Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mort digna i document de voluntats anticipades

683 views

Published on

Mort digna i document de voluntats anticipades. Que diu la llei? Quins son els drets dels malalts?

Published in: Health & Medicine
 • DOWNLOAD THAT BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { http://bit.ly/2m77EgH } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book that can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer that is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money That the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths that Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mort digna i document de voluntats anticipades

 1. 1. Mort digna i document de voluntats anticipades. Què diu la llei? Quins són els drets dels malalts? Dr. Josep Vidal Alaball. EAP Artés DUI Mònica Navarro Ordoñez. ACUT Bages-Berguedà 22 de setembre del 2015 Curs d’actualització en urgències a l’Atenció Primària
 2. 2. http://bit.ly/1FYvPfn 2 http://bit.ly/1LJ0TSb
 3. 3. 3 Document de Voluntats Anticipades  Document de Voluntats Anticipades (DVA) també anomenat Testament Vital -És un document dirigit al metge o metgessa responsable, en el qual una persona major d’edat, amb capacitat suficient i de manera lliure, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies no li permetin expressar personalment la seva voluntat
 4. 4. Marc legal 4  Conveni sobre els Drets Humans i la Biomedicina del Consell d’Europa del 4 d’abril de 1997 (article 9)  Llei 21/2000, de 30 de desembre sobre els drets de la informació relacionats amb la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica (article 8)
 5. 5. Perquè el DVA? 5  Tothom té dret a posar límits a qualsevol actuació que s’efectuï sobre un mateix o a demanar una actuació determinada  La base del DVA és el respecte a l’autonomia de la persona, posant al seu abast una eina per continuar exercint-la i assegurar que aquest respecte es mantindrà quan es presenti una situació de vulnerabilitat
 6. 6. 6 Possible contingut  Criteris: que tinguin en compte la priorització dels valors i les expectatives.  Situacions sanitàries concretes en què vol que es tinguin en compte les instruccions.  Instruccions i límits més concrets a l’actuació mèdica davant de decisions previstes, sobretot quan es té informació de probabilitats evolutives.  El representant és la persona que es nomena perquè actuï com a interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l’equip sanitari.  Altres consideracions: donacions d’òrgans...
 7. 7. El representant  Substitueix a l’atorgant quan no pugui expressar les seves voluntats, les interpreta i les aplica  No pot contradir el contingut del document, actuant seguint els criteris i les instruccions  Pot contradir els aspectes no especificats íntegrament en el document  Millor si no és un dels testimonis, ni el metge responsable, ni el personal sanitari  Si poden ser persones amb vinculació afectiva o de parentiu amb el pacient 7
 8. 8. Validació del DVA  Davant de 3 testimonis: majors d’edat, tenir plena capacitat i, al menys, 2 d’ells no poden tenir relació de parentiu fins a 2n grau. Tampoc relació patrimonial. Han de poder actuar de manera independent  Davant de notari: sota la seva responsabilitat garanteix la capacitat de la persona, que està degudament informat del contingut del document i que es correspon amb la seva voluntat. Es pot fer allà on es trobi el pacient, en cas de no poder-se desplaçar 8
 9. 9. Conservació del DVA  La persona és qui l’ha de portar al metge responsable, o si no pot, la família o el representant  Es pot dur al centre sanitari on s’atén al pacient i adjuntar-lo en la seva HC. Cal indicar de manera visible que hi ha un DVA 9
 10. 10. 10 DVA model del Comitè de Bioètica de Catalunya No hi ha un model únic de DVA, cada persona pot fer servir el document que consideri més oportú
 11. 11. Renovació i revocació  Es pot fer en qualsevol moment  Modificar, ampliar o concretar el document exigeix els mateixos requisits  També s’acceptaria un document signat per l’atorgant 17
 12. 12. Límits dels DVA  Que la voluntat impliqui una acció contra la ordenament jurídic explícit  Que impliqui una acció mèdica contra les bones pràctiques establertes. En canvi sí pot limitar, no consentir o rebutjar un tractament  Que la situació no sigui la prevista i ens faci dubtar sobre si la persona mantindria allò que ha deixat escrit. En aquest cas s’ha de consensuar amb la família o representant i deixar-ho reflectit a la HC. Si cal consultar al Comitè d’ètica assistencial. 18
 13. 13. Què podem fer als Centres Assistencials?  Oferir ajuda per redactar el DVA  Cal saber si la persona reuneix els requisits: ● major d’edat ● si està coaccionada ● si entén l’abast de la decisió ● si coneix la seva malaltia i la possible evolució ● ha nomenat representant ● se li ha informat sobre la revocació, modificació i cancel·lació del document ● coneix les limitacions que preveu la llei 19
 14. 14. Obligacions dels professionals  Acceptar el DVA  Inscriure’l a la Història Clínica del pacient  Tenir-los en compte en les decisions  Si fos el cas, raonar per escrit perquè no ha seguit allò que li indicava el document 20
 15. 15. Què haurien de fer els professional?  Informar als seus malalts de l’ajuda que li pot aportar un DVA  Ajudar a orientar el document de forma realista  Aconsellar l’actualització dels ja fets  Conèixer els representants abans de prendre decisions difícils 21
 16. 16. Registre de Voluntats Anticipades  El Departament de Sanitat i Seguretat Social promou un registre centralitzat de DVA que facilita l’accés independentment d’on es trobi el titular.  Inscripció voluntària  El document és vàlid igualment  Cal adjuntar fotocòpia compulsada dels DNI del sol·licitant i els 3 testimonis, i el DVA signat per tots i s’ha de designar representant. 22
 17. 17. Sol·licitud d’inscripció al Registre de VA 23
 18. 18. On s’ha de presentar?  Tots els centres sanitaris de Catalunya  Oficina d’Atenció ciutadana a Barcelona, Girona, Terres de l’Ebre i Cerdanya  Delegació Territorial del Govern de la Generalitat a Lleida i a Tarragona  Departament de Salut a Barcelona 24
 19. 19. Preguntes més freqüents 25  Quins tipus de contingut podria escriure al meu DVA? ● Alguns continguts del seu DVA poden consistir en: designar un representant, descriure quins tractaments mèdics acceptaria o rebutjaria a la fi de la vida, demanar cures pal·liatives, entre d’altres  Què són les mesures de suport vital? ● Són aquells procediments que reprodueixen de manera artificial aquelles funcions vitals bàsiques que el pacient ja no pot realitzar per ell mateix degut al seu estat de salut. L’objectiu de les mesures de suport vital és el manteniment de la vida i no la curació ● Exemples de mesures de suport vital són: • ventilador mecànic • alimentació i hidratació artificials, via venosa o sonda • administració de medicació per a evitar infeccions • diàlisi, per a extreure les toxines dels ronyons quan aquests no funcionen ...
 20. 20. 26  Al DVA, puc especificar voluntats relatives a la meva persona un cop mort? ● Sí, pot especificar voluntats relatives a la donació d’òrgans, donació del cos per a la investigació científica, o la voluntat sobre l’enterrament o la incineració, entre d’altres  Puc fer constar noms de les persones que no vull que prenguin decisions relatives a la meva salut? ● Sí, pot especificar al document els noms de les persones que no vol que prenguin decisions relatives a la seva salut
 21. 21. 27  Té caducitat un DVA? ● Un cop realitzat el DVA no té caducitat i, per tant, té efectivitat fins la mort de la persona atorgant, però és molt convenient que es revisi i renovi periòdicament, sobretot si han esdevingut fets no contemplats en el document anterior  Es pot canviar o revocar un DVA? ● Es pot realitzar una renovació del DVA per a reafirmar la voluntat expressada fa molt temps o es pot realitzar una substitució de DVA en cas de canviar de parer. També es pot modificar per adequar-lo millor als avenços de la tècnica científica. ● Un DVA es pot canviar o revocar sempre i quan l’atorgant conservi les seves plenes capacitats
 22. 22. Més informació  Comitè de Bioètica de Catalunya: “Consideracions sobre el document de Voluntats Anticipades” http://bit.ly/1JiHZB8  Generalitat de Catalunya ● Canal salut http://bit.ly/1K0CzQQ ● Registre de Voluntats Anticipades http://bit.ly/1U5WtyB ● Guia informativa http://bit.ly/1KMC1bI  COMB Voluntats Anticipades http://bit.ly/1KjJxz7  DOGC num 3665-27/06/2002. Decret 175/2002, de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de Voluntats Anticipades (pàg 11616) http://bit.ly/1MTfoIR 28
 23. 23. Moltes gràcies 29 Gràcies a Jaume Roca i Míriam Garcia Sala per la documentació

×