Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana

215 views

Published on

Aules de formació per a la gent gran. Berga

Published in: Health & Medicine
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Telemedicina i noves tecnologies a la sanitat catalana

 1. 1. Dr. Josep Vidal i Alaball Medicina de Família. Salut Pública Aules de formació cultural per a la gent gran Berga, 8 de maig de 2017
 2. 2. 2 ÍNDEX • Sistema Sanitari Català • Telemedicina • Carpeta personal de salut • eConsulta • Gestions on-line • Preguntes
 3. 3. 3 Determinants de salut https://www.youtube.com/watch?v=QUSaCPVcW4c&t=28s
 4. 4. 4 Determinants de salut Estils de vida que condicionen la salut L’OMS considera que aquest grup de factors és el que més influeix sobre la salut en països desenvolupats Poden ser beneficiosos o perjudicials: • Fumar • Consum d’alcohol • Drogues • Sedentarisme • Abús de medicaments • Conductes sexuals de risc • Alimentació desequilibrada (consum excessiu de carn i grasses animals) https://www.youtube.com/watch?v=wabRpUnKvjM
 5. 5. 5 Determinants de salut
 6. 6. 6 Determinants de salut
 7. 7. 7 Determinants de salut
 8. 8. El sistema sanitari català és un sistema amb finançament públic i amb cobertura universal, al qual tota la ciutadania de Catalunya hi té accés. Es tracta d'un model sanitari mixt, que integra en una sola xarxa d'utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat pública, i que recull una tradició d'entitats (mútues, fundacions, consorcis, centres de l'Església) històricament dedicades a l'atenció de la salut.
 9. 9. 9 Evolució històrica • Inicis del segle XX • Medicina privada • Assistència pública domiciliària (APD) • Hospitals de beneficència • 1942: Seguro obligatorio de enfermedad (SOE) • Depenent del Ministerio de Trabajo (Instituto Nacional de Previsión: serveis de salut + serveis socials) • 1967: Ampliació de prestacions • Ambulatoris (“cupos”) • “Residencias”: hospitals (Bellvitge, Vall d’Hebron)
 10. 10. 10 • 1978: INSALUD (salut) – INSERSO (serveis socials). La Seguridad Social es converteix paulatinament en un sistema sanitari públic de salut • 1986: Lei General de Sanidad. Es crea el SNS Font: Apunts Màster Direcció Institucions Sanitàries 2014. Dr José R. Repullo
 11. 11. 11 Creació de l’Institut Català de la Salut (ICS) Decret de la Reforma de l’Atenció Primària (AP) Creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP) 1983 1985 1985 Catalunya. Antecedents 1981 La Generalitat va rebre les transferències en matèria sanitària
 12. 12. Separació de funcions en el sistema sanitari català Parlament CatSalut Proveïdors Departament de Salut Assigna pressupost Elabora Pla de Salut. Transfereix recursos econòmics Garanteix l’assistència sanitària pública Fan l’activitat assistencial Finançament Recursos/ Planificació Assegurament Provisió
 13. 13. 13 Servei Català de la Salut (compra de serveis sanitaris) CLIENT (ciutadà) Funció asseguradora Funció de finançament ICS/ Altres centres (XHUP) Funció proveïdora Prestació de serveis Assegurança Pública Finançament
 14. 14. 14 4 de cada 10€ de pressupost Generalitat es gasta en Salut Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut 2012
 15. 15. 16 Telemedicina •Des de fa al menys 2 dècades que és conegut que la telemedicina ofereix un millor accés als usuaris, a més a més de reduir el temps d'espera entre el diagnòstic de les malalties, tan en atenció primària com hospitalària •A la Gerència Territorial de la Catalunya Central de l’Institut Català de la Salut, dues comarques, el Bages i el Berguedà, han desenvolupat diversos programes de telemedicina, que han tingut un èxit considerable en la reducció de les llistes d'espera al mateix temps de tenir bona acceptació entre els usuaris.
 16. 16. 17 Telemedicina •Entre els programes de telemedicina, la teledermatologia és el programa que ha tingut un èxit més considerable, mentre que el programa més innovador ha estat el de teleúlceres •La teledermatologia és un servei que ha estat capaç d'assistir a milers d'usuaris de manera ràpida tot evitant desplaçaments innecessaris i permetent una reducció considerable de les llistes d’espera de dermatologia.
 17. 17. 18 Telemedicina •El programa de teleúlceres, en canvi, no ha tractat d’atendre a un gran nombre de pacients, sinó que s'ha esforçat per millorar la qualitat de l'atenció que reben els pacients amb úlceres vasculars •En els darrers anys també s’ha implantat el programa de teleaudiometries, que permet que els pacients es facin audiometries i aquestes siguin revisades per un metge otorinolaringòleg.
 18. 18. 19
 19. 19. 20 Telemedicina •Tots els programes de telemedicina funcionen de la mateixa manera; el metge del CAP fa una fotografia de la lesió i l’adjunta a la història clínica del malalt, juntament amb una explicació de la lesió, de manera que es garanteix en tot moment la seguretat de les imatges •L’especialista de l’hospital revisa les imatges i proposa un tractament o un pla d’actuació •El metge o metgessa del CAP revisa aquestes indicacions i fa una trucada al pacient per tal d’explicar-ho.
 20. 20. 21 Telemedicina •Tot això, normalment es pot fer en menys de 7 dies. Si l’especialista de l’hospital té algun dubte, demana al metge del CAP que derivi al pacient per una visita presencial •Amb aquest sistema, evitem desplaçaments innecessaris a l’hospital i reduïm considerablement el temps d’espera per tal de tenir un diagnòstic. https://www.youtube.com/watch?v=7sgwPpU1O3I&t=152s
 21. 21. Carpeta personal de salut https://www.youtube.com/watch?v=5rQnFUWRD8Q
 22. 22. •L’eConsulta és una eina que permet als ciutadans enviar consultes al seu metge en qualsevol moment i des de qualsevol dispositiu. el professional li respondrà en un termini màxim de 48 hores en dies laborables •Per resoldre necessitats del ciutadà que no requereixin que professional i pacient comparteixin espai i temps •A més de formular consultes, els pacients hi poden consultar el seu historial clínic
 23. 23. •S’hi accedeix a través de l’espai La Meva Salut •Cal tenir present que, en no ser un servei en línia, no està previst per a consultes urgents o que requereixin d’una resposta immediata. Per aquest tipus de consultes es pot trucar al 061 o adreçar-se directament al CAP, Centre d’Urgències d’Atenció Primària o servei d’urgències hospitalàries •Tota la informació i missatges d’eConsulta resten incorporats a la història clínica del ciutadà
 24. 24. S’admeten fitxers annexos Abans d’enviar la consulta podeu comprovar si el metge i/o infermera estan en període d’absència i, en cas afirmatiu, trobareu l’alternativa d’enviar la consulta a un altre professional del centre d’atenció primària Es pot consultar l’historial de consultes fetes i accedir- hi en qualsevol moment Es pot rebre notificacions per e-mail conforme el professional ha respost la consulta i ja teniu la resposta disponible a La Meva Salut.
 25. 25. http://icscatalunyacentral.cat
 26. 26. https://www.youtube.com/watch?v=hyHg8mptKqM https://www.youtube.com/watch?v=W2kW25y8qkY https://www.youtube.com/watch?v=wabRpUnKvjM https://www.youtube.com/watch?v=C9U-LlXT_A0 https://www.youtube.com/watch?v=hQRnbBC3WxY
 27. 27. Twitter: @jvalaball Josep Vidal i Alaball josep.vidal@gmail.com http://www.slideshare.net/jvalaball

×