Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Moralność cz.1

293 views

Published on

Morality in primates - fairness

Published in: Science
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Moralność cz.1

 1. 1. Moralność cz.1 – poczucie sprawiedliwości
 2. 2. Moralność „Jest to rodzaj społecznego spoiwa, które pozwala agresywnym i konkurującym ze sobą ssakom żyć w grupach”
 3. 3. Wild Justice – Mark Bekoff • dominujące wilki, które wobec tych słabszych, czy to z powodu ran czy chorób, okazują poddanie, dając się im nawet kąsać. • szympansy wobec swoich niepełnosprawnych członków stada przejawiają inne zachowania, nigdy agresję, niż wobec zdrowych. Znają też zjawisko sprawiedliwości, karcąc te zwierzęta, które go nie szanują. • delfiny, wieloryby i słonie odczuwają empatię, bo w ich mózgach można odnaleźć te same komórki wrzecionowate co w mózgu człowieka. Stąd np. przypadki delfinów ratujących życie ludzkie czy słoni wyzwalających z opresji antylopy. • myszy mocniej odczuwają ból gdy przebywają w towarzystwie innej cierpiącej myszy. • szczury nie wezmą pożywienia, jeżeli wiedzą, że spowodują tym ból u innego szczura.
 4. 4. Eksperyment Fransa de Waala – alternatywne wyjaśnienia
 5. 5. Hipoteza chciwości • zwykła ekspozycja lepszego pokarmu • Dubreuil, D., Gentile, M. S., Visalberghi, E. (2006). Are capuchin monkeys (Cebus apella) inequity averse? Proceedings B, 273, 1223–1228.
 6. 6. Hipoteza frustracji • odrzucanie mniej preferowanego pokarmu jest efektem frustracji, będącym konsekwencją doświadczeń jednostki związanych ze zmianą jakości nagrody, aniżeli wypływa z awersji na niesprawiedliwość • Roma, P. G., Silberberg, A., Ruggiero, A. M., Suomi, S. J. (2006). Capuchin monkeys, inequity aversion, and the frustration effect. Journal of Comparative Psychology, 120(1), 67–73.
 7. 7. Jak badać poczucie sprawiedliwości wśród naczelnych?
 8. 8. Pierwsze podejście • W pierwszym podejściu osobnik badany i jego partner otrzymują różne rodzaje jedzenia, bez wykonywania wcześniej jakiegokolwiek zadania (a więc bez wcześniejszego wysiłku).
 9. 9. Drugie podejście • Drugie podejście jest bardzo podobne do pierwszego, z tą różnicą, że osobniki badane muszą wykonać jakieś zadanie, aby otrzymać pokarm (zwykle jest to wymiana tokenów).
 10. 10. Trzecie podejście • W trzecim podejściu, wysiłek włożony w zadanie jest różny, natomiast rezultat jest taki sam
 11. 11. Czwarte podejście • W czwartym podejściu wykorzystywana jest gra dyktator (Dictator Game). Osobnik może wybrać między egoistyczną a prospołeczną opcją (dającą korzyści również partnerowi). Wybór może skutkować równym bądź nierównym (faworyzujących jednostkę dokonującą wyboru lub samego partnera podziałem nagrody).
 12. 12. Piąte podejście • Piąte podejście wykorzystuje grę w ultimatum (Ultimatum Game), a więc wybór między takim samym a różnym rezultatem i prawo weta. W tym przypadku osobnik może dokonać wyboru pomiędzy równym i nierównym podziałem nagrody, ale jego partner może odrzucić ofertę, doprowadzając do tego, że żaden z nich nie otrzyma nic.
 13. 13. Dziękuję za uwagę

×