Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poland aiesec university national partner description polish

746 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Poland aiesec university national partner description polish

  1. 1. O nasFunmedia to lider w branży multimediów edukacyjnych.Powstaliśmy w odpowiedzi na rosnącą potrzebę tworzenia nowoczesnych treści edukacyjnych na potrzebyklientów indywidualnych oraz instytucji oświatowych.Tworzymy językowe oraz specjalistyczne kursy online. Są one w pełni interaktywne i multimedialne, dziękiczemu w ostatnich 12 miesiącach są najlepiej sprzedającymi kursami on-line, nie tylko w Polsce, alerównież Niemczech, Austrii oraz Szwajcarii.Jesteśmy niekwestionowanym liderem w dostarczaniu kursów e-learningowych dla instytucji oświatowych.Dzięki współpracy z ponad 2 000 placówek edukacyjnych kursy Funmedia stoją na najwyższym poziomiemerytorycznym.Dodatkowo Funmedia jako pierwsza firma w historii stworzyła kompleksowy kurs nauki języka obcego,który uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz dwie nagrody European Language Label -prestiżowy certyfikat innowacji w nauczaniu języków obcych przyznawany przez Fundację RozwojuSystemu Edukacji we współpracy z Komisją Europejską.Nasi klienci to mieszkańcy Europy, obu Ameryk, a nawet Azji. Obecnie prowadzimy działalność w 24krajach, między innymi w Chinach, Brazylii, Meksyku i USA.Specjaliści od kursówFunmedia specjalizuje się w tworzeniu kursów językowych. Są one przygotowane przez zespółspecjalistów z wielu krajów. W ofercie znajdują się internetowe kursy do nauki języka angielskiego,niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, oraz francuskiego. Każdy kurs językowy składa się z setekmodułów multimedialnych, ilość ta jest niedostępna w żadnym konkurencyjnym kursie internetowym.Wszystkie kursy są tworzone na potrzeby rynku międzynarodowego, dostęp do tysięcy klientów spozaPolski sprawia, że kursy Funmedia są lepiej doinwestowane co przekłada się na największą ilośćmultimediów (filmów, gier, fotolekcji, ćwiczeń interaktywnych) oraz najwyższej klasy metodykę nauczania,które w sumie składają się na tzw. Key Selling Points.Edukacja przez multimedia.Wysoka jakość naszych kursów jest wynikiem łączenia 3 elementów: metodyki nauczania, myśliprogramistycznej oraz atrakcyjnych multimediów. W nauczaniu języków obcych kierujemy się metodąeklektyczną, która wykorzystuje technikę immersji językowej, czyli „zanurzenia się w języku”. Dziękimultimediom kursant zaczyna skutecznie asymilować nowe słówka, obce dźwięki, całe zdania i rozmowy,co w rezultacie przekłada się na opanowanie wielu zdolności i obszarów językowych. 1
  2. 2. NAJNOWSZE METODY NAUCZANIANasze kursy to synergia metodyki opracowanej przez zespółspecjalistów z wysokiej jakości multimediami. Każdy z kursówoparty jest o innowacyjną metodykę nauczania, która polegana zanurzeniu kursanta w środowisku dotyczącym językaobcego.Poprzez wykorzystanie platformy e-learningowejimplementujemy tzw. blended learning., jest to nowoczesnepodejście do nauczania wykorzystujące połączenietradycyjnego nauczania z nowoczesną technologią IT . STAWIAMY NA JAKOŚĆ Dbamy nie tylko o funkcjonalność i kompleksowość, ale też estetykę i bezpieczeństwo kursów. Nasze projekty powstają bazując na najnowszej wiedzy z dziedziny projektowania graficznego i wzorców usability. Funkcjonalność oraz szata graficzna produktów jest konsultowana z doświadczonym psychologiem. Produkcja każdego kursu jest poprzedzona testami mającymi na celu usprawnienie architektury i przepływu informacji. Wykorzystanie zaawansowanych technologii programowania pozwala nam na wyeliminowanie niedociągnięć, które mogłyby obniżyć bezpieczeństwo użytkowania naszych aplikacji.ROZWÓJ JEST NAJWAŻNIEJSZYFunmedia wspiera polską edukację i promuje rozwój rodzimego e-learningu, dlatego firma chętnieangażuje się w liczne projekty społeczne. Wraz z fundacją Billa i Melindy Gates oraz Fundacją RozwojuSpołeczeństwa Informacyjnego tworzymy program „FunEnglish.pl w bibliotece” i „Angielski 123 wbibliotece”. Umożliwiają one dostęp do naszej platformy w ponad 2000 placówek oświatowych, młodzieży atakże dorosłym chcącym uczyć się języka angielskiego.Dodatkowo jesteśmy inicjatorem Narodowego Programu Rozwoju E-learningu 2.0, mającego na celuupowszechnienie nowoczesnych multimediów edukacyjnych w systemie oświaty poprzez kształceniejęzykowe, partnerami programu są m.in. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne,Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 2
  3. 3. ROZPOZNAWALNA MARKAW branży jesteśmy rozpoznawaną marką nie bezprzyczyny - możemy pochwalić się prestiżowyminagrodami. Już drugi rok z rzędu staliśmy się laureatemEuropean Language Label. Nagroda ta jestprzyznawana dla projektów wyróżniających sięinnowacyjnością oraz wysoką jakością wykonania.Przyznająca odznaczenie Fundacja Rozwoju SystemuEdukacji uznała nas za najlepszą firmę edukacyjną oinnowacyjnych rozwiązaniach w nauczaniu językówobcych.Serwis 2edu.pl zajmujący się e-learningiem uznał nasząfirmę za najpopularniejszą spośród wszystkich firm wbranży, co jest wynikiem lat pracy nad tworzeniemnajwyższej jakości multimedialnych kursów edukacyjnych.Jako pierwsi w Polsce, i jedni z pierwszych na świecie nasz kurs Funmedia otrzymał dopuszczenieMinisterstwa Edukacji Narodowej do użytku szkolnego, stając się pierwszym podręcznikiem internetowym.Tym samym zyskaliśmy potwierdzenie, że jest to produkt najwyższej jakości.WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ NAUCZANIA Nauczanie przez Internet łączy w sobie wiele zalet składających się na wyższą efektywność rozwiązań e-learningowych lub mieszanych (nauczyciel wspomagający się multimediami) od tradycyjnych metod nauczania. Jedną z największych zalet kursów internetowych jest eliminacja uciążliwych dojazdów, które w przypadku szkoleń specjalistycznych, mogą wynosić nawet tysiące kilometrów! Dodatkowo uczestnik kursu może uczyć się w dowolnym, wybranym przez siebie terminie oraz w odpowiednim dla siebie tempie.KONTROLA POSTĘPÓWRozwiązania stosowane przez Funmedia umożliwiająstały nadzór nad aktywnością uczestników kursówszkoleniowych, generowanie okresowych raportóworaz tworzenie rankingów uczestników, któreznacząco podnoszą motywację do nauki. 3
  4. 4. INTERNETOWE KURSY JĘZYKOWEKursy językowe Funmedia to produkty kompleksowe, w pełni multimedialne i interaktywne. Przeznaczone są dlaosób o różnych poziomach znajomości języka, która weryfikowana jest za pomocą testu poziomującego. Dzięki zastosowanej w kursach metodzie „Immersion” słuchacz nauczy się nie tylko mówić, ale także myśleć w obcym języku. Dodatkowo, multimedia ujęte w kursie kreują sytuacje komunikacyjne, dzięki którym użytkownik uczy się w najbardziej naturalny sposób. Uczestnik programu szybko przekona się, że nauka może być wciągająca i ciekawa. Wykorzystana w kursie metoda 123 uatrakcyjnia proces uczenia się, wprowadzając do niego element rozrywki. Polega ona na nauce poprzez użycie multimediów i multiprezentacji. Nauka każdego języka na platformie podzielona jest na poziomy zaawansowania, a każdy poziom na 22 lekcje. Każda lekcja składa się z kilku komponentów, z którymi uczestnik musi się zapoznać a także ukończyć postawione przed nim zadania, aby lekcja została zaliczona. Stopień ukończenia lekcji jak i komponentów mierzony jest w wartościach procentowych od 0 do 100%. MULTIMEDIALNA ZAWARTOŚĆ KURSU Jesteśmy producentem najwyższej jakości materiałów multimedialnych wykorzystywanych w nauczaniu. Filmy, Fotolekcje oraz Gry edukacyjne w portalach Funmedia, tworzące wirtualny świat nauczania języka angielskiego są przykładem naszych możliwości. FILMY Użytkownik dostaje możliwość poznania języka, dzięki filmom edukacyjnym. Aktorami są native speakerzy, dzięki czemu uczymy prawdziwej amerykańskiej i brytyjskiej wymowy. Dla zwiększenia atrakcyjności przekazu, filmy zostały wzbogacone o komputerowe animacje 3D. Filmy Przedstawiają życiowe sytuacje komunikacyjne, podczas oglądania których osłuchasz się z językiem, wymową oraz strukturami gramatycznymi, poznając równocześnie nowe słownictwo. 4
  5. 5. FOTOLEKCJEĆwiczenia wykorzystujące nagrania nativespeakerów oraz profesjonalne fotografie. Stanowiąbardzo ważny element kursu, który nie tylko ćwiczymechaniczne rozumienie ze słuchu, ale teżwykształca wrażliwość na struktury gramatyczne ipodnosi świadomość językową w rozumieniuogólnym. To dzięki fotolekcjom nauka gramatykistaje się o wiele prostsza niż podejrzewasz.GRY EDUKACYJNEUdowadniamy, że nauka może być dobrą zabawą. Gry edukacyjne stanowią dodatkowy katalizator wiedzyuzyskanej podczas korzystania z kursu. Zarówno z obszaru leksykalnego, jak i gramatycznego.Wprowadzają do nauki element zabawy, dzięki czemu jest ona przyjemniejsza. ĆWICZENIA Są nieodłącznym komponentem, który sprawdza wiedzę nabytą po przerobieniu komponentów. Jest to etap, w którym odbywa się praktyka. Każde ćwiczenie zawiera możliwość automatycznego sprawdzenia odpowiedzi, dzięki czemu można je wykonywać wielokrotnie, aż do utrwalenia materiału dydaktycznego.DIALOGStanowią rdzeń kursu, na podstawie którego uczymy się różnych funkcjijęzykowych, a co za tym idzie komunikacji w języku docelowym.Wbudowany system identyfikacji mowy motywuje do ćwiczenia aspektówjęzykowych z obszaru fonetyki w dziesiątkach dialogów sytuacyjnych.Użytkownik dowie się jak zawierać znajomości, zapytać o drogę, zamówićjedzenie w restauracji a nawet jak prowadzić rozmowy biznesowe. 5
  6. 6. DYKTANDOZaraz po fotolekcjach, jest to jeden z komponentów, które pośrednioćwiczą wymowę i kształtują właściwą intonację. Dyktando sprawdza jakużytkownik radzi sobie z wychwytywaniem pojedynczych wyrazówsłysząc całe zdanie a tym samym czy potrafi poprawnie zapisać zdanie,które słyszy.KĄCIKI GRAMATYCZNEKąciki gramatyczne są wypadkową materiału, który znajdziemy w pozostałych komponentach kursu i zawierająobjaśnienia gramatyczne tego, z czym użytkownik zdołał osłuchać się odtwarzając fotolekcje, dialog czy dyktando.SŁOWNICTWOJest uzupełnieniem nauki, dzięki któremumożemy w szybki i prosty sposób powtórzyćsłownictwo z danego zakresu materiału iodsłuchać wymowę. Dodatkowo wystarczykliknąć ikonkę “drukuj” a lista słówek będzienam towarzyszyła w podróży do pracy czy wczasie wolnym. 6

×