Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

the internet for translators

381 views

Published on

presented at Boyowisko 2009

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

the internet for translators

  1. 1. Internet – przestrzeń dla tłumaczy Dzień Tłumacza Boyowisko I „ Granice przekładu, przekład bez granic” Zakład Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UG
  2. 2. <ul><li>Internet </li></ul><ul><li>↑↓ </li></ul><ul><li>tłumacz </li></ul><ul><li>tekstów specjalistycznych </li></ul><ul><li>[terminologia, frazeologia, konwencje, formy] </li></ul>
  3. 3. <ul><li>słowniki, glosariusze, materiały </li></ul><ul><li>teksty powstałe w języku docelowym </li></ul><ul><li>grupy dyskusyjne i portale społecznościowe </li></ul>
  4. 4. <ul><li>proz.com </li></ul><ul><li>http:// www.proz.com / </li></ul><ul><li>translatorscafe </li></ul><ul><li>http:// www.translatorscafe.com/cafe/PL/Default.asp </li></ul><ul><li>globtra </li></ul><ul><li>http://www.globtra.com/ </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Internet «» granice </li></ul><ul><li>Alain Désilets: granica znajomości języka </li></ul>
  6. 6. <ul><li>TraduWiki </li></ul><ul><li>http://traduwiki.org/ </li></ul><ul><li>Anybody is a translator. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Wikipedia </li></ul><ul><li>Trzyosobowe zespoły – określony zakres zadań </li></ul><ul><li>Autonomia: rozplanowanie pracy, wybór artykułu </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Artykuły związane z Trójmiastem </li></ul><ul><li>Wikimania (9-11 lipca 2010, Gdańsk) </li></ul><ul><li>- tłumaczenie informatora dla uczestników </li></ul>

×