Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Propagácia, komercionalizácia, marketing projektu cyklotrás

1,571 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Propagácia, komercionalizácia, marketing projektu cyklotrás

 1. 1. Cyklotrasy v mestách kultúry a umenia regiónu Emilia RomagnaPropagácia, komercionalizácia, marketing projektu<br />Prezentácia v rámci študijnej cesty <br />Belianske Tatry – Spolu a lepšie, RioloTerme 17.-22.8.2010<br />Prezentátor: StefaniaBaldassari<br />
 2. 2. KONTEXT<br />
 3. 3. Asociácia TerrediFaenza<br />Konzorcium, zmiešaná verejno – privátna asociácia, <br />s prevahou privátneho zastúpenia<br />Členovia<br />Miestne úrady a zastupiteľstvá (komunálne a provinčné),<br />Odborné profesné asociácie<br />Podnikateľské združenia<br />Obchodná komora<br />Súkromné fy a spoločnosti obzvlášť reprezentatívne pre dané teritórium<br />Asociácia aktívna od r. 1992.<br />
 4. 4. Ciele<br />Rekvalifikovať turizmus na danom území<br />Propagovať územie a jeho zvláštnosti<br />Stimulovať miestnych podnikateľov k nevyhnutnej spolupráci s verejnými úradmi<br />Využiť možnosti regionálneho, miestneho, národného e európskeho (EÚ) financovania na vytvorenie a realizáciu projektov v súlade s cieľmi asociácie<br />
 5. 5. Územie<br />Asociácia Terre di Faenza je aktívna na území prevažne severne od Via Emilia, v podhorskom území provincie Ravenna, medzi sídlami Riolo Terme, Brisighella, Casola Valsenio, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza.<br />Územie je bohaté na umelecké, historické pamiatky a prírodné atraktivity<br />
 6. 6. Faenza<br />Mesto umenia, celosvetovo známe svojou umeleckou keramikou (slovo “faience”, čo je francúzsky preklad názvu Faenza, v mnohých rečiach označuje umenie majoliky. ) Ešte aj dnes je tu mnoho remeselných dielní, kde sa spracúva ílovitá hlina a ručne sa vyrábajú výrobky z keramiky.<br /> Je tu mnoho múzeí, medzi iným Medzinárodné múzeum keramiky, v ktorom sú uchované diela autorov ako Ricasso, Chagall, Matisse, Fontana.<br />Má tiež stredoveko-renesančné historické centrum mesta a silné tradície spojené s históriou mesta.<br />
 7. 7. Riolo Terme<br />krásne mestečko, ktorého stredoveký pôvoddokazuje pevnosť a staré múry zo štrnásteho storočia. Je známe predovšetkým vďaka svojim kúpeľom. Všetky liečivé vody a bahná sa získavajú zo zdrojov v okolí kúpeľov, sú známe už od čias Etruskov a dnes sa za pomoci moderného vybavenia používajú na získanie maximálneho úžitku z ich liečivých vlastností <br />
 8. 8. Casola Valsenio<br />malá dedinka nachádzajúca sa v podhoríApenín. Má chladné podnebie a kľudnú polohu. <br />Známa vďaka Giardinodelle Erbe (bylinková záhrada) - botanickej záhrade špecializujúcej sa na liečivé rastliny, ktoré sa môže pochváliť najobsiahlejšou zbierkou liečivých rastlín v Taliansku. <br />Poľnohospodársky charakter a vzťah k tradíciám svojich obyvateľov sa prejavuje tak na mnohých podujatiach, ktoré sa v dedinke organizujú, ako aj (a predovšetkým) v uchovávaní tradičnej výroby a propagácii mnohých produktov spojených s tradičným poľnohospodárstvom, napríklad jedlé gaštany Marroni a niektoré staré odrody ovocia, ktoré je už dnes takmer nemožné nájsť nikde inde.<br />
 9. 9. Brisighella<br />Stredoveká osadapatriaca medzi najkrajšie osady v Taliansku. <br />Historické centrum je veľmi charakteristické a evokujúce stredovek, preto sa často využíva pre celý rad slávností a iniciatív s témou stredoveku, hudby, typických miestnych jedál a vína. <br />Jedna z osobitostí Brisighelly je práve rozmanitosť tradičných výrobkov striktne lokálnej produkcie, ktoré sú verejnosti známe vďaka rôznym miestnym podujatiam (festivaly, jarmoky, miestne slávnosti) a intenzívnym propagačným aktivitám. Niektoré z týchto výrobkov získali európske alebo národné ocenenia vďaka svojej kvalite a hodnote: extrapanenský olivový olej z Brisighelly DOP, salámy z ošípaných plemien Mora Romagna (chránené prezídium SlowFood), artičoka Moretto, syr z jaskyne, hľuzovky, jahňacie mäso. <br />
 10. 10. Castel Bolognese e Solarolo <br />Castel Bolognese a Solarolo sa nachádzajú na rovinách a sú predovšetkým poľnohospodárske a remeselné. Ich rovinaté územie je ideálne pre nenáročné trasy poľnohospodárskou krajinou, ktoré sú obzvlášť impresívne e atraktívne v okrajových sezónach (na jar a na jeseň) <br />
 11. 11. Regionálny park Vena del Gesso Romagnola <br />Regionálnypark kriedovej žily Vena delGessoRomagnola pretína územie Brisighella, Riolo Terme a Casola Valsenio. Vďaka prítomnosti skál s kryštálmi sadrovca, krasovým útvarom, jaskyniam (ktoré je možné navštíviť na základe žiadosti), ponúka cykloturistom vysoko atraktívne trasy s veľmi špecifickou atmosférou, na ktorých sa striedajú lesy, poľnohospodárske pôdy, skalný terén. <br />
 12. 12. Cykloturizmus v mestách kultúry a umenia regiónu Emilia Romagna <br />PROJEKT<br />
 13. 13. Východiskový stav<br />bicykel je preferovaný dopravný prostriedok na tomtoúzemí, keďže v mestách a dedinách sa tu ľudia prepravujú tradične viac na bicykli akoautom alebo hromadnou dopravou. <br />
 14. 14. Okrem "každodenného" použitia bicykla ako dopravného prostriedku sa v predošlých rokoch rozvinul cyklizmus aj ako<br />športová aktivita (existuje veľa amatérskych športových klubov, ktoré organizujú mnohémiestne aj celonárodné podujatia, vrátane závodných) <br />bicykel ako dopravný prostriedok pre udržateľný cestovný ruch, ktorý umožňuje väčší kontakt turistov s miestami, cez ktoré prechádzajú<br />
 15. 15. Zaznamenáva sa rastúci dopyt po cykloturistickom produkte cestovného ruchu, predovšetkým zo strany cudzincov - cyklistov. V dôsledku toho sa mnoho miestnych orgánov zmobilizovalo a v posledných rokoch vytvorilo návrhy trás na svojom území. Aj mnoho hotelov sa vybavilo pre ubytovanie týchto turistov. <br />
 16. 16. Ciele projektu<br />
 17. 17. Vytvoriť jeden spoločný rozsiahly itinerár<br />Prepojiťexistujúcetrasy a vytvoriť nové spojeniaa vytvoriť tak jeden veľkýitinerár pokrývajúcirozsiahlejšiu oblasť, zahrňujúcuviaceré obce a provincie tak, aby ju mohli cyklisti prejsť aj vo viacerých fázach alebo si ju rozdeliť na segmenty. Itinerár tohto druhu je pre turistov určite atraktívnejší než pôvodná, roztrieštená situácia viacerých nespojitých trás.<br />
 18. 18. Valorizovať skúsenosti<br />Zhodnotiť už získané skúsenosti a zahrnúť ich do rozsiahlejšieho projektu, ktorý by bol zodpovedajúcim spôsobom propagovaný v cieľovej skupine<br />
 19. 19. Valorizovať zaujímavé miesta<br />Zhodnotiť historicky a umelecky zaujímavé miesta daného územia, ktoré sa pripojili k projektu (Faenza, Forlì, Ravenna, Ferrara a Modena - niektoré z týchto miest boli zaradené do UNESCO ako súčasť svetového dedičstva),. Obvykle sú tieto miesta uzatvorenépre dopravu. Ponúknuť udržateľný cestovný ruch v súlade s prirodzeným rytmom daných miest, neznečisťujúci životné prostredie, ktorý turistom umožní pokojne vychutnať nielen krásu miest, ale aj životný štýl ich obyvateľov <br />
 20. 20. Valorizovať menej významné miesta<br />Zvýšiť atraktívnosť malých miest, nachádzajúcich sa pozdĺž trás. Tieto miesta bývajú úplne opomínané „rýchlymi“ turistami "hit and run", a pritom práve tieto miesta sú pravdivým odrazom miestnych tradícií a strážcami skutočných pokladov, tak z historického a architektonického hľadiska, ako aj (a predovšetkým) z hľadiska enogastronomického (typické lokálne jedlo a víno)<br />
 21. 21. Vytvoriť ľahko predajný produkt cestovného ruchu<br />Vytvoriť turistický produkt dostatočne atraktívny pre turistov, tak, aby bol ľahko predajný cieľovým skupinám. Na to je potrebné vytvoriť tematické turistické balíčky špecifické a zabezpečiť primeranú propagáciu<br />
 22. 22. PRVOTNé kroky<br />
 23. 23. Identifikovali sme linky regionálneho financovania, ktoré je možné využiť so žiadosťou o príspevok pre projekt <br />Oslovili sme miestne orgány, ktoré by mohli mať potenciálne záujem (obce a provincie v našom regióne) a navrhli sme im partnerstvo s cieľom realizovať projekt<br />
 24. 24. Realizácia projektu<br />
 25. 25. Jednotlivé kroky projektu<br />Pre projekt boli vymedzené nasledujúce kroky: • identifikácia už existujúcich cyklotrás a cyklociest• identifikácia vhodných cyklotrás – existujúce a nové – tak, aby bolo zabezpečené rôznorodé spojeniejednotlivých oblastí• identifikácia miest pre odpočinok a občerstvenie a intermodálne služby na trase • identifikácia ubytovacích zariadení, ktoré sú už vybavené pre ubytovanie cykloturistovalebo sa na tento segment plánujú vybaviť• určiť minimálne vybavenie potrebné v tomto ubytovacom segmente a definovať podporné zariadenia pre cyklistov • identifikácia jedného alebo viacerých partnerov (Tour Operator) zodpovedných za prípravu a marketing tematických turistických balíkov<br />• identifikácia marketingovo-propagačných aktivít<br />
 26. 26. Realizované kroky<br />
 27. 27. Identifikácia trás<br />Na vytvorenie zoznamu existujúcich trás a identifikáciu nových trás boli vymenovaní dvaja poradcovia (cyklosprievodcovia), ktorí dokonale poznajú územie. <br />Títo poradcovia zmapovali celé územie a nakoniec vytvorili štruktúrovaný a komplexný Roadbook (knihu trás), obsahujúci nielen profil trás vrátane nadmorských výšok a prevýšení, ale znázorňujúci aj odpočívadlá, občerstvenie a služby pre cyklistov. <br />Poradcovia tiež vytvorili zoznam minimálneho vybavenia, ktoré musia mať hotely a ubytovacie zariadenia určené pre cykloklientelu.<br />Zároveň spustili produkt sprievodcovských služieb pre cyklistov na požiadanie, aj v niektorých cudzích jazykoch<br />
 28. 28. Identifikácia ubytovacích zariadení<br />Oslovili sme všetky ubytovacie zariadenia na danom území (hotely aj farmy) so žiadosťou o pripojenie sa k projektu, za predpokladu, že budú rešpektovať definované kvalitatívne štandardy.<br />Po dosiahnutí dostatočného počtu spolupracujúcich zariadení (cca 30) bol vypracovaný zoznam povinných a voliteľných služieb, ktoré členovia projektu musia ponúkať <br />
 29. 29. Identifikácia podporných zariadení a vybavenia pre cyklistov<br />Sono inoltre stati acquistati 50 GPS, da fornire alle strutture ricettive per il noleggio gratuito ai cicloturisti, in cui questi possono caricare gli itinerari che hanno deciso di fare <br />Boli vytvorené mapy znázorňujúce celý itinerár, ako aj jednotlivé etapy/segmenty, pričom zvláštna pozornosť bola venovaná detailnému priblíženiu historických centier miest umenia a kultúry. <br />Ďalej bolo zakúpených 50 GPS, ktoré boli dané k dispozícii ubytovacím zariadeniam. Sú určené na bezplatné požičiavanie cykoturistom, aby si do nich mohli vkladať trasy, ktoré sa rozhodli prejsť<br />
 30. 30. Identifikácia touroperátorov<br />Oslovili sme všetky cestovné kancelárie/ touroperátorov, ktorí sa venujú incomingovému cestovnému ruchu na našom území. Touroperátori, ktorí prejavili záujem o spoluprácu na projekte následne vytvorili tematické turistické balíky, zložené nielen z ubytovacích služieb, ale aj zo služieb cyklosprievdocov a ďalších nevyhnutných zložiek, ktoré musia turistické balíčky obsahovať, aby boli príťažlivé pre finálneho klienta<br />Tematické cykloturistické balíky boli následne vložené do katalógov touroperátorov, na internetovú stránku (www.cycl-er.it) a do tlačených materiálov určených na podporu a propagáciu turistických trás regiónu<br />
 31. 31. PROPagačné aktivity<br />
 32. 32. V oblasti propagácie sme vykonali nasledovné aktivity:<br />Vytvorenie loga, s ktorým sa dá asociovať sieťcykotrás a ponúkanýchh služieb <br />Vytvorenie vreckových cyklosprievodcov s mapami, popisom itinerárov v 4 jazykoch (taliansky, nemecky, anglicky, holandsky), zakreslením ubytovacích a ďalších služieb pre cykloturistov<br />Usporiadanie tlačovej konferencie na predstavenie projektu<br />Účasť na tematických výstavach a veľtrhoch s tlačenými materiálmi a katalógy, ktoré obsahujú cykloturistické balíčky<br />Vytvorenieinternetových stránok (www.cycl-er.it), ktoré obsahujú všetky dôležité informácie a umožňujú stiahnuť detaily trás, a to ako vo formáte pre tlač, tak aj vo formáte vhodnom pre uloženie do navigačného systému<br />Realizácia 3 vzdelávacích ciest pre zahraničných novinárov z 3 krajín (Holandsko, USA, Nemecko) <br />Publikácia reklám v špecializovaných časopisoch <br />Distribúcia tlačených materiálov (mapy) v turistickej informačnej kancelárii a na ďalších miestach, ktoré sú navštevované turistami na danom území<br />
 33. 33. Náklady & ich rozdelenie<br />
 34. 34. Projekt mal v 1. roku celkové náklady 62.000 €, ktoré boli financované nasledovne:<br />Miestne úrady, ktoré sú partnermi Asociácie a podieľajú na projekte (cca € 4,000 každý) <br />€ 31,000 <br />Spolufinancovanie regiónom Emilia Romagna € 31,000 <br />
 35. 35. ŤAŽKOSTI<br />
 36. 36. Nevyskytli sa žiadne významnejšie ťažkosti. Všetci partneri sa pripojili dobrovoľne a s nadšením, keďže od začiatku pochopili veľkú príležitosť, ktorá sa účasťou na projekte môže vytvoriť pre nich a pre celé územie. <br />Partneri s väčšími skúsenosťami v tejto oblasti (najmä mestá Ferrara a Provincie Forlì-Cesena, ktorí už vytvorili niekoľko trás v predchádzajúcich rokoch) sa podelili o svoje skúsenosti a vedomosti, a významne tak prispeli k úspechu celého projekt u <br />
 37. 37. Spolupráca s ľuďmi, ktorí výborne poznajú územie a problémy súvisiace s cykloturistikou (cyklosprievodcovia) a poverenie týchto osôb vyriešením hlavnýchproblémov a otázok pri tvorbe a realizácii projektu nám umožnilo získať uspokojivé výsledky v relatívne krátkom časeKoordináciia projektu Regionálnou agentúrou na turistickú propagáciu (prostredníctvom jej Združenia pre turistický produkt miest umenia a kultúry regiónu Emilia Romagna), ktorá zároveňkofinancovala projekt podielom 50% nákladov, pomohla prekonať všetky potenciálne nezhody ohľadom samotnej realizácie jednotlivých častí projektu, keďže Agentúra prispela bohatými praktickými skúsenosťami<br />
 38. 38. FINANCOVANIE<br />
 39. 39. 2008:<br />Projekt bol financovaný v roku 2008 na 50% z prostriedkov regiónu Emilia Romagna prostredníctvom fondov určených na aktivity spoločného marketingu (zákon o regionálnom cestovnom ruchu n.7/98)<br />2009:<br />Vzhľadom naprvotný úspech bol projekt predložený na financovanie z fondov na ko-marketing aj v roku 2009 s cieľom dokončiť materiály a posilniť podporu a propagáciu s celkovými nákladmi € 80,000 <br />2010:<br />V roku 2010 bol zaznamenaný vstup ďalších partnerov do projektu, rozšírenie trás a konsolidácia aktivít<br />
 40. 40. Kontakt<br />Organizátor študijnej cesty:<br />Italia La MiaPassione - CK Juventour<br />Ing. Monika Pavlová<br />Letná 27<br />043 14 Košice<br />Slovenská republika<br />Tel. +421.55.63 302 36 <br />pavlova@juventour.sk<br />

×