma aproximada amb estadístics de diferents ordres. Un dels descriptors més utilitzats és el basat en les matrius de coorcurrència. Les matrius de coocurrència descriuen un patró espacial en termes de les relacions geomètriques entre dos pixels: • Distància • Orientació Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 7
 8. 8. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Mètodes estadístics. Els elements de la matriu de coocurrència es defineixen com: S d (i, j ) =# {(( x1 , y1 ), ( x2 , y2 ); I ( x1 , y1 ) = i, I ( x2 , y2 ) = j} Amb el vector d definit com: ( x2 , y2 ) = ( x1 + d1 , y1 + d 2 ) Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 8
 9. 9. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Mètodes estadístics. 1 012 1 1 0 0 i 1 1 0 0 0 103 0 0 2 2 3 1 202 S 3,1 0 0 2 2 j 2 001 0 0 2 2 Matriu de coocurrència 0 0 2 2 t = (3,1) imatge Vector desplaçament Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 9
 10. 10. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Mètodes estadístics. Les matrius S són quadrades, però casi mai simètriques. La mida de la matriu depèn del nombre de nivells de gris de la imatge. G=4, S = 4x4 G=256, S = 256 x 256 G= 65536, S = 65536 x 65536 Les dades normalment s’escalen a 4 bits (matriu 16x16). Però, com comparem textures, o com classifiquem? Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 10
 11. 11. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Mètodes estadístics. Extraiem de les matrius descriptors: Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 11
 12. 12. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Mètodes estadístics. Extraiem de les matrius descriptors: Textura Entropia Homogeneïtat Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 12
 13. 13. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures i preatentivitat Textura Textura preatentivament NO preatentivament discriminable. discriminable. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 13
 14. 14. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures i preatentivitat Bela Julesz: Psicofísica i discriminació. Teoria: La discriminació preatentiva de textures es basa en el processament dels estadístics de les imatges. Estadístics de 1er ordre: probabilitat de tenir un valor de radiància en un determinat punt (=histograma). Estadístics de 2on ordre: probabilitat d’una certa combinació de grisos als extrems d’un segment de longitud l i orientació α. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 14
 15. 15. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures i preatentivitat 1a Conjectura : Dues textures NO són preatentivament discriminables si els seus estadístics de 2on ordre són idèntics. La 1a conjectura va ser rebutjada als anys 80. 2a Conjectura : Dues textures són preatentivament discriminables si hi ha una diferència apreciable en la densitat (estadístics de 1er ordre) dels textons. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 15
 16. 16. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures i preatentivitat Textons Cantonades Extrems Creuaments Col·liniaritat Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 16
 17. 17. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures i preatentivitat Textons No hi ha diferència en els estadístics de 1er ordre dels textons! Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 17
 18. 18. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures : Algorismes Algorisme de Malik & Perona. Basat en el model psicofísic del sistema visual humà. Processament de la imatge amb un banc de filtres: 1. Obtenir les respostes amb filtres a diferents escales, orientacions i formes (96). 2. Rectificació de mitja ona. 3. Eliminació de respostes no desitjades. 4. Influència local. 5. Convolució amb una Gaussiana. 6. Càlcul del gradient per cada banda. 7. Màxim o mitja de tots els gradients de les bandes. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 18
 19. 19. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures : Algorismes Malik & Perona Només s’usen filtres de 2a derivada! I per tant no hi ha diferència entre “contorns” invertits però si entre “barres” invertides... Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 19
 20. 20. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures : Algorismes Malik & Perona Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 20
 21. 21. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures : Algorismes Malik & Perona Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 21
 22. 22. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures : Algorismes Malik & Perona Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 22
 23. 23. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 23
 24. 24. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures : Algorismes Algorisme de Voorhees & Poggio. Extracció dels textons basant-se en el concepte de taca. 1. Detecció. – Detecció de taques segons els creuments per zero del Laplacià. – Divisió de les taques dèbilment unides. – Divisió de les taques allargades. – Divisió de les taques amb curvatura alta. – Eliminació de les taques poc contrastades. 2. Mesura de les diferències. – Càlcul, per cada taca, de longitud, amplada, orientació I contrast. – Càlcul de la distribució per cada atribut I per cada parella. – Decisió basada en la Màxima Diferència. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 24
 25. 25. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures : Algorismes Algorisme de Voorhees & Poggio. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 25
 26. 26. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures : Algorismes Algorisme de Voorhees & Poggio. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 26
 27. 27. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Discriminació de Textures : Algorismes Algorisme de Voorhees & Poggio. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 27
 28. 28. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Textures i Orientació Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 28
 29. 29. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Textures i Orientació Les variacions geomètriques d’una superfície produeixen tres efectes sobre els elements d’una textura: 1. Canvi en la densitat dels elements. 2. Escorç, o canvi en les dimensions a causa de la perspectiva. 3. Escalat dels elements. Les causes de l’escalat i la densitat són la projecció perspectiva, però l’escorç només està causat per l’orientació de la superfície. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 29
 30. 30. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Textures i Orientació Idea: L’escorç es pot caracteritzar segons la variació en la distribució local de les orientacions dels contorns dels elements de la textura (assumim contorns isotròpics!). Predominància de gradients amb orientacions properes a 90 i 270 graus. No hi ha predominància tant clara. Si fossin cercles, tots els angles tenen el mateix pès. Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 30
 31. 31. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Textures i Orientació Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 31
 32. 32. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Textures i Orientació Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 32
 33. 33. 20391: Visió per Computador Apunts de l’assignatura Textures i Orientació Jordi Vitrià 20391: Visió per Computador 33

×