Ict & Overheid 2010

426 views

Published on

Presentatie "Leertransfer verbetert de kwaliteit van dienstverlening"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ict & Overheid 2010

 1. 1. ICT & Overheid 2010 Leertransfer bevordert de kwaliteit van dienstverlening John van Beem
 2. 2. ICT & Overheid 2010 LEERTRANSFER…..?
 3. 3. ICT & Overheid 2010 Money transfer ? Data transfer?
 4. 4. ICT & Overheid 2010 NEE dus…………… WEL dit: TRANSFER VAN LEREN
 5. 5. ICT & Overheid 2010 DEFINITIE……?
 6. 6. ICT & Overheid 2010 Leertransfer wordt o.a. omschreven als “de mate waarin verworven kennis, vaardigheden en houding wordt gebruikt in andere situaties dan die waarin ze zijn verworven” Simons, 1999
 7. 7. ICT & Overheid 2010 <ul><li>(Leer)transfer heeft dus te </li></ul><ul><li>maken met welke invloed; </li></ul><ul><li>een individuele medewerker </li></ul><ul><li>een leidinggevende </li></ul><ul><li>een collega </li></ul><ul><li>een (HRM)organisatie </li></ul><ul><li>Kan of MOET uitoefenen om nieuw geleerde kennis </li></ul><ul><li>en vaardigheden in de werkpraktijk toe te </li></ul><ul><li>kunnen passen! </li></ul>
 8. 8. ICT & Overheid 2010 <ul><li>VRAAG 1, 10 min </li></ul><ul><li>WAT belemmert na het volgen </li></ul><ul><li>van een training het toepassen </li></ul><ul><li>Van nieuw geleerde; </li></ul><ul><li>Vaardigheden </li></ul><ul><li>Attitudes </li></ul><ul><li>Kennis </li></ul><ul><li>Inzichten </li></ul>
 9. 9. ICT & Overheid 2010 ICT & Overheid 2010 <ul><li>OF wat belemmert, na de </li></ul><ul><li>implementatie van een (organisatie)verandering het toepassen van nieuwe/gewijzigde: </li></ul><ul><li>Procedures </li></ul><ul><li>Processen </li></ul><ul><li>Communicatie </li></ul><ul><li>Systemen </li></ul>
 10. 10. ICT & Overheid 2010 Kijk vanuit deze perspectieven INDIVIDUELE WERKNEMER LEIDINGGEVENDE (HRM)ORGANISATIE
 11. 11. ICT & Overheid 2010 En nu wil ik het graag hebben over de ‘transferbevorderende’ maatregelen…
 12. 12. ICT & Overheid 2010 VRAAG 2, 10 min WAT kunnen we doen om transfer te bevorderen..? MEDEWERKER LEIDINGGEVENDE ORGANISATIE
 13. 13. ICT & Overheid 2010 EN WELKE RESULTATEN MOGEN WE DAN VERWACHTEN?
 14. 14. ICT & Overheid 2010 Wat kan ik als individuele medewerker doen bij het volgen van een training? <ul><li>Collega’s inlichten over de training die je gaat volgen </li></ul><ul><li>Leerstijlonderzoek doen </li></ul><ul><li>Meer zelfonderzoek doen, bijv. leiderschapstesten </li></ul><ul><li>Inlezen in materie van training </li></ul><ul><li>Telefoon en e-mail uitschakelen </li></ul><ul><li>Een betoog schrijven waarom deze training de arbeidsprestatie verbetert </li></ul>
 15. 15. ICT & Overheid 2010 <ul><li>Als buddy meegaan of ondersteunen na training </li></ul><ul><li>Van elkaar weten wie wanneer welke training volgt </li></ul><ul><li>Interesse tonen; vraag, bel of mail </li></ul><ul><li>Ervaringen over het onderwerp delen </li></ul><ul><li>Reflecteren op groepsnormen </li></ul><ul><li>Andere teamsamenstellingen uitproberen </li></ul>WAT kan ik doen als collega…..?
 16. 16. ICT & Overheid 2010 WAT kan ik doen als leidinggevende en (HRM)organisatie…..? <ul><li>Kritische vragen stellen over inbedding van training in organisatie </li></ul><ul><li>Medewerkers betrekken bij bepalen van de cursusinhoud </li></ul><ul><li>Doelstellingengesprek met medewerkers </li></ul><ul><li>Beloning voor toepassen training beloven (geld/promotie) </li></ul><ul><li>Goed selecteren voor wie trainingsprogramma bedoeld is </li></ul><ul><li>Ontmoeten van cursisten; vooraf discussiëren over toepassingsmogelijkheden </li></ul><ul><li>Een (werkgerelateerde)opdracht meegeven </li></ul><ul><li>Trainingsmateriaal bekijken / training volgen (manager) </li></ul><ul><li>Duidelijk het nut van de training benoemen voor de organisatie </li></ul><ul><li>Realistisch beeld scheppen over de training </li></ul><ul><li>Knelpunten voor transfer vooraf inventariseren </li></ul><ul><li>Teambuildings activiteiten vooraf organiseren </li></ul><ul><li>Managers een coachingstraject laten volgen </li></ul>
 17. 17. Concluderend: ICT & Overheid 2010 <ul><li>Kennis van en toepassen van (LEER)TRANSFER kan helpen bij; </li></ul><ul><li>het zorgdragen voor het kunnen toepassen van kennis opgedaan in trainingen </li></ul><ul><li>het ECHT kunnen toepassen van ‘lessons learned’ van projecten,implementaties </li></ul><ul><li>vergroten van betrokkenheid van collega’s, leidinggevenden, HRM </li></ul><ul><li>effectief worden in eigen werkactiviteiten </li></ul><ul><li>invullen ambities en individuele groei van medewerkers </li></ul><ul><li>verbetering van teamprestaties </li></ul>En uiteindelijk leiden tot……………
 18. 18. ICT & Overheid 2010 VERBETERING VAN KWALITEIT VAN DIENSTVERLENING!
 19. 19. Acties die we nu kunnen ondernemen: ICT & Overheid 2010 <ul><li>Organisaties, zoek contact met opleiders en denk </li></ul><ul><li>na over wat u echt aan resultaten wil! </li></ul><ul><li>Implementeer ‘leertransfer’ structureel in uw </li></ul><ul><li>organisatie en zie dit als een echte </li></ul><ul><li>organisatieverandering! </li></ul><ul><li>Leidinggevenden, faciliteer toepassing van </li></ul><ul><li>nieuwe kennis en vaardigheden uit trainingen! </li></ul><ul><li>Collega’s, heb oprechte belangstelling voor uw </li></ul><ul><li>collega-cursist! </li></ul>En u als medewerker….
 20. 20. ICT & Overheid 2010 CLAIM je recht op toepassen van je kennis!
 21. 21. “ Implementatie van leertransfer vraagt om organisatieverandering” Binnenkort in uw theater………….
 22. 22. Uw transfer staat gereed bij gate 1… ICT & Overheid 2010 Veel plezier met uw ‘transfer’ John van Beem Senior Adviseur ISES Advies

×