Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Medicina rural sempre present

273 views

Published on

Taula rural congrés CAMFiC medicina rural l´Ampolla 2017

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Medicina rural sempre present

 1. 1. gencat.cat/ics Medicina Rural sempre present Josep Vidal i Alaball Metge de Capçalera. Artés
 2. 2. gencat.cat/ics Presentació 2 UK: 1998-2006 ICS: 2007- Metge de Família 2002 Salut Pública 2004-2006 Director EAP Alt Berguedà 2007-2013 Coordinador ACUT: 2014-2015 Metge EAP Artés; 2015- EURIPA, WONCA Rural https://www.instagram.com/medicinarural/
 3. 3. gencat.cat/ics Presentació 3 Abbey Surgery, Tavistock Penygraig Surgery CAP Guardiola de Berguedà CAP Artés
 4. 4. gencat.cat/ics Ruralitat UE 4 - L'any 2015, un 28% de la població de la UE vivia en una zona rural. Un 40.4% de la població vivia en ciutats - El risc de pobresa o exclusió social és més elevat a les zones rurals. Gairebé una de cada cinc persones de les zones rurals viuen en risc de pobresa - Les poblacions rurals a la UE tenen més probabilitats de tenir necessitats de salut no satisfetes - Les persones que viuen a les zones rurals abandonen la seva educació més aviat. Estudis superiors 27,9% rural vs. 33.4% ciutats - Accés diari a Internet: 62% rural vs.75% ciutats.
 5. 5. gencat.cat/ics 5
 6. 6. gencat.cat/ics Perquè Medicina Rural? 6 - Varietat de pacients i patologies - Atenció de proximitat (pacient, entorn familiar, població) - Accessibilitat - Atenció integral, holística - Atenció integrada (AC, domis) - Atenció longitudinal (nens, vells, embarassades, terminals...) - Consultes menys massificades - Gestió de l’agenda (15 mins.)
 7. 7. gencat.cat/ics 7 L’àmbit rural pot permetre la pràctica de la Medicina de Família (capçalera) en unes condicions ideals! https://www.instagram.com/medicinarural/
 8. 8. gencat.cat/ics Reptes “universals” Medicina Rural 8 - Dificultats per atraure metges/ metgesses joves a les zones rurals i envelliment dels professionals que fan l'atenció en l'actualitat - Necessitat de trencar l'aïllament que senten els professionals que treballen en zones rurals a causa de la distància que tenen amb centres de formació i centres hospitalaris de primer nivell. https://www.instagram.com/medicinarural/
 9. 9. gencat.cat/ics Reptes Medicina Rural 9 - Envelliment de la població, especialment important a zones rurals. L’envelliment comporta increment de malalties cròniques i pluri- patologia - Sentiment de manca de reconeixement per una tasca que sovint va més enllà de la tasca purament assistencial i que s'endinsa en una medicina molt més holística. https://www.instagram.com/medicinarural/
 10. 10. gencat.cat/ics Reptes Medicina Rural 10 - Consultoris locals. Dèficit d’equipaments (ECG, espiros...) i altres medis materials = Poca capacitat resolutiva - “Cupos” petits ?Pèrdua d’habilitats - Dispersió geogràfica. Desplaçaments llargs. Males carreteres. 4x4 https://www.instagram.com/medicinarural/
 11. 11. gencat.cat/ics Situació rural a Catalunya 11 - Majoria de consultoris locals amb bona dotació material - Pressió assistencial assumible - Isòcrones de màxim 30 minuts entre centres d’AP i hospitals - Sistema d’emergències 112 amb àmplia cobertura i amb professionals qualificats i resolutius - Bona valoració de la població https://www.instagram.com/medicinarural/
 12. 12. gencat.cat/ics Situació a Catalunya. Oportunitats: 12 - Oportunitat de les noves tecnologies: teledermatologia, teleúlceres, UCO, teleRX, teleconsultes amb hospitals - Ampliació cartera de serveis: cirurgia menor, infiltracions, crioteràpia, ecografies ... - Coordinació socio-sanitària real i efectiva - Accions de salut comunitària - IMPORTÀNCIA Rotació rural https://www.instagram.com/medicinarural/
 13. 13. gencat.cat/ics EURIPA 13
 14. 14. gencat.cat/ics EURIPA. Objectius: 14 1. Representar els interessos de la salut en el món rural 2. Establir estàndards de bona pràctica europeus per a l'atenció primària i social 3. Establir enllaços amb altres organitzacions sanitàries europees del món rural 4. Establir un mecanisme que permeti disseminar informació i coneixement i potenciï el treball col·laboratiu i en equip en el món rural 5. Fomentar la contractació, la retenció i la formació del personal de salut que treballa en àrees rurals 6. Facilitar i promoure formació continuada que sigui cost efectiva 7. Actuar com un fòrum per compartir, estimular i fomentar la investigació en el medi rural
 15. 15. gencat.cat/ics WONCA 15
 16. 16. gencat.cat/ics WONCA rural 16 https://youtu.be/oUmcAvSRsPA
 17. 17. gencat.cat/ics 17 Heroïnes rurals
 18. 18. gencat.cat/ics 18 Herois rurals
 19. 19. gencat.cat/ics 19 Cafès rurals https://www.youtube.com/channel/UCzRDKixjVKrC75FDCsmDsyg/videos https://www.facebook.com/pg/ruralfamilymedicinecafe/videos/?ref=page_internal
 20. 20. gencat.cat/ics gencat.cat/ics Moltes gràcies jvidal.cc.ics@gencat.cat @jvalaball

×